Search our collection of 11.858 Books

Author
Title

Search our 1.747 News Items

Book of the Day
MARCHAL Jules (1924-2003), [DELATHUY]
Lord Leverhulme's Ghosts. Colonial Exploitation in the Congo.
Hardcover, dj, in-8, 244 pp., bibliography, index.
In the early twentieth century, the worldwide rubber boom led British enterpreneur Lord Leverhulme to the Belgian Congo. Warmly welcomed by the murderous regime of King Leopold II, Leverhulme set up a private kingdom reliant on the horrific Belgian system of forced labor, a program that reduced the population of Congo by half and accounted for more deaths than the Nazi holocaust. In this definitive, meticulously researched history, Jules Marchal exposes the nature of forced labor under Lord Leverhulme's rule and the appalling conditions imposed upon the inhabitants of Congo. With an extensive introduction by Adam Hochschild, Lord Leverhulme's Ghosts is an important and urgently needed account of a laboratory of colonial exploitation.

see also other books by Jules Marchal
€ 40.0

BUY

New Arrivals
DE LAENDER Jan
Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid.
Pb, grote in-8, 447 pp., met bibliografie. Wellicht is het groepsfenomeen de 'déclic' om tot wreedheid te komen: de 'andere(n)' brengen ons tot wreedheid. Hannah Arendt beschreef reeds veel vroeger de banaliteit van het kwaad : iedereen kan wreed zijn en toch slagen we erin het allemaal gewoon te gaan vinden, of we nu dader of toeschouwer zijn.

zie ook het standaardwerk van Nuttin over sociale beïnvloeding en het baanbrekende experiment van Milgram
€ 10.0

BUY

STAMM Anne
Geschiedenis van koloniaal en onafhankelijk Afrika (vert. van L'Afrique de la colonisation à l'indépendance - 1998)
Pocket, 117 pp. Goede inleiding op deze materie. Uit het slot citeren wij de woorden van Philippe Lemarchand (Atlas du 20ième siècle): 'De gemiddelde Afrikaan heeft thans een slechter leven dan in 1960.' Hij is vaak analfabeet, slecht gevoed, kan nauwelijks aan drinkwater komen en leidt vaal een problematisch leven in onveilige landen waar de ellende van de sloppenwijken de familiesolidariteit kapotmaakt.
€ 7.5

BUY

ABDI Nura
Tranen in het zand (vertaling van Tränen im Sand - 2003)
Pb, in-8, 271 pp. Een aanklacht tegen vrouwenbesnijdenis in Somalië en elders. Autobiografisch. zie ook
€ 10.0

BUY

MARUT Alex, e.a.
De kleine geschiedenis van Genk tijdens de Grote Oorlog (1914-1918)
gesigneerd door Marut, Luxe-uitgave, hardcover, 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd. Gebaseerd op archivaal onderzoek en interviews. Interessant.
€ 30.0

BUY

VERHEYEN Yves
Gif in ons glas? Een volledig dossier over drinkwater
3de aangevulde druk. Pb, in-8, 152 pp., tabellen, schema's, bibliografie. Een ophefmakend boek over de vervuiling van ons drinkwater. Hoe veilig is het allemaal?
Verheyen (°1949) is agronoom en technisch ir. in de tropische landbouwkunde.

zie ook

over onze waterfactuur

drinkwatermaatschappijen
€ 15.0

BUY

VANGROENWEGHE Daniel
Rood Rubber - Leopold II en zijn Kongo
Paperback 351 pp. First edition. Illustraties, foto's, kaarten, uitgebreide bibliografie en index. Noot Lucas Tessens: de aanklacht tegen het koloniaal beleid van Leopold II in de Etat Indépendant du Congo - Kongo Vrijstaat (1885-1908); een gruwelijk en ophefmakend boek. Het maakt ook meteen duidelijk dat een groot aantal onwaardige historici en journalisten in de voorafgaande decennia schaamteloos het spel van het medeplichtige stilzwijgen hebben gespeeld. Mede daardoor was het mogelijk dat de publieke opinie op 30/6/1960 heftig reageerde op de 'schandalige' toespraak van Lumumba. De weg lag toen breed open om de eerste premier van het onafhankelijke Congo te demoniseren en vervolgens uit de weg te ruimen (liquider) en het rijke Katanga af te scheiden o.l.v. de breedglimlachende Tshombe. DV (°1938) ging op 19/9/2007 op emeritaat.
€ 20.0

BUY

GALLO Max
Napoléon: I. Le chant du départ II. Le soleil d'Austerlitz III. L'empereur des rois IV. L'immortel de Sainte-Hélène
Pocket, 4 volumes, 496 + 398 + 509 + 511 pp.
Max Gallo, né le 7 janvier 1932 à Nice, est un romancier, essayiste, historien, biographe et homme politique français d'origine italienne. Il est membre de l'Académie française depuis le 31 mai 2007, au fauteuil 24.
€ 20.0

BUY

BARTLETT Robert (red.)
Middeleeuws panorama
Hardcover, stofwikkel, 4to, 336 pp., rijkelijk geïllustreerd (de iconografie is hoofdzaak in dit boek; meer dan 800 ills), tijdsbalken, biografisch woordenboek, geografisch register, kaarten, woordenlijst, bibliografie, lijst van illustraties, index/register. Hoofdstukken: Inleiding - 1. Proloog: wat bepaalde de Middeleeuwen? - 2. Redding van de ziel - 3. Aardse machten - 4. Nagelaten middeleeuwse kunst - 5. Het dagelijks bestaan - 6. Leven en weten - 7. Christenen en niet-christenen 8. Epiloog: het einde van de Middeleeuwen.
Noot LT: het onderschrift bij de afbeelding op p. 95 is fout: in werkelijkheid gaat het hier om Karel de Stoute en niet om Karel de Kale.
€ 20.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Reis door de Oriënt
Pocket, 282 pp. Verslag van een reis door Egypte, Palestina, Syrië, Libanon, Rhodos, Turkije die de Franse letterkundige (1821-1880) in de periode 1849-1851 maakte. Zijn vriend Maxime Du Camp vergezelde hem.
De reisnotities vormen de aanloop tot Madame Bovary.
€ 5.0

BUY

HOBERG Annegret
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter: Letters and Reminiscences 1902-1914
Pb, in-8, 159 pp., ill. in colour.

Kandinsky bio

Münter bio
€ 15.0

BUY

KEMPERS Bram
Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600.
Pb, in-8, 439 pp., illustraties, bibliografie, index
€ 15.0

BUY

ZARNOWSKI J.
Art russe, Souvenir de l'Exposition d'Art russe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, mai-juin 1928
Ex. numeroté: 243/300 papier pur fil, broché, petit 4to, 95 pp. + LXIV planches NB.

Serebriakova

Alexander Iakovlev
€ 35.0

BUY

DE COURCY MacDONNELL John
King Leopold II, His Rule in Belgium and the Congo
Hardcover, no dj, in-8, 391 pp., illustrations, unfolding map, index.
Reprint 1969 ! Originally published in 1905 by Cassel & Co, London.
Note LT: de Courcy defends the actions of Leopold II in the Congo: "That King Leopold's justice in the Congo has been stern and swift was, therefore, no more than a necessity; to the fact that it was so, and mighty, is due to-day the tranquillity and spreading civilisation of his African State." (273-274)
€ 35.0

BUY

LOMBAERDE Piet
Leopold II. Koning-Bouwheer (Oostende-Brussel)
Gebonden linnen met stofomslag, 4to, 132 pp. Illustraties, grondplannen en foto's in kleur en ZW. Dit uitzonderlijke en ondertussen zeldzame boek verscheen n.a.v. de tentoonstelling Leopold II, Urbanist, Oostende 26/5/1995 tot 24/9/1995. Noot LT: In het hoofdstuk "Het behoud van de duinen" geeft PL een compleet overzicht van de eigenaars van de kustduinen in 1909; dat overzicht was in 1909 door Leopold II gevraagd aan de Duitse ingenieur-urbanist Josef Stübben.
€ 50.0

BUY

SCHROEDER Christa, JOACHIMSTHALER Anton (voorwoord), MOORHOUSE Roger
Hij was mijn Führer. De memoires van Adolf Hitlers secretaresse (vert. van Er war mein Chef - 1985)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 255 pp., illustraties in ZW, notenapparaat per hoofdstuk, index/register. Noot LT: de vertaling van de titel vinden we ongelukkig; het boek benadrukt immers de zakelijke omgeving en minder de idolatrie, al is die niet afwezig.
CS wijst de historicus Trevor Roper terecht: zij ontvluchtte de Berlijnse bunker niet maar kreeg het bevel naar München te vertrekken (192) CS beschrijft uitvoerig de afhankelijkheid van Hitler van Dr Morell, die hem 'drogeerde'. Bevat de transcriptie van het verhoor van CS dd; 22/5/1945 door de CIC (214 e.v.).
€ 11.5

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
1ste druk. Gebrocheerd, 257 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Voor de lectuur van Marx geschriften raadt VB aan te starten met het gemakkelijk toegankelijke Communistisch Manifest. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
Van Bladel had een uitgesproken visie op de rol van de universiteit: 'Als je als universiteit niet bezig bent met de werkloosheid, het crisisbewustzijn, de bewapeningswedloop, de kloof tussen noord en zuid en de vierde wereld in eigen land, dan leidt dat tot vakidiotie. Het opleiden van sociaal verantwoorde intellectuelen, dat is onze taak.' (1983)
€ 10.0

BUY

LAMY René
Het ware verhaal van een openbaar overnamebod - De strijd om de Generale Maatschappij.
Paperback, in-8, 285 pp. Bio: René Lamy (1923 - 20 april 2010) was van 1981 tot 1988 de laatste gouverneur van de Generale Maatschappij van België. Deze holding werd in 1988 overgenomen door het Franse SUEZ, na een mislukte poging door de Italiaanse holding Cerus rond Carlo de Benedetti.
€ 20.0

BUY

LEUS Herwig, WALRAVENS Jan (woord vooraf)
Marquis de Sade: Gesprek tussen een priester en een stervende en andere teksten.
Klein formaat, Galgeboekje 5, 183 pp. Marquis de Sade (Paris, 2/6/1740 - gekkenhuis van Charenton 1814), verbleef ruim 30 jaar in diverse gevangenissen. Zijn boeken worden tot de pornografie gerekend. De Sade durfde zijn eigen afwijkingen onder ogen zien, zoals duidelijk blijkt uit zijn brieven.

zie ook

zie ook
€ 10.0

BUY

DE LA BRETONNE Restif
De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie. Illustraties van Will Berg
Hardcover, grote in-8, geïllustreerde stofwikkel, 312 pp., ill. Nawoord van L.P.J. Braat€ 12.0

BUY

DJURA
Le voile du silence
Broché, in-8, 175 pp. Djura (Algérie, 1950) affirme: "ces règles non écrites qui perpétuent aujourd'hui même en France, l'écrasement de milliers de femmes, interdites d'existence parce que nées musulmanes."
€ 10.0

BUY

MARCHAL Jules [Delathuy]
L'Histoire du Congo 1910-1945. Tome 1: Travail forcé pour le cuivre et pour l'or. Tome 2: Travail forcé pour le rail. Tome 3: Travail forcé pour l'huile de palme de Lord Leverhulme.
Brochés, in-8, 3 volumes, 510 + 338 + 395 pp., illustrations N/B, cartes, bibliographie.Note LT: JM démontre qu'il y avait une parfaite collusion entre la Belgique et l'Union Minière /Kilo-Moto , c.à.d. la Société Générale, en ce qui concerne le recrutement d'indigènes. Ainsi l'initiative privée profitait une fois de plus des services de l'état. A quel prix! Voir aussi le rôle d'Edgar Sengier et de Jules Cousin. Voir aussi notre schéma des relations entre Léopold II et les grands groupes privés.

Dans le deuxième volume JM décrit la reconstruction en 1923-1932 de la voie ferroviaire Matadi-Kinshasa. Le prix humain est dévoilé: 60.000 forçats, dont 7.000 moururent.

Le troisième volume expose les méthodes employées pour la création du 'royaume' de lord Leverhulme (cfr. Unilever )

Ce que Marchal dévoile est une honte pour l'état belge, pour les sociétés impliquées et pour les historiens belges qui ont 'oublié' ces faits. En effet, la collaboration et l'aveuglement existent toujours. S'il y a des excuses à faire ce n'est nullement par la population belge mais par les instances concernées.
€ 120.0

BUY

MUSIL Robert
De man zonder eigenschappen (vertaling van Der Mann ohne Eigenschaften - 1930-1932) (volledige editie!)
Hardcover, gebonden, stofwikkel, in-8, 1344 pp. (+inhoudstafel). Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener. Robert Musil (Klagenfurt, 6 november 1880 — Genève, 15 april 1942) was een experimenteel Oostenrijks schrijver en grondlegger van het essayisme.
€ 20.0

BUY

HAFFNER Sebastian
Duitsland 1939: Jekyll & Hyde (met een nawoord van Hubert Smeets)
Pb, grote in-8, 231 pp.
€ 13.5

BUY

HAFFNER Sebastian
Het verhaal van een Duitser 1914-1933
Hardcover, stofwikkel, 8vo, 263 pp. SH, 1907-1999.
€ 20.0

BUY

FARASYN Daniel (1920-1998), Provisor van het Koninklijk Atheneum Gent - Sint-Pieters
Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878
Polycopie, 4to, geniet, 53 pp., kaartjes, foto's. Belangrijke archiefstudie voor het begrijpen van het kusttoerisme. Farasyn was een autoriteit inzake Oostende en haar ontwikkeling.
zie ook zijn werk over de historische polders van Oostende (PDF)
€ 20.0

BUY

FALLACI Oriana
Insjallah
Paperback, 653 pp. Roman. Tekst in het Nederlands.
€ 12.5

BUY

BUYSSE Cyriel
Het recht van de sterkste [Het recht van den sterkste - 1893]
9de druk. Pb, in-8, 180 pp. Cyriel Buysse, geboren: 20 september 1859 te Nevele, overleden: 25 juli 1932 te Afsnee. Buysse trekt een parallel tussen de verkrachting van een vrouw en de verkrachting van het landschap door de stadsuitbreiding. Hij laat in het midden of dat moet leiden tot opstandigheid of het aanvaarden van het lot.(65)€ 12.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand
Rigodon (vertaling van Rigodon - postuum 1969)
3de druk in Nederlandse vertaling. Pb, in-8, 267 pp. Postume roman van LFC (1894-1961). Uit het Frans vertaald en van een nawoord en noten voorzien door Frans Van Woerden. Rigodon vormt samen met 'd'Un château l'autre' en 'Nord' de 'Duitse trilogie': een authentiek en verpletterend beeld van het ineenstortende Duitsland. Rigodon is de lange, bange voet- en treinreis die de van collaboratie beschuldigde Céline en zijn metgezellen (Lili, Le Vigan en de kat Bébert) van Noord- naar Zuid-Duitsland en weer terug voert. Het is maart 1945! Doel is tijdig het veilige Denemarken te bereiken. Overvolle treinen met vluchtelingen, bombardementen op tunnels en bruggen, brandende steden (Hannover, Hamburg), nazi's, gekken en invaliden, geweld en verraad. Rigodon is een provencaalse dans waarbij men passen maakt zonder ooit van zijn plaats af te komen - ein Tanz zum Tote, eeuwig thema bij Céline. In zijn geval is het een danse macabre want in Denemarken wacht hem gevangenis en ballingschap. Noot LT: De roman start met een gesprek tussen Céline en de terdood veroordeelde Belgische romancier-criticus Robert Poulet (1893-1989; schreef in 1934 'La révolution est à droite') over godsdienst en de zogenaamde superioriteit van de Europese beschaving en het blanke ras, gedoemd om te verdwijnen in de komende roes van interraciaal sexueel geweld. En verder is er chaos, die Céline dan ook maar op één manier weet te beschrijven: chaotisch van begin tot 't eind. Want de door alle -ismen opgelepelde brij laat zich enkel uitkotsen in een kleverige substantie (net zoals de fosfor waarmee de RAF alle bewegende mieren daaronder beschijt).
Céline beëindigt het manuscript op 30 juni 1961 en overlijdt de dag nadien. Als geen ander schakelt hij midden in zijn verhaal plots over naar de actualiteit: "Geëerde lezer, vergeef mij, de Kongolese zaken trekken weer wat bij, de winsten in de zak gestoken, de verliezen bejammerd, de verneukte hazen ziek op bed ... (...)" (96) C. verwijst naar het débâcle van het kolonialisme in Belgisch Congo en de perfide rol van de journalisten: "berijden alle oude paradepaarden, zwepen ze op om de grootste nonsens te komen uitkramen, leven in de brouwerij te brengen, die slapende bars wakker te schudden, (...)"
In zijn nawoord komt Van Woerden uit bij het racisme van Céline: "Het is of zijn racisme zijn uiterste consequentie heeft bereikt: de veroordeling van het menselijk ras."(243) Als het van C. afhing dan werd de reproductie van deze mislukking definitief stopgezet. Het is een idee waarmee u een tijd bezig bent, of u dat nu wilt of niet.
€ 15.0

BUY

PESSOA Fernando, WILLEMSEN August (vert.)
Gedichten
9de druk. Pb met flappen, in-8 square, 263 pp., foto's, bibliografie. Originele teksten en vertaling naast elkaar waardoor men kan teruggrijpen naar de klankrijkdom van het portugees.
Van de achterflap, uit een brief van 1915: "In niemand om mij heen herken ik een houding tegenover het leven die preciés aansluit bij mijn innerlijke gevoelswereld, bij mijn aspiraties en ambities, bij alles wat aan mijn meest innerlijke wezen fundamenteel en essentieel is."
€ 22.0

BUY

MANN Thomas
De Toverberg (vertaling van Der Zauberberg - 1924)
3de druk in de Nederlandse taal. Hardcover, stofwikkel, in-8, 972 pp. Uit het Duits vertaald door Pé Hawinkels. De aanleiding voor het schrijven van de 'Toverberg' was een verblijf van Thomas Manns vrouw Katia in het 'Waldsanatorium' van Davos in 1912. In talrijke brieven heeft zij haar man geschreven over het leven aldaar. Thomas Mann is zelf ook een keer op bezoek geweest. In de drie weken dat hij daar verbleef, leerde Mann het sanatoriumleven zelf dus ook kennen. Nu denkt men bij het horen van de naam Davos wellicht aan iets anders dan aan deze roman, het WEF bijvoorbeeld.


Thomas Mann (Lübeck, 6 juni 1875 - Zürich, 12 augustus 1955) was een Duits schrijver. Hij kreeg in 1929 de Nobelprijs voor de Literatuur.
€ 15.0

BUY

SARAMAGO José
Het jaar van de dood van Ricardo Reis (vertaling van O Ano da Morte de Ricardo Reis - 1984)
Pb, in-8, 414 pp. Speelt zich af in 1935. Een ode aan Pessoa maar ook een roman over een tijd waarin de wereld als waanzinnig haar eigen ondergang tegemoet raast.
De beschrijving van de kus en tot wat die leiden kan, is meesterlijk. (239)
€ 15.0

BUY

FRANK Anne
Het verhaal van Anne Frank
Hardcover, in-8 square, 216 pp., rijkelijk geïllustreerd
€ 10.0

BUY

BRUSSELMANS Herman
Vlucht voor mij (1989)
Gesigneerd door HB. Tweede druk. Hardcover, in-8, 285 pp.
Het Algemeen Dagblad schreef: "Zijn werk lijkt absurd, maar is bij nadere beschouwing niet absurder dan het leven zelf." Dat sluit aan bij de woorden van Pessoa: "Het ironische geneesmiddel tegen de macabere absurditeit van het bestaan, is haar te formuleren."
€ 10.0

BUY

LIBERT Marijke
Sisterka
Pb, in-8, 253 pp. Vijfennegentig jaar is Ephrem, tot op de draad versleten, levensmoe, en dan pas vertelt hij aan zijn familie dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog een verhouding heeft gehad met een Engelse verpleegster, toen hij als gewonde soldaat in een hospitaal in Londen werd verzorgd en dat uit die verhouding waarschijnlijk een kind is voortgekomen. Zeker weten doet hij het niet, want op dringend advies van vrienden heeft hij na terugkomst in Vlaanderen het contact met Sisterka verbroken. Hij trouwde een vrouw uit zijn Vlaamse dorp en leidde een kinderloos, kleurloos en ongelukkig leven. Zijn achternicht, Marijke Libert, vatte de taak op om na te gaan wat er van Sisterka en haar mogelijke kind is geworden en belandt in een avontuur waar fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar te houden zijn waar de werkelijkheid mòet worden aangevuld met fantasie om greep te kunnen krijgen op wat er ooit is gebeurd. ML (1962) is journaliste. Eerder publiceerde ze twee romans: Sterk water en Enkel de daad.
zie ook haar boek over VTM en onze mening daarover
€ 10.0

BUY

CHARBONNIER Rita
De zus van Mozart. Roman over het verborgen leven van Maria Anna Mozart. (vertalin van La Sorella di Mozart - 2005)
Pb, in-8, 333 pp. Uit het Italiaans vertaald door Pieter van der Drift. Debuutroman.
Maria Anna Walburga Ignatia Mozart was de vijf jaar oudere zuster van de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Ze was een getalenteerd pianiste en violiste die in haar jeugd samen met haar broer optrad door heel Europa. Geboren: 30 juli 1751, Salzburg. Overleden: 29 oktober 1829, Salzburg. (bron: wiki)
€ 10.0

BUY

BELLENS Frans, e.a.
Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente
3de herwerkte uitgave. Hardcover, stofwikkel, 4to, 479 pp. + uitgebreide fotokatern, kaartjes, kadastrale plannen, schema's, grafieken, lijst der illustraties, index, bibliografie.

Standaardwerk over deze gemeente die zich in 1830 afscheidde van Ekeren. Veel aandacht gaat naar het grootgrondbezit, exemplarisch voor de noordkant van Antwerpen. Speciale aandacht gaat naar de Bredabaan die meehielp om de uitgestekte heiden te ontsluiten. Een boek over speculatie met immobiliën, mag men zeggen. Veel aandacht voor de kastelen.
zie ook
€ 35.0

BUY

NN
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Themanummer: Congo en België. Kunst en architectuur in de kolonie.
48ste jg, feb-maart 2010, nr 1., 40 pp.
€ 10.0

BUY

CROSSMAN Virginia, GRAY Peter (editors)
Poverty and Welfare in Ireland 1838-1948
Pb, in-8, 244 pp., index, bibliography. Poverty as a mixture of lack of education, no property of land, oppression of religion, clearance, inhumanity of the British landlords/landowners, alcoholism, etc.
The government adopted a system of workhouses (the first was opened in Cork in 1840) to frame the problem, not to solve it. The exploitation of children was considered normal. Adoption of orphans was considered to bring relief.

see also
€ 11.3

BUY

JANSSENS Guy, STEYAERT Kris, PIERRET Bernard
Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel?
Pb, grote in-8, 402 pp., registers, bibliografie.
€ 15.0

BUY

ANDREAS-FRIEDRICH Ruth
Er woonden mensen in Berlijn. Dagboek-aantekeningen 1938-1945
Pb, in-8, 261 pp., enkele foto's. Dagboek verscheen voor het eerst in 1946 bij Henry Holt in New York (zie inleiding). De aantekeningen over 18/8/1945 zijn onthullend: toepassing of niet van §218 van het SWB op vruchtafdrijving. RAF overleed in 1977 in Munchen, een week voor haar 76ste verjaardag. Dit dagboek verscheen voor het eerst in 1966 in Nederlandse vertaling bij De Arbeiderspers onder de titel 'Berlijns Dagboek 1938-1948' en telde 333 pp. (merk op dat de periode niet overeenstemt)
€ 10.0

BUY

CEULEMANS Nicole, BIASINO Fabrice, [VAN OVERSTRAETEN Carl]
Per steamer over de Congo. Logboek uit 1905.
Hardcover, in-8 oblong, 128 pp., illustraties, bibliografie.
Noot LT: De vertaling is op een aantal plaatsen slordig. Maar er is meer fout aan dit boek dat pretendeert de gebeurtenissen in hun historische context te willen plaatsen. Zo is het opmerkelijk dat geen van de boeken van Delathuy (Jules Marchal) vermeld wordt in de bibliografie ... een haast onbegrijpelijke misser.
Ceulemans had dan volgende basiswerken - alle gebaseerd op diepgaand archiefonderzoek - kunnen raadplegen:
€ 20.0

BUY

MOELLER de LADDERSOUS A.J. (préface)
Guide du voyageur au Congo Belge et au Ruanda-Urundi. 3ième édition, 1954
Hardcover, linnen, In-8, xxxix + 767 pp., nombreuses cartes, plans des villes et planches hors texte en NB et quelques en couleurs.
€ 50.0

BUY

STENDHAL
Lucien Leuwen
Dikke paperback, in*8, 608 pp.
€ 15.0

BUY

ONFRAY Michel
Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam
Pb, in-8, 268 pp., met beredeneerde bibliografie. Toegankelijke teksten. MO (1959) sabelt ongenadig de grondvesten van de monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) neer. Die hinderen immers de rede, de emancipatie van de wetenschap en van de mensen. Vrouwen zijn de grootste slachtoffers. Onfray bewijst met de methode van de historische kritiek dat de heilige boeken niet zijn geschreven door diegenen aan wie ze worden toegedicht of dat ze zijn geschreven door bvb. evangelisten die Jezus nooit gekend hebben. Het begin van de 21ste eeuw betekent een revival van de godsdienst, nadat we dachten daarmee afgerekend te hebben.

zie ook de stellingen van Richard Dawkins
€ 25.0

BUY

GIJSELS Hugo
De bende en Co. 20 jaar destabilisering in België
Paperback, 224 pp. Hugo Gijsels (°1950, +Redu, 27/12/2004), gedreven en geëngageerde onderzoeksjournalist; hield later boekenantiquariaat 'Artikel 31' in Redu. Hugo Gijsels schreef boeken over de Orde van Geneesheren (1982), het Vlaams Blok (1989, 1992, 1994), VDB (1990) en De Bende van Nijvel (1990).
€ 10.0

BUY

Congrès Colonial National
XIIe session - 1956 - La promotion de la femme au Congo et au Ruanda-Urundi
Broché, in-8, 528 pp., une carte. Assemblées générales des 23 et 24 novembre 1956 - Rapports et comptes rendus.
€ 30.0

BUY

PAPATHANASSOPOULOU Maïra
De judaskus
3de druk. Pb, in-8, 248 pp.
€ 10.0

BUY

STENDHAL
Le Rouge et le Noir
Hardcover, in-8, 410 pp.
"La tyrannie de l'opinion, et quelle opinion ! est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux Etats-Unis d'Amérique." (p 13)
€ 12.0

BUY

VAN DER WEE Herman, BUYST Erik, GOOSSENS Martine, VAN MOLLE Leen
CERA 1892-1998 - De kracht van coöperatieve solidariteit
Hardcover, stofwikkel, 4to, 479 pp., foto's, bibliografie.
€ 30.0

BUY

LAMBERT-DANSETTE Jean
La vie des chefs d'entreprise 1830-1880
Pb, in-8, 302 pp., bibliographie, index, biographies.
Né en 1927 à Armentières (Nord) au sein d’une famille – paternelle et maternelle – d’industriels du textile, l’auteur a, à l’issue de ses études secondaires, intégré la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille, puis la Faculté de Droit de Paris. Sa thèse de doctorat (1954) – « Origines et évolution d’une bourgeoisie : quelques familles du Patronat textile de Lille-Armentières 1789-1914 » - amorça des recherches menées constamment par la suite sur l’histoire des entreprises françaises de la révolution industrielle à nos jours.
Agent de change près la Bourse des valeurs de Lille (1956-1966), membre de la Chambre de Commerce de Lille, l’auteur a en sus de ses occupations professionnelles gardé un lien au cours de ces années avec la recherche et l’enseignement. Membre de la Commission historique du Nord, chargé de cours à la Faculté de Droit de l’U. catholique de Lille (1963-1966), professeur d’histoire des entreprises à l’E.D.H.E.C (1970-1973), il a ultérieurement, de 1970 à 1988 assumé le secrétariat général de la rédaction ( droit et économie) de la librairie Larousse.
Bibliographie:
HISTOIRE DE L'ENTREPRISE ET DES CHEFS D'ENTREPRISE EN FRANCE
Le temps des pionniers (1830-1880) - Entreprendre
(Tome I); Le temps des pionniers (1830-1880) - Naissance du patronat (Tome II); Le temps des pionniers (1830-1880) - Des jalons d'existence (Tome III); Le temps des pionniers (1830-1880) - Condottiere et bourgeois (Tome IV); L'entreprise entre deux siècles (1880-1914) - Les rayons et les ombres (Tome V)
€ 31.5

BUY

Cléo de Merode (1875-1966)
Quotations
gehoord op de Nederlandse TV: je kan een minister laten struikelen door AMBTELIJK CALCULATIEGEDRAG
LT
il y a ceux qui restent
et il y a ceux qui ne partent pas
LT
Bataclan
is het links
omdat rechts het aanvalt ?
is het rechts
omdat links het aanvalt ?

mijn waarheid hoeft de uwe toch niet te zijn
laat de uwe dan ook niet de mijne zijn
zo laat ik u
en zo laat u mij

met muziek in onze hoofden

LT
Le passé immédiat efface le passé lointain.
LT
internet: le refuge virtuel des impuissants ?
Pablo NerudaWilliam Henry Davies (1871-1940)
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began
LT
en écrivant je m'interroge
Kerouac
The Mad Ones
Victor Hugo - Choses vues
'Le plus haut symbole du peuple, c’est le pavé. On marche dessus, jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête.'
André Gide
Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer.
de Sade
de angst schiep de goden, de hoop hield hen in leven
LT
Hij had alles gelezen en niets geleerd.
Liesbet Waegemans
My victory hasn't to be your defeat
Igor Stravinsky (1882-1971)
Ik heb geen tijd om me te haasten
Desmond Tutu
“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”
Proverbe africain
Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit.
Proverbe chinois
Un voyage de mille lieues à commencé par un pas
Articles
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
HOW THIS SITE WORKS: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited: 201706300730
België: politiek: mandaten 2016
Edited: 201702251403
France: Fillon: ouverture d'une instruction judiciaire
Edited: 201702251229
De Redactie
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996.
Edited: 201702201521
De Turkse activiste Fehriye Erdal is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar voor haar betrokkenheid bij drie moorden in Turkije in 1996. Erdal is al jaren spoorloos en was niet op haar eigen proces aanwezig.
Fehriye Erdal (39) was jarenlang lid van de extreemlinkse groep DHKP-C, die ijverde voor een communistische Turkse staat. In 1996 heeft die groepering in Istanbul twee zakenmannen en een secretaresse vermoord. Erdal zou daarbij betrokken geweest zijn, als brein achter de moorden. Zij werkte bovendien in het bedrijf waar de moord werd gepleegd en zou de daders daar hebben binnengelaten.

In 1999 werd ze daarom in ons land opgepakt, maar enkele jaren later kon ze vluchten, ondanks toezicht van de Belgische Staatsveiligheid. Sinds 2006 is ze spoorloos. Vandaag heeft de rechtbank van Brugge haar bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter heeft ook haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Tegen Erdal loopt een internationaal aanhoudingsbevel. Of ze nog leeft, is niet geweten.

Protest

Tegen de uitspraak in Brugge werd geprotesteerd door een tiental activisten van de Turkse politieke partij Front Populaire. Ze vinden het niet kunnen dat het proces tegen Erdal in België werd gevoerd. Volgens hen is enkel Turkije hiervoor bevoegd. Hun korte protestactie is zonder incidenten verlopen.

zie ook het bericht van 7 februari 2008
LT
zicht vanuit De Singel
Edited: 201702181615
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited: 201702181602
gezien in De Singel op 18/2/2017
Edited: 201702181601
DAOUD Kamel
Mes Indépendances
Edited: 201702171327

Février, 2017 / 14,5 x 24,0 / 480 pages / ISBN 978-2-330-07282-7 / prix indicatif : 23,90 €
Journaliste depuis une vingtaine d’années, Kamel Daoud a tenu pendant quinze ans dans Le Quotidien d’Oran la chronique la plus lue d’Algérie, tout en collaborant à divers médias en ligne et en écrivant occasionnellement pour la presse étrangère. Concernant la période 2010-2016, il a ainsi signé près de deux mille textes – d’abord destinés au public algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le monde entier –, dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l’ensemble.
Qu’il brocarde l’islam politique ou la déliquescence du régime algérien, qu’il embrasse l’espoir suscité par les révolutions arabes ou qu’il défende la cause des femmes, c’est d’une plume originale, imagée, percutante et engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains tout en s’interrogeant jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
paru chez Actes Sud

voir notre note du 25/2/2016
Macron
De passage en Algérie, Emmanuel Macron a affirmé, le 15 février, que la colonisation était un « crime », un « crime contre l’humanité ».
Edited: 201702151933
« Je ne regrette pas mes propos de novembre dernier car ils ont été sortis de leur contexte. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La barbarie fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », a-t-il précisé.

« En même temps, ajoute-il, il ne faut pas balayer ce passé ». « La France a installé les droits de l’homme en Algérie, mais elle a oublié de les lire. C’est une jolie formule qui vaut pour l’Algérie pour expliquer cette période. Il y a eu des crimes terribles, de la torture, de la barbarie ».voir aussi
Emile Friant (1863-1932), le dernier naturaliste? (Nancy)
Edited: 201702150209
ROGISTER Victor
Maison à Liège
Edited: 201702141058
Victor Rogister, né le 10 janvier 1874 à Verviers et mort le 23 juin 1955 (à 81 ans) à Liège, est un architecte belge de la période Art nouveau.
Publifin en Publipart: graaien aan deze en gene zijde van de taalgrens
Edited: 201702130356


zie ons eerder bericht over Publifin

Zoals verwacht heeft de Open VLD maar één perfide remedie: verkoop toch die boel, kraait Gwendolyn Rutten triomfantelijk. Ook dat is natuurlijk graaien.
BUYSSE Martine
Man driving his car
Edited: 201702130350


Potloodtekening.
De talentrijke Martine Buysse woont in Damme.
Paris brûle-t-il? Non, mais les faubourgs oui
Edited: 201702080913
Le Canard Enchainé
opzegvergoeding van 45.000 Euro voor Penelope Fillon, kwaakt Le Canard
Edited: 201702080912
Een interessante site over Franse films
Edited: 201702080310
Conrad, Joseph (Introduction By Richard Curle)
Joseph Conrad's Diary of His Journey Up the Valley of the Congo in 1890
Edited: 201702071535
London: Strangeways, Printers, 1926. First Edition. Hard Cover. Privately printed and limited to 100 copies. Green cloth cover with printed paper spine label. 35 deckle-edge pages with photo frontispiece of an actual diary page. Protective tissue present. Light wear. Minor sunning to spine; label chipped. Clean pages. Owned by famed book collector Waring Jones, whose signature (in ink) and edition annotation (in pencil) are on the front free endpaper. Very Good. Item #008154

This is the foundation of Conrad's masterpiece, The Heart of Darkness.

Price: $600.00

link to the website of our collegue
Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy renvoyé en procès dans l'enquête sur le financement de sa campagne de 2012
Edited: 201702071118
Elio Di Rupo heeft op Twitter aangekondigd dat de PS vragende partij is voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire.
Edited: 201702070300
France: Fillon prend l'ascenseur pour ... l'échafaud
Edited: 201702062317


et ça continue ...

Poincaré Henri (1854-1912)
la pensée
Edited: 201702060009
Frankrijk: Fillon vindt geen antwoorden voor Penelopegate
Edited: 201702051214
We wagen ons aan een pronostiek: in de "dernier tour" zal het gaan tussen Macron en Le Pen.
Boekarest, Roemenië: regering trekt wetsontwerp ter versoepeling anticorruptiestraffen in na massaal straatprotest. Een kantelmoment?
Edited: 201702041238
dichteres Maud Vanhauwaert: Het is de moeite
Edited: 201702032015
Altena-kapel, Kontich, 3 februari 2017
Wervelende poëzie, een ode aan de woordkunst en aan ... Pessoa. Ik was licht betoverd en geloofde enkele momenten opnieuw in de kracht van cultuur. Bedankt, Maud !
CLAEYS Urbain (1938-2017). R.I.P.
Edited: 201702021452
France: Fillon K.O.
Edited: 201702020037
Etienne Tshisekedi (1932-2017) overleden te Brussel. R.I.P.
Edited: 201702011111
CATHERINE Lucas
Kongo - Een voorgeschiedenis
Edited: 201701312229

Verschenen bij EPO:
Dit is het verhaal van toen Congo nog gewoon Kongo met hoofdletter K heette. Een relaas uit een periode toen men nog geloofde dat kolonisatie vooruitgang betekende en blanken nog een heel andere kijk op zwarten hadden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brusselaars. Voor Albert Thys, de man die 33 koloniale compagnies stichtte, Joseph Conrad naar the Heart of Darkness haalde en de eerste spoorweg in Kongo aanlegde. Voor burgemeester Karel Buls, die Thys zijn spoorweg mee inhuldigde. Voor journalist Camille Verhé van Het Laatste Nieuws, die in diens kielzog meereisde. Maar er is ook een zekere Marguerite waarop zowel Conrad als Buls verliefd zijn. Plus, niet vergeten: Pieter van den Broecke, die al in 1608 (!) naar Kongo reisde en schreef over zijn ontmoetingen met mens (over de zus van de koning van Kongo: ‘ontbood mij om bij haar te slapen’) en dier (over gorilla’s: ‘kunnen niet spreken, lopen naakt’). Tot slot is er nog een geradicaliseerde bourgeois, Maurice Calmeyn, een van de eerste radicale critici van de Kongo-Vrijstaat. En Stanley, vraagt u? Hij krijgt maar een bijrol. Voor een sensatiejournalist en koloniale held volstaat dat.
meer over Maurice Calmeyn
PICASSO Pablo
Femme - Vrouw - Woman
Edited: 201701270141
tuinwijken in Vlaanderen
Edited: 201701251226
RUTTE Mark
Open brief aan de Nederlanders: Doe normaal of ga weg
Edited: 201701220807
Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte


(zie ook: verboden toegang )
SILVERMAN Peter, WHITNEY Catherine
La Princesse perdue de Léonard de Vinci
Edited: 201701212349
Peter Silverman dévoile pour la première fois les indices qui l'ont mis sur la piste de La Belle Princesse. Il raconte les minutieuses investigations des meilleurs experts et scientifiques internationaux, de New York à Varsovie, confirmant à présent qu'il s'agit bien de la 13ème oeuvre connue de Léonard, sans doute celui de Bianca Sforza, peint il y a plus de 500 ans par le maître. Si cette découverte fait polémique, c'est surtout parce qu'elle avait échappé à certains experts et sommités des musées mondiaux qui, de fait, ne veulent plus à aucun prix en entendre parler.

Ce livre plonge au coeur des arcanes du monde de l'art et de la science, mêlant techniques d'authentification de pointe, histoire de l'art, intuitions fulgurantes et intrigues assassines.

Prix chez Arte Editions: 22 EUR

voir aussi notre livre 201602150902
Publifin: la Wallonie hors contrôle
Edited: 2017012002481923 : création de l'Association liégeoise d'électricité
1970 : création de Télédis qui permet l’accès à la télédistribution dans la région de Liège
2006 : création de la marque VOO en collaboration avec Brutélé. VOO propose des services d'accès à Internet, de téléphonie et de télévision analogique et digitale en Wallonie et à Bruxelles. Création de Tecteo Energy qui produit de l'énergie renouvelable.
2009 : rachat du réseau de télécommunication wallon WIN.
2010 : intégration de l'Association liégeoise du gaz (ALG)
2013 : rachat des Éditions de l'Avenir.
2014 : Tecteo devient Publifin et crée deux nouvelles sociétés : Finanpart et Nethys.
World inequality
Edited: 201701161104
In the run-up to the Davos meeting hosted by the World Economic Forum in Switzerland, observers have pointed out that the success of nationalist populism around the world might be connected to rising inequality. According to Oxfam, the richest eight people own as much as the whole poorer half of the world’s population.

Infographic: The World's Staggering Wealth Divide | Statista
DS/OXFAM/Crédit Suisse/ECB
Ongelijkheid blijft duren: Verdeling van het nettovermogen van de Belgen
Edited: 201701161051
GYSELS Monique
Unclear Identity
Edited: 201701152241
Explaining computers: Chip 9 dollar computer
Edited: 201701140100
Gepubliceerd op 8 jan. 2017
The CHIP $9 single board computer from Next Thing Co. Video includes review, setup, flashing and demo using both the onboard composite video output, and the HDMI DIP module.

More information on the CHIP can be found at: https://getchip.com/pages/chip

Weekly videos on other single board computers and a wide range of computing-related topics can be found at: http://www.youtube.com/explainingcomp...

You may also like my ExplainingTheFuture channel at: http://www.youtube.com/explainingthef...ONFRAY Michel
Décadence
Edited: 201701111111

Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le forum romain et convient que ces traces de civilisations mortes prouvent... que les civilisations meurent - donc qu'elles sont mortelles ! Notre civilisation judéo-chrétienne vieille de deux mille ans n'échappe pas à cette loi.

Du concept de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et progressivement
nourri d'images par des siècles d'art chrétien, à Ben Laden qui déclare
la guerre à mort à notre Occident épuisé, c'est la fresque épique de notre
civilisation que je propose ici.

On y trouve: des moines fous du désert, des empereurs chrétiens
sanguinaires, des musulmans construisant leur « paradis à l'ombre des
épées», de grands inquisiteurs, des sorcières chevauchant des balais,
des procès d'animaux, des Indiens à plumes avec Montaigne dans les rues
de Bordeaux, la résurrection de Lucrèce, un curé athée qui annonce la
mort de Dieu, une révolution jacobine qui tue deux rois, des dictatures de
gauche puis de droite, des camps de la mort bruns et rouges, un artiste
qui vend ses excréments, un écrivain condamné à mort pour avoir écrit
un roman, deux jeunes garçons qui se réclament de l'islam et égorgent
un prêtre en plein office - sans parler de mille autres choses ...

Ce livre n'est ni optimiste ni pessimiste, mais tragique car, à cette heure,
il ne s'agit plus de rire ou de pleurer, mais de comprendre.
(src = Amazon)
BARBER Edward, OSGERBY Jay
Pilot chair van Knoll
Edited: 201701100112
Edited: 201701011231
MERS Antique Books Antwerp wenst u een gezond en zinvol
desert rose
Edited: 201612200253
Jos Franken (1946-2016) overleden. R.I.P.
Edited: 201612030430


Mijn vriend Jos Franken was de pionier van de moderne belastinginning in Vlaanderen.
Zo schoeide hij de inning van het Kijk- en Luistergeld en van de Onroerende Voorheffing op een totaal nieuwe leest.
Zijn gedrevenheid werkte aanstekelijk voor diegenen die tot zijn team behoorden. Als geen ander wist hij het beste uit zijn medewerkers te halen. Een uitzonderlijk manager en een groot mens, die nooit zijn Kempense roots wegstopte.

En toch telkens zullen we je tegenkomen
Zeg nooit het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons afgenomen,
niet wat je was en ook niet wat je zei
François Hollande pas candidat pour un deuxième mandat
Edited: 201612020001
news
specialisten dwingen patiënten éénpersoonskamer te nemen in ziekenhuis
Edited: 201611290037
op die manier kunnen zij een ereloonsupplement aanrekenen.
Afpersing of hoe noem je dat?
En wat doet het parket in zo'n geval van flagrant misbruik?
van de Venne Adriaen
de mosselman
Edited: 201611281311


Tekening, 9.7 x 15.3 cm, London, British Museum.
Uit 19970236: 239.
Adriaen van de Venne (Delft, 1589 - Den Haag 1622)
bellenblazende jongens
Edited: 201611281304
MERS-site hacked by Turks on 22/11/2016
Edited: 201611220253
exit Sarkozy, Fillon gagne au premier tour
Edited: 201611202307
LT
En toen, in 2016, stokte de beschaving ...
Edited: 201611091058
news
geneesmiddel Depakine in opspraak
Edited: 201610180034
Depakine Chrono is een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie en manie.
Depakine Chrono wordt gebruikt voor de behandeling van:
- Verschillende vormen van epilepsie, zowel alleen als in combinatie met andere geneesmiddelen.
- Manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geagiteerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie komt voor bij een ziekte met de naam ‘bipolaire stoornis’. Depakine Chrono kan worden gebruikt wanneer lithium niet kan worden toegepast.