Search our collection of 11.877 Books

Author
Title

Search our 1.820 News Items

Book of the Day
CANETTI Elias
Massa en Macht (vertaling van Masse und Macht, 1960)
3de druk. Pb, 8vo, 547 pp. Met bibliografie. Vertaald door Jenny Tuin. In 1960 verscheen van de hand van Canetti de sociaal-psychologische studie Masse und Macht, waarvan de grondgedachten hem eertijds door de dreigende opkomst van het nazisme werden ingegeven. In heldere en toch poëtische taal geeft Canetti een uiteenzetting over de wisselwerking tussen de mensenmenigte en de macht van de uit die menigte voortgekomen leider. Canetti (1905-1994) mogen we de Machiavelli van de 20ste eeuw noemen. Machthebbers hebben er hoegenaamd geen belang bij dat dit werk 'common knowledge' wordt. Het stukje over het geweld van de jager en de macht van de herder is magistraal. (p. 223) In 1993 verzette C. zich tegen een toneeluitvoering van zijn werk door De Balie/Amsterdam.
€60.0

BUY

New Arrivals
CAMUS Albert
Essais. L'Envers et l'endroit - Noces - Le mythe de Sisyphe - Lettres à un ami Allemand - Actuelles I (1944-1948) - L'Homme révolté - Actuelles II (1948-1953) - L'Eté - Chroniques Algériennes (1939-1958) - Réflexions sur la guillotine - Discours de Suède - Essais critiques - Textes complémentaires
Introduction par R. Quilliot. Textes établis et annotés par R. Quilliot et L. Faucon. Hardcover, jq, in slipcase, in-8, xiv + 1975 pp. Bibliothèque de la Pléiade, n° 183.
€60.0

BUY

WINOCK MICHEL
La Belle Epoque. La France de 1900 à 1914
Poche, 432 pp., qqs planches en NB et en couleurs, annexes, gouvernements, bibliographie, index.
De la page 384: "Jean-Jacques Becker, dans sa thèse sur l'opinion en 1914, a montré que, contrairement à la légende, les Français n'ont nullement été enthousiasmés par la déclaration de guerre."
Dans la dernière phrase l'auteur met en doute la notion même de la Belle Epoque: "La France, dans le camp des vainqueurs, sortie exsangue des combats, aux prises avec la crise économique, la montée des forces révolutionnaires, la reconstruction de son économie, eut alors quelque raison de croire qu'avant ce fut une "Belle Epoque".
€20.0

BUY

DELVIGNE Rob (red.)
100 boeken die geschiedenis maakten 1892-1992
Pb, 4to, 126 pp., ill.
Zoals elke lijst is ook deze discutabel maar een goede introductie om uiteindelijk tot uw eigen lijst te komen.
€10.0

BUY

NN
De huisvesting in Rubens' tijd
Pb, oblong, in-8, 112 pp., illustraties, bibliografie.
Tentoonstelling in Volkskundemuseum 1/10 tot 13/11/1977.
De catalogus telt 274 items.
Résumé en français, Summary in English, Zusammenfassung in Deutsch.
€10.0

BUY

Het oude Rome. Het ontstaan van een mythe, van Augustus tot Justinianus.
€10.0

BUY

Het Oude Griekenland. Van de vroegste Griekse kunst tot het hellenisme.
€10.0

BUY

Het Oude Egypte. Van de piramiden tot Cleopatra. Alle kunstwerken van een grote beschaving.
€10.0

BUY

DE RYNCK, PATRICK; (RED.); VAN MECHELEN, JO; VANLANGENDONCK, CAMILLE; SMEESTERS, JOZEF
Christina en Lutgardis. Het verhaal van twee mystieke vrouwen in Sint-Truiden.
Pb, 4to, 231 pp., illustraties in kleur, chronologie. Aandacht voor de uitvinding van het VAGEVUUR in de 13de eeuw. Voordien was het hemel of hel die ons wachtte.
€15.0

BUY

BUDTS Hyppoliet, CAETHOVEN Walter, e.a.
Sprokkels uit Bevel, Kessel, Nijlen
Hardcover, 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd.
Besteedt nogal wat aandacht aan beide wereldoorlogen. Ook over de diamantnijverheid en de steenkoolboringen. Een hoofdstuk gaat over de Boerenkrijg.
€20.0

BUY

COLLECTIEF
Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden; (25 oktober 1980 - 4 januari 1981, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent), I: Benedictus in de Nederlanden / II: Monniken en monialen in de Nederlanden
Pb, in-8, 276 + 386 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie.
Deel II bevat op p. 322 een kaart van de afgeschafte kloosters op het einde van de 18de eeuw.

Wie geïnteresseerd is in de afschaffing van de kloosters leze voor een beter begrip best de hoofstukken E, F en G in Deel II samen.
€30.0

BUY

Tony Herbert, een veelzijdig leven
Pb met flappen, grote in-8, 120 pp., rijkelijk geïllustreerd.
INHOUD:
Colloquium Tony Herbert, KULAK Kortrijk, 22 november 2013 (publicatie De Leiegouw):
Tanguy EECKHOUT (Museum Dhondt-Dhaenens/Deurle), Tony Herbert: verzamelaar en promotor van de Vlaamse beeldende kunst,
Dirk LUYTEN(CEGESOMA/Brussel en UGent), , Tony Herbert: exponent van de nieuwe Vlaamse economische elite in het interbellum,
Fabrice MAERTEN (CEGESOMA/Brussel), Tony Herbert en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: 'actie bij volmacht',
Bruno DE WEVER (UGent), Tony Herbert en het Vlaams-nationalisme,
Karel VAN NIEUWENHUYSE (KULeuven), Tony Herbert: van Vlaams-nationalist naar belgicistisch flamingant.
€10.0

BUY

VAN DER WOUD Auke
De Bataafse Hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)
Softcover, pb, 8vo, 222 pp., index, bibliografie
€12.0

BUY

TOUSSAINT Yvon
Les barons Empain
Grand In-8 Broché 473 pp. Index, bibliographie. 16 planches illustrées (photos n&b) h.t. Note LT: La chronique, étayée par une enquête scrupuleuse et des documents inédits, d'une famille excessive et d'un siècle de capitalisme tour à tour conquérant, gestionnaire et défaillant.
€15.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering' (2 delen, 1978-1983); omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden.
€15.0

BUY

DE VOS Greta, e.a.
In behouden haven: Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos.
Pb met flappen, grote in-8, 512 pp., met illustraties.
De bijdrage van Gustaef Asaert: Fransen werkzaam in de scheepsbouw te Antwerpen omstreeks 1800 (pp. 235-268) De bijlagen bevatten vele namen. Onder hen Pierre-François Conscience, vader van Hendrik Conscience.
Bijdrage van Tim Bisschops: Bouwen op de fundamenten van het arsenaal. Het ontstaan van een Antwerpse havenbuurt geduid aan de hand van kadastrale informatie (1875-1908).
Tim Soens schrijft over het dossier Doel.

Greta Devos is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich onder meer toelegde op de geschiedenis van scheepvaart en havens, met specifieke aandacht voor de Antwerpse haven. Vanuit het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis ijverde ze voor het redden en het veilig stellen van archieven, zoals die van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, het Verbond der Behandelaars van Goederen, de Kamer van Koophandel en de Boelwerf en verschillende naties in de haven van Antwerpen. Devos werkte ook mee aan tentoonstellingen over de naties en CMB.
€20.0

BUY

VAN DAMME Paul
Vriend over vijand. De Grote Oorlog in spotprenten
Pb, 4to, 351 pp., rijkelijk geïllustreerd, registers.
Unieke collectie cartoons over WO I uit meer dan 30 landen
Dit bijzondere referentiewerk brengt een verrassende synthese van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van 400 historische cartoons. Spotprenten vereenvoudigen de actualiteit en maken die begrijpbaar. Ze dragen bovendien een duidelijke boodschap uit en zijn gemaakt om het publiek te overtuigen. Daardoor zijn het geëngageerde tijdsdocumenten, die in dit boek in hun historische context worden gesitueerd: een verrassende invalshoek om geschiedenis naar het publiek te brengen. Bovendien zijn goede spotprenten niet minder dan echte kunstwerken. Meer dan 100 kunstenaars passeren in Vriend over vijand de revue.
Paul Van Damme is historicus en verzamelaar van historische spotprenten.
€30.0

BUY

PIERRON Sander
Histoire Illustrée de la Forêt de Soignes. Tome III: Les Etablissements religieux. - Les Chantres
Hardcover, 4to, 562 pp., illustrations. Avec les additions et Corrections.
Bio: Sander Pierron est un écrivain belge d'expression française né à Molenbeek-Saint-Jean le 6 juillet 1872 et décédé à Ixelles le 8 septembre 1945. (src=wiki)

l'Histoire illustrée de la Forêt de Soignes en trois tomes étalés de 1935 à 1938 avec dessins de l'auteur. Nous offrons ici uniquement le Tome III.
€85.0

BUY

MONTANARI Massimo
Honger en Overvloed (vert. van La fame e l'abbondanza - 1993)
Pb met flappen, in-8, 239 pp., bibliografie en register. Uit het Ital. vertaald door Karin van Liemt. In de reeks Europese Contouren o.l.v. Jacques Le Goff. Een geschiedenis van het voedsel, van productie tot consumptie. In zijn slotwoord bepleit MM een nieuwe serene - en dus minder obsessieve - houding tegenover voedsel: noch obesiteit noch annorexia. Boeiend. Aanbevolen.
€15.0

BUY

BERNSTEIN Carl & WOODWARD Bob
Alleman van Nixon's staf (vertaling van All the President's men) ingeleid door W.L. Brugsma
Pb 354 pp. Tweede druk. Met ZW-foto's van de hoofdrolspelers uit de Watergate-crisis die VS op zijn kop zette: Chapin, Erlichman, Butterfield, Colson, Clawson, Dean, Gray, Kalmbach, Hunt, LaRue, Haldeman, Krogh, Liddy, Magruder, Mardian, Mitchell, Odle, Segretti, Strachan, Stans, Ziegler, Porter, Sloan, Sirica, McCord, Campbell, Silbert, Glanzer, Bradlee, Rosenfeld, Simons, Sussman, Ervin.
€10.0

BUY

DE MAEYER Jan, HEYRMAN Peter (red.)
Geuren en kleuren: Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste eeuw
Hardcover, linnen, stofwikkel, 4to, 399 pp., tabellen, kaarten, foto's, affiches, bibliografie, registers.
Een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant, gerealiseerd door ADVN, AMSAB, CES, KADOC, Liberaal Archief.
In de bijdrage van Maarten Van Dijck en Leen Van Molle vinden we gegevens over het grondbezit (pacht/eigendom): in 1880 werd 76% van de landbouwgronden gepacht, in 1950 toch nog 63%. Dat wijst erop dat de grootgrondbezitters het landbouwareaal (85.000 ha in 1880 en 107.000 ha in 1950) domineerden.
Overigens speelden de socialisten daarop in en argumenteerden in een vlugschrift (p. 180) dat de rijke landeigenaars mochten jagen en de landbouwers niet.
€30.0

BUY

WOLFE Tom
Het geschilderde woord. Van Bauhaus tot ons huis (vert. van The Painted Word - 1981/From Bauhaus to our house - 1975)
Pb, in-8, 212 pp., illustraties, foto's in ZW. Een genadeloze visie op moderne kunst en architectuur. Wie bepaalt wat mooi is?

zie ook Hinderlaag bij Fort Bragg - 1997
€10.0

BUY

VAN ROOY Wim
De malaise van de multiculturaliteit
1ste druk. Pb, grote in-8, 424 pp. Van de achterflap: Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering. In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente humane uitvinding, wordenbegrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme), de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van een overspannen multiculturalistische idylle. Pas na 9/11 werd dan toch voorzichtig plaats ingeruimd voor een kritiek op het naïeve en hyperkinetische multiculturalisme en werd gepleit voor de terugkeer van wat gezond verstand. Dit boek gaat in op de progressivistische gedachteloosheid van de multiculturalistische elite. Het houdt tegelijk, onder meer geïnspireerd door intellectuelen uit de moslimwereld, een kritisch pleidooi voor een bedachtzamer omgang met de multicultuur.
€15.0

BUY

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K.
Verboden toegang. Verkenning rond het menselijk territorium (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
1ste druk. Pb, in-8, 320 pp., met verklarende woordenlijst, bibliografie, index. Bakker is prof psychiatrie aan de univ van Washington, Seattle. Noot Lucas Tessens: De auteurs tonen aan dat identiteit, de veiligheid en de persoonlijke vrijheid van de mens rechtstreeks afhangen van zijn territoriale situatie. Vandaar de noodzaak om te leren 'territoria' te verwerven, te beheren en te verdedigen. De notie van het co-territorium is cruciaal omdat dat een consensus over spelregels vergt (zie p. 94). Zoiets wordt belangrijk bij migraties. De auteurs stellen onverbloemd: 'Indien men niet wenst een identiteit te verwerven die op die van iemand anders gelijkt, is het aangewezen om geen territorium met die andere te delen'. (99) De notie van het territorium is grondig onderzocht in de dierenpsychologie en baande vandaar uit zijn weg naar de sociale psychologie. Het is een beladen en dus geen vrijblijvend concept (geworden).
Bijna een halve eeuw na het verschijnen van deze studie wordt die heel actueel in het kader van het vluchtelingenvraagstuk waarmee Europa wordt geconfronteerd. Ook hier is sprake van territorialiteit, grenzen, asiel, integratie, identiteit, (niet-)gedeelde waarden en normen, etc. Een speciaal probleem vormen enclaves binnen het territorium waar andere regels gelden (zogenaamde 'no go zones', deelgemeenten van Brussel, Parijs en London, het conflict tussen Armenië en Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, de Gaza-strip in Israël, privé-straten met toegangscodes, etc.). Speciale enclaves zijn gevangenissen en psychiatrische instellingen met hun specifieke en opgelegde gedragscodes. Daarbinnen wordt (in al dan niet noodzakelijke situaties) het territorium soms nog verkleind tot de isoleercel, c.q. 'prikkelarme kamer' (PAK).
Een vrij recente evolutie is de alomtegenwoordige camerabewaking van het private én het publieke territorium teneinde 'trespassing' te ontraden (vroeger gebeurde dat met een waakhond en een bordje), te detecteren, te beteugelen (ex-post via justitie) en te beëindigen (bvb. in de VS met wapens). De bewijskracht van video-opnames en het vrije gebruik van opgenomen beelden zit in een stroomversnelling: de rechtbanken aanvaarden nu ook op de openbare weg opgenomen beelden (met dashcams) als bewijsmateriaal om onaangepast rijgedrag te beteugelen. De publiek georganiseerde camerabewaking wordt - in het kader van terrorismebestrijding - gekoppeld aan de private camerabewaking. Daarmee hangt dan weer het privacy-dossier samen: moet de privacy van overtreders beschermd worden en in welke gevallen kan men van de algemene regel afwijken? Meer en meer speelt de virtuele ruimte een rol: hacking van databestanden, login en paswoorden, toegang tot 'content' mits betaling. Is hacking (beschouwd als een misdrijf) geoorloofd om misdrijven en misdaden binnen de private virtuele ruimte te onthullen?
Tenslotte is er de notie eigendom: kan men eigendom verwerven met het doel op dat private territorium andere regels te laten gelden?
De ultieme test lijkt wel het kraken van een gezinswoning (al dan niet tijdelijk onbewoond) en de beschermende/beteugelende rol van ordehandhavers (burgemeester, politiediensten) en justitie.
Ook recent is de discussie rond de gereglementeerde toegang van buitenlandse diplomaten tot het grondgebied; de loutere toegang impliceert geen vrijheid om politieke daden te stellen.
Het boek kende meerdere drukken (in 1984 verscheen nog een 7de druk), wat het belang ervan illustreert.
€20.0

BUY

TOLSTOY Nicolaï
De Nacht van de Lange Messen. De uitschakeling van de S.A. (in de Reeks Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog)
Pb, in-8, 159 pp., foto's in ZW.

Ernst Röhm

€10.0

BUY

CASTRO Fidel
Balans van de Cubaanse revolutie. Verslag aan het Eerste Kongres van de Cubaanse Kommunistische Partij
Pb, in-8, 209 pp. Vertaald door Harold Suivas. Het Congres vond plaats te Havanna van 17 tot 22 december 1975.
P.M. De revolutionairen grepen op 1/1/1959 de macht.
Het hoofdstuk over de kultuur is het herlezen meer dan waard.

Fidel Castro

zie ook L'Histoire m'acquittera

€10.0

BUY

MARTORELL Joanot
Tirant lo Blanc (vertaling van Tirant lo Blanc - 1460)
Hardcover, in-8, stofwikkel, 893 pp., bibliografie, namenlijst, noten. Uit het Catalaans vertaald door Bob de Nijs, die ook de inleiding schreef. Joanot Martorell (Valencia 1413 – 1468) was een ridder die wereldberoemd werd als auteur van Tirant lo Blanch, geschreven in het "vulgar llengua valenciana", de populaire taal van het Koninkrijk Valencie in die tijd. Het boek wordt algemeen gezien als de eerste moderne novelle in Europa. In tegenstelling tot de oorspronkelijke, vaak zeer onwaarschijnlijke ridderromans, is Tirant lo Blanc een opvallend geloofwaardig levensverhaal vol politieke intriges, erotische avonturen en tactisch doordachte veldslagen.
€15.0

BUY

VAN CAUWELAERT Didier
L'éducation d'une fée
Broché, in-8, 250 pp.
€10.0

BUY

DE LAENDER Jan
Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid.
Pb, grote in-8, 447 pp., met bibliografie. Wellicht is het groepsfenomeen de 'déclic' om tot wreedheid te komen: de 'andere(n)' brengen ons tot wreedheid. Hannah Arendt beschreef reeds veel vroeger de banaliteit van het kwaad : iedereen kan wreed zijn en toch slagen we erin het allemaal gewoon te gaan vinden, of we nu dader of toeschouwer zijn.

zie ook het standaardwerk van Nuttin over sociale beïnvloeding en het baanbrekende experiment van Milgram
€10.0

BUY

STAMM Anne
Geschiedenis van koloniaal en onafhankelijk Afrika (vert. van L'Afrique de la colonisation à l'indépendance - 1998)
Pocket, 117 pp. Goede inleiding op deze materie. Uit het slot citeren wij de woorden van Philippe Lemarchand (Atlas du 20ième siècle): 'De gemiddelde Afrikaan heeft thans een slechter leven dan in 1960.' Hij is vaak analfabeet, slecht gevoed, kan nauwelijks aan drinkwater komen en leidt vaak een problematisch leven in onveilige landen waar de ellende van de sloppenwijken de familiesolidariteit kapotmaakt.
€7.5

BUY

ABDI Nura
Tranen in het zand (vertaling van Tränen im Sand - 2003)
Pb, in-8, 271 pp. Een aanklacht tegen vrouwenbesnijdenis in Somalië en elders. Autobiografisch. zie ook
€10.0

BUY

MARUT Alex, e.a.
De kleine geschiedenis van Genk tijdens de Grote Oorlog (1914-1918)
gesigneerd door Marut, Luxe-uitgave, hardcover, 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd. Gebaseerd op archivaal onderzoek en interviews. Interessant.
€30.0

BUY

VERHEYEN Yves
Gif in ons glas? Een volledig dossier over drinkwater
3de aangevulde druk. Pb, in-8, 152 pp., tabellen, schema's, bibliografie. Een ophefmakend boek over de vervuiling van ons drinkwater. Hoe veilig is het allemaal?
Verheyen (°1949) is agronoom en technisch ir. in de tropische landbouwkunde.

zie ook

over onze waterfactuur

drinkwatermaatschappijen
€15.0

BUY

VANGROENWEGHE Daniel
Rood Rubber - Leopold II en zijn Kongo
Paperback 351 pp. First edition. Illustraties, foto's, kaarten, uitgebreide bibliografie en index. Noot Lucas Tessens: de aanklacht tegen het koloniaal beleid van Leopold II in de Etat Indépendant du Congo - Kongo Vrijstaat (1885-1908); een gruwelijk en ophefmakend boek. Het maakt ook meteen duidelijk dat een groot aantal onwaardige historici en journalisten in de voorafgaande decennia schaamteloos het spel van het medeplichtige stilzwijgen hebben gespeeld. Mede daardoor was het mogelijk dat de publieke opinie op 30/6/1960 heftig reageerde op de 'schandalige' toespraak van Lumumba. De weg lag toen breed open om de eerste premier van het onafhankelijke Congo te demoniseren en vervolgens uit de weg te ruimen (liquider) en het rijke Katanga af te scheiden o.l.v. de breedglimlachende Tshombe. DV (°1938) ging op 19/9/2007 op emeritaat. In 2005 publiceerde hij nog 'Voor rubber en ivoor'
€20.0

BUY

GALLO Max
Napoléon: I. Le chant du départ II. Le soleil d'Austerlitz III. L'empereur des rois IV. L'immortel de Sainte-Hélène (complèt !)
Pocket, 4 volumes, 496 + 398 + 509 + 511 pp.
Max Gallo, né le 7 janvier 1932 à Nice, est un romancier, essayiste, historien, biographe et homme politique français d'origine italienne. Il est membre de l'Académie française depuis le 31 mai 2007, au fauteuil 24.
€20.0

BUY

BARTLETT Robert (red.)
Middeleeuws panorama
Hardcover, stofwikkel, 4to, 336 pp., rijkelijk geïllustreerd (de iconografie is hoofdzaak in dit boek; meer dan 800 ills), tijdsbalken, biografisch woordenboek, geografisch register, kaarten, woordenlijst, bibliografie, lijst van illustraties, index/register. Hoofdstukken: Inleiding - 1. Proloog: wat bepaalde de Middeleeuwen? - 2. Redding van de ziel - 3. Aardse machten - 4. Nagelaten middeleeuwse kunst - 5. Het dagelijks bestaan - 6. Leven en weten - 7. Christenen en niet-christenen 8. Epiloog: het einde van de Middeleeuwen.
Noot LT: het onderschrift bij de afbeelding op p. 95 is fout: in werkelijkheid gaat het hier om Karel de Stoute en niet om Karel de Kale.
€20.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Reis door de Oriënt
Pocket, 282 pp. Verslag van een reis door Egypte, Palestina, Syrië, Libanon, Rhodos, Turkije die de Franse letterkundige (1821-1880) in de periode 1849-1851 maakte. Zijn vriend Maxime Du Camp vergezelde hem.
De reisnotities vormen de aanloop tot Madame Bovary .
€5.0

BUY

HOBERG Annegret
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter: Letters and Reminiscences 1902-1914
Pb, in-8, 159 pp., ill. in colour.

Kandinsky bio

Münter bio
€15.0

BUY

KEMPERS Bram
Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
Pb, in-8, 439 pp., illustraties, bibliografie, index
€15.0

BUY

ZARNOWSKI J.
Art russe, Souvenir de l'Exposition d'Art russe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, mai-juin 1928
Ex. numeroté: 243/300 papier pur fil, broché, petit 4to, 95 pp. + LXIV planches NB.

Serebriakova

Alexander Iakovlev
€35.0

BUY

DE COURCY MacDONNELL John
King Leopold II, His Rule in Belgium and the Congo
Hardcover, no dj, in-8, 391 pp., illustrations, unfolding map, index.
Reprint 1969 ! Originally published in 1905 by Cassel & Co, London.
Note LT: de Courcy defends the actions of Leopold II in the Congo: "That King Leopold's justice in the Congo has been stern and swift was, therefore, no more than a necessity; to the fact that it was so, and mighty, is due to-day the tranquillity and spreading civilisation of his African State." (273-274)
€35.0

BUY

LOMBAERDE Piet
Leopold II. Koning-Bouwheer (Oostende-Brussel)
Gebonden linnen met stofomslag, 4to, 132 pp. Illustraties, grondplannen en foto's in kleur en ZW. Dit uitzonderlijke en ondertussen zeldzame boek verscheen n.a.v. de tentoonstelling Leopold II, Urbanist, Oostende 26/5/1995 tot 24/9/1995. Noot LT: In het hoofdstuk "Het behoud van de duinen" geeft PL een compleet overzicht van de eigenaars van de kustduinen in 1909; dat overzicht was in 1909 door Leopold II gevraagd aan de Duitse ingenieur-urbanist Josef Stübben.
€50.0

BUY

SCHROEDER Christa, JOACHIMSTHALER Anton (voorwoord), MOORHOUSE Roger
Hij was mijn Führer. De memoires van Adolf Hitlers secretaresse (vert. van Er war mein Chef - 1985)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 255 pp., illustraties in ZW, notenapparaat per hoofdstuk, index/register. Noot LT: de vertaling van de titel vinden we ongelukkig; het boek benadrukt immers de zakelijke omgeving en minder de idolatrie, al is die niet afwezig.
CS wijst de historicus Trevor Roper terecht: zij ontvluchtte de Berlijnse bunker niet maar kreeg het bevel naar München te vertrekken (192) CS beschrijft uitvoerig de afhankelijkheid van Hitler van Dr Morell, die hem 'drogeerde'. Bevat de transcriptie van het verhoor van CS dd; 22/5/1945 door de CIC (214 e.v.).
€11.5

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
1ste druk. Gebrocheerd, 257 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Voor de lectuur van Marx geschriften raadt VB aan te starten met het gemakkelijk toegankelijke Communistisch Manifest. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
Van Bladel had een uitgesproken visie op de rol van de universiteit: 'Als je als universiteit niet bezig bent met de werkloosheid, het crisisbewustzijn, de bewapeningswedloop, de kloof tussen noord en zuid en de vierde wereld in eigen land, dan leidt dat tot vakidiotie. Het opleiden van sociaal verantwoorde intellectuelen, dat is onze taak.' (1983)
€10.0

BUY

LAMY René
Het ware verhaal van een openbaar overnamebod - De strijd om de Generale Maatschappij.
Paperback, in-8, 285 pp. Bio: René Lamy (1923 - 20 april 2010) was van 1981 tot 1988 de laatste gouverneur van de Generale Maatschappij van België. Deze holding werd in 1988 overgenomen door het Franse SUEZ, na een mislukte poging door de Italiaanse holding Cerus rond Carlo de Benedetti.
€20.0

BUY

LEUS Herwig, WALRAVENS Jan (woord vooraf)
Marquis de Sade: Gesprek tussen een priester en een stervende en andere teksten.
Klein formaat, Galgeboekje 5, 183 pp. Marquis de Sade (Paris, 2/6/1740 - gekkenhuis van Charenton 1814), verbleef ruim 30 jaar in diverse gevangenissen. Zijn boeken worden tot de pornografie gerekend. De Sade durfde zijn eigen afwijkingen onder ogen zien, zoals duidelijk blijkt uit zijn brieven.

zie ook

zie ook
€10.0

BUY

DE LA BRETONNE Restif
De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie. Illustraties van Will Berg
Hardcover, grote in-8, geïllustreerde stofwikkel, 312 pp., ill. Nawoord van L.P.J. Braat€12.0

BUY

DJURA
Le voile du silence
Broché, in-8, 175 pp. Djura (Algérie, 1950) affirme: "ces règles non écrites qui perpétuent aujourd'hui même en France, l'écrasement de milliers de femmes, interdites d'existence parce que nées musulmanes."
€10.0

BUY

MARCHAL Jules [Delathuy]
L'Histoire du Congo 1910-1945. Tome 1: Travail forcé pour le cuivre et pour l'or. Tome 2: Travail forcé pour le rail. Tome 3: Travail forcé pour l'huile de palme de Lord Leverhulme.
Brochés, in-8, 3 volumes, 510 + 338 + 395 pp., illustrations N/B, cartes, bibliographie.Note LT: JM démontre qu'il y avait une parfaite collusion entre la Belgique et l'Union Minière /Kilo-Moto , c.à.d. la Société Générale, en ce qui concerne le recrutement d'indigènes. Ainsi l'initiative privée profitait une fois de plus des services de l'état. A quel prix! Voir aussi le rôle d'Edgar Sengier et de Jules Cousin. Voir aussi notre schéma des relations entre Léopold II et les grands groupes privés.

Dans le deuxième volume JM décrit la reconstruction en 1923-1932 de la voie ferroviaire Matadi-Kinshasa. Le prix humain est dévoilé: 60.000 forçats, dont 7.000 moururent.

Le troisième volume expose les méthodes employées pour la création du 'royaume' de lord Leverhulme (cfr. Unilever )

Ce que Marchal dévoile est une honte pour l'état belge, pour les sociétés impliquées et pour les historiens belges qui ont 'oublié' ces faits. En effet, la collaboration et l'aveuglement existent toujours. S'il y a des excuses à faire ce n'est nullement par la population belge mais par les instances concernées.
€120.0

BUY

MUSIL Robert
De man zonder eigenschappen (vertaling van Der Mann ohne Eigenschaften - 1930-1932) (volledige editie!)
Hardcover, gebonden, stofwikkel, in-8, 1344 pp. (+inhoudstafel). Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener. Robert Musil (Klagenfurt, 6 november 1880 — Genève, 15 april 1942) was een experimenteel Oostenrijks schrijver en grondlegger van het essayisme.
€20.0

BUY

HAFFNER Sebastian
Duitsland 1939: Jekyll & Hyde (met een nawoord van Hubert Smeets)
Pb, grote in-8, 231 pp.
€13.5

BUYMichel Winock
Jean-Jacques Becker, dans sa thèse sur l'opinion en 1914, a montré que, contrairement à la légende, les Français n'ont nullement été enthousiasmés par la déclaration de guerre.
CENDRARS Blaise (1887-1961)
Alleen de daad werkt bevrijdend en ideeën zijn mislukte daden.(Emmène-moi au bout du monde! ... - 1956)
LT
il y a ceux qui restent
et il y a ceux qui ne partent pas
LT
Le passé immédiat efface le passé lointain.
LT
internet: le refuge virtuel des impuissants ?
Pablo Neruda
William Henry Davies (1871-1940)
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began
LT
en écrivant je m'interroge
Articles
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
HOW THIS SITE WORKS: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited:201706300730
Trump trekt wetsvoorstel om Obamacare af te schaffen in
Edited:201703242148
Nieuws
Zeebrugge: paspoortcontrole aan Carrefour-supermarkt ter discussie
Edited:201703231202
De uitbater voerde een identiteitscontrole in na een golf van diefstallen in zijn winkel. Toegang weigeren kan - aldus de Privacycommissie - als er een gegronde reden voor bestaat.zie ook onze bemerkingen bij 'Verboden Toegang'
TF1
Groot debat tussen de 5 presidentskandidaten op TF1
Edited:201703212100

De drie verliezers: Fillon, Macron, Hamon
De twee winnaars: Mélenchon, Le Pen
Althans, zo zagen wij het. Inderdaad, slechts twee van de vijf kandidaten konden scoren op duidelijkheid en zij gaven ook de indruk meer met de kiezer dan met zichzelf bezig te zijn. 'Le parler-vrai' van Mélenchon haalt het.
Erdogan
“Als Europa zo doorgaat, kunnen Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat”
Edited:201703211561
Vera Lynn 100
Edited:201703201342
Bunkergordel.be
de bevrijding van Wetteren op 4 september 1944
Edited:201703200024
LAMMENS Hilde (1956)
Marche (Italy) - 2017
Edited:201703191431
olie op doek
ERDOGAN
'Neem niet drie, maar vijf kinderen'
Edited:201703171265
Die boodschap had Erdogan vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst in het westen van Turkije aan landgenoten die in Europa verblijven. Volgens de Turkse president kunnen Turken zo hun invloed vergroten.
'Daar waar u werkt en woont, daar is nu uw vaderland. Richt meer bedrijven op. Stuur uw kinderen naar betere scholen. Laat uw familie in betere wijken wonen. Stap in de beste auto's. Ga in de mooiste huizen wonen', zei Erdogan nog.
Nederland kiest voor Realpolitik - PVDA weggevaagd
Edited:201703152333
News
François Fillon officieel in staat van beschuldiging gesteld
Edited:201703151037
Mieke Van Hecke (70) gaat Gentse CD&V-lijst trekken
Edited:201703151026
Tja ... als niemand anders het wil doen ...

Nederland - Turkije: rellen in Rotterdam; diplomatieke taal ver zoek
Edited:201703122258
wiki
PAN renaît
Edited:201703111267
PAN était un hebdomadaire satirique belge en langue française paraissant le mercredi à Bruxelles. Le 11 mars 2017, son propriétaire a annoncé sa reparution à partir du 15 avril 2017. Il paraîtra désormais le vendredi.

Créé en 1945 sur le modèle du Canard enchaîné dont il avait gardé les couleurs, le rouge et le noir, mais en quatre pages seulement, Pan paraissait le mercredi et abordait avant tout les questions politiques belges sous l'angle de la satire. Au contraire du Canard, toutefois, les journalistes de Pan ne signaient leurs articles que d'un pseudonyme - comportant le mot "pan" (Pandémonium, Pantalon, Pandecte, Pan Bagnat, etc.) Parmi les fondateurs, le chansonnier Léo Campion, libre-penseur, anarchiste et franc-maçon. Mais celui-ci dut assez vite se séparer du journal, sa carrière de chansonnier l'emmenant à Paris.

Cependant, en partant, Léo Campion léguait à Pan un esprit irrévérencieux qui ne quitta jamais le journal. Malgré cela, ou sans doute à cause de cela, les hommes politiques se plongeaient tous les mercredis dans les quatre pages de Pan où foisonnaient les caricatures, les plaisanteries et les jeux de mots (certains inspirés par le dialecte bruxellois, ce qui les rendait compréhensibles d'une catégorie restreinte d'initiés). Dans ses dernières années, Pan dut affronter une dissidence qui se mit à publier Père Ubu. Sans doute, pour garder sa prééminence, Pan se mit alors à organiser chaque année la cérémonie de remise des "Pandores", des prix qui allaient aux diverses têtes de turc que le journal s'était choisies. C'est de bonne grâce que les victimes se pressaient à cette parodie des Oscars et autres Césars, car être cité dans Pan était un brevet de célébrité. Ce phénomène est le même que celui qui faisait se précipiter la classe politique et le public sur le Pourquoi Pas?, autre hebdomadaire satirique, représentatif d'une presse belge qui n'avait pas encore subi l'influence du style "international".

En 2004, Pan fut racheté par Dominique Janne. Il se sépara rapidement du rédacteur en chef André Gilain, et le journal redéfinit sa ligne éditoriale avec l'arrivée de Nicolas Crousse, un ex-journaliste du quotidien progressiste Le Matin disparu en 1998. Par la suite, Crousse laissera sa place de rédacteur en chef à Thomas-Pierre Gerard.

Le 14 mai 2010, l'hebdomadaire belge Trends-Tendances annonçait le rachat de Pan par son concurrent Père Ubu et la fusion des deux titres en un seul, à savoir Père Ubu, sous le slogan "Père UBU, l'hebdo qui fait PAN dans le mille tous les jeudis". Le titre se modifia ensuite en "Père Ubu - Pan"

Le 11 mars 2017, le propriétaire des marques Père Ubu et Pan a annoncé qu'il mettait fin à l'hebdo Ubu-Pan qu'il n'était « jamais parvenu à débarrasser […] de cette image d’extrême droite anti-PS et anti-immigrés » et qu'il relançait le magazine PAN, désormais aussi en numérique, à partir du 15 avril, sous la direction de l'écrivain, blogueur, chroniqueur et scénariste Marcel Sel.

voir notre collection Pan et le livre sur l'histoire de Pan


Pan selon le CRISP
Nieuws
België/Gent: een huis kraken is geen inbraak.
Edited:201703111209
Gevolg: u kunt maar beter niet meer op reis gaan.

Burgemeester Termont beweert dat hij niks kan doen.
Dan kan je maar beter opstappen, zou ik zo denken.
Als zijn huis gekraakt wordt, gaat hij dan op een camping wonen?

De stelling van de burgemeester is er een van plat legalisme: als er geen wet over bestaat dan kan ik niks doen. Hij vergeet dat het zijn wettelijk voorgeschreven taak is de orde te verzekeren en de veiligheid van de burgers te garanderen. Voor elk optreden zich willen laten indekken door een uitspraak van de rechterlijke macht (in dit geval de vrederechter) getuigt niet van politieke moed.

In de berichtgeving over deze zaak wordt zonder enige bewijsvoering geponeerd dat de krakers het slot van de woning niet hebben geforceerd. Welk type onderzoek werd er gedaan om die bewering hard te maken?


PARIS HAUSSMANN: MODÈLE DE VILLE: EXPOSITION DU 31 JANVIER AU 7 MAI 2017Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal
Edited:201703110028
Commissaires scientifiques invités :
LAN - Benoit Jallon et Umberto Napolitano; FBC - Franck Boutté

Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, a profondément transformé Paris, dessus, dessous, au centre et à sa périphérie. Son nom incarne par extension un siècle de travaux qui déterminent aujourd’hui encore l’organisation urbaine de la ville et l’identité de la capitale. Mais qui penserait aux tracés du Second Empire comme réseau exemplaire de la mobilité ? À l’îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? À l’immeuble haussmannien comme archétype de la flexibilité ? La manifestation Paris Haussmann analyse et révèle le potentiel du modèle urbain parisien dans son actualité au regard des enjeux et des défis de la ville de demain.

en savoir plus


quelques livres sur Haussmann
Echo
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel
Edited:201703091116
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel

Er verschijnt bij Racine ook een boek over de business van de adel:
Noblesse is business. Une vaste enquête menée au coeur du patrimoine et des réseaux de la noblesse belge par Serge Quoidbach, Michel Lauwers et Nicolas Keszei


zie ook het referentiewerk van professor Paul Janssens
FILLON François
Fillon blijft gaan - LR schaart zich unaniem (?) achter hem
Edited:201703070013
Een en ander mag niet verwonderen: het campagnegeld - zo'n 6 miljoen euro - is immers opgesoupeerd.
DIX Otto
Otto Dix. Der böse Blick. Tentoonstelling tot 14 mei in K20 in Düsseldorf.
Edited:201703062021
Flandern, 1934


Ook het Zeppelinmuseum in Friedrichshafen stelt Otto Dix tentoon tot 23/4.

meer van en over Otto Dix
TESSENS Lucas
Optreden van Potingue in een Antwerpse huiskamer
Edited:201703042111
Een ontdekking was het: een optreden van het trio van Potingue. Zomaar in een huiskamer neerstrijken en een concert van de bovenste plank brengen. Een aandachtig publiek voor bossa, jazz, Antwerps chanson (ja, dat bestaat), Charles Trenet, Sting (Fragile), en nog veel meer.

Met veel genoegen geven we de website van Potingue mee: Potingue
Klik ook eens door naar hun nummers op Soundcloud.

Hieronder de lyrics van 'Schoon', een ode aan de muziek én aan het Aantwaarps.

De Wannes luistert zeker mee.
France: Fillon mis en examen: la déconfiture jusqu'au bout. C'est un complot et un assassinat politique, déclare-t-il
Edited:201703011609
CLAUDEL Philippe
Inhumaines
Edited:201703010524

Vient de paraïtre aux Editions Stock
Collection : La Bleue
Parution : 01/03/2017
176 pages
Format : 137 x 215 mm
EAN : 9782234073388
Prix: 16.50 €
Résumé (Archambault.ca):
« Le rire contre les armes. Et l'ironie pour se moquer de nous. L'homme est sans doute le seul animal à commettre deux fois les mêmes erreurs. Il est aussi l'unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À observer le monde comme il va, on hésite alors entre les larmes et le rire. J'ai choisi dans Inhumaines de m'affubler d'un nez rouge, d'exagérer le vrai pour en saisir l'atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en la croquant de façon grotesque, ce qui permet de s'en moquer, en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n'ai guère d'illusion sur ce point : restons modeste. En 2000, j'avais déjà écrit un roman, J'abandonne, sur la vulgarité de notre monde et sa bêtise. Cela ne me faisait pas rire à l'époque, et le texte était serré comme un coup de poing. Avec le temps, j'ai préféré l'humour et la satire, comme dans Le Paquet ou dans L'Enquête, pour dire comment nous allions droit dans le mur, un mur plus solide que nos pauvres caboches. Je suis convaincu qu'il est des situations où la littérature doit se transformer en papier de verre pour décaper les cervelles : cela fait un peu mal au début mais cela chatouille aussi. Et après tout, à mon très petit niveau, je ne fais avec ce roman de moeurs que m'inscrire dans un sillon tracé depuis longtemps par des aînés prestigieux, Pétrone, Rabelais, Molière, Voltaire, Villiers de L'Isle-Adam, Jarry, l'Apollinaire des romans érotiques et absurdes, Georges Fourest, les Surréalistes, Ionesco, Roland Topor, Pierre Desproges et bien d'autres qui se sont servis de l'outrance et de la farce pour transcrire nos errements, et amuser leur public en le déshabillant. Bien des peintres et graveurs aussi m'ont inspiré depuis longtemps, qui ont su se pencher sur les monstres : Jérôme Bosch, Brueghel, Jacques Callot, Monsu Desiderio, Füssli, George Grosz, Alfred Kubin, Otto Dix, le Topor dessinateur, Reiser, Jean Rustin, Cardon, sans oublier la joyeuse bande du mythique Hara-Kiri. Et dans le cinéma, comment ne pas citer Dino Risi et ses propres Monstres, mais aussi plus près de nous le devenu culte désormais C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire. J'ai simplement forcé un peu le trait. À peine. Et je n'ai d'autre ambition que faire rire, même jaune, à nos propres dépens, à commencer par les miens. Inhumaines est à la vérité ce que le palais des glaces est au réel : exhibant un reflet convexe, parfois concave, rétréci ou agrandi, même s'il déforme, il ne ment jamais. »
België: politiek: mandaten 2016
Edited:201702251403
France: Fillon: ouverture d'une instruction judiciaire
Edited:201702251229
De Redactie
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996.
Edited:201702201521
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996. Erdal is al jaren spoorloos en was niet op haar eigen proces aanwezig.
Fehriye Erdal (39) was jarenlang lid van de extreemlinkse groep DHKP-C, die ijverde voor een communistische Turkse staat. In 1996 heeft die groepering in Istanbul twee zakenmannen en een secretaresse vermoord. Erdal zou daarbij betrokken geweest zijn, als brein achter de moorden. Zij werkte bovendien in het bedrijf waar de moord werd gepleegd en zou de daders daar hebben binnengelaten.

In 1999 werd ze daarom in ons land opgepakt, maar enkele jaren later kon ze vluchten, ondanks toezicht van de Belgische Staatsveiligheid. Sinds 2006 is ze spoorloos. Vandaag heeft de rechtbank van Brugge haar bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter heeft ook haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Tegen Erdal loopt een internationaal aanhoudingsbevel. Of ze nog leeft, is niet geweten.

Protest

Tegen de uitspraak in Brugge werd geprotesteerd door een tiental activisten van de Turkse politieke partij Front Populaire. Ze vinden het niet kunnen dat het proces tegen Erdal in België werd gevoerd. Volgens hen is enkel Turkije hiervoor bevoegd. Hun korte protestactie is zonder incidenten verlopen.

zie ook het bericht van 7 februari 2008
LT
zicht vanuit De Singel
Edited:201702181615
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited:201702181602
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited:201702181601
DAOUD Kamel
Mes Indépendances
Edited:201702171327

Février, 2017 / 14,5 x 24,0 / 480 pages / ISBN 978-2-330-07282-7 / prix indicatif : 23,90 €
Journaliste depuis une vingtaine d’années, Kamel Daoud a tenu pendant quinze ans dans Le Quotidien d’Oran la chronique la plus lue d’Algérie, tout en collaborant à divers médias en ligne et en écrivant occasionnellement pour la presse étrangère. Concernant la période 2010-2016, il a ainsi signé près de deux mille textes – d’abord destinés au public algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le monde entier –, dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l’ensemble.
Qu’il brocarde l’islam politique ou la déliquescence du régime algérien, qu’il embrasse l’espoir suscité par les révolutions arabes ou qu’il défende la cause des femmes, c’est d’une plume originale, imagée, percutante et engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains tout en s’interrogeant jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
paru chez Actes Sud

voir notre note du 25/2/2016
Macron
De passage en Algérie, Emmanuel Macron a affirmé, le 15 février, que la colonisation était un « crime », un « crime contre l’humanité ».
Edited:201702151933
« Je ne regrette pas mes propos de novembre dernier car ils ont été sortis de leur contexte. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La barbarie fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », a-t-il précisé.

« En même temps, ajoute-il, il ne faut pas balayer ce passé ». « La France a installé les droits de l’homme en Algérie, mais elle a oublié de les lire. C’est une jolie formule qui vaut pour l’Algérie pour expliquer cette période. Il y a eu des crimes terribles, de la torture, de la barbarie ».voir aussi
Emile Friant (1863-1932), le dernier naturaliste? (Nancy)
Edited:201702150209
ROGISTER Victor
Maison à Liège
Edited:201702141058
Victor Rogister, né le 10 janvier 1874 à Verviers et mort le 23 juin 1955 (à 81 ans) à Liège, est un architecte belge de la période Art nouveau.
Publifin en Publipart: graaien aan deze en gene zijde van de taalgrens
Edited:201702130356


zie ons eerder bericht over Publifin

Zoals verwacht heeft de Open VLD maar één perfide remedie: verkoop toch die boel, kraait Gwendolyn Rutten triomfantelijk. Ook dat is natuurlijk graaien.
BUYSSE Martine
Man driving his car
Edited:201702130350


Potloodtekening.
De talentrijke Martine Buysse woont in Damme.
Paris brûle-t-il? Non, mais les faubourgs oui
Edited:201702080913
Le Canard Enchainé
opzegvergoeding van 45.000 Euro voor Penelope Fillon, kwaakt Le Canard
Edited:201702080912
Een interessante site over Franse films
Edited:201702080310
Conrad, Joseph (Introduction By Richard Curle)
Joseph Conrad's Diary of His Journey Up the Valley of the Congo in 1890
Edited:201702071535
London: Strangeways, Printers, 1926. First Edition. Hard Cover. Privately printed and limited to 100 copies. Green cloth cover with printed paper spine label. 35 deckle-edge pages with photo frontispiece of an actual diary page. Protective tissue present. Light wear. Minor sunning to spine; label chipped. Clean pages. Owned by famed book collector Waring Jones, whose signature (in ink) and edition annotation (in pencil) are on the front free endpaper. Very Good. Item #008154

This is the foundation of Conrad's masterpiece, The Heart of Darkness.

Price: $600.00

link to the website of our collegue
Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy renvoyé en procès dans l'enquête sur le financement de sa campagne de 2012
Edited:201702071118
Elio Di Rupo heeft op Twitter aangekondigd dat de PS vragende partij is voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire.
Edited:201702070300
France: Fillon prend l'ascenseur pour ... l'échafaud
Edited:201702062317


et ça continue ...

Poincaré Henri (1854-1912)
la pensée
Edited:201702060009
Frankrijk: Fillon vindt geen antwoorden voor Penelopegate
Edited:201702051214
We wagen ons aan een pronostiek: in de "dernier tour" zal het gaan tussen Macron en Le Pen.
Boekarest, Roemenië: regering trekt wetsontwerp ter versoepeling anticorruptiestraffen in na massaal straatprotest. Een kantelmoment?
Edited:201702041238
dichteres Maud Vanhauwaert: Het is de moeite
Edited:201702032015
Altena-kapel, Kontich, 3 februari 2017
Wervelende poëzie, een ode aan de woordkunst en aan ... Pessoa. Ik was licht betoverd en geloofde enkele momenten opnieuw in de kracht van cultuur. Bedankt, Maud !
CLAEYS Urbain (1938-2017). R.I.P.
Edited:201702021452
France: Fillon K.O.
Edited:201702020037
Etienne Tshisekedi (1932-2017) overleden te Brussel. R.I.P.
Edited:201702011111
CATHERINE Lucas
Kongo - Een voorgeschiedenis
Edited:201701312229

Verschenen bij EPO:
Dit is het verhaal van toen Congo nog gewoon Kongo met hoofdletter K heette. Een relaas uit een periode toen men nog geloofde dat kolonisatie vooruitgang betekende en blanken nog een heel andere kijk op zwarten hadden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brusselaars. Voor Albert Thys, de man die 33 koloniale compagnies stichtte, Joseph Conrad naar the Heart of Darkness haalde en de eerste spoorweg in Kongo aanlegde. Voor burgemeester Karel Buls, die Thys zijn spoorweg mee inhuldigde. Voor journalist Camille Verhé van Het Laatste Nieuws, die in diens kielzog meereisde. Maar er is ook een zekere Marguerite waarop zowel Conrad als Buls verliefd zijn. Plus, niet vergeten: Pieter van den Broecke, die al in 1608 (!) naar Kongo reisde en schreef over zijn ontmoetingen met mens (over de zus van de koning van Kongo: ‘ontbood mij om bij haar te slapen’) en dier (over gorilla’s: ‘kunnen niet spreken, lopen naakt’). Tot slot is er nog een geradicaliseerde bourgeois, Maurice Calmeyn, een van de eerste radicale critici van de Kongo-Vrijstaat. En Stanley, vraagt u? Hij krijgt maar een bijrol. Voor een sensatiejournalist en koloniale held volstaat dat.
meer over Maurice Calmeyn
PICASSO Pablo
Femme - Vrouw - Woman
Edited:201701270141