Search our collection of 11.897 BOOKS

Author
Title

Search our 1.632 NEWS ITEMS

Book of the Day
CATHERINE Lucas
Bouwen met zwart geld. De grootheidswaanzin van Leopold II.
Paperback 175 pp. Illustraties en foto's in ZW. Behoorlijke bibliografie. Noot LT: Het boek verhaalt hoe Leopold II met de opbrengsten uit zijn persoonlijk wingewest Congo, Brussel en de koningin der badsteden, Oostende, herschiep. Men leze in dit verband ook het prachtige boek van Piet Lombaerde, 'Leopold II Koning-Bouwheer' (1995).
Antwerpen
Houtekiet
2002
category: CONGO
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 20020117
€ 15.0
BUY
New Arrivals
PAULOS, JOHN ALLEN
De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman (vert. van Beyond Numeracy, Ruminations of a Number Man. - 1991)
1ste druk. Paperback, in-8, 334 pp. B Vertaling: Bettelou Los. Met bibliografie en register.
Amsterdam
Bert Bakker
1992
category: SCIENCE
condition: Very good
book number: 201609290026
€ 12.5
BUY
ARDAEN Bernhard
Tijdbom Dexia: de inside story
Pb, in-8, 224 pp., bibliografie, index.
Enkele namen uit het onverkwikkelijke dossier: William Ackman, Carlos Bourgeois, Rik Branson, Jos Clijsters, Luc Coene, Jean-Luc Dehaene, Jacques Guerber, Neelie Kroes, Christine Lagarde, Yves Leterme, Pierre Mariani, Axel Miller, François Narmon, Didier Reynders, Pierre Richard, Francine Swiggers,
Periscoop
2012
category: LAW AND ORDER
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201608221118
€ 20.0
BUY
DEDECKER Peter
Een zuil van zelfbediening: ACW, ARCO & DEXIA
Pb, in-8, 256 pp., enkele schema's en illustraties. Een ontnuchterend relaas over gesjoemel in de christelijke arbeidersbeweging.
14 februari 2013. Tijdens een persconferentie brengt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker een aantal onregelmatigheden aan het licht die de boekhouding van de christelijke arbeidersbeweging ACW ontsieren. Die fiscale onregelmatigheden blijken op de koop toe gelinkt aan het Dexia-debacle: een heikel dossier dat Dedecker dan al een hele tijd op de voet volgt.
De persconferentie is het begin van een scherpe aanklacht tegen de toplui van een sociale beweging die teert op de inzet van duizenden hardwerkende, goedmenende vrijwilligers. De aanklacht omvat al gauw een hele waslijst aan vergrijpen, waaronder schriftvervalsing, fiscale ontwijking en fraude, misbruik van vennootschapsgoederen en belangenvermenging.
Tot grote verbazing van Dedecker zelf, overigens, die vandaag niet anders kan dan besluiten: “De toplui beloofden mensen het veiligste spaarproduct ter wereld. Maar achter hun rug speelden ze met hun spaarcenten in het casino.”
In de weken en maanden erna zat Dedecker in het oog van de storm. Terwijl de pijnlijke onthullingen elkaar maar bleven opvolgen, maakte zijn aanvankelijke verbazing langzaam maar zeker plaats voor een oprechte verontwaardiging en woede. Vanuit die gevoelens besloot hij zich aan het schrijven te zetten.
Het resultaat is ‘Een zuil van zelfbediening’. In dat boek brengt Dedecker nu een reconstructie van zijn persoonlijke ervaringen in die woelige periode, van zijn kennismaking met figuren en praktijken uit de bankwereld, en van zijn speurtocht door het labyrint dat de christelijke arbeidersbeweging blijkt te zijn. Bij gebrek aan een parlementaire onderzoekscommissie kan enkel de geschiedenis de echte (politieke) verantwoordelijkheid voor dit financiële debacle nog blootleggen. Met zijn boek biedt Peter Dedecker zelf alvast een eerste aanzet daartoe.
bron tekst: De Standaard Boekhandel
Kalmthout
Pelckmans
2014
category: LAW AND ORDER
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201608221102
€ 25.0
BUY
DUJARDIN Carine
MISSIONERING EN MODERNITEIT. DE BELGISCHE MINDERBROEDERS IN CHINA, 1872-1940
Hardcover, in-8, 447 pp., foto's, illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Het vicariaat van de Belgische minderbroeders in China fungeert als model voor de studie van de missionering vanuit een totaalconcept. Dit boeiend en kritisch relaas beperkt zich niet tot de voor de hand liggende religieuze vraagstelling, maar laat ook de sociaal-economische, politieke en culturele aspecten van het missiegebeuren ruim aan bod komen. Zo komt de auteur tot nieuwe inzichten in de betekenis van de missies in de Belgisch-Chinese diplomatieke relaties en de rol van Leopold II. Het individu zowel als de algemene historische context, de westerse zowel als de oosterse invalshoek, de opgelegde norm zowel als de beleefde realiteit: dit alles wordt met zin voor detail en nuance onder de loep genomen. Vandaar ook de centrale plaats van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis in het boek. De etnografische benadering van de materiële cultuur, de beeldvorming en de sociale relaties laat toe om de wederzijdse cultuurbeïnvloeding te schetsen die in de Chinamissie tot stand kwam. Tot op zekere hoogte fungeerde de lokale Chinese Kerk immers als een soort "multiculturele samenleving" avant la lettre. Deze doctoraatsverhandeling is niet alleen vernieuwend in haar vraagstelling, ook in haar methode. Bronnen van diverse aard en origine worden met elkaar geconfronteerd, zowel egodocumenten als beleidsdocumenten, diplomatieke en kerkelijke bronnen, iconografie, interviews en statistieken. Recente inzichten in de internationale sinologische en kerkhistorische literatuur zijn geïntegreerd. De vergelijking met het protestantisme loopt als een rode draad door het verhaal. Het werk werd in 1995 bekroond met de driejaarlijkse Etienne Sabbeprijs voor Geschiedenis.
Leuven
KADOC/UPL
1996
category: RELIGION
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201608221039
€ 22.0
BUY
BETERAMS F.G.C.
The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815)
Scanned from the original. Broché, in-4, xvi + 614 pp. Index des noms, index des lieux. Généalogie Héraldique Noblesse de la Belgique et du Limbourg (NL). Texte en français. Ouvrage de référence! Contexte: Début 1814 le roi Guillaume I (Willem I) désirait de plus amples informations sur l'état d'esprit de ses nouveaux sujets (les Belges) et des candidats possibles aux postes de confiance. Pour accéder à ses désirs, le baron de Capelle, secr. d'état pour la Belgique, dépêchait le 26/9 et le 18/10/1814, des lettres hautement confidentielles, ordonnant aux intendants des départements d'établir, chacun pour son fief (classé par arrondissement, commune), des listes circonstanciées des notables avec une parfaite franchise et la plus grande sincérité. Ces listes sont repris dans le présent ouvrage. Contient les revenus foncières des personnes mentionnées (sousestimé). Aussi: marié, veuf, célibataire, adhérence politique, profession, age, oui ou non sur la liste des 600 plus imposés (contribution foncière), oui ou non acheteur de biens nationaux.
Wetteren
Cultura
1973
category: HISTORY BELGIUM
condition: scanned
book number: 201608211350
€ 50.0
BUY
GALBRAITH John Kenneth
De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)
Vertaald door J. Noordermeer. Pb, 352 pp. Illustraties en foto's in ZW. Citaat: "De gastarbeiders vormden een volgend hoofdstuk in de zeer lange geschiedenis van de ontvluchting uit de evenwichtstoestand van de armoede. Slechts een vastbesloten inspanning om de ogen te sluiten voor hetgeen toch duidelijk was heeft verhinderd dat dit feit algemeen werd erkend." (p. 289) Zijn interpretatie van het Communistish Manifest van Marx is meesterlijk. (p. 82-85) John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 - Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) mag beschouwd worden als de meest invloedrijke econoom van de 20ste eeuw en - naar Amerikaanse maatstaven - ook de meest controversiële. Zo poneerde hij dat economische GROEI niet automatisch tot maatschappelijk welzijn leidde; logisch want een hoog BBP/capita garandeert nog geen rechtvaardige VERDELING van dat BBP, laat staan van het vermogen (cfr. Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve). Hij bekritiseerde de USA wegens het ontbreken van een SOCIAAL VANGNET en de groeiende inkomensONGELIJKHEID. Was van 1961 tot 1963 ambassadeur in India. Doceerde van 1949 tot 1975 aan Harvard.
Amsterdam
Elsevier
1978
category: ECONOMICS
condition: Very good
book number: 201608150027
€ 12.5
BUY
MORRIS Desmond
De Naakte Aap - Een zoölogische studie van het menselijk dier
10de druk. Pocket 252 pp. Noot LT: ook dit boek stond bij veel jongeren op de plank.
Utrecht
Bruna
1980
category: SOCIOLOGY
condition: Goed/Bon état/Good/Gut
book number: 201608120950
€ 10.0
BUY
ROZE Anne, ROUAUD Jean (préface)
Les Champs de la mémoire : paysages de la Grande Guerre
Hardcover, jq, 4to, 239 pp., photos de John Foley, ill., bibliographie.
Livre très bien documenté. Accompagné d’un texte parsemé de témoignages d’époque ou d’extraits d’œuvres littéraires, ce livre présente de très beaux clichés des lieux de la Grande Guerre. Anne Roze nous guide avec un texte plein d’humanité à travers ces quatre années terribles et les photographies de John Foley nous emmènent parcourir champs anonymes, mémoriaux de pierre, paysages abîmés; tous ces endroits silencieux et calmes qui pourtant semblent frémir encore de la fureur passée.
"Nous sommes les morts
Il y a quelques jours nous vivions encore,
Nous sentions la douceur de l'aube,
Nous regardions l'embrasement du soleil couchant.
Nous aimions et nous étions aimés.
Maintenant, nos corps sont étendus
dans les champs de Flandres"
John McCrae
Paris
Editions du Chêne
1998
category: HISTORY WAR
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201608070132
€ 25.0
BUY
SCHUMACHER E.F.
Hou het klein. Een economische studie waarbij de mens weer meetelt (vert. van Small is beautiful. A study of economics as if people mattered - 1973)
2de druk in het Nederlands. Pb, 287 pp., met bibliografie. Over de kwalijke gevolgen van ongebreidelde economische groei. Kan de mens iets anders zijn dan de slaaf van het kapitaal? De kwestie van het eigendomsrecht komt aan bod in hoofdstuk IV.4. S. verwijst in dit verband veelvuldig naar het werk van R.H. Tawney, The Acquisitive Society. De grootte van de onderneming dient omgekeerd evenredig te zijn aan de mate van particuliere eigendom ervan. Dat zo'n uitgangspunt heden minder dan ooit geldt - cfr. de globlisering en de concentratie van kapitaal - is duidelijk. De sectoren van energie, ICT, krediet en voeding zijn typevoorbeelden van groeiende monopolisering die zelfs buiten de macht vallen van de natiestaten of de supranationale organen (EU). De mens telt niet meer mee.
Bilthoven
Ambo
0
category: ECONOMICS
condition: Goed
book number: 201608041701
€ 10.0
BUY
DE WARESQUIEL Emmanuel
Fouché: Les silences de la pieuvre
Broché, grand in-8, 831 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index. Elu meilleure biographie de l’année 2014 par le magazine Lire, prix spécial de la biographie politique, prix du Cercle de l’union interalliée, prix André Castelot. «Fouché, bien sûr, ne m'était pas un inconnu. Fouché de Nantes, le bourgeois impécunieux, le petit professeur en soutane des collèges de l'Oratoire, Fouché le conventionnel, le tueur de roi, le proconsul de Nevers et de Moulins, le mitrailleur de Lyon, le tombeur de Robespierre et le cauchemar de Napoléon, le ministre de tous les régimes, l'inventeur de la police moderne, le bâtisseur d'État, le théoricien et l'homme d'action, l'aventurier, le conspirateur et le parvenu. Assurément l'un des hommes les plus puissants de son époque, en tout cas l'un des plus étonnants. Rares sont ceux qui inventèrent de nouvelles règles du jeu sans attendre la fin de la partie. Fouché a été de ceux-là.»
Emmanuel de Waresquiel fouille jusque dans ses moindres recoins la vie d'un homme aussi dissimulé que contradictoire. À l'aide de larges fonds d'archives - dont beaucoup sont inédits -, il dessine le portrait brillant d'un incroyable personnage jusqu'ici incompris et desservi par sa légende noire. Il nous donne ce faisant un Fouché d'une surprenante actualité.

Après l'immense succès de son "Talleyrand", Emmanuel de Waresquiel peint la figure de son grand rival Fouché (1759-1820). On suit pas à pas le destin de cet homme qui incarne le pire de la France avec une fascination qui ne se dément pas d'un bout à l'autre du livre. Un livre majeur pour comprendre la Révolution, l'Empire et la Restauration. Un modèle de biographie historique !
Paris
Fayard
2014
category: NAPOLEON
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201607230118
€ 20.0
BUY
LOISEAU J.
Manuel de Camping
1st ed., softcover, broché, in-8, 211 pp., dessins, photos, schémas, bibliographie. Livre typique pour la période du Front Populaire et les premières vacances annuelles en France.
Paris
La Bonne Idée
1936
category: SOCIOLOGY
condition: Couverture manque, sinon en bonne état
book number: 201607131111
€ 20.0
BUY
SMET Jan
Tekenen des Tijds - 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas
Hardcover, stofwikkel, 4to, 271 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie.
Antwerpen
Standaard
1988
category: BELGIAN ART
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201606160058
€ 25.0
BUY
SARAMAGO José
De stad der blinden (vertaling van Ensaio sobre a Cegueira - 1995)
21ste druk in het Nederlands. Pb, in-8, 329 pp. Uit het Portugees vertaald en van een nawoord voorzien door Harrie Lemmens. José de Sousa Saramago (Azinhaga, 16 november 1922 - Lanzarote, 18 juni 2010) was een van de belangrijkste Portugese hedendaagse schrijvers. S. was lid van de Communistische Partij Portugal. Hij won in 1998 de Nobelprijs voor de Literatuur. Als iedereen blind wordt is er hoge nood aan een visionaire geest; het eeuwige verhaal van de lemmingen. Verfilmd door Fernando Meirelles onder de titel 'Blindness'.
Amsterdam
Meulenhoff
2008
category: LITERATURE WORLD
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 201606061256
€ 10.0
BUY
BOON Louis Paul
De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
4de druk. Pb, in-8, 224 pp., cover door Helmut Salden en W.L. Bouthoorn. Grote ABC 100. Noot Lucas Tessens: Boek werd verboden. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979). De 1ste druk verscheen in 1958, de 2de druk in 1965, de 3de in 1968, deze 4de in 1972.
Amsterdam
Arbeiderspers
1972
category: LITERATURE
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201606061246
€ 12.5
BUY
GAY Peter
De eeuw van Schnitzler. De opkomst van de burgerij in Europa. (vertaling van Schnitzler's Century)
Pb 416 pp. Enkele illustaties in ZW. Bibliografische noten. Bibliografie en index/register. Maakt korte metten met de mythe dat de 19de eeuw preuts was. Peter Gay is prof em. van de univ. van Yale. Eerder schreef hij de biografie van Freud.
Amsterdam
De Bezige Bij
2002
category: HISTORY
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 201606011651
€ 15.0
BUY
RIALS Stéphane
Textes constitutionnels français
Poche, 128 pp.
Paris
PUF
2001
category: LAW AND ORDER
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201605270158
€ 5.0
BUY
DELMELLE Joseph
Slagvelden van België
Nieuwe Gidsen, nr. 10, geïllustreerd met 29 foto's, kaarten en platen. Uit het Frans vertaald door Johanna Joue. 12x22cm, 118 pp.
Brussel
Rossel
0
category: HISTORY WAR
condition: Goed/Bon état/Good/Gut
book number: 201605270118
€ 7.5
BUY
MAMPAEY Tjen
De Zwarte Hand. Het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de Rupelstreek
Pb, in-8, 108 pp., foto's. Non-fictie.
Berchem
EPO
1993
category: HISTORY WAR
condition:
book number: 201605270110
€ 10.0
BUY
FOURNIER Alain
Het grote avontuur (vertaling van Le Grand Meaulnes - 1913)
Hardcover, stofwikkel, in-12, 220 pp. In de reeks 'De Salamander'. Uit het Frans vertaald door Max Nord.
Bio: Alain-Fournier (3 oktober 1886 - 22 september 1914) is het pseudoniem voor de Franse schrijver Henri-Alban Fournier.
Fournier stamde uit een onderwijzersgezin en kreeg les van zijn vader in het dorpsschooltje van Épineuil-le-Fleuriel (Cher). Zijn plan om zeeman te worden ging niet in vervulling en ook in het onderwijs raakte hij, bij gebrek aan een diploma, niet aan de slag. Als 18-jarige schoot hij in vuur en vlam voor de mooie Yvonne Quiévrecourt die hem echter afwees. Die ervaring zou hem zijn verdere leven blijven obsederen en werd de basis voor zijn boek Le Grand Meaulnes (1913), waarin hij een droom- en kinderwereld oproept die definitief verloren zijn. Het is een monument in de Franse literatuur en één van de weinig succesvolle boeken binnen de stroming van het symbolisme. Het boek werd als een meesterwerk onthaald en miste op een haar na de prestigieuze Prix Goncourt. In 2006 werd het boek verfilmd door Jean-Daniel Verhaeghe.


Graf van Alain-Fournier op het kerkhof van Saint-Remy-la-Calonne
Afgezien van een aantal gedichten, essays en verhalen, die werden verzameld in de postuum verschenen bundel Miracles (1924), was dit het enige werk dat hij zou voltooien. Opgeroepen als luitenant van het 288ste infanterieregiment, stierf Alain-Fournier tijdens één van de eerste gevechten van de Eerste Wereldoorlog nabij Verdun. Hij verdween in een massagraf. Na een 14-jarige zoektocht werd zijn lichaam in 1991 geïdentificeerd en bijgezet op het kerkhof van Saint-Remy-la-Calonne.
Amsterdam
Querido
1954
category: LITERATURE WORLD
condition: Good
book number: 201605251743
€ 10.0
BUY
RAEPSAET Jean-Joseph
Journal des Séances de la Commission qui a été chargée, par le roi, en 1815, de rédiger un projet de Constitution pour le Royaume des Pays-Bas - Tome VI des Oeuvres complètes
De la série Oeuvres complètes de J.J. Raepsaet, revues, corrigées et considérablement augmentées par l'auteur, suivies de ses oeuvres posthumes.
Demi veau, reliure de l'époque, plats marbrés, in-8, 434 pp.
Jean-Joseph Raepsaet (29 décembre 1750 - 15 février 1832), est un avocat et historien du droit belge. Fervent catholique. Il avait 16 enfants.
A la page 42 on peut lire: "Tous les trois avec MM. Holvoet, De Coninck et le comte d'Aerschot étaient très-opposés au clergé. L'on soupçonnait que l'opposition de Gendebien, Holvoet et d'Aerschot venait de ce qu'ils étaient acquéreurs de biens nationaux et qu'ils craignaient qu'en admettant le clergé comme ordre dans la représentation nationale, celui-ci ne provoquat la nullité de ces aliénations. J'ignore si Dotrenge et Leclercq étaient acquéreurs; mais tous deux étaient partisans des principes des libéraux français."
Mons, Gand, Bruxelles
Leroux
1840
category: HISTORY BELGIUM
condition: Very good
book number: 201605181803
€ 25.0
BUY
SOLY Hugo (red.)
Karel V 1500-1558 De Keizer en zijn tijd
Hardcover, stofwikkel, geïllustreerd foedraal/slipcase (Portret van Karel V te paard. Cornelis Anthonisz. (manier van), ca. 1555-1558), 4to, 530 pp., illustraties in kleur en ZW, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Toegevoegd: Genealogische tabel. Referentiewerk over deze cruciale periode waarin Frans I (1494-1547), Hendrik VIII (1491-1547) en Karel V (1500-1558) de lakens uitdeelden in het verdeelde Europa. Van die verdeeldheid maakte sultan Suleiman de Grote (1494-1566), de 'keizer der Turken', gebruik om vanaf 1520 op te rukken. In 1529 werd zijn opmars voor Wenen gestuit. (155) Karel V deed in 1555 afstand van de troon. In de daaropvolgende periode regeerde Filips II (1527-1598) over onze gewesten.
Antwerpen
Mercatorfonds
1999
category: HISTORY
condition: Very fine
book number: 201605181659
€ 45.0
BUY
GLABEKE Ludwig
Hedendaags anarchisme: een inleiding voor jongeren (vernieuwde uitgave)
Pb, in-8, 104 pp, ill.

Bevat een aangepaste voorstelling van de sociale piramide. Het kapitaal staat bovenaan, de 3de wereld helemaal onderaan.


Vergelijk met de sociale piramide van 1909.
Gent
Zwart en Rood
1994
category: POLITICS
condition: Very good
book number: 201605140159
€ 10.0
BUY
SLABBINCK Bart, PHILIPPART Frank
Militairen aan zee: Het verhaal van maritieme oorlogsvoering in de Oostendse regio: vroeger, nu en straks
Pb, 4to, 65 pp., rijkelijk geïll., kaartjes, bibliografie.
Oostende
Buitengoed cvba
2009
category: HISTORY LOCAL
condition: Very good
book number: 201605140142
€ 10.0
BUY
CULOT Maurice
Les Moulins de la Meuse, Namur.
Pb, 4to, 128pp., illustrations. FR/NL/EN. Over de renovatie van dit waardevol industrieel complex.
Bruxelles
Archives d'Architecture Moderne
1998
category: ARCHITECTURE
condition: Very good
book number: 201605140135
€ 15.0
BUY
VAN BOCKSTAELE Geert, VANDEN HERREWEGEN Anne-Marie, DE COCK Louis, e.a.
Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)
Hardcover, stofwikkel, 4to, 417 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes en grondplannen, bibliografie, eindnoten, registers. De stichting gaat terug op de vestiging van een klooster van de Broeders van het Gemene Leven. Op 20 november 1797 werden de abdij en de schoolgebouwen als nationaal goed aan burger J. Piers verkocht. Die brak de abdij af.
Interessant en diepgravend werk!
Geraardsbergen
Sint-Catharinacollege
1990
category: HISTORY LOCAL
condition: Very good
book number: 201605140108
€ 45.0
BUY
VAN CAUWENBERGH George
Ze zijn d'er! september 1944: bevrijding van Antwerpen
Hardcover, 4to, 128 pp., rijkelijk geïllustreerd met 158 eigentijdse foto's. Maakt ook gebruik van persartikels die in september 1944 verschenen.
Brugge
Marc Van de Wiele
1984
category: ANTVERPIANA
condition: Good, bon état, goed
book number: 201605140052
€ 20.0
BUY
DE GRAEVE Jan, MOSSELMANS Jean, MEIJER Fik, RAEPSAET Georges, VERMEULEN Frank, TYS Dries
Alle wegen leiden naar ... Romeinse wegen in Vlaanderen
Pb, 4to, pp. 129-200. Kaartjes, afbeeldingen, foto's. Bijzonder interessant nummers over de transportmodi in de Romeinse tijd. Het wegennet was van essentieel belang voor de troepenverplaatsingen en de dominantie van het grondgebied.
Bevat o.m. het interessante artikel: 'De Romeinse landmeters en het Romeinse wegennet, Hun instrumenten en methodes.
2004
category: TRANSPORT
condition: Very fine
book number: 201605111044
€ 10.0
BUY
EPHIMENCO Sylvain
Het land van Theo van Gogh: de multiculturele desintegratie.
Pb, in-8, 149 pp. Filmmaker, columnist en regisseur Theo van Gogh werd op de ochtend van 2 november 2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat door Mohammed Bouyeri vermoord. Sylvain Ephimenco (Oran (Algerije), 24 november 1956) is een Franse schrijver en journalist die in Nederland publiceert. Als islamcriticus is hij na de moord op Theo van Gogh een jaar lang beveiligd. Ephimenco is republikein en atheïst (hij is katholiek opgevoed en misdienaar geweest).
Antwerpen
Houtekiet
2004
category: HISTORY HOLLAND
condition: Very good
book number: 201605110057
€ 10.0
BUY
ALZIEU Teddy
Constantine - Mémoire en Images
Pb, grand in-8, 128 pp., 200 photos et cartes postales, bibliographie. Constantine est une ville en Algérie. Alzieu à publié sur Oran et Alger.
Saint-Cyr-sur-Loire
Alan Sutton
2001
category: HISTORY FRANCE
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 201605101851
€ 12.5
BUY
JANSSENS Stef
De namen uit de doofpot
Pb, in-8, 207 pp. Registers. De afgelopen decennia wordt in België geen enkele van de grote gerechtelijke dossiers opgelost: van de roze balletten via de Bende van Nijvel tot de affaire Dutroux-Nihoul. Welke namen zitten er in die doofpot? In dit boek een antwoord op deze vraag, dé hamvraag van politiek België. De namen van highsocietyfiguren, ministers, magistraten, bankiers, topindustriëlen, wapentrafikanten en immobiliënmakelaars worden in dit boek naar boven gehaald en aan elkaar gelinkt. En welke rol speelt het koningshuis in dit alles? Namen uit de oude dossiers van de roze balletten duiken op in het chantagemilieu rond de figuur van Nihoul. En toch heeft de Bendecommissie figuren uit die dossiers afgeschermd en uit de context van de wapenhandel gehaald. Om te begrijpen hoe het doofpot-mechanisme werkt, moeten de affaires vanuit alle mogelijke invalshoeken benaderd worden en alle onderlinge verbindingslijnen blootgelegd. Marc Verwilghen in De Morgen: "Je ziet altijd weer dezelfden opduiken." Stef Janssens volgde de zittingen van de Commissie-Dutroux en was officieel medewerker van de Bendecommissie én van de Commissie-Georganiseerde Misdaad. Als deskundige maakte hij een studie over informanten. Hij beëindigt momenteel zijn studies arbeids- en organisatiepsychologie. Stef Janssens is, samen met o.a. Michel Bouffioux, co-auteur van Gladio (EPO, 1991).
Berchem
EPO
1998
category: POLITICS
condition: Very good
book number: 201605101842
€ 15.0
BUY
ABICHT Ludo
De joden van Antwerpen
2de geactualiseerde druk. Pb, 8vo, 120 pp. Met enkele foto's in ZW.
Antwerpen
Hadewijch
1993
category: ANTVERPIANA
condition: Very good
book number: 201605071922
€ 10.0
BUY
SCHAMA Simon
Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. (vertaling van The Embarrassment of Riches)
1ste druk. Luxe-editie. Hardcover, 8vo, 682 pp., illustraties in ZW en kleur, bibliografie en register. Een sleutel tot de collectieve persoonlijkheid van de Nederlanders in de 17de eeuw. Over huisvrouwen en hoeren. Over kinderen, het huwelijk, de geldzucht en het onreine geweten. Over grote en kleine dingen waarover andere historici niet spreken. Aanbevolen klassieker !
Amsterdam
Contact
1988
category: HISTORY HOLLAND
condition: Very good
book number: 201605071910
€ 15.0
BUY
RAWLS John
The Law of Peoples (with The Idea of Public Reason Revisited)
2nd printing. Hardcover, dj, 199 pp., notes, index.
By 'Law of Peoples', Rawls means "a particular political conception of right and justice that applies to the principles and norms of international law and practice" (p. 3). This political conception of justice is arrived at through the device of the 'original position' – a hypothetical arrangement whereby representatives of each of the peoples get together with the aim of determining principles that will govern the terms of their association. The principles yielded by this process make up the content of the Law of Peoples. The eight principles are:

"Peoples (as organized by their government) are free and independent, and their freedom and independence is to be respected by other peoples."
"Peoples are equal and parties to their own agreements."
"Peoples have the right of self-defense but no right to war."
"Peoples are to observe a duty of non-intervention."
"Peoples are to observe treaties and undertakings."
"Peoples are to observe certain specified restrictions on the conduct of war (assumed to be in self-defense)."
"Peoples are to honor human rights."
"Peoples have a duty to assist other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime."
London
Harvard University Press
1999
category: LAW AND ORDER
condition: Very good
book number: 201605071850
€ 12.5
BUY
ARMANDO, SLEUTELAAR Hans
De SS'ers - Nederlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog
4de druk. Pb, in-8, 474 pp. Enkele foto's. Getuigenissen van ex-SS-ers. Van de achterflap: 'Bij verschijning in 1967 veroorzaakte De SS'ers een storm van verontwaardiging. (...) Niemand van hen is na de oorlog uitgehoord; geen geschiedschrijver heeft het nog nodig geoordeeld een SS'er op te roepen als historische getuige.' W.F. Hermans noemde het een pionierswerk.
Op pagina 300 lezen we de volgende merkwaardige getuigenis: 'De ideeën die men heeft vormen niet in de eigenlijke zin de motieven. Waarom nam iemand dienst bij de SS ... Zoiets is niet te verklaren uit iemands denkbeelden. Absoluut niet.' Noot LT: Het is vaak deze dichotomie die historici in verwarring brengt. Ook bij de huidige analyse van de motieven van bvb. Syrië-strijders wordt lukraak een verband gezocht tussen een achterliggende ideologie en de drijfveren die tot gedrag leiden, terwijl de ideologie (of godsdienst) nauwelijks bekend is aan de betrokkene. Het aanwijzen van een ideologie of een eenduidige zingeving is een te gemakkelijke manier om gedrag te verklaren. We mogen niet uit het oog verliezen dat gedrag ook gelegitimeerd/gerechtvaardigd wordt, maar dat het dikwijls een ex-post-aangelegenheid is. Er wordt dan een verhaal opgedist dat acceptabel moet zijn voor de buitenwereld en voor zichzelf.
Amsterdam
De Bezige Bij
1990
category: HISTORY WAR
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201605031723
€ 20.0
BUY
VAN PUT August, DE NOOSE Chris, TANGHE Paul, VERMAUT Jan, DE VILLENFAGNE DE VOGELSANCK Claude (red.)
De Belgische Spaarbanken. Geschiedenis, Recht, Economische Funktie en Instellingen.
Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 858 pp. + xviij. Met bijdragen van: Roger Burggraeve - Els Witte - Karel Veraghtert - Jos de Belder - Leen van Molle - Guy Vanthemsche - Albert Raport - Jean Le Brun - Dirk Heremans - Marc de Broeck - Josef Pacolet - Herman Verwilst - Benny Degraeuwe - Hubert Ooghe - Gérard Warnotte - Eric Vanhaelen - Charles van Wymeersch - Pierre Rummens - Jacques Claes.
Binnen de financiële sector vormden de spaarbanken - naast de OKI's en de banken - de derde pijler.
Voor de evolutie van het aantal spaarbanken tussen 1962 en 1986 raadplege men de pp. 495-498.
Pacolet (489 e.v.) gebruikt een Lorenz-curve om de concentratie (balanstotalen) in beeld te brengen van de 32, resp. 28 instellingen in 1976 en 1984. De 3 grootste SB hadden in 1984 65% van het gecumuleerde balanstotaal !
Daarnaast gebruikt hij de concentratiemaatstaf C4 en de Herfindahl-index voor zijn metingen op de balansposten. In Tabel 3B berekent hij de C4 voor de banken, spaarbanken en OKI's samen: voor de deposito's bedraagt de C4 0,62.
Pacolet wijst indirect op de noodzaak om in de banksector tot fusies te komen.

De toegevoegde monografieën geven een uitstekend beeld van de spaarbanken-sector in 1986. De grote veranderingen in het banken-landschap moesten toen nog komen.

Op p. 387 vindt men het traditionele levenscyclusmodel (instap arbeidsmarkt, pensionering tot overlijden) inzake inkomen, consumptie, sparen, vermogen, ontsparen na pensionering. Noot LT: Noteer dat vanaf 2015 sparen op een spaarboekje iets voor 'imbecielen' is geworden en dat vanwege de verwaarloosbare rente die onder het inflatieniveau duikt. De 'baby boom generation' wordt - na een bijna volledige carrière in een crisisklimaat en een verplichte redding van de banken - geconfronteerd met een niet-renderend netto-vermogen wanneer dat belegd wordt in traditionele low-risk beleggingsproducten. Bovendien komt de verzorgende functie van de staat onder zware druk te staan wegens de kapitaalvlucht van de meest vermogenden naar belastingparadijzen. (cfr. LuxLeaks, Panama Papers, etc.)
Tielt
Lannoo
1986
category: ECONOMICS
condition: Very good
book number: 201604300043
€ 30.0
BUY
BERGMANN Tony
Ernest Staas, Advocaat - Schetsen en beelden (jubileumuitgave)
Gebrocheerd, in-8, xiv + 200 pp., met fraaie tekeningen, tekst- en woordverklaringen. Inleiding door Bert Decorte.

Antwerpen
De Vries-Brouwers
1974
category: LITERATURE
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201604292352
€ 12.0
BUY
COLUCHE
L'horreur est humaine
Poche, 249 pp.
Absurde, Alcool, Amour, Argent, Bêtises, Force Armée, Idées, Politique, Racisme, Religion, Spectacle, Travail.

"Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans cinq ans il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs."
Paris
Michel Lafon
1994
category: CARICATURE
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201604292333
€ 10.0
BUY
VOLTAIRE (Arouet François-Marie)
Dictionnaire Philosophique
Poche, 380 pp., index. Avec chronologie et préface par René Pomeau, prof à la Sorbonne. En couverture: Tour de Babel, par Lucas van Valckenborg (Musée du Louvre).

Paris
Flammarion
1964
category: PHILOSOPHY
condition: Very good
book number: 201604292315
€ 10.0
BUY
CORNELISSEN Walter, OST Jean Pierre, SCHOKKAERT Bruno
Camp Top Hat in beeld. Het Amerikaanse repatriëringskamp op de Antwerpse Linkeroever 1945-46. België in oorlog 18.
Pb, grote in-8, 95 pp., 230 foto's in kleur en ZW.
Opvallend is dat - voor zover wij konden nagaan - nergens in het boek verwezen wordt naar de zeldzame gestencilde uitgave 'The History of Camp Tophat' door Lieutenant John B. Rand. Nochtans wordt er veelvuldig geput uit deze uitgave.
Vanuit Top Hat werden tussen juli 1945 en april 1946 271.785 Amerikaanse soldaten gerepatrieerd. Er werkten 2.650 Duitse krijgsgevangenen die hielpen bij de opbouw (o.a. opruimen van mijnen) en het vuile werk deden.
De groepen in het kamp: US-officieren; blanke US-soldaten; zwarte US-soldaten; gewone Duitse POW's; Duitse POW's met SS-verleden; Belgisch dienstpersoneel (mannen en vrouwen). Tussen blank en zwart heerste segregatie en er werd vaak gevochten. De Amerikaanse soldaten hadden in de omliggende dorpen een kwalijke reputatie en sommigen gedroegen zich 'als varkens', aldus een getuige in de Canvas-reportage 'Publiek Geheim' (2011). Het kwam ook tot verkrachtingen en met de lokale bevolking werd gevochten. Bij hun vertrek mochten de soldaten hun wapens niet meenemen; die werden - aldus Publiek Geheim - ter plekke begraven.
Historica Aline Sax komt aan het woord in de reportage.
Erpe
De Krijger
2006
category: ANTVERPIANA
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 201604281447
€ 25.0
BUY
ARISTOTELES
Ethica Nicomachea
Pb, in-8, 428 pp. Vertaald ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charles Hupperts en Bartel Poortman.
Amsterdam
Kallias
1997
category: PHILOSOPHY
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201604271702
€ 15.0
BUY
MASSART, DEELSTRA, DAENENS, VAN PETEGHEM
Vreemde stoffen in onze voeding. Soorten - Effecten - Normen.
2de, volledig herwerkte druk. Pb, in-8, 377 pp., met schema's, tabellen, verklarende lijst van termen en produkten, bibliografie. Over: zware metalen, pesticiden, antibiotica en hormonen, mycotoxinen, nitrosaminen en andere N-nitrosoverbindingen, aromatische koolwaterstoffen, industriële produkten, radioactiviteit (nuclear), additieven.
Kapellen
DNB/Stichting Leefmilieu
1986
category: MEDICINE
condition: Good, bon état, goed
book number: 201604271650
€ 20.0
BUY
ZAHNOUN Abdelkader, (tekstredactie door Hilde Craeybeckx+ en Sabine Denissen)
De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen
Pb, in-8, 130 pp., foto's. Debuut van AZ (°1957, Algerije), muzikant. Het boek overspant een eeuw: van de Rifoorlog (1921-1926) tot heden. Een interessante kijk op de Algerijnse en Marokkaanse geschiedenis. In feite is het een familiekroniek die de roots van Zahnoun schetst.
Achtergronden:
De Berbers (ook Imazighen genoemd) zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika ten westen van Egypte, met name hedendaags Algerije, Libië, Marokko, Mauritanie en Tunesië.
Recente geschiedenis: De Berbers hebben zich in Algerije tijdens de onafhankelijkheidsstrijd sterker verzet tegen de Fransen dan de Arabieren. Na de onafhankelijkheid profiteerden ze daar niet van. In het Libië van Moammar al-Qadhafi was er officieel geen sprake van Berbers, aangezien er een pan-Arabische politiek gevoerd werd. In Marokko kwamen de Riffijnen onder Mohammed Abdelkrim El Khattabi in de jaren twintig enkele malen in opstand tegen de Spaanse bezetting en werd er zelfs de République du Rif (1921-1927) gesticht. Later in 1958 was er een opstand tegen het nieuwe postkoloniale Marokkaanse regime. In 1972 was er een nieuwe opstand.
zie ook De geschiedenis van Marokko
+++
Rif-oorlog en République du Rif (1921-1927)

Berchem
EPO
2014
category: BIOGRAPHY
condition: Very good
book number: 201604271613
€ 10.0
BUY
SCHAMA Simon
Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813 (vert. van Patriots and liberators - 1977)
Uit het Engels vertaald door Ger Groot. Hardcover, stofwikkel, gebonden, In-8, 859 pp., kaarten. Bibliografie. Index/Register. Schama doceert aan Harvard en geldt als een specialist van de Nederlandse geschiedenis. De Engelse versie verscheen voor het eerst in 1977. Volgens Schama hebben (veelal orangistische) historici de patriotten van de Bataafse periode niet altijd eerlijk behandeld: zij hebben deze Nederlandse revolutionairen veelal afgeschilderd als door het buitenland gemanipuleerde marionetten. Schama corrigeert dit beeld op fenomenale wijze. Hij toont aan dat de woelingen in de Noordelijke Nederlanden grotendeels losstonden van de revoluties in Frankrijk en Amerika. In Vrij Nederland schreef Koen Koch: "Schama heeft een nieuw begin gemaakt met de Nederlandse geschiedschrijving."
Men doet er goed aan de officiële benaming van de Noordelijke Nederlanden te noteren:
tot 1795: De Republiek der Verenigde Nederlanden
1795-1805: De Bataafse Republiek
1805-1806: Het Bataafse Gemenebest
1806-1810: Het Koninkrijk Holland
1810-1813: Departementen van het Franse Keizerrijk
1814-1830: Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Amsterdam
Agon
1989
category: HISTORY HOLLAND
condition: Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed
book number: 201604271604
€ 15.0
BUY
PROUST Marcel
Op zoek naar de verloren tijd. In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918), Deel 2: Plaatsnamen: de plaats, Deel 3: Plaatsnamen: de plaats (vervolg)
Pb, in-8, 237 + 205 + 172 pp. Uit het Frans vertaald door C.N. Lijsen en Thérèse Cornips. Thema: Marcel ontmoet in een Normandische badplaats zijn grote liefde, Albertine.
Amsterdam
De Bezige Bij
1976-1978
category: LITERATURE WORLD
condition: Very good
book number: 201604260237
€ 36.0
BUY
KEROUAC Jack [ps. van Jean-Louis Lebris de Kerouac]
On the road. [Op weg; Onderweg] (vertaling van On the Road. The Original Scroll - 1951/1957/2007)
20ste druk. Hardcover, stofwikkel, in-8, 334 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Guido Golüke. Beeld van de Beat Generation: altijd onderweg, nooit ergens aankomen, nooit ergens willen aankomen. Tussen wanhoop en vervoering in experimenteren de personages met seks, drugs, alcohol, muziek. Ze vluchten voor het gezapige bestaan (niets willend), voor keurigheid en rust (de hangmat), voor stilstand (alle dromen opgeborgen), en zij zoeken het wilde leven, de losbandigheid, de toppen van hun emoties. Deze ongecensureerde versie werd pas in 2007 vrijgegeven en gaat terug op het originele manuscript van 1951, the Scroll Version.
Twaalf jaar na het verschijnen van 'On the road' (1957, Viking) zou de cultfilm 'Easy Rider' (Fonda/Hopper) mogelijk worden. Het hek was even van de dam. Nog eens vijf jaar later waren de dromen begraven, enkel het verlangen naar de roes en het grote vergeten bleef hangen.
Amsterdam
De Bezige Bij
2012
category: LITERATURE
condition: Very fine
book number: 201604252234
€ 20.0
BUY
ORWELL George
Animal Farm - A Fairy Story
Pocket, 95 pp.
ALL ANIMALS ARE EQUAL
BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL
THAN OTHERS
London
Penquin
1989
category: LITERATURE WORLD
condition: Very good
book number: 201604252141
€ 5.0
BUY
PESSOA Fernando
Het boek der rusteloosheid (vertaling van Livro di Desassossego - postuum 1982) (geheel herziene editie !)
10de druk van deze geheel herziene editie in het Nederlands. Pb, in-8, 649 pp. Bezorgd door Richard Zenith. Vertaald uit het Portugees en van een knap nawoord voorzien door Harrie Lemmens. Fernando António Nogueira Pessoa (Lissabon, 13 juni 1888 – Lissabon, 30 november 1935) is een van de belangrijkste dichters van Portugal en zonder twijfel een van de meest betekenisvolle dichters uit de 20ste eeuw. Dit proza is een opeenstapeling, een kaleidoskoop van filosofische en poëtische mijmeringen. Een boek om te koesteren, om je in te spiegelen, te beminnen. De erkenning van de eigen gespletenheid is voor P. vanzelfsprekend en geruststellend. "Het ironische geneesmiddel tegen de macabere absurditeit van het bestaan, is haar te formuleren." (159)
Amsterdam
Arbeiderspers
2010
category: LITERATURE WORLD
condition: As new/comme neuf/wie neu/als nieuw
book number: 201604222359
€ 25.0
BUY
BOWLES Paul
Het dak van de hemel - (vertaling van The Sheltering Sky - 1949)
Pocket, 234 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Tjark Keijzer. Paul Bowles (New York, 30 december 1910 – Tanger, 18 november 1999) was een Amerikaans schrijver, dichter en componist. Dit is zijn debuutroman. Thema: de onmogelijkheid voor de westerse mens om te aarden in de Marokkaanse cultuur; seksuele perversie, geestelijk bankroet, geweld, krankzinnigheid, nihilisme ... het beeld van bijna totale verschrikking, zo schreef de Guardian.
In 1990 verfilmd door Bernardo Bertolucci met Debra Winger, John Malkovich en Campbell Scott in de hoofdrollen.
Amsterdam
Contact
1991
category: LITERATURE WORLD
condition:
book number: 201604222153
€ 7.5
BUY
CHOME Jules (inleiding)
Kritak dossier. Zaïre. Ketens van koper. Inleiding Jules Chome. [Congo]
Softcover, 4to, 158 pp., geïllustreerd, tabellen, kaartjes, bibliografische noten. Benadrukt de overgang van kolonialisme naar neo-kolonialisme en het geopolitieke belang van Katanga. Marxistische analyse.
Leuven
Kritak
1977
category: CONGO
condition: Lichte gebruikssporen
book number: 201604221823
€ 15.0
BUY
VAN MECHELEN Renée
De meerderheid, een minderheid. De vrouwenbeweging in Vlaanderen: feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf
Pb, in-8, 154 pp. Op 11 november 1995 rijdt Renée Van Mechelen (1946-2007) samen met drie jonge vrouwen naar Diepenbeek, waar de 24ste vrouwendag plaatsvindt. Ik zou hun moeder kunnen zijn, beseft ze plots. Zij was er 23 jaar geleden al bij, toen de eerste vrouwendag werd georganiseerd. De anderen gaan voor het eerst. Deze jonge feministisch gezinde vrouwen, kennen ze de voorgeschiedenis wel? En zij die het vanzelfsprekend vinden dat er van overheidswege een gelijke-kansenbeleid gevoerd wordt, kennen zij de recente geschiedenis van de vrouwenbeweging in ons land? De vaststelling van deze lacune dreef de auteur tot het schrijven van dit boek. Ook wil ze dooddoeners ontkrachten als 'de vrouwenbeweging is ingedommeld'. Ze wil jonge vrouwen én mannen warm maken voor het feminisme, en de groepen en vrouwen voor het voetlicht brengen die indertijd de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Op een persoonlijke manier loodst Van Mechelen de lezer door een kwarteeuw feministische geschiedenis. Ze brengt een subjectief verhaal over Dolle Mina's en het Vrouwenoverlegkomitee, over vrouwenhuizen en vluchthuizen, over abortus- en Stem Vrouw-campagnes, over een vrouwenjaar en vrouwendagen. Over wat wèl en wat nog helemaal niet gerealiseerd is om meer dan de helft van de bevolking uit de buitenbaan te halen.
zie ook: Uit eigen beweging
Leuven
van halewyck
1996
category: SOCIOLOGY
condition: Goed
book number: 201604221813
€ 10.0
BUY
Cléo de Merode (1875-1966)
Quotations

LT
toute provocation vise l'erreur de l'autre

Een blik op de hemel

gehoord op de Nederlandse TV: je kan een minister laten struikelen door AMBTELIJK CALCULATIEGEDRAG

LT
il y a ceux qui restent
et il y a ceux qui ne partent pas

LT
Bataclan
is het links
omdat rechts het aanvalt ?
is het rechts
omdat links het aanvalt ?

mijn waarheid hoeft de uwe toch niet te zijn
laat de uwe dan ook niet de mijne zijn
zo laat ik u
en zo laat u mij

met muziek in onze hoofden


LT
Le passé immédiat efface le passé lointain.

LT
internet: le refuge virtuel des impuissants ?

Pablo Neruda


William Henry Davies (1871-1940)
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began

LT
en écrivant je m'interroge

Kerouac
The Mad Ones

Victor Hugo - Choses vues
'Le plus haut symbole du peuple, c’est le pavé. On marche dessus, jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête.'

André Gide
Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer.

de Sade
de angst schiep de goden, de hoop hield hen in leven

LT
Hij had alles gelezen en niets geleerd.

Liesbet Waegemans
My victory hasn't to be your defeat

Igor Stravinsky (1882-1971)
Ik heb geen tijd om me te haasten

Desmond Tutu
“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”
Articles
Hoe deze site werkt - How this site works - Le site, son fonctionnement
Edited: 201612310903
LT
Wordt Eandis een Telenet-bis?
Edited: 201609290015
in de Stille Kempen
Edited: 201609240102
Kasterlee - Hof ter Heyde
Edited: 201609221709

In 1844-1845 kocht dhr De Keizer 270 ha heidegrond van de gemeente Lichtaart. In 1853 ging dit bezit over in de handen van Joseph Van der Elst uit Ukkel. Hij zette de ontginning van de woeste gronden verder.
TESSENS Lucas
Kathedraal van Tournai/Doornik
Edited: 201609021500
PV
Normandie - Le Tréport
Edited: 201609011501
LT
Hof van Ringen langs de Nete tussen Duffel en Lier
Edited: 201608261215
website MERS was hacked by El-Behram
Edited: 201608250008
LT
Toots Thielemans overleden - R.I.P.
Edited: 201608221243
Jean Baptiste Frédéric Isidor (Toots) baron Thielemans (Brussel, 29 april 1922 - aldaar, 22 augustus 2016) was een Belgisch jazzmuzikant en componist, die behalve als gitarist en mondharmonicaspeler ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter.
In 1983 legden wij hem onder contract en trad hij op tijdens het galabal van het congres van FIPP (Fédération Internationale de la Presse Périodique) in het Brusselse Hilton-hotel. Hij kreeg toen een staande ovatie.
Antwerpen - skyline
Edited: 201608111011
STERKE TOENAME ASBESTSLACHTOFFERS IN CATALONIE
Edited: 201606101413
De Spaanse deelstaat Catalonië signaleert een sterke toename van asbestslachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege de ziekte asbestose is in 10 jaar tijd met 83% gestegen tot 361 opnames in 2015 van 245 patiënten. Cerdanyola del Valles is de plaats met het hoogste aantal mensen dat mesothelioom krijgt. Dit is ook de vestigingsplaats van producent van bouwmaterialen en voormalig asbestverwerker Uralita. Bron: El Pais, 10 juni 2016
Duits parlement erkent Armeense genocide - Erdogan woedend
Edited: 201606031132
journal Romandie
Eternit
Edited: 201606011702
Procès Eternit: la Cour constitutionnelle italienne se penche sur "Eternit bis"
Rome (awp/ats) - La Cour constitutionnelle italienne s'est penchée mardi sur les procédures judiciaires contre l'industriel Stephan Schmidheiny concernant les morts de l'amiante. Elle doit décider si un deuxième procès contre l'homme d'affaires suisse est conforme à la Constitution.


Les procédures concernent des décès liés à l'amiante dans les régions transalpines qui abritaient des usines de la société Eternit S.p.a Gênes. Le groupe suisse Eternit - dirigé depuis 1976 par M. Schmidheiny - était le plus gros actionnaire, puis l'actionnaire principal de cette société, de 1973 jusqu'à sa faillite en 1986.


Mis en cause par le parquet de Turin, le milliardaire suisse a déjà eu maille à partir avec la justice italienne. En juin 2013, il avait été condamné en appel à 18 ans de prison pour avoir provoqué volontairement une catastrophe environnementale. La Cour de cassation l'a acquitté en novembre 2014, jugeant les faits prescrits.


Le parquet de Turin et certains des plaignants exigent aujourd'hui un nouveau procès. Dans l'affaire "Eternit bis", Stephan Schmidheiny est accusé d'homicide volontaire et aggravé pour 258 décès suspects liés à l'amiante.


En juillet dernier, la juge turinoise en charge de l'affaire a saisi la Cour constitutionnelle. Elle veut savoir si cette procédure porte sur les mêmes faits que ceux du premier procès qui s'est clos fin 2014. Ce scénario violerait l'interdiction de la double incrimination ("ne bis in idem"), un principe classique de la procédure pénale selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour les mêmes faits.


Au coeur du débat: la question de savoir si l'interdiction de la double incrimination se réfère à des faits déjà établis, ou si on considère qu'il y a de nouveaux chefs d'accusation. Sur ce point, l'application du droit en Italie diffère du reste de l'Europe.


Durant les audiences préliminaires à Turin, la défense a souligné que dans le premier procès Eternit, tous les éléments pertinents ont déjà été étudiés, a déclaré à l'ats la porte-parole de M. Schmidheiny, Lisa Meyerhans. L'accusation estime pour sa part qu'un deuxième procès ne violerait ni la Constitution italienne, ni la Convention européenne des droits de l'homme.


NI CONDAMNÉ NI ACQUITTÉ


Au contraire, en cas d'arrêt de la procédure, l'Italie violerait le principe d'obligation de la loi pénale et risquerait de se faire condamner à Strasbourg pour refus de protéger les victimes, a déclaré mardi l'avocate des victimes, Laura D'Amico, citée par l'agence de presse Ansa.


Selon elle, Stephan Schmidheiny ne peut prétendre être jugé deux fois pour les mêmes faits. Il n'a en effet ni été condamné ni acquitté, mais a bénéficié en cassation de la prescription, a-t-elle fait valoir.


Les avocats de l'homme d'affaires ont de leur côté demandé à la Cour constitutionnelle de renvoyer la question devant la justice européenne pour souligner l'"incompatibilité" entre les normes italiennes et celles de l'UE ou de reconnaître l'inconstitutionnalité d'un second procès.


Si la Cour constitutionnelle décide que l'interdiction de la double incrimination porte sur des faits établis, elle fermerait définitivement la voie à un deuxième procès.


Les juges romains peuvent toutefois également renvoyer le dossier à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ou refuser de s'en saisir. Dans ce cas, ce serait au tribunal de Turin de décider si Stephan Schmidheiny devra affronter un nouveau procès. On ignore quand la Cour rendra sa décision.


ats/al


(AWP / 31.05.2016 13h50)
Trends
Matig uw snelheid in Nederland
Edited: 201605241313
U kunt er maar beter rekening mee houden: vanaf 1 juni kunnen de Nederlandse autoriteiten de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) online raadplegen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland een verkeersovertreding hebben begaan. De Belgische overtreder ontvangt een aanmaning om de boete te betalen in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig. Dit akkoord met Nederland bouwt verder op de Europese richtlijn die de gegevensuitwisseling van verkeersovertreders tussen de Europese lidstaten voor de acht belangrijkste verkeersovertredingen regelt.
LT
Schauvliege wil 'betonstop' in 2050. Volgens een Canadese studie staat Vlaanderen dan al onder water.
Edited: 201605241046
Bij ongewijzigd beleid ziet de verstedelijking in Vlaanderen er in 2050 zo uit, aldus de BBL:
Presidentsverkiezingen in Oostenrijk: linkse kandidaat Van der Bellen wint nipt
Edited: 201605232206
Visumplicht voor Turken blijft, zegt Merkel. Turkije voldoet niet aan alle 72 voorwaarden.
Edited: 201605232204
MANARA Milo
Et Milo créa Bardot, 25 portretten van Brigitte Bardot worden op 10 en 11 juni tentoongesteld bij Espace du Forum aan de Grote Zavel te Brussel
Edited: 201605211213


Op zondag 12 juni volgt een veiling. Een deel van de opbrengst gaat naar de Fondation BB.
Milo Manara (19450912), pseudoniem voor Maurilio Manara is een Italiaans kunstenaar, auteur en striptekenaar.
Tehran Times
Iran eist schadevergoeding van USA voor acties sinds 1953
Edited: 201605190005
Iranian parliament has passed a bill demanding that the government seek damages from the United States’ “hostile action and crimes” committed since 1953, citing “material or moral damage” caused by Washington’s policy toward Iran.
Among the “hostile actions” mentioned in the bill are the US support for the coup against the democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh in 1953, aiding Saddam Hussein in the war between Iraq and Iran in the 1980s, destruction of oil platforms in the Persian Gulf in 1988, and espionage against the Islamic Republic as well as confiscation of Iranian external assets, Tehran Times reports.
France3
Amiante: Eternit seul responsable du décès d'un salarié de Saint-Grégoire (35)
Edited: 201605141132
Eternit, le premier producteur français d'amiante-ciment jusqu'à l'interdiction de la fibre, est le seul responsable de la maladie d'un de ses salariés, a considéré la justice, une première qui pourrait faire jurisprudence.
Dans une décision rendue mercredi, la cour d'appel administrative de Versailles a annulé une décision de première instance qui avait condamné l'État à partager, pour moitié, les dommages et intérêts à la famille d'un ouvrier victime de l'amiante. Les magistrats ont considéré que la carence de règlementation des autorités administratives n'engage pas la responsabilité de l'État.

L'ouvrier, préposé à l'usinage des pièces et aux broyeurs de déchets secs sur le site de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) de 1974 à 2005, avait développé un cancer de la plèvre dont il avait succombé en juin 2005.

L'entreprise condamnée puis indemnisée par l'Etat
Condamnée, la société Eternit (devenue ECCF) s'était ensuite retournée contre l'État, en estimant que l'absence de règlementation avant 1977 d'une part, une législation insuffisante après 1977 d'autre part, le rendait co-auteur du dommage. Le tribunal administratif de Versailles avait donné raison à la société dans une décision rendue en 2014, en condamnant l'Etat à verser à Eternit plus de 160 000 euros, correspondant à la moitié de la somme versée par la société.

Mais selon les magistrats en appel, Eternit "connaissait ou aurait dû connaître les dangers liés à l'utilisation de l'amiante", même avant la règlementation de 1977, eut égard à "la littérature scientifique" ou "les colloques" portant sur le sujet dès les années 50.

Une décision inédite qui pourrait faire jurisprudence
Dès lors, la faute d'Eternit "a le caractère d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, qui fait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l'administration", a souligné la cour d'appel administrative. Par ailleurs, concernant la période postérieure à 1977, "la société n'établit pas que les maladies professionnelles (de son salarié) développées du fait d'une exposition à l'amiante trouveraient directement leur cause dans une quelconque carence fautive de l'Etat", ont relevé les magistrats.

"Nous sommes satisfaits, parce que la décision de première instance, qui avait condamné l'État, avait inspiré d'autres tribunaux. Cette décision d'appel est inédite et pourrait désormais faire jurisprudence", a commenté auprès de l'AFP le président de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva), François
Desriaux, partie à la procédure.

Selon les autorités sanitaires, l'amiante pourrait provoquer jusqu'à 100 000 décès d'ici à 2025. Selon l'Andeva, 3 000 personnes meurent chaque année et les autorités sanitaires imputent à l'amiante 10 à 20% des cancers du poumon.

Noot LT: Deze uitspraak haalt de argumentatie voor de vrijspraak (2009) van Karel Vinck onderuit. Algemener: een bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert moet de wetenschappelijke vakliteratuur op de voet volgen en maatregelen nemen, ook als er nog geen wetgeving terzake is uitgewerkt.
RT
Denemarken/Kopenhagen: jonge moslims roepen wijken uit tot 'sharia zones' en eisen 'protection money'
Edited: 201605121105
nieuws
Erdogan op ramkoers met EU en kiest voor zijn middenrijk
Edited: 201605070024
Erdogan weigert de anti-terroristenwet in Turkije aan te passen en zegt: "wij gaan onze weg, jullie die van u."

Een bevestiging van onze eerdere analyse.
De Redactie
Pakistan: 15-jarig meisje in brand gestoken in Pakistan
Edited: 201605051254
In het conservatieve dorp Makool in Pakistan is op bevel van een traditionele dorpsraad een meisje van 15 jaar omgebracht. Volgens de lokale politie werd ze ontvoerd, verdoofd en in brand gestoken omdat ze een vriendin zou hebben geholpen om te vluchten met een jongen op wie ze verliefd was.
Het verkoolde lichaam van Ambreen werd teruggevonden in een uitgebrande wagen in de buurt van de stad Abottabad. Een foto van het verkoolde lichaam was viraal gegaan op sociale media.

Eerst werd gezegd dat het slachtoffer mentale problemen had en wellicht zelfmoord had gepleegd, maar onderzoek bracht iets anders aan het licht. Het meisje was van bij haar thuis ontvoerd en bedwelmd. Ze werd vastgebonden op de achterzetel waarna het voertuig in brand werd gestoken. Een plaatselijke man had de pers erover getipt, om zo rechtvaardigheid voor de familie van het slachtoffer te krijgen.

Een groep van zestien mannen had tijdens een vergadering, de zogenoemde Jirga, besloten dat het meisje moest sterven, vertelt een lokale politieman. Veertien van de deelnemers zijn al opgepakt, twee anderen zijn nog op de vlucht. De meesten konden worden opgepakt via de analyse van telefoondata.

Ruim 1.000 slachtoffers per jaar

Hoewel moorden op meisjes en vrouwen wegens "moreel verwerpelijk gedrag" dagelijkse kost zijn in Pakistan, is dit gruwelijke geval groot nieuws op plaatselijke media.

Vorig jaar werden meer dan 1.000 slachtoffers geregistreerd, maar volgens vrouwenrechtenactivisten blijven nog veel gevallen onder de radar. Wetgeving voor betere bescherming van vrouwen zit ondertussen vast in het parlement omdat religieuze leiders hun veto stellen.
RT/CCTV
commissievergadering over opheffen immuniteit Turkse parlementsleden eindigt in geweld
Edited: 201605031837
Lucas TESSENS
MERS-website om 14.17 uur gehacked door MULTIHACK. MERS zal klacht indienen tegen onbekenden.
Edited: 201605011751
De hackers plaatsten bovenstaand beeld met Turkse vlag op onze site.

Wellicht zitten supporters van Erdogan achter deze hacking.
Deze hacking is de tweede in één week tijd.
Mochten collega's meer informatie kunnen verschaffen over de methoden van Multihack dan vernemen wij dat graag.
Edited: 201604300253
Isabel Albers (44) van De Tijd naar Het Laatste Nieuws. De Laatste Tijd Circuleert er Raar Nieuws.
Edited: 201604300023
Christian, geef haar honderd dagen ...
Voltaire sur le fanatisme
Edited: 201604292304
PEREMANS Dree sr
Wannes. Hier is hem terug
Edited: 201604291056
Biografie over de Antwerpse zanger en liedjesmaker Wannes Van de Velde (1937-2008), verschenen bij EPO, 552 pp, 39.90 EUR.
'Hier is hem terug
Hier is de zanger mee z’n stem en z’n
verhaal
ne muzikalen Don Quichot der Lage Landen
op zijnen doortocht
langs de wegen van de taal.'


Zo zong Wannes Van de Velde (1937-2008) het zelf op zijn laatste cd in 2006. Twee jaar later overleed hij. Maar met deze biografie is hij opniéuw een beetje terug. Vertrekkend vanuit urenlange gesprekken op de trein tussen Antwerpen en Berlijn, en gretig puttend uit de zanger zijn persoonlijk archief, reconstrueert voormalig VRT-producer Dree Peremans het leven en werk van Wannes Van de Velde. Want Wannes was zoveel meer dan dé figuur van de Vlaamse folkrevival: flamencogitarist, schilder, tekenaar, liedjesschrijver, componist, decorontwerper- en bouwer, lesgever, columnist, schrijver voor het plezier van de pen op het papier, inspirator voor vele muzikanten … maar bovenal een grote meneer die boos op de wereld kon zijn maar niet op de mensen die hem bevolken.
Libé
LuxLeaks: proces tegen Antoine Deltour e.a. start vandaag
Edited: 201604261248
Procès Luxleaks. Le procès des «Luxleaks» s'ouvre aujourd'hui à Luxembourg. Trois Français, dont un journaliste, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, accusés d'avoir fait fuiter des milliers de pages éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-Duché. Nous l'écrivions hier : ce procès remet en lumière la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour, l'un des principaux accusés.
zie ons bericht van 2014
20160425: Jan Jambon in EP: moslims niet tot vijanden maken
Edited: 201604251661
'Er zijn 600.000 moslims in België, en de meerderheid van hen deelt onze waarden. Het ergste wat we kunnen doen is van die mensen allemaal onze vijand maken. Als u onveiligheid wilt, dan moet u vooral die weg inslaan.'
Maar ... in De Standaard van 20160426 lezen we: "Veel Belgische Turken dragen Erdogan op handen. Telkens hij in België komt, wordt Erdogan verwelkomd door een grote en enthousiaste menigte. En 60 procent stemt op hem (bedoeld wordt de AKP, LT)."
De krant bulkt van de negatieve berichten over de praktijken van Erdogan en zijn aanhangers: georganiseerde laster en intimidatie, een leger van 6.000 internetspionnen (zogenaamde 'trolls', meestal behorend tot de AKP), vervolging van intelligentsia via een nieuwe terreurwet, het opzetten van een kliklijn door de Turkse ambassade in Rotterdam, de arrestatie van de columniste Ebra Umar en aansluitend de inbraak in haar huis, het aanleggen van een zwarte lijst van Turkse Belgen die Turkije niet meer binnen mogen, de invloed van Diyanet* op het islamonderwijs in België, het doorgeven aan Interpol van zogenaamd verloren paspoorten zodat de betrokkene niet meer kan reizen, de autocensuur van Belgische politici met Turkse roots, de beledigingen aan het adres van Armeniërs, de burgeroorlog met de Koerden, de gewelddadige overname van Turkse kranten door de regering, ...
Het wordt problematisch wanneer kritiek op Erdogan steevast geïnterpreteerd wordt als kritiek op de islam. En het is net die foute logica die Erdogan wil inprenten: 'wie niet met mij is, is tegen de islam.'

GVA
Advokaten en Salduz
Edited: 201604251151
25/4/2016. De Antwerpse advocaten hebben maandagmorgen een uur het werk neergelegd om te protesteren tegen de hervorming van de financiering van de pro-Deobijstand. Zij aan zij blokkeerde een honderdtal advocaten tussen 8.30 uur en 9.30 uur de ingang van het justitiepaleis. Ze vormden een menselijke ketting en belemmeren zo de toegang tot het Vlinderpaleis.
Lucas TESSENS
MERS-website om 12.42 uur gehacked door MULTIHACK. MERS zal klacht indienen tegen onbekenden.
Edited: 201604241443


De hackers plaatsten bovenstaand beeld met Turkse vlag op onze site.
Wellicht zitten supporters van Erdogan achter deze hacking.
Mochten collega's meer informatie kunnen verschaffen over de methoden van Multihack dan vernemen wij dat graag.
Lucas Tessens
de grap om Belg te zijn
Edited: 201604241048
België (en vooral Brussel) heeft steeds een aantrekkingskracht uitgeoefend op Nederlandse kunstenaars en Oranjes die eens onze bossen bezaten. Belgen weten wel waarom maar kunnen het doorgaans niet uitleggen. Nederlanders kunnen het wel uitleggen maar komen vaak niet verder dan het aanhoren van de door henzelf uitgestote klanken met bezuiniging op de medeklinkers. De verklaring zit dus in iets diepers dan het louter cognitieve. Tussen Amsterdam en Parijs ligt voor Nederlanders een voor hen begripvol kruispunt van culturen, een tussenland, een vertaaldoos, een medicijn voor de ziekte van de eigendunk, een ruimte voor twijfel over het eigen grote gelijk, en om de 500 meter een café met paljassen en niet veraf een frietkot. In België wordt niet meer gezocht naar het ultieme Antwoord, de opperste Waarheid, de ontbrekende komma. Nu de Grote Schrift ook hier geen dictaat meer is, groeit de verwarring waaraan wij gewend zijn. Want dit land heeft leren leven met zijn Tradities: dwingelanden uit andere landen, schijnheiligen, bedriegers, lafaards, plunderaars, folteraars, verzetslui van het laatste uur, politiekers van alle slag, grote en minder grote denkers, gelijkhalers vooral, zwemkampioenen en zoetwatermatrozen, uitstellers, aanstellers, bedenkers van problemen en oplossers van niets. Voor het toejuichen van koningen zijn we georganiseerd: wij hebben speciale kinderbataljons met vlaggetjes en achter overbodige dranghekkens gecoiffeerde bomma's met boeketten. Koningen die te lang in de Zwitserse Alpen blijven golfen hebben pech want hier wachten de linten op hun scharen. Overstroomden en journalisten willen vorsten in gummilaarzen zien. Als het hard regent kunnen we het ook met een regent wel stellen, tot een bevend kind met een sabel de monarchie komt redden. Dit land leverde zoeaven aan de Paus, helden voor Den Ijzer, communisten voor de Spaanse burgeroorlog, Oostfronters van zeventien, ISIS-strijders, poolreizigers, Congo-ambtenaren, pedofiele assistent-gewestbeheerders, een paar Nobelprijswinnaars, pedalentrappers, gerstenatbrouwers, leprozenverzorgers en enkele schrijvers. Slechts weinigen overleven zichzelf want dit volk dat er geen is heeft een kort geheugen en veel dorst. En zo te leven als Vlaming, Brusselaar, Duitse Oostkantonner of Waal is niet allen gegeven. Gelukkig is in dit land de bloedvermenging na tomeloze kermissen groot geweest. Het begon al lachend en lallend, de al dan niet gewillige deerne op een ladder vastgebonden als in een passiespel, als een vlezige Maria rondgedragen in een nachtelijke processie. Zo is het bloed der anderen ook telkens ons bloed en daarom vergieten we het in de onderlinge strijd met mate, een beetje schuchter en altijd per ongeluk. Wie België betreedt, weze gewaarschuwd.
Panama Papers: geen verrassing: ook Fortis wees de weg naar Panama
Edited: 201604241024
De weg liep over het Luxemburgse Intertrust.
Ook KBC (via KBL) en bank Degroof worden genoemd in de Panama Papers.

De taksvehikels werd gestationeerd op de Britse Maagdeneilanden, de Seychellen en het eilandje Niue.Er wordt verwacht dat de gehele banksector in het vizier komt en dat schermvennootschappen schering en inslag waren (zijn) bij het verbergen van zwarte vermogens.
Blijft natuurlijk de vraag welke maatregelen de zwakke Europese staten kunnen en zullen nemen. Nu al wordt in de communiqués gezegd dat het allemaal perfect legaal was volgens de toenmalig geldende rechtsregels.
Dat brengt ons bij de stelling dat er een actieve medewerking was van de naties/administraties aan het opzetten van constructies die de modale belastingbetaler bedrogen. Wat de ene niet betaalt moet de andere natuurlijk ophoesten. En dan is de moraliteit in het geding.
zwarte Harriet Tubman op 20 dollar biljet
Edited: 201604210950

Harriet Tubman (Dorchester County, Maryland, 1823 – 10 maart 1913) was een Afro-Amerikaanse abolitionist. Ze was zelf een ontsnapte slavin. Ze heeft minstens 70 slaven helpen ontsnappen naar Canada.
news
cel van Breivik telt 3 kamers, nu krijgt hij 36.000 euro wegens vernederende behandeling
Edited: 201604210911
oplossing voor gemengd waterpolo: kleedt meisjes in boerkini
Edited: 201604210901
LT
het sjoemeloverzicht
Edited: 201604210845
Panama Papers: geen parlementaire onderzoekscommissie. Er lopen teveel heilige koeien in de weg.
Edited: 201604202340
RT
Duitsland vraagt België kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 stil te leggen
Edited: 201604201403
Germany asks Belgium to take 2 nuclear reactors offline over safety concerns
Germany has asked Belgium to take two nuclear reactors temporarily offline while questions about their safety are cleared up, Reuters reported. In an unusual diplomatic move, Environment Minister Barbara Hendricks said she asked Belgium to shut down its Tihange 2 and Doel 3 reactors. The Reactor Safety Commission that advises the ministry earlier could not confirm the reactors would be safe in the event of a hazardous incident. Belgium’s Energy Ministry has not commented on the matter. Germany pledged to abandon nuclear power generation completely by 2022 in favor of other power sources.
Mitsubishi bekent gesjoemel met brandstofverbruik
Edited: 201604201353
RT
Erdogan’s war on media: Sputnik Turkey chief banned from entering Istanbul, told to fly to Russia
Edited: 201604201156
opnieuw aardbeving (6.2) in Ecuador
Edited: 201604201149
SEMİH İDİZ (Hurriyet Daily News)
Böhmermann case likely to backfire on Erdoğan
Edited: 201604190020
(...) No one in Europe is willing to provide Erdoğan with any advantage that would give him added justification to pursue his authoritarian ways in Turkey. In fact, many believe that this case will backfire and turn from being a case against Böhmermann into becoming a case against Erdoğan, who will have provided a platform in Europe for his critics to rail against him. (...)
LT
In een interview met De Standaard zei minister Jambon dat "een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen".
Edited: 201604182216
Heisa alom. Dyab Abou Jahjah dient een klacht in. En inderdaad, de woordkeuze is ongelukkig te noemen.
Maar ... wij hebben een getuigenis van een onverdachte getuige die op 8 januari 2015, vlak na de aanslagen op Charlie Hebdo, zo'n straatfeest meemaakte.
"VILVOORDE 08/01/2015 - Een uurtje na de moord op de redactie van Charlie Hebdo reed ik door Sint-Joost-ten-Node. Het licht sprong op groen maar we konden niet verder. Een karavaan toeterende tweedehands automobielen met opgewonden medeburgers van de derde generatie van elders, zoals dat fatsoenlijk heet, blokkeerde het verkeer. (...)" Was getekend: Marc van Impe, Senior Writer voor MediQuality en voorzitter van het Vlaams Instituut voor Journalistiek. lees het volledige artikel van Marc Van Impe
Kris Peeters: "We leven met z'n allen boven onze stand" Egbert Lachaert: "Niet mensen maar overheid leeft boven stand" De waarheid: "De superrijken houden hun stand in stand met ons geld."
Edited: 201604180004
De kunst bestaat erin met andermans geld boven uw stand te leven.
Christian Van Thillo: "Lezers die geen advertenties doorlaten, krijgen geen gratis nieuws meer"
Edited: 201604170237
Het gaat over adblockers.
krachtige aardbeving (7,8) in Ecuador: honderden doden
Edited: 201604160540
Ecuador, met 15,9 miljoen inwoners, is een van de armste landen van Zuid-Amerika. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 45,2% van de bevolking onder de armoedegrens.

Lucas Tessens
Angela Merkel laat toe dat Jan Böhmermann vervolgd wordt voor belediging Erdogan - Juridisch correct - Politiek onhoudbaar - Erdogan loopt als een 'bleu' in de val
Edited: 201604160033
De toespraak van Angela Merkel is van historisch belang voor Europa. Het zou verkeerd zijn Merkel lichtvaardig te veroordelen. Immers, haar stellingname is een waardige en strenge terechtwijzing (lees: oorvijg) aan het persoonlijke adres van Erdogan. De draagwijdte van Merkels toespraak zal in de volgende dagen duidelijk worden. Journalisten moeten daarbij hun analyse verstandig onderbouwen. Naar onze mening zou het NIET volgen van de bepalingen van het Strafwetboek afbreuk hebben gedaan aan de boodschap die men wil geven: Duitsland is een rechtstaat waar niet de toevallige politieke meerderheid bepaalt wat recht en wat krom is. Net die overweging maakt het verschil tussen een dictatuur en een rechtstaat. De aankondiging van een wijziging van paragraaf 103 van het SWB wijst zeer bewust in die richting.
Let u vooral op de ademhaling van Merkel en de nadrukkelijkheid van haar intonatie: zij beseft ten volle het gewicht van haar belangrijke toespraak.
Ik heb het eerder geschreven: Erdogan is volgens mij niet op zoek naar een toenadering tot Europa; hij streeft naar de vestiging van een allesomvattend dictatoriaal Middenrijk waarin hij zijn eigen positie kan consolideren, ten koste van mensenrechten en vrijheid. Het is een typische strategie van dictators 'in the make'. Formeel is Turkije nog een parlementaire democratie, in de realiteit is er geen gesprek meer mogelijk tussen de politieke fracties, er is nog slechts 'vijand-denken'. Eerder vroeg dan laat zal het tot een 'clash' komen tussen de geëvolueerde stedelingen en de rurale achterban van de president.Hier de volledige tekst zoals vrijgegeven door de Bundesregiering:
Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Vorgehen der Bundesregierung nach der türkischen Verbalnote an das Auswärtige Amt am 15. April 2016 in Berlin
in Berlin
Meine Damen und Herren,
mit Schreiben vom 7. April 2016, eingegangen im Auswärtigen Amt am 8. April 2016, hat die Republik Türkei ein Strafverlangen hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann wegen dessen Sendungsabschnitts über Präsident Erdoğan gestellt.
Gesetzliche Voraussetzung für die Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ist eine Ermächtigung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat dieses Ersuchen entsprechend der Staatspraxis geprüft. An dieser Prüfung waren das Auswärtige Amt, das Bundesjustizministerium, das Bundesinnenministerium und das Bundeskanzleramt beteiligt. Es gab unterschiedliche Auffassungen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen.
Ich möchte dazu gerne näher Stellung nehmen: Die Türkei ist ein Land, mit dem Deutschland eng und freundschaftlich verbunden ist - über die vielen Menschen mit türkischen Wurzeln hier im Land, über enge wirtschaftliche Verflechtungen und über unsere gemeinsame Verantwortung als Alliierte in der Nordatlantischen Allianz. Die Türkei führt Verhandlungen für einen Beitritt zur Europäischen Union. In dieser engen Partnerschaft sind die gegenseitige, auch völkerrechtlich geschuldete Achtung ebenso wie der offene Austausch zu den Entwicklungen des Rechtsstaats, der Unabhängigkeit der Gerichte und des Meinungspluralismus von besonderer Bedeutung. Umso mehr erfüllen uns die Lage der Medien in der Türkei und das Schicksal einzelner Journalisten wie auch Einschränkungen des Demonstrationsrechts mit großer Sorge.
Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf allen Ebenen die Postulate von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Pluralismus gegenüber der Türkei anmahnen. Wir treten dafür ein, dass bei unseren Partnern und Verbündeten die Freiheit der Meinung und die Unabhängigkeit der Justiz in gleichem Umfang wie in Europa und anderen Ländern der demokratischen Welt gewährleistet sein müssen. Wir setzen uns gegenüber anderen Staaten dafür ein, Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit zu achten. Wir fordern ihre Achtung und ihren Schutz auch von der Türkei ein.
Wir fordern das, weil wir von der Stärke des Rechtsstaats überzeugt sind. Im Rechtsstaat sind Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit elementar. Sie sind elementar für Pluralismus und Demokratie. Im Rechtsstaat ist die Justiz unabhängig. In ihm ist garantiert, dass die Verfahrensrechte des Betroffenen gewahrt werden. In ihm gilt die Unschuldsvermutung.
Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften und Gerichten, das Persönlichkeitsrecht und andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen. In ihm bedeutet die Erteilung einer Ermächtigung zur Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten weder eine Vorverurteilung des Betroffenen noch eine vorgreifende Entscheidung über Grenzen der Kunst-, Presse- und Meinungsfreiheit, sondern lediglich, dass die rechtliche Prüfung der unabhängigen Justiz überantwortet wird und nicht die Regierung, sondern Staatsanwaltschaften und Gerichte das letzte Wort haben werden.
Genau in diesem und in keinem anderen Verständnis, genau in diesem und in keinem anderen Gesamtrahmen wird die Bundesregierung im vorliegenden konkreten Fall hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann die von mir eingangs vorgetragene Ermächtigung erteilen.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen mitteilen, dass unabhängig von diesem konkreten Verfahren die Bundesregierung der Auffassung ist, dass § 103 StGB als Strafnorm zum Schutz der persönlichen Ehre für die Zukunft entbehrlich ist. Wir werden deshalb einen Gesetzentwurf zu seiner Aufhebung vorlegen. Der Gesetzentwurf soll noch in dieser Wahlperiode verabschiedet werden und 2018 in Kraft treten. Vielen Dank.
Freitag, 15. April 2016Wij hebben voor u de teksten opgezocht waarop de stellingname van Merkel gebaseerd is.

Grundgesetz Deutschland
Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.


Hieronder de tekst van het Strafwetboek die de Bundesregierung zal wijzigen:

Strafgesetzbuch
Besonderer Teil (§§ 80 - 358)
3. Abschnitt - Straftaten gegen ausländische Staaten (§§ 102 - 104a)
§ 103
Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten

(1) Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet beglaubigten Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ist die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen, so ist § 200 anzuwenden. Den Antrag auf Bekanntgabe der Verurteilung kann auch der Staatsanwalt stellen.

Pro memorie: Het gaat om volgend gedicht:
Der Text Schmähgedicht von Jan Böhmermann:

“Sackdoof, feige und verklemmt,
ist Erdogan der Präsident.

Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner,
selbst ein Schweinepfurz riecht schöner.

Er ist der Mann der Mädchen schlägt,
und dabei Gummimasken trägt.

Am liebsten mag er Ziegen ficken,
und Minderheiten unterdrücken,

Kurden treten, Christen hauen,
und dabei Kinderpornos schauen.

Und selbst Abends heißt statt schlafen,
Fellatio mit hundert Schafen.

Ja, Erdogan ist voll und ganz,
ein Präsident mit kleinem Schwanz.

Jeden Türken hört man flöten,
die dumme Sau hat Schrumpelklöten,

Von Ankara bis Istanbul,
weiß jeder, dieser Mann ist schwul,

Pervers, verlaust und zoophil
Recep Fritzl Priklopil.

Sein Kopf so leer, wie seine Eier,
der Star auf jeder Gangbang-Feier.

Bis der Schwanz beim pinkeln brennt,
das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident.”