Search our collection of 12.025 Books

Author
Title

Search our 2.646 News Items

Book of the Day
Duchâtelet Roland, Verleyen Frans (woord vooraf)
N.V. België, Verslag aan de aandeelhouders
Pb, in-8, 98 pp. Coverillustratie is van GAL: het volk wordt voor de regeringskar (particratie) gespannen, Dehaene hanteert de zweep. Da's nog wat anders dan de klassieke voorstelling van Dehaene als trekpaard. GAL's politieke cartoon sluit ook beter aan bij de werkelijkheid: politici trekken de kar niet, ze zitten erop en laten zich trekken. Ook refereert de cartoon aan de sociale piramide die aan het begin van de 20ste eeuw de klassentegenstellingen in beeld bracht. Het boek gaat in hoofdzaak over belastingen, ook over de voor- en nadelen van een vermogensbelasting. RD (°1946)
Duchâtelet Roland, Verleyen Frans (woord vooraf) on wikipedia
€25.0

BUY

New Arrivals
GUILLEMIN Henri
Jeanne dite Jeanne d'Arc
Broché, in-8, 255 pp., notes bibliographiques.
Guillemin met le XVième siècle dans son contexte:
1) Le 'royaume de France' est fictif; l'anarchie y est complète.
2) Tous les Grands qui s'entre-déchirent sont apparantés. Un clan familial où l'on s'entre-tue. (...) Impunément les rois et les ducs pratiquent l'assassinat, le vol par effraction, l'adultère et la sodomie; la Justice baissait les yeux, puis souriait. (...) Une bande de truands, ces porteurs de couronnes; un véritable 'milieu', mais au-dessus des lois.
3) Les 'grands' emploient des mercenaires pillards. (12-13)
Voilà l'époque que nous dessine Guillemin et le théâtre qui va accueillir Jeanne.
Voilà aussi le vrai Guillemin qui écrit sans restrictions, sans tabous.
quelques autres livres d'Henri Guillemin
GUILLEMIN Henri on wikipedia
€10.0

BUY

PIERARD Colette
La Sambre. Chronique d'une normalisation
Broché, in-8 carré, 218 pp., nombr. illustrations, photos et plans (Traces numéro 2). 1. Portrait d'une rivière. 2. La Sambre avant sa canalisation. 3. La Sambre dans le contexte industriel du XIXième siècle. 4. Les normalisations successives de la Sambre au XXième siècle. 5. En guise de conclusion. 6. Annexes. 7. Fiches techniques des barrages éclusés de la basse Sambre. 8. Bibliographie 9. Table des matières. La collection Traces replace les grandes infrastructures et les ouvrages d'art dans une perspective historique et patrimoniale.
PIERARD Colette on wikipedia
€20.0

BUY

BARNABY Wendy
De biologische oorlogsvoering (vertaling van The Plague Makers - 1997)
Paperback, in-8, 231 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Biologische wapens: een nachtmerrie. Goedkoop en dus terrorisme van de armen.
TW: pokken, antrax, botuline, griep, hepatitis, hemofilie, pest, longpest, meningitis, ricine, septikemie, tyfus, yellow rain, ...
BARNABY Wendy on wikipedia
€10.0

BUY

NORBERG Johan
Leve de globalisering (vertaling uit het Zweeds - 2001)
Paperback, in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
NORBERG Johan on wikipedia
€10.0

BUY

DE JONG Joop
Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van REGENTEN in de 17de en 18de eeuw.
Paperback, in-8, 192 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Hoe de burgerlijke elite leefde en hoe ze haar machtspositie wisten te behouden.
DE JONG Joop on wikipedia
€10.0

BUY

MERCKX Kris
Dokter van het volk
Pb, grote in-8, 422 pp., foto's, grafieken, lijst van dokters van het volk. Een boek met een visie! Kris Merckx koos voor hulpvaardigheid, niet voor het graaien. Wie doet het hem na?
MERCKX Kris on wikipedia
€10.0

BUY

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K.
Verboden toegang. Verkenning rond het menselijk territorium (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
7de druk. Pb, in-8, 320 pp., met verklarende woordenlijst, bibliografie, index. Bakker is prof psychiatrie aan de univ van Washington, Seattle. Noot Lucas Tessens: De auteurs tonen aan dat identiteit, de veiligheid en de persoonlijke vrijheid van de mens rechtstreeks afhangen van zijn territoriale situatie. Vandaar de noodzaak om te leren 'territoria' te verwerven, te beheren en te verdedigen. De notie van het co-territorium is cruciaal omdat dat een consensus over spelregels vergt (zie p. 94). Zoiets wordt belangrijk bij migraties. De auteurs stellen onverbloemd: 'Indien men niet wenst een identiteit te verwerven die op die van iemand anders gelijkt, is het aangewezen om geen territorium met die andere te delen'. (99) De notie van het territorium is grondig onderzocht in de dierenpsychologie en baande vandaar uit zijn weg naar de sociale psychologie. Het is een beladen en dus geen vrijblijvend concept (geworden).
Bijna een halve eeuw na het verschijnen van deze studie wordt die heel actueel in het kader van het vluchtelingenvraagstuk waarmee Europa wordt geconfronteerd. Ook hier is sprake van territorialiteit, grenzen, integratie, identiteit, gedeelde waarden en normen, etc. Een speciaal probleem vormen enclaves binnen het territorium waar andere regels gelden (zogenaamde 'no go zones', deelgemeenten van Brussel, Parijs en London, het conflict tussen Armenië en Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, de Gaza-strip in Israël, privé-straten met toegangscodes, etc.). Speciale enclaves zijn gevangenissen en psychiatrische instellingen met hun specifieke en opgelegde gedragscodes. Daarbinnen wordt (in al dan niet noodzakelijke situaties) het territorium soms nog verkleind tot de isoleercel, c.q. 'prikkelarme kamer' (PAK).
Een vrij recente evolutie is de alomtegenwoordige camerabewaking van het private én het publieke territorium teneinde 'trespassing' te ontraden (vroeger gebeurde dat met een waakhond en een bordje), te detecteren, te beteugelen (ex-post via justitie) en te beëindigen (bvb. in de VS met wapens). De bewijskracht van video-opnames en het vrije gebruik van opgenomen beelden zit in een stroomversnelling: de rechtbanken aanvaarden nu ook op de openbare weg opgenomen beelden (met dashcams) om onaangepast rijgedrag te beteugelen. De publiek georganiseerde camerabewaking wordt - in het kader van terrorismebestrijding - gekoppeld aan de private camerabewaking. Daarmee hangt dan weer het privacy-dossier samen: moet de privacy van overtreders beschermd worden en in welke gevallen kan men van de algemene regel afwijken? Meer en meer speelt de virtuele ruimte een rol: hacking van databestanden, login en paswoorden, toegang tot 'content' mits betaling. Is hacking (beschouwd als een misdrijf) geoorloofd om misdrijven en misdaden binnen de private virtuele ruimte te onthullen?
Tenslotte is er de notie eigendom: kan men eigendom verwerven met het doel op dat private territorium andere regels te laten gelden?
Het boek kende meerdere drukken (in 1984 verscheen nog een 7de druk), wat het belang ervan illustreert.
BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. on wikipedia
€20.0

BUY

TURF Jef
Het verval - Sleutelnovelle
Pb, in-8, 57 pp. Een beschrijving van de situatie van de Vlaamse communistische partij in 1988. Wat gebeurt er wanneer een partij de basis het woord geeft, pas als ze geen basis meer heeft?
'Glasnost werd in het Vlaams vertaald door administratieve en repressieve praktijken ter bestraffing van het denken.'
TURF Jef on wikipedia
€12.5

BUY

TURF Jef
Communist
Pb 110 pp.
TURF Jef on wikipedia
€12.5

BUY

MUNDSCHAU Laurence
Le dernier numéro: Le discours autoréférentiel de fermeture des hebdomadaires d'information générale en Belgique francophone (1950-2000)
Pb, in-8, 458 pp., bibliographie.
Depuis 1950, pas moins de 50 hebdomadaires d’information générale ont publié un dernier numéro en Belgique francophone. Quelques-uns meurent en silence. Mais la plupart publient au moins un texte où ils se regardent dans le miroir. Que nous disent-ils alors d’eux-mêmes, de la presse et du journalisme?

Pour répondre à ces questions, la recherche ici présentée porte sur un corpus historique composé du dernier numéro édité par 52 hebdomadaires d’information générale belges francophones « décédés » après-guerre (1950-2000).

Après avoir défini le concept de dernier numéro en fonction des divers processus de concentrations de la presse, et après avoir dessiné le portrait de l’hebdomadaire d’information générale au départ des deux grands paradigmes de la presse écrite que sont le journal et le périodique, l’analyse du corpus s’intéresse prioritairement aux procédés autoréférentiels du discours médiatique.

Au dernier jour de leur publication, bon nombre de titres de presse n’hésitent pas à se mettre en scène : ils réfléchissent leur propres énoncés (facssimilés…), ils procèdent à des récits autobiographiques ou autocommémoratifs, ils autojustifient leurs choix éditoriaux antérieurs, ils font l’autopromotion d’un futur produit d’information… Bref, ils reflètent l’énoncé, ils révèlent les mécanismes de l’énonciation et ils disent qu’ils le font.

Cette recherche, espérons-le, permet de mieux cerner la représentation que se font les journaux et les journalistes de leur identité et de leur rôle social. Et cela à un moment particulièrement douloureux : celui où ils brisent leur plume. De même qu’un mourant chuchote ses dernières vérités à l’oreille de celui qui le veille, se pencher sur les récits de (fin) de vie présents dans des dizaines de derniers numéros en révèle un peu plus sur la crise de l’information écrite généraliste.
MUNDSCHAU Laurence on wikipedia
€40.0

BUY

ROOSENDAAL Jan, VUIJSJE Bert, RIPPEN Chris
Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
ROOSENDAAL Jan, VUIJSJE Bert, RIPPEN Chris on wikipedia
€12.5

BUY

VAN DEN DAELE J.E.
Lieven Bauwens
Reprint van dit boekje van 1885. Geniet, in-8, 62 pp.
VAN DEN DAELE J.E. on wikipedia
€10.0

BUY

ZIEGLER Jean
Le bonheur d'être Suisse
Broché, in-8, 312 pp.
La 3ième partie de de livre est consacrée au Congo et s'intitule 'Le chaos Congolais' (p. 131-201)
Il cite Dag Hammarskjöld (+17/9/1961 au Congo):
"Je demande l'impossible
Que ma vie ait un sens
Je demande l'insensé
Que l'histoire ait un but."
Jean Ziegler, né le 19 avril 1934 à Thoune, est un écrivain, sociologue et homme politique suisse.
ZIEGLER Jean on wikipedia
€12.5

BUY

'n Propere Tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat 1500-1800
Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling van 5 november tot en met 24 december 1988 in het Jordaenshuis te Antwerpen.
Pb, 4to, 244 pp., rijkelijk geïllustreerd met reproducties, plannen, bibliografische noten. Voor een groot gedeelte gebaseerd op archiefonderzoek (Stadsarchief Antwerpen, SAA).
Toegevoegd: één pagina A4 met de errata. Collega's of lezers die deze pagina missen in hun exemplaar mogen ons contacteren; wij zullen de bladzijde dan gratis toezenden op hun mailadres.
on wikipedia
€25.0

BUY

JAMES A. WARREN
Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura. Buildings and projects 1960-1985
Pb, 4to, 240 pp., illustrations, plans, maps.
JAMES A. WARREN on wikipedia
€12.5

BUY

DE GROTE REDE
Het tij gekeerd? Het Zwindebat in perspectief.
Magazine, foto's, grafieken, kaartje. Men ontvangt het gehele nummer.
DE GROTE REDE on wikipedia
€10.0

BUY

DE GROTE REDE
Het nieuwe zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller.
Softcover. 4to. 35 pp. ill.
DE GROTE REDE on wikipedia
€10.0

BUY

VLAANDEREN
Moord en doodslag. Over misdaadliteratuur.
Softcover. 4to. pagina 201 - 264. ill. (talrijke covers worden afgebeeld). Toegevoegd: register jaargang 2003.
Periode 19de en 20ste eeuw.

zie ook
VLAANDEREN on wikipedia
€10.0

BUY

Antwerpen Koekenstad
Antwerpse week van de pateekes en Antwerpse week van de chocolade
2 brochures: Antwerpse week van de pateekes + Antwerpse week van de chocolade, resp. 1 februari - 8 februari 2014 en 15 tot 22 februari 2014
Antwerpen Koekenstad on wikipedia
€10.0

BUY

VAN ELST Jef, DE RIDDER Matthijs, VAN FAASSEN Sjoerd, STUYCK Jan, VAN DE HATERD Lex
ZL, Literair-historisch tijdschrift
in-8, 95 pp., ill., bijlagen, noten. Personalia
driemaandelijks tijdschrift. jaargang 3, nummer 1, oktober 2003.
VAN ELST Jef, DE RIDDER Matthijs, VAN FAASSEN Sjoerd, STUYCK Jan, VAN DE HATERD Lex on wikipedia
€7.5

BUY

AERTS Bert / DE MAN Jos
Advokaat in nacht en nevel `40-`45. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's door Bert Aerts verteld aan Jos De Man.
Softcover, gebrocheerd, in-8, 139 pp.
Dit is blijkbaar een heruitgave.
AERTS Bert / DE MAN Jos on wikipedia
€10.0

BUY

JOOS Erwin
Stemmen over Eugeen Van Mieghem
in-8, 175 pp., ill., biografische noten, lijst der afbeeldingen.
Genummerd exemplaar 744 / 1000.
JOOS Erwin on wikipedia
€15.0

BUY

VANCLOOSTER Stijn
De Kapel tussen droom en daad. Anarchie en artistieke heropleving in Antwerpen rond 1900.
Hardcover, in-8, 195 pp., ill., bibliografische noten, biografische noten.
Exemplaar nummer 697/1000

VANCLOOSTER Stijn on wikipedia
€15.0

BUY

Marie-Christine van België
De Breuk. Het waargebeurde verhaal.
Pb met flappen, in-8, 168 pp., foto's.
Marie-Christine (°1951) is het tweede kind van koning Leopold III en Lilian Baels.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
Marie-Christine van België on wikipedia
€10.0

BUY

RUDAZ Jean-Claude
Tour du monde en 24000 heures de vol
Pb, in-8, 290 pp., illustrations

RUDAZ Jean-Claude on wikipedia
€10.0

BUY

ROBERTO Umberto
Rome face aux Barbares - Une histoire des sacs de la Ville (traduction de Roma capta - 2012)
Broché, grand in-8, 440 pp., illustrations & cartes, notes bibliographiques, bibliographie.
Chronologie des sacs de Rome dans l'Antiquité:
• 21 au 22 juillet 386 av. J.-C. (Gaulois)
• 24 au 27 août 410 (Wisigoths)
• 2 au 16 juin 455 (Vandales)
• Début juillet 472 (Ricimer)
• 17 décembre 546 (Totila)
• Hiver 593-594 (Agilulf)
ROBERTO Umberto on wikipedia
€11.2

BUY

BODANIS David
E = mc². De biografie van de formule die de wereld veranderde. [Einstein]
Pb, in-8, 348 pp., illustraties, bibliografie, index.
BODANIS David on wikipedia
€10.0

BUY

BARTELS Dion
Palm Invest - Het begin, het grote geld, justitie, advocaten, de ontvoering en de rechtszaak
Pb, in-8, 191 pp. Met 'Wie is wie' en 'Wat is wat'.
Over de ponzifraude rond de palmeneilanden in Dubai.
BARTELS Dion on wikipedia
€10.0

BUY

SAX Aline
Voor Vlaanderen, Volk en Führer. De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
Pb, in-8, 422 pp., illustraties, bibliografie.
Commerciële uitgave van doctorale scriptie UA. Het boek van Aline Sax (°Antwerpen, 19840320) werd goed onthaald maar er waren een paar kanttekeningen.
Kritiek: wij hadden graag een register gezien in dit boek; een uitgever zou hierop moeten letten.
SAX Aline on wikipedia
€15.0

BUY

CALVI Fabrizio
Het Europa van de Peetvaders - De maffia verovert een continent (vertaling van L'Europe des Parrains - 1993)
2de druk. Pb, in-8, 342 pp., kaartjes, bibliografie, index.
Kaartjes van de Cosa Nostra (opererend vanuit Sicilië) in Europa met aanduiding van Thuisbasis, Aanwezigheid binnen de Italiaanse immigratie, witwassen van zwart geld, handel in sigaretten, drugs en wapens, moordaanslagen en afrekeningen, afpersing, corruptie.
Idem voor Camorra, 'Ndranghetta en Sacra Corona Unita.
CALVI Fabrizio on wikipedia
€12.0

BUY

Collectif
Les crises de la démocratie 1789-2003
Magazine, avril 2003
Collectif on wikipedia
€5.0

BUY

BRADY Mark
Master Drawings (22 Jan to 14 Feb 2003). Catalogue W.M. Brady & Co, New York
Pb, 4to, 64 pp., 32 illustrated items in this catalogue.
BRADY Mark on wikipedia
€15.0

BUY

HUGO Victor
Cet immense rêve de l'océan. Paysages de mer et autres sujets marins.
Broché, 4to, 136 pp., illustrations et photos
HUGO Victor on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DER COELEN Peter, LAMMERTSE Friso
De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel
Pb met flappen, 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten, bibliografie, lijst van de tentoongestelde werken, personenregister.
Het dagelijks leven uit de 16de eeuw staat centraal in deze expo te Rotterdam met bordelen, feestvierende boeren, kwakzalvers en ongelijke liefde. Met ironie en zelfspot wordt de maatschappij weerspiegeld in de kunst. Soms is er sprake van een moraal, maar de humor en ironie overheerst. Niets ontsnapte aan de aandacht van deze generatie kunstenaars. Nooit eerder is een tentoonstelling met topwerken uit de periode vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1570 rondom dit thema gemaakt. De tentoonstelling 'Van Bosch tot Bruegel' bevat een selectie van politiek incorrecte schilder- en prentkunst van het hoogste niveau. Zo'n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten worden uit belangwekkende particuliere en museale collecties naar Rotterdam gehaald voor deze tentoonstelling over zestiende-eeuwse genreschilderkunst, een nieuw thema in die periode. Schilderkunst werd voor het eerst losgekoppeld van religie of portretten: het dagelijks leven is de nieuwe inspiratiebron en satirische onderwerpen worden niet geschuwd. Geen keurig werkende burgers, maar oplichters, dronkenlappen en zotten in allerlei gedaanten.
VAN DER COELEN Peter, LAMMERTSE Friso on wikipedia
€25.0

BUY

WELLENS Erik
Albert II. De volledige biografie.
Pb, grote in-8, 304 pp., foto's

Situering binnen de monarchie:
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
WELLENS Erik on wikipedia
€10.0

BUY

TROTSKY Léon
ma vie (1930) [texte intégral]
Poche, 692 pp.
TROTSKY Léon on wikipedia
€7.5

BUY

BOFF Leonardo, BOFF Clodovis
Wat is theologie van de bevrijding?
Pb, in-8, 120 pp.
BOFF Leonardo, BOFF Clodovis on wikipedia
€10.0

BUY

ESPARBEC
Monsieur est servi. Roman pornographique
Pb, in-8, 282 pp.
ESPARBEC on wikipedia
€10.0

BUY

DURKHEIM Emile
De sociologische methode (vert. van Les règles de la méthode sociologique - 1895)
Ingeleid door prof. E. Leemans. Softcover, small in-8, 167 pp.
Een klassieker bij uitstek.
DURKHEIM Emile on wikipedia
€10.0

BUY

ABSILLIS Kevin
Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
Vuistdikke pb, in-8, 688 pp., interessant fotokatern (32 pp., niet gepagineerd), enkele grafieken over het boekenvak, bibliografische noten, bibliografie, personenregister en register van uitgeverijen en drukkerijen.
Angèle Georgette Ghislaine barones Manteau (Dinant, 24 januari 1911 - Aalst, 20 april 2008) was een Belgische uitgeefster. Zij kende haar grote opgang tijdens WO II, toen de toelevering van papier problematisch was. Door haar goede contacten met de Duitse overheid kon zij hoge productiecijfers halen.

Op p. 132-133 leest men iets over de vertaling van de bestseller 'Kaputt' .
Op p. 183 e.v. worden de ingrepen op de 'De Huid' van Malaparte besproken.

Lees op p. 506 hoe Jos Vandeloo dacht over AM.

zie ook het boek van Greta Seghers (uitverkocht)

in memoriam door L.P. Boon Centrum
ABSILLIS Kevin on wikipedia
€20.0

BUY

VAN REYBROUCK David
Congo, een geschiedenis
20ste tot 25ste druk. Pb, grote in-8, coverfoto van Nkasi door Stephan Vanfleteren, 680 pp., kaartjes, bibliografische noten, verantwoording der bronnen, uitgebreide bibliografie, index. Onze kritiek op de eerste druk (verbeteringen werden aangebracht in latere drukken): in de index komt de UMHK wel voor (p. 134 en 365) maar de Union Minière - alhoewel meerdere keren vermeld in het boek - ontbreekt; sommige historische feiten zijn foutief gedateerd (bvb. de dood van Hammarskjöld); de opgevoerde dader van de diefstal van Boudewijn's sabel blijkt niet de echte dader te zijn. De nummering van de eindnoten per hoofdstuk bemoeilijkt de consultatie van het bronnenmateriaal. Interessante mix van geschiedenis en knap literair reportagewerk. Het boek werd in de markt gezet met een oplage van 12.000 ex., begeleid door een groots opgezette marketingcampagne. Bekroond werk.
Maar ... U moet beslist de vernietigende kritiek van J.P. Van Rossem eens lezen
VAN REYBROUCK David on wikipedia
€13.5

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. Ten Cate.
3de druk van deze Nederlandse vertaling. Pb, 8vo, 344 pp. Curzio Malaparte (1898-1957), eerst fascist, keerde zich later fel tegen Mussolini en Hitler. Nog tijdens de oorlog schreef hij het weergaloze 'Kaputt', over het verwoeste Europa. Een boek vol ijzingwekkende beelden en onverwachte perspectieven op het fascisme. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog had CM republikeinse sympathieën. Vervolgens was hij fervent fascist, maar in de jaren dertig stond hij alweer bekend als gevreesd criticus van het regime. Tijdens de eerste oorlogsjaren verwierp hij het fascisme en gaf hij openlijk uiting aan zijn vertwijfeling, zijn desoriëntatie en zijn woede over Mussolini en wat die met de Italianen had gedaan. (bron: Trouw, 16/7/2005). Bepaalde passages, bvb. hoofdstuk XV over pogroms in Soroca in Roemenië, zullen decennia later bevestigd worden door officiële rapporten (zie o.m. International Commission on the Holocaust in Romania, die het mededaderschap van Roemenen benadrukt). full report
Het boek benadrukt het culturele en morele verval van het eens zo toonaangevende Europa. De Amerikaanse troepen betreden een continent waarvan zij de betekenis niet snappen. Dat leidt tot clowneske situaties die met veel ironie worden beschreven.
Italiaanse uitgaven (niet exhaustief): 1944, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1966, 1972, 1979).
Tot nu toe konden wij vertalingen opsporen in volgende talen: Frans (1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1962, 1963, 1965, 1967, 1970), Spaans (Buenos Aires: 1950, 1958, 1962), Nederlands (s.d., 1946, 1968, 1972, 1983, Oorlogsdomein: 2005), Engels (1946, 1948, 1966), en Duits (1982). Zo te zien kwam de Duitse vertaling laat op de markt.
MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich] on wikipedia
€15.0

BUY

Comité International de la Croix-Rouge
Les Conventions de Genève du 12 août 1949

Pb, in-8, 251 pp. Textes complets.
Comité International de la Croix-Rouge on wikipedia
€9.5

BUY

ADRIAENS Manu, MARY Tony (woord vooraf)
Blijven kijken! Vijftig jaar televisie in Vlaanderen
Paperback (bestaat ook in een hardcover-editie), 4to, 240 pp., illustraties (850 foto's), bibliografie.
Kritiek LT: OK, dit is een boek om de VRT in de bloempjes te zetten, maar als je in het chronologisch overzicht (p. 12-16) zelfs de komst van VTM (1989) niet vermeldt, dan ben je toch wel heel erg aan het navelstaren. Het is wel een prettig kijkboek geworden. Joke Van Cauwenberge van de VRT-persdienst verdient daarvoor alle lof.
ADRIAENS Manu, MARY Tony (woord vooraf) on wikipedia
€15.0

BUY

AUZIAS Dominique, THIRION Caroline
République démocratique du Congo. 2015 Petit Futé (country guide) Edition française

Pb, in-8, 528 pp., illustrations, cartes, chronologie, fiche technique, régistre/index.
Informations complètes et critiques.
A la page 245 vous trouverez le code pour la version numérique gratuite de ce guide.

AUZIAS Dominique, THIRION Caroline on wikipedia
€30.0

BUY

NYS Herman
Geneeskunde: Recht en Medisch handelen
Paperback, in-8, 577 pp., index/register.
NYS Herman on wikipedia
€15.0

BUY

DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P.
Grondslagen van het recht 1+2: 1. Hoofdlijnen, 2. Achtergronden
Pb, in-8, 366 + 334 pp., schema's, bibliografie, register/index.
DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P. on wikipedia
€15.0

BUY

LAMERS Han (edit.)
Op zoek naar Utopia. Tentoonstellingsgids Museum M te Leuven 20/10/2016 - 17/1/2017
Speciale uitgave van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Pb, 4to, 40 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur.
Hulde aan Thomas More en zijn Utopia.
meer Utopia
LAMERS Han (edit.) on wikipedia
€10.0

BUY

INDEKEU Bruno (red.)
Over Papen, Geuzen en Smousen. Historiek van de katholieke, protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel in de 17de en 18de eeuw.
Pb, A4, 96 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten.
INDEKEU Bruno (red.) on wikipedia
€10.0

BUY

OTTOMER Tanguy
't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen
4de druk. Pb met flappen, in-8 square, 188 pp., rijkelijk geïllustreerd.
Ottomer (1981) is stadsgids.
Bevat de foto van de ijsblokken waarmee Panamarenko op 6 juli 1968 het Conscienceplein versperde. En Pana had weer eens gelijk! Dit plein moest geen parking zijn, geen doorgang voor de wagen van zuster Aline, maar leven!

Kritiek: de pagina-opmaak is wel leuk maar de scanning van het fotomateriaal laat te wensen over; ook de kleuren zijn vaak overgesatureerd.
OTTOMER Tanguy on wikipedia
€20.0

BUY

CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a.
Aan zee. Sfeervolle strandverhalen van -
Pb, in-8, 232 pp., bibliografie
CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a. on wikipedia
€10.0

BUY

JAYAT Sandra
Exposition Catalogue Venezia 3/9 - 3/10/1991
Large 4to, 164 pp., ill. en couleurs. Textes en FR/EN/IT
Sandra (1940) est la fille de Django Reinhardt.

JAYAT Sandra on wikipedia
€12.5

BUY

ANDREWS Richard, SCHELLENBERGER Paul
De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
4de druk. Paperback, in-8, 463 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
ANDREWS Richard, SCHELLENBERGER Paul on wikipedia
€12.5

BUY

TIELEMAN Dirk
De durvers van de jaren 60. Kroongetuigen over de welvaartsstaat na de sluiting van Ford Genk
Pb met flappen, in-8, 205 pp., foto's in ZW en kleur.
Van de achterflap:
Op 24 oktober 2012 kondigde Ford de sluiting aan van de vestiging in Genk. Die beslissing viel dag op dag 50 jaar na de eerstesteenlegging. De sluiting lijkt het einde van de spectaculaire economische groei in Vlaanderen, geruime tijd een van de rijkste regios ter wereld. De welvaartsstaat werd tijdens die economische boom geboren en de overheid, bedrijven, banken én burgers staken zich een halve eeuw lang in de schulden. De nieuwste generatie Vlamingen klampt zich meer dan ooit vast aan de voorspoed van het verleden. Na meer dan 40 jaar journalistiek maakt Dirk Tieleman in De durvers van de jaren 60 een balans op van 50 jaar Vlaamse welvaartsstaat met enkele bevoorrechte kroongetuigen, onder wie kernfiguur Louis Croonen, die mee aan de wieg stond van Ford Genk. Andere getuigen zijn Humogoeroe Guy Mortier, Fortisboegbeeld Kathleen Steel en HR-expert Jan Denys, die elk vanuit hun eigen wereld hun licht laten schijnen op Vlaanderen toen en nu. Ook aan het woord is gewezen CVP-minister Luc Dhoore, die voor het eerst on the record mee schuldig pleit voor de crisissen die volgden op de jaren van overvloed. Want bij het begin van de jaren 70 waren er de eerste tekenen van verval: de koolmijnen en staalfabrieken gingen dicht, de textielindustrie week uit naar goedkopere landen en de autoassemblage werd in vraag gesteld. Terwijl Louis Croonen Ford mee naar Genk bracht, toont De durvers van de jaren 60 aan hoe Vlaamse politici, bankiers en vakbonden mee een klimaat creëerden waardoor de autoreus wel uit Genk weg móést trekken.
Commentaar LT: In feite betreft het hier de memoires van Louis Croonen. Vandaar ook 'Croon'-getuigen (sic); zie ook p. 126 voor een verklaring van de subtitel.
Onzorgvuldig op sommige punten, bvb. het ontslag van Hugo Camps bij het Belang van Limburg (p. 89). De voorbereidingen voor VTM gaan terug tot 1984 en beginnen niet in 1986, zoals Tieleman stelt. (p. 143) Door die verkeerde datering krijgt Croonen onterecht een groter gewicht in de voorbereidingen.
Voor de goede orde hier een overzicht van de carrière van Croonen: Altiora (1959-1963), BvL (1963-1971), Paribas (cfr. lening aan De Standaardgroep p. 97-98), De Koerier en De Krant (1973), Prominvest (1975-1980), Generale Bank (1980-1985), Editions Mondiales/ex-Dupuis (maart 1986 tot 1995).
TIELEMAN Dirk on wikipedia
€25.0

BUY

TIMMERMAN Georges
De uitverkoop van Antwerpen


Pb, in-8, 160 pp., foto's in ZW, index en bibliografie.

Op het einde van de jaren zestig kwam de uitverkoop van Antwerpen op gang en dat proces gaat onverminderd door. Een lange litanie van verkwanseling van stadsgronden en overheidspatrimonium aan bouwpromotoren, metrobouwers, aannemers en vastgoedmakelaars. Dat leverde een zeldzaam schouwspel op van grof winstbejag en van kortzichtig bestuur.
De stadskas is leeg, ondanks de uitverkoop. Beleggers, immobiliëngroepen en projectontwikkelaars daarentegen stellen het goed. Dit boek meet de schade, legt de MECHANISMEN bloot en maakt een voorlopige balans op.
Naar het voorbeeld van de analyses van Walter De Bock brengt het boek ook acht verhelderende schema's en tabellen die de verwevenheid tussen de spelers blootlegt:
1. Aandeelhoudersstructuur van Interbuild
2. GIMV-filialen voor alternatieve financiering
3. Betaalparkings in Antwerpen (Beheercentrale en De Pauw/Blaton)
4. Overheidsinbreng renovatie Sportpaleis
5. Juridisch-financiële montage rond Brunoord (Credicom & Van Laere)
6. Project 'Punt aan de lijn' (Metropolis aan de Noorderlaan)
7. Aandeelhoudersstructuur holding Van Wellen
8. Structuur Presas (Amos, GIMV, Pensioenfonds Stad Antwerpen, M 2000, Besix, TRB)
Georges Timmerman (1953) is journalist bij de krant De Morgen. Hij is auteur van de bestseller In Brussel mag alles. Geld, macht en beton (EPO, 1991). De foto's in dit boek zijn van Gerrit Op de Beeck.

TIMMERMAN Georges on wikipedia
€30.0

BUY

CATHERINE Lucas
Manyiema. De enige oorlog die België won.
In-8, 139 pp., zw/w foto's en illustraties, kaartje Met bibliografie na elk hoofdstuk. Noot LT: Over de oorlog (strafexpedities) die Kongo Vrijstaat (Etat Indépendant du Congo) in 1884 voerde tegen de Arabische slavenhandelaars. In feite ging het om de macht over de ivoorhandel. Manyiema ligt in Oost Congo (Kasongo, rivier Lualaba). LC trekt een aantal parallellen met situaties die vandaag nog bestaan en wijst op de functie (het misbruiken) van propaganda bij het veroveren van economische machtsposities in de geopolitieke context (anti-slavernijcampagnes, mensenrechten, vestigen van democratische regimes, anti-imperialisme, verwerpen van kolonialisme, ...)(p. 78). LC synthetiseert wat andere auteurs (Hochschild, Delathuy/Marchal, Vangroenweghe, e.a.) uitvoerig beschreven en durft stellingen innemen.
CATHERINE Lucas on wikipedia
€15.0

BUY

GERARD-LIBOIS Jules
Sécession au Katanga
Broché In-8 363 pp. Index, cartes, maps. Note LT: achevé d'imprimer en décembre 1963. "Est-ce l'UMHK qui fit la sécession ou M. Tshombe qui sauva l'UMHK?" > symbiose étroite, paiement de taxes au Katanga et pas à Léo, plan Rothschild pour la confédération congolaise (p. 321-324) GERARD-LIBOIS Jules: 3/12/1923-26/12/2005
GERARD-LIBOIS Jules on wikipedia
€30.0

BUY

CORNET René
Katanga. Le Katanga avant les Belges et l'expédition Bia-Francqui-Cornet

Prix FOA de la Société de Géographie de Paris (1945). Troisième édition revue et augmentée, 394 pp. Illustré et photos, cartes. Bibliographie.

CORNET René on wikipedia
€25.0

BUY

Vijftigste verjaardag van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898-1948
Softcover, in-8, 88 pp. + 2 uitslaande kaarten.
on wikipedia
€15.0

BUY

DE MOOR Marc
Werken met innovatieve materialen: koudhardende kunststoffen
Gesigneerd door de auteur. Pb, 4to, 148 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie.
Een uniek boek van een expert terzake.
DE MOOR Marc on wikipedia
€45.0

BUY

WALLINGA T.
Geschiedenis van het privaatrecht
Cursustekst, 102 pp. eenzijdig bedrukt.
In zijn inleiding verwijst Wallinga naar het boek van Jan Hallebeek.
WALLINGA T. on wikipedia
€5.0

BUY

DE BRAEKELEER Catherine
Laurent-Benoît DEWEZ 1731-1812 [architecte]
Pb, in-8 square, 138 pp., illustrations, bibliographie. Texte en français.
Laurent-Benoît Dewez, baptisé le 14 avril 1731 à Petit-Rechain (Belgique) et mort le 1er novembre 1812 à Grand-Bigard (Belgique), est un célèbre architecte des Pays-Bas autrichiens du xviiie siècle. Grand maître du style néo-classique il se distingue particulièrement dans l'architecture religieuse.
Sa première commande importante, la reconstruction de l'abbaye d'Orval, s’explique par ses liens familiaux avec l’abbaye et par l’intervention de son protecteur, Dom Nicolas Spirlet, futur abbé de Saint-Hubert, bien introduit auprès du gouvernement autrichien. Elle contribue à asseoir sa réputation au sein de la clientèle monastique. Laurent-Benoît Dewez sera associé à la transformation de nombreuses autres abbayes, dont : Saint-Martin de Tournai, Heylissem, Affligem, Floreffe, Forest, Ninove, Gand, Vlierbeek, Dieleghem et Gembloux. Il est également retenu pour reconstruire l’église de l’abbaye du Chapitre Noble à Andenne, l'abbatiale de l'abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux, la collégiale de Harelbeke et pour remanier le frontispice de l’église abbatiale de Villers. En dehors des commandes religieuses, Dewez est sollicité par Julien Depestre qui cherche à matérialiser sa notoriété par la construction d’une demeure prestigieuse à Seneffe à laquelle participera également Ghislain-Joseph Henry (1754-1820).
src: wiki
DE BRAEKELEER Catherine on wikipedia
€15.0

BUY

KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet
Stap voor stap: Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België
Pb, in-8, 128 pp., ill., bibliografie. Veel afbeeldingen van brochures en boeken van vroegere feministen.
KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet on wikipedia
€5.0

BUY

Archives d'Architecture Moderne
Het HUIS in woorden - Deel I: Exterieur
Hardcover, in-8 square, 130 pp., rijkelijk geïllustreerd, woordenlijst, index van architecten en schrijvers. Geeft een goed zich op de evolutie van gevels in België. Begeleidde de gelijknamige tentoonstelling.
Archives d'Architecture Moderne on wikipedia
€15.0

BUY

SAX Aline
De gebroken harp
Paperback, in-8, 2005 pp. Speelt zich af in Dublin in 1916.
SAX Aline on wikipedia
€10.0

BUY

VAN WERVEKE H. Prof Dr
Een Vlaamse graaf van Europees formaat - Filips van de Elzas
PB, in-8, 94 pp., ill., bibliografie.
Voert ons terug naar de 12de eeuw.
VAN WERVEKE H. Prof Dr on wikipedia
€10.0

BUY

BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L.
Katanga - Kasai
SC, in-8, ca. 50 pp., foto's, statistieken, schemas, kaarten, lijst van de belangrijke maatschappijen.
BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L. on wikipedia
€10.0

BUY

Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
Kunst van de 20ste eeuw. Catalogus.
Pb, 4to square, 309 pp., ill.
Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam on wikipedia
€10.0

BUY

MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires)
Le Putsch de Stanleyville
Softcover, 4to, 32 pp.

On ajoute une bio de Mauroy (1894-1956)
MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires) on wikipedia
€10.0

BUY

VAN HOVE Eric
Jubileumboek 1884-1984 S.S. Michiel-Pieter Antwerpen
Pb, in-8, 240 pp., rijkelijk geïllustreerd, met statistieken over doopsels, begrafenissen, kerkbezoek (forse neergang vanaf eind jaren zestig), etc. De kerk staat aan de Amerikalei (Antwerpen-Zuid).
Bevat een interessante sociologische doorlichting van de parochie, die ook een hoge concentratie allochtonen huisvest, met name aan de Brederodestraat en omliggende. Gebruikt inwoneraantallen per huizenblok.
VAN HOVE Eric on wikipedia
€12.5

BUYDag Hammarskjöld (1905-1961)
Je demande l'impossible Que ma vie ait un sensJe demande l'insensé Que l'histoire ait un but.
News Items & Facts
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
How this site works: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
ID: 201807320504
14 janvier 2018: Discours de Jean-Luc Mélenchon sur le bonheur des gens
ID: 201801190152


à voir sur YouTube
LT
Samen. Amen. Groen blaast Samen op in Antwerpen.
ID: 201801180829
De kleerscheuren lijken het grootst bij SP.A.
Dat heb je als je met aangeschoten wild aan de start komt.
LT
Fernand Huts kocht voor 17,5 miljoen euro 450 hectaren grond in Zeeuws-Vlaanderen van het OCMW-Gent. Die koop wordt nu aangevochten.
ID: 201801171730
De boeren vechten de verkoop aan omdat de 72 percelen in één blok werden verkocht. Dan kunnen enkel miljardairs bieden.
De praktijk om grond van de overheid aan te bieden in zeer grote aaneengesloten blokken was reeds schering en inslag tijdens het Directoire (17951027 tot 17991109), onder Frans Bewind dus. Op die manier konden grote domeinen ontstaan in handen van slechts enkelen. Het is de problematiek van de 'verkoop van nationale goederen'.
Nu is Zeeuws-Vlaanderen steeds een heet hangijzer geweest.
Na WO I wilde België het gebied (samen met Limburg) annexeren maar kreeg in Versailles het deksel op de neus.
We verwijzen naar enkele boeken en berichten rond het thema.Uit het jaarverslag van OCMW Gent 2016:
"Ook in 2016 verkocht OCMW Gent een aantal stukken patrimonium
zoals woningen, hoeves, landbouw- en bouwgronden… voor een
totaal bedrag van 27.500.000 euro (2015: 18.300.000 euro). Hierbij
proberen we in de inkomsten voor het OCMW te maximaliseren,
maar ook in te spelen op noden van organisaties waar we achter
staan. Op die manier kan OCMW Gent het geld in projecten stoppen
waar Gentenaars iets aan hebben.
Hieronder enkele voorbeelden van verkopen in 2016:
➤ Een hoeve Hogevorst 26 in Assenede met een totale kadastrale
oppervlakte van 30 ha 59 a 53 ca verkocht aan de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) voor de grondenbank Gentse Kanaalzone,
om ruilgronden te hebben die de verloren natuur bij de
ontwikkeling van het havengebied compenseren. De verkoopprijs
van deze hoeve bedraagt 2.498.400,00 euro.
➤ Landbouwgronden in Zwijnaarde en Sint-Martens-Latem
verkocht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de
uitbreiding van het Parkbos.
➤ Verkoop van 6 ha 31 a 44 ca grond in Sint-Lievens-Houtem aan
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de uitbreiding
van het Kottembos."
Opvallend wel dat het OCMW een beleid huldigt/huldigde van MAXIMALISATIE van inkomsten.
Persbericht Roularta
Roularta brengt bindend bod uit op Sanoma-magazines en verankert zich in print
ID: 201801170108Het beursgenoteerde Roularta Media Group heeft een bindend bod uitgebracht op de Belgische Sanoma-titels met uitzondering van de woonbladen. Het pakket omvat de weekbladen Libelle/Femme d’Aujourd’hui (CIM 245.504 exemplaren) en Flair N/F (CIM 74.222 exemplaren), de maandbladen Feeling/Gaël (CIM 69.132 exemplaren) en de magazines La Maison Victor, Communiekrant, Loving You en She Deals. De websites (met o.a. flair.be en libelle.be met respectievelijk 804.135 en 600.841 real users/maand volgens CIM), line extensions en social mediakanalen van deze titels zijn eveneens in het bod opgenomen. De totale 2017 omzet van deze merken bedraagt circa 78 miljoen euro voor een overnameprijs (inclusief pensioen- en abonnementenverplichting) van 33.7 mio euro.

De (offline/online) doelgroepen van die mediamerken zijn uitgesproken vrouwelijk en dus een mooie aanvulling op de reeds bestaande andere hoogkwalitatieve doelgroepen die bereikt worden via de huidige magazinemerken van Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Sportmagazine, Nest, Plus Magazine enz.).

Naar aanleiding van deze belangrijke transactie, verkoopt Roularta de titels “Ik ga Bouwen/ Je vais Construire” voor een prijs van 1 miljoen euro aan Sanoma, die in mindering komt van de overnameprijs voor de Sanoma titels. Het zijn titels die aansluiten bij het portfolio woon- en decobladen van Sanoma.

Roularta wil door deze consolidatie en dankzij de synergie met de magazinemerken van de groep, zorgen voor de continuïteit en de multimediale groei van deze titels.
Indien het bod goedgekeurd wordt door Sanoma, zal de transactie voorgelegd worden aan de Belgische mededingingsautoriteiten .

Vooruitzichten

In 2017 heeft Roularta Media Group te maken gehad met een daling van de reclamebestedingen, met de kosten van de investeringen in de lancering van nieuwe projecten zoals het e-commerceplatform Storesquare en met andere éénmalige kosten. Roularta verwacht dan ook een negatieve EBIT. Voor het boekjaar 2017 wordt geen dividend voorzien.

In 2018 zorgen lagere kosten, de nieuwe 50% participatie in Mediafin (Tijd/Echo), de recente acquisities Landleven (Nederland) en Sterck (Antwerpen en Limburg) en de andere nieuwe activiteiten, voor een positieve bijdrage.

Daarenboven wordt voor 2018 verwacht dat een belangrijke meerwaarde wordt geboekt van ongeveer 145 miljoen euro op de aandelen Medialaan, na de closing van de transactie in het eerste kwartaal.

Vanaf 2019 dalen voor Roularta de financiële kosten met ongeveer 4,5 miljoen door de terugbetaling van een obligatielening van 100 miljoen euro en dalen de leasingkosten met ongeveer 9 miljoen door de afronding van de Econocom-contracten.

Roularta Media Group heeft belangrijke toekomstkeuzes gemaakt door in te zetten op consolidatie en innovatie binnen het kader van haar kernactiviteiten. Na het afstaan van de Medialaan 50%-participatie aan de Persgroep is de beoogde mogelijke overname van de Sanoma-titels, naast de investering in Mediafin en de andere recente overnames, een belangrijke aanzet om ook de komende jaren verder een gezonde groei te realiseren.


aandeelhouders RMG

Uit het persbericht van Sanoma Group, Helsinki:
“We have now finalized our major portfolio restructuring in our Media business in the Netherlands and Belgium with the divestment of the Dutch SBS TV business last year, and now the Belgian women’s magazine titles. The Belgian magazine titles will have more synergies with RMG than with our Dutch magazine business and that will give these titles and the team working on them better prospects for future development. Our remaining magazine and online portfolio predominantly in the Dutch market has good market positions, which provide excellent opportunities for continued success,” says Susan Duinhoven, President and CEO of Sanoma.
LT
13 januari 2018: CD&V plant 1 miljoen huisbezoeken voor gemeenteraadsverkiezingen, zegt Wouter Beke. Hier niet welkom.
ID: 201801140107
Ajaj, en ik heb mij bij 'Bel-mij-niet-meer' aangemeld om via de telefoon niet te worden lastig gevallen.
Bestaat er ook een site 'Kom-niet-langs'?
Want ik heb geen zin om de dieven die mijn Belfius-bank willen jatten (naar de beurs brengen noemen ze dat) te ontvangen.
LT
13 januari 2018: poedermelk van Lactalis besmet met salmonella - reportage TF1 gedeeltelijk in spiegelbeeld uitgezonden
ID: 201801132358
De reportage van TF1 over de salmonella-besmetting van Lactalis-producten werd gedeeltelijk in spiegelbeeld uitgezonden, vooral wanneer merknamen in beeld werden gebracht. Toeval?
De besmetting werd reeds in december 2017 ontdekt en een groot aantal loten van de babymelk werden teruggeroepen.
De Lactalis-groep kijkt aan tegen honderden klachten die ook juridische gevolgen moeten hebben.
op 10 december 2017 verspreidde Lactalis volgend persbericht:


Opvallend is de lange periode (vanaf 15/2/2017) die Lactalis vermeld voor de teruggeroepen producten. Die zijn op het moment van het terugroepen wellicht in ruime mate geconsumeerd door de baby's.
LT
Erdogan noemt Turkije 'lichtend voorbeeld voor persvrijheid'
ID: 201801121132
Nou ja ... er zitten 'maar' 150 journalisten in de gevangenis, ...
Misschien heeft de vertaler Erdogan niet goed verstaan.
Misschien betekenen 'licht' en 'verlichting' iets anders in Turkije.
Misschien betekent 'voorbeeld' gehoorzaamheid of onderwerping.
Misschien moeten we 'pers' en 'vrijheid' anders interpreteren als het over Turkije gaat.
Misschien begrijpen we het allemaal verkeerd, is de westerse mentaliteit perfide en ligt ons aller toekomst in de handen van de genieën van deze wereld.
Natuurlijk wordt het allemaal veel gemakkelijker als we het denken overlaten aan diegenen die het weten en kunnen we best ophouden met zaniken over onze rechten en vrijheden en ze beschouwen als hersenschimmen van verloren gelopen Europeanen, die - verpletterd door de wijsheid van onze buren - terug in de spelonken moeten gaan schuilen en daar - dieren tekenend op de wanden - wachten op de eerste zonnestraal die door een spleet binnenvalt en ons verblijden over de heilzame werking van de onwetendheid.
In die context - le texte des 'cons' - moet u geen boeken meer lezen en kunt u beter ver weg blijven van websites zoals deze. Want lezen schaadt de gezondheid en neemt tijd weg die u beter kunt besteden aan koken en TV-kijken, joggen om kilo's te verliezen en achter Pokemons te jagen. Het is zo leuk als een nar in dwaasheid te leven en de lof der zotheid te verkondigen !
FRY Stephen
Mythos: A Retelling of the Myths of Ancient Greece
ID: 201801121022
Hardcover, 432 pages
Published November 2nd 2017 by Michael Joseph

The Greek myths are the greatest stories ever told, passed down through millennia and inspiring writers and artists as varied as Shakespeare, Michelangelo, James Joyce and Walt Disney.
They are embedded deeply in the traditions, tales and cultural DNA of the West. In Stephen Fry's hands the stories of the titans and gods become a brilliantly entertaining account of ribaldry and revelry, warfare and worship, debauchery, love affairs and life lessons, slayings and suicides, triumphs and tragedies.
Fall in love with Zeus, marvel at the birth of Athena, wince at Cronus and Gaia's revenge on Ouranos, weep with King Midas and hunt with the beautiful and ferocious Artemis.

Thoroughly spellbinding, informative and moving, Stephen Fry's Mythos perfectly captures these stories for the modern age - in all their rich and deeply human relevance.
Listen to the story of Pandora and the beginning of the terrible trouble of mankind.
de privatisering van Belfius is een beroving van de Staat, dus van ons allen
ID: 201801111307Halt aan de privatisering van Belfius. Wij vragen een publiek debat over de toekomst van de bank.
De overheid heeft de verkoop van Belfius aangekondigd. De bank is vandaag voor 100 % in handen van de Staat en dus van de bevolking. Voorafgaand aan deze beslissing vond er geen enkel debat plaats. De beslissing om Belfius in een logica van korte-termijn winsten te duwen door een verkoop, zelfs al is die maar gedeeltelijk, zal nochtans een belangrijke impact hebben op de Belgische maatschappij en haar economie :

We ontnemen ons de mogelijkheid om een echte toegang tot bancaire diensten te garanderen : direct contact met het personeel en niet enkel online, bankkantoren in dorpen,…

We ontnemen ons de mogelijkheid om de kredieten te oriënteren in het belang van de maatschappij en de gemeenten: financiering van de energietransitie, investeringen in publieke infrastructuur, …

We ontnemen ons een echt alternatief : een bank waarvan de voornaamste doelstelling is om het publieke belang te dienen en niet de zakken van de aandeelhouders te vullen.

Daarom eisen we :

– De onmiddellijke stopzetting van het privatiseringsproject van Belfius en het einde van het mandaat dat aan de zakenbanken gegeven werd.

– Het openen van een publiek debat (met parlementairen, het middenveld en de werknemers uit de sector) over de toekomst van de bank en over het nut van een publieke bank in België.

We kunnen niet toelaten dat de uitvoerende macht in zijn eentje een lichtzinnige beslissing neemt over de toekomst van één van de voornaamste banken in België. We roepen op tot dringende actie van het Federale Parlement met betrekking tot dit onderwerp.


teken de petitie


zie ook de studie van Dierckx
Deutsche Telekom koopt UPC Austria van Liberty Global voor 1,9 miljard euro
ID: 201801072310
Chinese draak in de Zoo van Antwerpen
ID: 201801071820

©Photo LT
France Gall
France Gall (°Paris, 9 oktober 1947 Paris, +7 januari 2018) overleden. R.I.P.
ID: 201801071000
Et je porte le deuil ...France Gall volgens Wiki

Op 8 januari 2018 bracht journaliste Valerie Droeven in De Standaard een ondermaats bericht bij het overlijden van Gall. Ook de foto's bij dat artikel getuigen van een onbekendheid met de carrière, de diepgang van de teksten en het engagement van de artieste.
'genie' Trump trapt in de val
ID: 201801070102
Michael Wolff heeft een onthullend en beledigend boek geschreven over Trump. En wat doet die? Hij trapt met beide voeten in de val en noemt zichzelf een genie. De bokser slaat zichzelf K.O.
nws
Premier verdedigt via Facebook zijn vluchtelingenbeleid - Eéntalig in het Frans -Een kreet van onmacht, volgens Carl Devos
ID: 201801022244
Le sens de la nuance et des responsabilités
CHARLES MICHEL· Mardi 2 janvier 2018
Le gouvernement applique depuis 3 ans une politique migratoire humaine et ferme.
Il n’y a pas en Belgique de jungle de Calais sur la route de la Grande Bretagne. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y en ait pas.
Il n’y a pas de situation non maîtrisée comme dans d’autres pays. Mettant en danger la cohésion sociale et alimentant toutes les formes d’extrémisme.
Le gouvernement a pris ses responsabilités. Nous accueillons ceux qui sont dans les conditions du droit d’asile. Et nous travaillons sur le plan européen pour contrôler les frontières et éviter une situation d’appel d’air qui deviendrait rapidement ingérable.
Malgré la grave crise de l’asile depuis 2015, la situation a été gardée en permanence sous contrôle dans notre pays.
C’est le fruit de l’action coordonnée et résolue du gouvernement et de l’ensemble des services administratifs et policiers.
La Belgique met un point d’honneur à respecter les obligations européennes et internationales.
La politique menée est humaine et appuyée par le respect des décisions des juridictions administratives et judiciaires.
Les campagnes de désinformation régulières m’amènent à mettre les points sur les « i ». J’ai délibérément choisi de le faire avec le recul nécessaire.
La politique de retour en particulier vers le Soudan est un sujet sensible qui appelle de la nuance. Et mérite mieux que les simplismes ou les caricatures dans un sens ou dans un autre.
Je veux ici rétablir quelques vérités très éloignées de la perception que d’aucuns tentent de créer.
- Tout d’abord, cette question est européenne. De nombreux pays appliquent la même politique. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et la Norvège organisent également des missions techniques d’identification avec le Soudan. En 2016, l’Italie a renvoyé 40 ressortissants soudanais, la Suède 15, l’Irlande 5. La Norvège en a renvoyé 60 entre 2015 et 2016 (source: Eurostat). Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a commencé, ce mois de décembre, les rapatriements volontaires vers le Soudan et indique travailler directement avec le gouvernement soudanais pour mener à bien ces opérations de réintégration (source: UNHCR).
- Ensuite les décisions, qu’elles soient administratives ou judiciaires, se prennent toujours au cas par cas, sur base des éléments qui composent le dossier individuel de la personne et son parcours personnel.
Les décisions d’éloignement sont prises par l’Office des étrangers. À cette occasion, l’Office des étrangers est chargé de réaliser une analyse du risque éventuel de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdisant les traitements inhumains et dégradants. Tout retour doit faire l’objet d’un examen de conformité à l’article 3 de la CEDH, cela a été confirmé par le Directeur général de l’Office des étrangers. Il a aussi précisé que les retours n’ont pas lieu vers des régions jugées dangereuses par le CGRA.
Concrètement, suite à la mission technique d’identification, l’Office des étrangers a décidé du renvoi de 9 ressortissants soudanais (un départ volontaire, trois sans escorte et cinq avec escorte).
- Les décisions sont susceptibles de recours devant des juridictions indépendantes. La personne qui fait l’objet d’une décision d’éloignement peut introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. En cas de recours en extrême urgence, la décision d’éloignement sera suspendue. Si cette personne fait état de sa crainte de subir des répercussions à son retour dans son pays d’origine, elle peut, y compris après la décision d’éloignement de l’Office des étrangers et après identification, introduire une demande d’asile, ce qui aura pour conséquence de suspendre l’éloignement.
Le 20 décembre dernier, la Cour d’Appel de Liège a donné gain de cause à l’Etat en réformant l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance qui interdisait à l’Etat belge de rapatrier des personnes soudanaises, à la suite d’une procédure introduite par la Ligue des Droits de l’Homme.
- Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a, par ailleurs, analysé la situation spécifique du Soudan dans une récente note d’octobre. Cette note est bien plus nuancée que l’interprétation unilatérale qui en a été donnée. Elle distingue, tout d’abord, différents types de dossiers de personnes d’origine soudanaise et précise le traitement réservé généralement aux demandes d’asile pour chacun des cas. En substance, pour 11 états (provinces), soit la grande majorité du territoire soudanais, la protection subsidiaire n’est pas accordée. Mais bien entendu, comme pour toute autre nationalité, la personne soudanaise qui fait preuve d’une crainte individuelle pourra se voir reconnaitre le statut de réfugié.
Il découle donc de cette note que toute personne d’origine soudanaise n’a pas d’office droit à une protection internationale. Preuve en est, le taux de reconnaissance pour les personnes d’origine soudanaise est en 2017 de 54,7%.
En outre, comme l’indique aussi la note, la question d’une alternative d’asile dans d’autres régions du Soudan est, dans certains cas, évaluée par le CGRA. Ce qui démontre encore que la situation de conflit n’est pas étendue à l’ensemble du territoire, mais concerne uniquement certaines régions.
- Les personnes concernées, pour la plupart, trompées par des passeurs sans scrupules, choisissent de ne pas introduire de demande d’asile en Belgique parce qu’elles souhaitent se rendre au Royaume-Uni. Dans certains cas, l’introduction d’une telle demande impliquerait, conformément au Règlement Dublin, un retour vers l’Italie qui autorise aussi, dans certains cas, le renvoi vers le Soudan.
- Enfin, la Belgique assume largement sa part de solidarité dans un souci de dignité et d’humanité. La protection internationale a en effet été accordée chez nous à (source: CGRA) :
- 10.783 personnes en 2015 ;
- 15.478 personnes en 2016 ;
- 12.679 personnes de janvier à novembre 2017.
En outre, le gouvernement depuis 3 ans délivre bien davantage de visas humanitaires que sous les législatures précédentes : 1.616 en 2017 jusqu’à fin septembre ; 1.185 en 2016 ; 849 en 2015 (contre 208 en 2014 ; 270 en 2013 ; 211 en 2012 ; 270 en 2011 et 357 en 2010).
Voici les éléments objectifs très éloignés des caricatures et simplismes, dans tous les sens, qui peuvent abîmer l’image et la crédibilité de notre pays. Chaque fois que je l’ai jugé nécessaire, j’ai appelé cette exigence de responsabilité et de nuance qui vaut pour l’opposition et la majorité.
En 2016 aussi, un autre dossier de migration avait suscité de vifs débats et des attaques dures contre le gouvernement. Une famille syrienne avait introduit une demande de visa court séjour expressément motivée par l’objectif de venir en Belgique pour y introduire une demande d’asile. Dans une affaire similaire, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt en mars 2017 en donnant raison sur la toute la ligne à la position défendue par le Gouvernement belge. La Commission européenne et 13 pays européens avaient d’ailleurs soutenu la Belgique dans cette procédure. Cette décision a été suivie... du silence assourdissant des acteurs comme des commentateurs qui avaient pourtant nourri avec hargne la polémique contre le gouvernement quelques semaines plus tôt.
La presse a rapporté des faits de maltraitance et de torture lors de retours au Soudan. Mesurant la gravité de ces allégations, le lancement d’une enquête a été immédiatement décidé. Elle doit être indépendante et à dimension européenne et internationale. Il s’agit de faire la clarté et de permettre l’information transparente pour le Parlement. Ce n’est - fort logiquement - qu’après le résultat de cette enquête que les appréciations politiques pourront être évaluées en connaissance de cause. Dans l’attente des résultats, espérés pour janvier, j’ai annoncé qu’il n’y aurait pas de rapatriements vers le Soudan.
Je souhaite aussi saluer le travail des différents services administratifs, policiers et judiciaires confrontés au quotidien à des situations humaines souvent douloureuses et complexes. Je sais qu’ils veillent à appliquer de bonne foi les lois belges, européennes et internationales. Ils sont les moteurs de notre Etat de droit.
La dignité des personnes concernées doit être au cœur de toutes les décisions. Dans un souci de justice et d’humanité.
C’est dans ce cadre que chaque semaine, le gouvernement rend compte au parlement.
Nous maintiendrons le cap pour une politique humaine et ferme. Avec le sens de la nuance et des responsabilités.
Vous pouvez compter sur ma détermination.
Charles Michel
Premier Ministre
VERELST Patrick
Gitanes (olie op doek)
ID: 201712291310


privé-collectie
foto van Dominique Pacco
kabels in het straatbeeld in Old-Delhi (India)
ID: 201712291258


elektriciteit, teledistributie, telefonie, aanvoer water, airco, afvoerbuizen, ... een 'wired society'
we zullen de jongens van Integan eens naar India moeten sturen om te tonen hoe het moet ...
TESSENS Lucas
Gerard Walschap Genootschap stopt in 2018
ID: 201712290961
Het Genootschap werd opgericht in 1998.
We willen een eresaluut brengen aan de vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor een eerbaar en eerlijk initiatief.
Over Walschap zelf kan ik zeggen: hij heeft de goede strijd gestreden, geen blad voor de mond genomen ... over de katholieke kerk, Congo en het kolonialisme, de repressie, en zo veel meer waarover de conservatieve burgers van dit Vlaamse land liever wilden zwijgen. Hij had ook in barre tijden een verpletterend ethisch en intellectueel overwicht.

klik hier voor de boeken van Walschap

Er zijn twee citaten die mij nauw aan het hart liggen:
1) "(...) wij spraken van nazi's, een nieuw soort barbaren, maar die nazi's zijn gewezen sociaal-democraten, gewezen katholieken, gewezen communisten." (Zwart en Wit - 1948);
2) "De zwarten denken dat al wat de blanke doet uitsluitend dient om hemzelf rijk te maken en dat hij anders absoluut niets voor hen zou doen." (Oproer in Congo - 1953)
Dat zijn toch uitspraken die niet verloren mogen gaan. Ze houden ons een spiegel voor.
In de barre tijden, die cyclisch terug komen, hebben we spiegels nodig. We kunnen dan onszelf de vraag stellen 'Qu'as-tu fait de tes rêves?'
Pourquoi Pas? / MERS
Nu beschikbaar: 75 ans d'histoire et d'histoires au travers des couvertures de Pourquoi Pas?
ID: 201712281449
We stellen een Jubileumuitgave ter beschikking die 'Pourquoi Pas?' in 1985 in beperkte oplage uitgaf ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het eigenzinnige Brusselse weekblad (1910-1985).
Het werkje bestond uit een zestigtal fiches met de afbeeldingen van historische covers, telkens voorzien van een kort commentaar. Alle covers van Pourquoi Pas? waren getekend en dat maakt het speciaal.
U vindt de PDF's hier
De eigenaar en directeur-generaal, Marc Naegels (°Bruxelles, 1929), was een bijzonder beminnelijke gentleman.
Hij was ook voorzitter van de Nationale Federatie der Informatie Weekbladen / Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information. (NFIW/FNHI)
LT
nieuws + tweets wordt kankergezwel
ID: 201712281227Nieuwsfeiten worden binnen de kortste keren omgeven door reacties en reacties op reacties. Het gelijkt erg op een kankergezwel waardoor de cel van gedaante verandert, muteert.
Insider
Journalisten hebben dure eed gezworen: Theo Francken moet weg uit de regering
ID: 201712231228
Patrick Op de Beeck (1935-2017), gewezen zaakvoerder Brugsch Handelsblad, overleden. R.I.P.
ID: 201712211095
Patrick was een gedreven en dynamische uitgever. Ik leerde hem heel goed kennen in de jaren tachtig. Hij was toen bestuurder van de NFIW/FNHI en de verplaatsingen naar Brussel deed hij steevast in een snelle wagen. Tijdens het FIPP-congres van 1983 verzorgden zijn echtgenote, Claudette Herreboudt, en hijzelf het 'ladies programm' te Brugge. Het was een daverend succes dank zij hun persoonlijke inzet. Zij zetten Brugge op de kaart voor het internationale gezelschap. Het was ook Patrick Op de Beeck die ons in 1984 Victor Claeys aanbracht als technisch raadgever bij de voorbereidende studie voor VTM, het eerste commerciële TV-station van Vlaanderen. Want Patrick Op de Beeck zag altijd de dag van morgen als een kans, een belofte, een uitdaging.
In 1985 was het Brugsch Handelsblad gastheer voor de 29ste Algemene Vergadering van de weekbladenfederatie en weerom was alles piekfijn geregeld.

Langs deze weg bieden wij onze oprechte deelneming aan aan Claudette, aan de familie en aan de talloze vrienden die zijn gedrevenheid tenvolle hebben begrepen en aanvaard.


nws
Proximus verliest in beroep proces over kabeldeal (2008) Telenet-Interkabel - Geen schadevergoeding
ID: 201712201131
LT
Postpunt Carrefour Pulhof Berchem verzuipt weer in de pakjes
ID: 201712191509
EU
Staatssteun: Commissie opent diepgaand onderzoek naar fiscale behandeling van Inter IKEA door Nederland
ID: 201712181222
Margrethe Vestager , commissaris voor mededingingsbeleid: "Alle ondernemingen, groot of klein, multinational of niet, moeten hun eerlijk deel van de belastingen betalen. Lidstaten mogen niet toelaten dat bepaalde ondernemingen minder belastingen betalen door hen toe te staan hun winsten kunstmatig naar een ander land te verschuiven. Wij zullen de fiscale behandeling van Inter IKEA door Nederland nu grondig onderzoeken."Het personeelsbestand volgens de geconsolideerde balans 2016:


De accountant van dienst was (is) Ernst & Young.


het volledige persbericht
Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman
World Inequality Report 2018 - Executive Summary - English edition
ID: 201712172331

DE BEUKELAER Sergio
Pause (2013)
ID: 201712172317
Antwerp Art Galleries Antwerp South - December '17 - January '18 - with map
ID: 201712172258
nws
Wouter Vandenhaute haalt Lance Armstrong als eregast naar de Ronde van Vlaanderen. Arrogantie kent geen grenzen.
ID: 201712151034Wouter Vandenhaute is de partner van Catherine Van Eylen, het sportanker van de VRT-nieuwsdienst.
Het nieuwsitem werd verschoven naar het algemene nieuws om Van Eylen niet te verplichten over haar eigen partner te berichten.
Frankrijk: 150.000 handtekeningen onder een petitie die een Deontologische Raad voor Journalisme vraagt
ID: 201712151022
De petitie is een initiatief van La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon.
TESSENS Lucas / MERS
Ongelijkheid meten? Doe het dan tegoei !!!
ID: 201712141051
De Tijd van vandaag heeft het over een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat de ongelijkheid in België niet toeneemt. De studie van Piketty wordt daarmee tegengesproken, aldus de onderzoekers en De Tijd.
De conclusie is totaal ONWAAR.
Immers, de onderzoekers meten enkel het INKOMEN.
Het VERMOGEN blijft volledig buiten de analyse. Wel is er een verwijzing naar de voorlopige resulaten van Du Caju (2016), maar ook daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.
Als De Tijd een kwaliteitskrant wil zijn, dan moet hij doordachte en volledige informatie brengen, geen 'geprepareerd' voeder.

Want, wat blijkt ook: de vergoedingen van grootverdieners worden vaak (en meer en meer) na facturatie uitbetaald aan managementvennootschappen en die bedragen worden niet meegeteld in de 'studie'; ze komen immers niet terecht in de inkomensmassa. Het verhaal van oude appelen en nieuwe citroenen.
Wij zonden deze reactie ook naar de hoofdredactie van De Tijd.
Tegelijk stelden wij vast dat de Contactpagina van De Tijd niet werkt.

Hieronder vindt u de Leuvense Economische Standpunten:


hier vindt u wat meer informatie en boeken over ongelijkheid
vrt-Pano
13 december 2017: Pano-uitzending brengt deprimerend beeld van Antwerpen waar cocaïnehandel hele wijken regeert
ID: 201712131666
KOOLS Ingrid, SOULLIAERT Francis, TESSENS Lucas
Gedachtenwisseling tussen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en het Media Expert Research System (MERS) over het ontbreken van een analyse van 'media ownership' in de rapporten 'Mediaconcentratie in Vlaanderen'.
ID: 201712121540


20171222
Geachte heer Tessens,

Uw aanvraag tot afschrift van de volledige schriftelijke rapportering van het overleg tussen de VRM en de VTC dat leidde tot de beslissing om een “gegroepeerde geanonimiseerde weergave” te brengen in de rapporten “Mediaconcentratie in Vlaanderen” werd geregistreerd op 11 december 2017.

Het overleg tussen de VRM en de VTC is uitsluitend mondeling gebeurd tijdens een werkvergadering die plaats vond op 12/05/2016 en resulteerde niet in enig geschreven stuk. Deze opgevraagde documenten bestaan niet en er kan dan logischerwijs ook geen afschrift van worden verleend.

Hiermee is uw vraag van 11 december 2017 beantwoord.

Hoogachtend,

Ingrid Kools
20171212
Geachte heer Tessens,
Uw vraag werd geregistreerd op maandag 11 december 2017 en wordt verder onderzocht.
Met de meeste hoogachting,
Ingrid Kools

20171211
Geachte Mevrouw,
Bedankt voor uw antwoord.
Graag ontving ik de volledige schriftelijke rapportering van het overleg tussen de VRM en de VTC dat leidde tot de beslissing om een “gegroepeerde geanonimiseerde weergave” te brengen in de rapporten “Mediaconcentratie in Vlaanderen”.
Ik doe hierbij beroep op de regels rond de openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groeten,
Lucas TESSENS

20171208
Geachte heer,
Zoals beschreven onder 2.12 WETTELIJKE FUNCTIEHOUDERS op pagina 147 dienen er bij een rapportering over personen bepaalde privacyregels gerespecteerd te worden.
De gegevensverzameling en –verwerking gebeurde in overleg met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, en is om die reden een gegroepeerde geanonimiseerde weergave.
Indien u de figuren 42, 58 en 81 te sterk geconsolideerd vindt, biedt het rapport wel de nodige aanknopingspunten om meer details op te zoeken.
Wanneer u de KBO-nrs die vermeld staan in de organigrammen van de groepen ingeeft in de databank van de balanscentrale of de KBO, vindt immers u alle informatie over mandaten.
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/jaarrekeningen-raadplegen?l=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=14E7B0F4F1032C61E07F2D3F672EBE1F.worker4b
Met vriendelijke groeten,
Ingrid Kools

20171208
Van: Soulliaert, Francis
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 13:28
Aan: Lucas Tessens
CC: Kools, Ingrid
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte mevrouw,
Dank alvast voor uw opmerkingen. We vinden het altijd interessant om feedback te krijgen op het rapport.
Ik plaats alvast Ingrid Kools, één van de auteurs van het rapport, in cc van deze mail.
Ik vermoed dat zij nog wel even inhoudelijk zal ingaan op uw opmerkingen.
Vriendelijke groet
Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke

Vlaamse overheid
AGENTSCHAP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
T 02 553 27 39
francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel
www.vlaamseregulatormedia.be

Van: Lucas Tessens [mailto:lucas.tessens@mers.be]
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 12:39
Aan: Soulliaert, Francis
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte Heer Soulliaert,
Ik heb de 2 exemplaren van het rapport 2017 inderdaad in goede orde ontvangen. Dank daarvoor.
Ziehier de kritiek die ik op mijn website www.mers.be heb geformuleerd:
Kritiek LT: de rapporten van de VRM zouden beter 'Structuur van de mediasector in Vlaanderen' als titel dragen. Inderdaad, er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de stroomopwaartse richting, m.a.w. het doorstoten naar de eigenaars van de media. En tenslotte gaat het daar toch om. Wie trekt er aan de touwtjes?
In de VRM-rapporten laat men de gehele superstructuur (of bovenbouw zo u wilt) en de verwevenheid van eigenaars ongemoeid. Je verneemt zelfs niks over de samenstelling van de raden van bestuur. Een rapport over 'media ownership' is dit dus niet. En daar stel ik vragen bij.
In onze rapporten van 1993-1994 (MERS - De Vlaamse Media – Een sector in de stroomversnelling) hadden wij de stroomopwaartse richting – media ownership – wél in detail geanalyseerd. Die rapporten werden gemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering.
Versta mij niet verkeerd. Ik vind de rapporten van de VRM goed gemaakt (hier en daar zitten wel wat foutjes) maar ik mis dus een belangrijke component: media ownership.
Heeft de VRM daarover een afzonderlijk rapport ter beschikking?
Met hoogachting,
Lucas TESSENS


From: Soulliaert, Francis [mailto:francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be]
Sent: donderdag 7 december 2017 11:59
To: lucas.tessens@mers.be
Subject: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte heer,
De Vlaamse Regulator voor de Media wenst u graag te bedanken voor uw bestelling van het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2017.
De gedrukte exemplaren werden onlangs naar u verzonden. Als alles goed gaat zou u deze dus al ontvangen moeten hebben.
Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM? Dat kan op volgende manieren:
Twitter- www.twitter.com/vrmmedia
Linkedin - Onze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief - http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/vrm-nieuwsbrief

Met vriendelijke groet

Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke
SIPRI/Statista
Wapenexport: de grootste klanten van de USA
ID: 201712111824
De statistiek is geen verrassing maar in deze tijden van oplopende spanningen verklaart hij toch een stuk van de geopolitiek.

Noot LT: de grafiek verwijst naar TIV wat de vergelijking met andere parameters, uitgedrukt in dollar bijvoorbeeld, bemoeilijkt.


Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht bij het SIPRI. Hieronder vindt u de Summary van het Yearbook 2017.
LT
sneeuw in Antwerpen
ID: 201712111152
Jean Gol - Exposition
ID: 201712110143Opgelet! Op de website staat vermeld dat de tentoonstelling maar loopt tot 17 (zeventien) december 2017.
TESSENS Lucas / MERS
Overzicht van de mediagroepen in Vlaanderen - Links naar de KBO
ID: 201712082258
KBO Mediahuis

KBO Persgroep NV + organogram

KBO De Vijver Media NV

KBO Medialaan NV

KBO Proximus NV

KBO Roularta Media Group NV

KBO Sanoma Media Belgium NV

KBO Studio 100 NV

KBO Telenet Group Holding NV

KBO VRT NVHieronder vindt u de lijst van de mandaten die het MERS samenstelde en die u dus NIET terugvindt in de rapporten van de Vlaamse Regulator voor de Media, zogenaamd om de privacyregels niet te overtreden. Wij hebben op 11 december 2017 bij de VRM de stukken in verband met die beslissing tot niet-publicatie opgevraagd en zulks in het kader van openbaarheid van bestuur. Wij hechten hier nogal belang aan want de rapporten van de VRM over de mediaconcentratie kunnen niet doorstoten tot het niveau van het 'media ownership'. Het zijn dus maar halve rapporten; zij belichten de structuur van de mediasector, niet wie er aan de touwtjes trekt.

In deze lijst zijn een aantal ondernemingsnummers opgenomen die doorverwijzen naar managementvennootschappen of naar aandeelhouders die bestuursfuncties bekleden.

Manu RUYS (1924-2017) overleden. R.I.P.
ID: 201712071295
een blik op de boeken van Manu Ruys

Boven zijn overlijdensbericht prijkt fier het AVV-VVK.
Metropolitan (NY) onder vuur voor tonen van Thérèse Dreaming (1938) van Balthus (1908-2001). Petitie tegen zgn. voyeuristisch doek.
ID: 201712071210
Therese Dreaming (1938)
This work was created the year after Girl and Cat, and towards the end of the period during which he painted Therese. While this girl is in a similar pose to the earlier work, there is a heightened sense of agitation for the subject in the composition. Her eyes are closed and face turned away from the viewer. Therese's body is more defined as an adult; her legs are longer and her face and arms have shed their prepubescent extra weight. Overlapping the title's indication of dreaming, her facial expressions suggest the mixture of possible ecstatic pleasure and an uncertain, uncomfortable or even pained response to unwanted shared sensual experience.

Here, even the cat assumes a different role, no longer a would-be stalwart sentinel but now a predator, albeit a domestic one, intently and sensually lapping at the bowl at Therese's feet.

The heightening of both the sensual experience depicted and the ambivalence of its subject may hint also at the impending loss of innocence in the painter's relationship with Therese at the time of the piece's production, as the following year he ceased painting her.
Oil on canvas - Metropolitan Museum of Art, New York

meer werk van Balthus op de site van The Art Story

Willen we dan maar gelijk Lolita van Nabokov uit de rekken verwijderen ?
En moeten we nu ook Louis Paul Boon opnieuw gaan screenen ?
Alizée verbannen, misschien?
Gainsbourg opgraven?
Te gek.

In het antwoord van de Met kan ik me volledig vinden: “Moments such as this provide an opportunity for conversation, and visual art is one of the most significant means we have for reflecting on both the past and the present and encouraging the continuing evolution of existing culture through informed discussion and respect for creative expression.” (zoals gemeld door de NYT)

Over de geschiedenis van de preutsheid vindt u meer in Girls lean back everywhere.
Als preutsheid je ding is, dan voel je je misschien beter dan de rest, maar wellicht is dat niet zo en ben je gewoon zoals de anderen.
welles-nietes tussen Van den Brande en Gatz over uitzenden erediensten op VRT
ID: 201712071148
LVDB zegt dat het wel in de beheersovereenkomst staat, Gatz beweert van niet.
Je zou dan denken: ik lees dat even na. Maar neen, de heren moeten het in de pers uitvechten.


misschien is de beheersovereenkomst zoek geraakt; daarom geven wij ze hier in extenso
RT
Rich Meet Beautiful & Sugar Daddy duikt nu ook in Zürich op
ID: 201712071132
nws
Donald Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël
ID: 201712062133
Statista
the advertising market: Digital Dethrones TV
ID: 201712061553
In 2017, worldwide digital ad spend finally beat TV. It reached $209 billion worldwide while TV ad spend stood at $178 billion this year, according to research by market intelligence compiled by Magna Global. And the upward trend in digital ad spend is likely to continue, reaching a possible $348 billion in 2022, while TV is set to stall.
Luk Vervenne overleden. R.I.P.
ID: 201712061465
Founder and CEO at SYNERGETICS NV
Co-founder of NetVision, later Ubizen.

in deze webvideo van Synergetics NV krijg je Luk nog een keer te zien
VRM - Vlaamse Regulator voor de Media - Onafhankelijk toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media
Mediaconcentratie in Vlaanderen - Rapport 2017
ID: 201712061200


De VRM heeft o.m. als opdracht:
"8° het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector;"

De redactie van het rapport werd afgesloten op 1/10/2017.
Colofon:
Verantwoordelijk uitgever: Joris Sels, gedelegeerd bestuurder.
Samenstelling, redactie en eindredactie: Ingrid Kools (senior economist), Judith Leterme, Johan Cassimon, Francis Soulliaert (communicatieverantwoordelijke).
Begeleider dossier mediaconcentratie: Peggy Valcke.

website VRM

De mediaconcentratie lijkt wel in een eindstadium te zijn beland.
Er zijn nog 3 groepen: Van Thillo, Leysen en De Nolf.
Net niet genoeg voor een partijtje whist.

Kritiek LT: de rapporten van de VRM zouden beter 'Structuur van de mediasector in Vlaanderen' als titel dragen. Inderdaad, er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de stroomopwaartse richting, m.a.w. het doorstoten naar de eigenaars van de media. En tenslotte gaat het daar toch om. Wie trekt er aan de touwtjes?
In de VRM-rapporten laat men de gehele superstructuur (of bovenbouw zo u wilt) en de verwevenheid van eigenaars ongemoeid. Je verneemt zelfs niks over de samenstelling van de raden van bestuur. Een rapport over 'media ownership' is dit dus niet. En daar stel ik vragen bij.


Zie ons rapport van 1994 toen de mediaconcentratie in een stroomversnelling terecht kwam. In dat rapport werd wél ruime aandacht besteed aan 'media ownership'
Christine Keeler (1942-2017) overleden. R.I.P.
ID: 201712061018
AFP
Johnny Hallyday (1943-2017) overleden in de nacht van dinsdag op woensdag. R.I.P.
ID: 201712060946
Jean d'Ormesson (1925-2017) overleden. R.I.P.
ID: 201712052251
nws
internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont ingetrokken; wel nog geldig op Spaans grondgebied; P. is dus verbannen
ID: 201712051912
Libération/Laurent Joffrin
Gaat Corsica Catalonië achterna? De verschillen.
ID: 201712041813
De Barcelone à Ajaccio
La Corse comme la Catalogne ? Cela y ressemble, mais c’est très différent. Certes, les nationalistes ont remporté un succès éclatant en frisant la majorité absolue au premier tour de ces élections régionales (avec une très forte abstention, toutefois) ; certes, l’idée d’indépendance progresse sans cesse en Corse ; certes, les autonomismes et les dissidences émergent partout en Europe ; certes, la Corse n’est pas tout à fait en France (elle est loin, près de l’Italie, elle a gardé sa personnalité malgré l’annexion violente survenue un peu avant la Révolution) ; deux siècles d’intégration républicaine minée par le clientélisme clanique ne l’ont pas effacée comme tant de régions françaises.
Mais les différences sautent aux yeux. A l’inverse de la Catalogne, la Corse est plus pauvre que le reste du pays ; les aides venues de Paris jouent un rôle important dans son économie, même si elle n’est pas «sous perfusion», comme on le dit abusivement (son économie progresse, notamment grâce au tourisme) ; aussi bien, malgré le vote d’hier, personne ne peut affirmer que les Corses veulent couper les ponts avec la France ; il y faudrait un référendum, que les nationalistes sont loin d’avoir gagné d’avance pour la bonne raison qu’on peut parier, dans ce cas, sur une participation beaucoup plus importante ; enfin les vainqueurs, Talamoni et Simeoni, sont des indépendantistes… qui ne veulent pas l’indépendance. En tout cas pas maintenant. Ajaccio est loin de Barcelone…
Pas de panique républicano-patriote, donc. Le grand avantage dans cette affaire, c’est que le nationalisme corse a déposé les armes. Comme toujours, le terrorisme a échoué : c’est l’action politique qui permet aux revendications d’avancer. L’île n’est pas pacifiée pour autant : le banditisme y sévit à un niveau extravagant. Mais au moins, il n’y a plus d’attentats. Les nationalistes vont maintenant pousser les feux vers une plus grande autonomie, ce qui peut se comprendre : la majorité des grandes îles de la Méditerranée ont un statut à part. Langue corse, transfèrement des prisonniers, statut de résident corse : on va négocier. Les mots remplacent les balles, les orateurs sonores – il y a une éloquence corse, spécifique – prennent la suite des tueurs microcéphales. Dans cette approche réformiste, l’indépendance reste un mythe lointain qui laisse l’avenir ouvert. Si le triomphe nationaliste ne débouche pas sur une intolérance c oupable à l’égard de ce qui n’est pas corse (les musulmans, les pinzutti, les étrangers) et qu’on sent parfois dans les motivations des électeurs on aura progressé. Indépendance ou pas.
Et aussi
On dit parfois que les élections n’ont guère d’effet sur la marche des nations, que la politique n’a plus guère d’influence sur la société. En remportant son premier succès législatif, Trump démontre le contraire. Sa réforme fiscale, qui a passé l’obstacle du Sénat et devrait franchir sans trop de mal celui de la Chambre de Représentants, marquera l’histoire économique et sociale du pays.
Baisse de l’impôt sur les sociétés, simplification fiscale profitant d’abord aux plus hauts revenus : le capitalisme américain est exonéré massivement ; les plus riches seront à terme encore plus riches ; la lutte contre les paradis fiscaux est affaiblie. Au passage, Trump et les républicains ont dézingué un peu plus l’Obamacare (qui ressemble désormais à une peau de chagrin), ont autorisé les forages en Alaska et introduit quelques clauses protectionnistes bien senties. Les Etats-Unis, au terme de ce traitement de cheval, seront plus que jamais le continent des milliardaires et des inégalités. Trump est un Reagan isolationniste. Décidément, le clown de la Maison Blanche ne fait pas rire. Pendant la campagne, Trump devait aider la classe moyenne et les oubliés de la mondialisation : il vole au secours du capital et des classes supérieures. Le populisme, décidément, est le moyen le plus sûr de tromper le peuple.
réflexions de dimanche
ID: 201712031334
ID: 201712031332
Avaaz
stop de ivoorhandel. Laat je stem horen !
ID: 201712031035


Europa heeft net een openbare hoorzitting gelanceerd over een totaalverbod op ivoorhandel!

Geldbeluste ivoorhandelaren doen hun best om de handel levend te houden, maar als we massaal oproepen tot een verbod kunnen we dit winnen.

Avaaz zal onze reacties via de officiële weg inzenden. Iedere stem telt! Door genoeg reacties in te sturen kunnen we een verbod op de ivoorhandel afdwingen -- en voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven.stem hier door een simpele klik
ID: 201712021852
HLN
Karel De Gucht schrijft monarchie-onvriendelijke column in HLN
ID: 201712012302
De Rijkste Belgen schrijft hierover vandaag:
"Het Belgische koningshuis is voorbijgestreefd en zinloos. En katholiek daar bovenop. Daarmee is de column samengevat die de vroegere Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Europese commissaris, logebroeder en liberale politicus Karel De Gucht vandaag publiceert in de krant Het Laatste Nieuws. Hij kant zich daarmee meteen tegen alle Europese koningshuizen. "Erfelijke macht, invloed en aanzien zijn niet meer van deze wereld en zijn fundamenteel niet-democratisch." aldus De Gucht. (...)"
Iedere insider weet dat zoiets niet ongestraft blijft. Achter de schermen en in de krochten van de macht ratelen de raderen om de onverlaat mores te leren, tot in de derde generatie van zijn nageslacht ...

nws
Europa gaat optreden tegen de slavenhandel in Lybië. De slaven worden gerepatrieerd.
ID: 201711302229

KLIK HIER: 19 werken over slavernij die duidelijk maken dat dit verfoeilijke wereldomvattende fenomeen van alle tijden is

Het dossier van de slavernij is ranzig en nog steeds een taboe.
Afrika is in de geschiedenis hard getroffen door de slavenhandel. De Europeanen en de Amerikanen haalden er voordeel uit, vaak met de medeplichtigheid van Arabieren en corrupte stamhoofden of bendeleiders, die er een riant inkomen uithaalden.
De lotgevallen van de zwarten in Congo zijn bijzonder schrijnend geweest ten tijde van Leopold II. Van slaaf werden zij 'gepromoveerd' tot dwangarbeiders ... voor rubber en ivoor.
Uit tal van geschriften en getuigenissen blijkt steeds weer dat een strijd tegen de slavenhandel andere - meer lucratieve - doeleinden nastreefde. Laat ons hopen dat het die richting niet uitgaat.
zie ook onze nota over de olievelden in Libië
Statista
Automatic for the People
ID: 201711301848
According to a new report by McKinsey Global Institute, by 2030, automation could take away 15 percent of all global work hours from human beings, leaving around 400 million workers displaced. Of the countries which the study focuses on, employees in Japan are expected to be hit hardest by these developments, with over one quarter of work hours in 2016 having potential for automation. The story is similar in the United States. There, in McKinsey's midpoint scenario, 23 percent of work hours could be shifted away from employees. This would equate to the loss of 39 million jobs. In the 'rapid' scenario, this number increases to 73 million.


Commentaar LT: Robots >>> genderneutraliteit gegarandeerd !
nws
Telenet zet obligatielening van 1,13 miljard Euro in de markt
ID: 201711292230
slaven ...
ID: 201711291734
nws
generaal Praljak neemt gif in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal
ID: 201711291165
boeken en berichten over ex-Joegoslavië

En als we oorlogsmisdadigers nu eens de keuze lieten tussen de gevangenis en de gifbeker?
Een bewuste keuze tussen een direct einde en de langzame aftakeling.
Is dat de ondersteuning van de lafheid of de ontsnapping langs de foute deur?
Een propositie is geen eenduidig vonnis.
De laatste keuze was de slachtoffers weliswaar niet gegund maar dat hoeft ons oordeel niet te vertroebelen.
voor rubber en ivoor
ID: 201711271815


Maar tussen 1885 en 1892 waren er reeds 55.300 olifanten afgeslacht om hun ivoor. zie onze nota
nws
anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken op school; gemeenschapsonderwijs (GO!) laat thuistaal toe op speelplaats en in de klas
ID: 201711271442
In de berichtgeving hierrond (De Standaard van vandaag) wordt een verbod voorgesteld als een straf.
Dat een verbod ook een uitnodiging tot integratie kan zijn, dat komt bij de (on)verantwoordelijken niet op. De getto-mentaliteit krijgt weer een zetje.
Op naar de totale chaos!
Maar ja, meer kindjes betekent ook meer centjes ...

Hieronder vindt u de tekst van GO! Die dateert reeds van 30 juni 2017. Plots is dat opnieuw 'nieuws'.
Van euthanasie over palliatieve sedatie naar 'finale oplossing'
ID: 201711271343
Er circuleert een plan om het levenseinde van oudere, onproductieve mensen te vergemakkelijken.
Vanaf 2025 zouden 70-plussers gehuisvest worden in de onmiddellijke omgeving van de overgebleven kerncentrales.


Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
nws
Brussel: opnieuw vernielingen, nu aan de Naamsepoort en Louizalaan. De chique quartiers komen in het vizier.
ID: 201711251761
Jambon vermoedt dat er sprake is van opgezet spel, een complot.
confusion
ID: 201711250908


Cable.Co.UK
Study of broadband pricing in 196 countries reveals vast global disparities in the cost of getting online – Belgium ranks with 51,22 US$ 84nd cheapest
ID: 201711242224
src: cable.co.uk

Infographic: The Most And Least Expensive Countries For Broadband  | Statista
tentoonstelling in het Middelheim: Recall Sculpture 28/10/2017 tot 18/3/2018
ID: 201711241850

RT
At least 235 people have been killed and hundreds more injured after militants targeted a mosque in a gun and bomb attack Egypt's northern Sinai province on 24 November 2017.
ID: 201711241061
Volgens de laatste berichten is het aantal doden opgelopen tot 305. (VRT, 20171125)Statista
Afghanistan: opiumproductie stijgt fors
ID: 201711230605Afghan opium production has jumped to record levels this year. According to the latest "Afghanistan Opium Survey" released jointly by the Afghan Ministry of Counter Narcotics and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), overall production rose by 87 percent compared to last year, to 9,000 metric tons. This is partly due to a 63 percent increase in poppy cultivated cropland, to 328,000 hectares in 2017. Also, the yield has increased by 15 percent to around 27 kilos of opium per hectare.

Afghanistan is the world's top cultivator of poppy from which opium and heroin are produced. The cultivation and sale is a source of revenue for the Taliban insurgency and other terrorist groups, as they levy taxes from farmers cultivating the crop. At the beginning of this week, the U.S. Air Force bombed production facilities in the south Afghan province of Helmand, which is the most prolific production area within Afghanistan.

The steep rise in production also means that more cheap but high quality heroin will be available on illicit markets across the world.

on the consumption side: overdoses rise in the USA


Pro memorie: Op 11 november 2017 bracht de VRT in het journaal een propaganda-reportage: de boeren in Afghanistan waren begonnen met het planten en oogsten van saffraan ... op 3.000 hectaren. Hoe goedgelovig kan je zijn? Met geen woord werd gerept over de enorme productiestijging in de opium-business.

tulpen
ID: 201711222056