Search our collection of 12.010 Books

Author
Title

Search our 2.188 News Items

Book of the Day
TIMMERMAN Georges
De uitverkoop van Antwerpen


Pb, in-8, 160 pp., foto's in ZW, index en bibliografie.

Op het einde van de jaren zestig kwam de uitverkoop van Antwerpen op gang en dat proces gaat onverminderd door. Een lange litanie van verkwanseling van stadsgronden en overheidspatrimonium aan bouwpromotoren, metrobouwers, aannemers en vastgoedmakelaars. Dat leverde een zeldzaam schouwspel op van grof winstbejag en van kortzichtig bestuur.
De stadskas is leeg, ondanks de uitverkoop. Beleggers, immobiliëngroepen en projectontwikkelaars daarentegen stellen het goed. Dit boek meet de schade, legt de MECHANISMEN bloot en maakt een voorlopige balans op.
Naar het voorbeeld van de analyses van Walter De Bock brengt het boek ook acht verhelderende schema's en tabellen die de verwevenheid tussen de spelers blootlegt:
1. Aandeelhoudersstructuur van Interbuild
2. GIMV-filialen voor alternatieve financiering
3. Betaalparkings in Antwerpen (Beheercentrale en De Pauw/Blaton)
4. Overheidsinbreng renovatie Sportpaleis
5. Juridisch-financiële montage rond Brunoord (Credicom & Van Laere)
6. Project 'Punt aan de lijn' (Metropolis aan de Noorderlaan)
7. Aandeelhoudersstructuur holding Van Wellen
8. Structuur Presas (Amos, GIMV, Pensioenfonds Stad Antwerpen, M 2000, Besix, TRB)
Georges Timmerman (1953) is journalist bij de krant De Morgen. Hij is auteur van de bestseller In Brussel mag alles. Geld, macht en beton (EPO, 1991). De foto's in dit boek zijn van Gerrit Op de Beeck.

TIMMERMAN Georges on wikipedia
€30.0

BUY

New Arrivals
VAN WERVEKE H. Prof Dr
Een Vlaamse graaf van Europees formaat - Filips van de Elzas
PB, in-8, 94 pp., ill., bibliografie.
Voert ons terug naar de 12de eeuw.
VAN WERVEKE H. Prof Dr on wikipedia
€10.0

BUY

BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L.
Katanga - Kasai
SC, in-8, ca. 50 pp., foto's, statistieken, schemas, kaarten, lijst van de belangrijke maatschappijen.
BOLLE Jacques, VAN LEEMPUT L. on wikipedia
€10.0

BUY

Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
Kunst van de 20ste eeuw. Catalogus.
Pb, 4to square, 309 pp., ill.
Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam on wikipedia
€10.0

BUY

MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires)
Le Putsch de Stanleyville
Softcover, 4to, 32 pp.

On ajoute une bio de Mauroy (1894-1956)
MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires) on wikipedia
€10.0

BUY

VAN HOVE Eric
Jubileumboek 1884-1984 S.S. Michiel-Pieter Antwerpen
Pb, in-8, 240 pp., rijkelijk geïllustreerd, met statistieken over doopsels, begrafenissen, kerkbezoek (forse neergang vanaf eind jaren zestig), etc. De kerk staat aan de Amerikalei (Antwerpen-Zuid).
Bevat een interessante sociologische doorlichting van de parochie, die ook een hoge concentratie allochtonen huisvest, met name aan de Brederodestraat en omliggende. Gebruikt inwoneraantallen per huizenblok.
VAN HOVE Eric on wikipedia
€12.5

BUY

DE SELYS Gérard
De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)
Vertaald uit het Frans door Tineke Jager. Pb, 270 pp. De nadruk ligt op de privatisering van de telefoonmaatschappijen. De privatiseringsgolf van de jaren 80-90 was een maffieuze montage, een bewuste strategie om de kroonjuwelen van de staten te roven.

zie onze analyse in het Katanga-model
DE SELYS Gérard on wikipedia
€15.0

BUY

SAYERS & KAHN
De grote samenzwering
Pb, in-8, 480 pp., ill.
Dit boek onthult hoe de kapitalistische wereld de uitdaging van het socialisme beantwoordde: samenzweringen, spionage, complotten, sabotage, gewapende ingrepen en oorlog.
Enkele namen: Deterding, Shell, Krupp, Rothschild, Churchill, Hitler, Trotsky, ...
SAYERS & KAHN on wikipedia
€12.5

BUY

TURF Jef
Memoires. Van kernfysicus tot Vlaams communist
Pb, grote in-8, 280 pp., foto's.
De laatste paragraaf is een oproep tot revolte, alsof we Albert Camus uit het graf horen roepen.
Jef Turf over de islam:
"Godsdienstvrijheid moet tot elke prijs behouden blijven, voor zover ze niet in strijd is met onze wetgeving. Dit betekent niet dat men de islam niet mag bestrijden. Integendeel. Nu er eindelijk stappen gezet zijn waardoor het katholieke obscurantisme aan banden gelegd wordt, nu het duidelijk is dat Vlaanderen geen voorbeeldig wingewest meer is voor katholieke zieltjes, zou het onbegrijpelijk zijn de poort wijd open te zetten voor het islamitische obscurantisme. Zij mogen moskeeën bouwen voor eigen gebruik, maar niet met ons geld. Het moet duidelijk zijn dat ons land een lekenstaat is, met scheiding tussen kerk en staat.
Dit leidt ook tot een herziening van de verhouding tussen ons land en de Kerk van Rome. Het is redelijk die scheiding hard te maken en de bestaande dubbelzinnigheden weg te werken. Godsdienst is een persoonlijke aangelegenheid, en wie deel wil uitmaken van een of andere kerk moet ook de verantwoordelijkheid dragen om die Kerk te financieren. Kirchensteuer dus, voor Rome, voor de islam en voor de joden."

Noot Lucas Tessens: Dat is ook mijn mening. Ik heb Jef Turf in de jaren 80 vrij goed gekend en wij deelden vele standpunten, hij als modern marxist, ik als dertiger en zoekend naar antwoorden. Hij schitterde toen door helder taalgebruik en die zeldzame gave is hij niet kwijt geraakt. Ik ben nog steeds fier dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de (weliswaar mislukte) poging om de Rode Vaan van de ondergang te redden. Als secretaris-generaal van de Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW) kon ik in 1987 de leden-uitgevers overtuigen om te gaan adverteren in de Rode Vaan. Zo hebben bvb. TV-Ekspres, Humo en Knack in het voorjaar van 1987 geadverteerd in de RV. Dat was nog nooit vertoond. De motivatie was echter: los van de gezindheid van een blad is het goed om de persvrijheid te steunen. Ik denk niet dat het vandaag nog zou kunnen.
De stellingen die Jef Turf durft in te nemen tegenover de zogenaamd 'linkse' intelligentia en zelfverklaarde 'cultuurdragers' (hij noemt bij name: Tuymans, Lanoye, Goossens, Hemmerechts) zijn verfrissend. Het is belangrijk dat net Jef Turf die stellingen verwoordt omdat niemand kan ontkennen dat hij de VERSTARRING VAN HET DENKEN steeds heeft bestreden, daarbij vaak zijn eigen comfort in de waagschaal leggend. Hij verwoordt het ook zelf: "Mijn leven lang heeft men vanuit verschillende invalshoeken getracht mij te censureren, steeds heb ik elke censuur geweigerd. En dan wordt het leven moeilijk!" (172)
Van dat kaliber lopen er in Vlaanderen niet veel mensen rond.
zie ook de schitterende scriptie van Susan De Coninck
TURF Jef on wikipedia
€20.0

BUY

CASO Paul
Rik Slabbinck
Poche, 104 pp., ill. en couleurs et NB, bibliographie.

CASO Paul on wikipedia
€10.0

BUY

VOORHOEVE H.C. Dr
De jacht op de bleke microbe. De geschiedenis van de syphilis.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 212 pp.
VOORHOEVE H.C. Dr on wikipedia
€10.0

BUY

RENS Lieven
Acht eeuwen Nederlandse Letteren van Van Veldeke tot vandaag
Paperback, in-8, 176 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Lieven Rens was de privé-secretaris van Theo Lefevre. Doceerde sinds 1965 aan de UFSIA.
RENS Lieven on wikipedia
€10.0

BUY

BLOMMAERT Stefan
Warme oorlog, koude vrede. Verhalen uit Rusland en de Balkan
Paperback, in-8, 343 pp., kaartjes Rusland en ex-Joegoslavië.
BLOMMAERT Stefan on wikipedia
€10.0

BUY

VANDER VAEREN J., BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord)
De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930
Softcover, in-8, 154 pp.
Noot LT: De chronologie doorheen het werk geeft een uitstekend overzicht van de maatregelen die op landbouwgebied genomen werden. De bibliografie geeft een goed overzicht van de boeken die tot dan toe belangrijk waren voor de studie van de landbouwgeschiedenis.
De TABELLEN met de dalende prijzen van tarwe in de periode 1860-1913 verklaren de armoede op het Vlaamse platteland. De dalende prijzen vanaf 1881 waren het gevolg van massale import van graan uit Canada, de USA, Argentinië, Rusland en de Donaulanden. Daarbij moeten wij de vraag stellen welke import- en douane- politiek er door de regeringen gevoerd werd.
De maatregelen werden op binnenlands vlak gehouden: scheikunidge meststoffen, veeteelt aansporen, een korps van staatslandbouwkundigen die voordrachten hielden, ...
De crisis in de landbouw bracht de landvlucht op gang.

Pro Memorie: een kwintaal = 100 kilogram
VANDER VAEREN J., BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord) on wikipedia
€50.0

BUY

MARQUEZ Gabriel Garcia
De kolonel krijgt nooit post (vertaling van El colonel no tiene quien le escriba - 1961)
Pocket, 98 pp.
MARQUEZ Gabriel Garcia on wikipedia
€5.0

BUY

MULISCH Harry
Het theater de brief en de waarheid. Een tegenspraak
1st. Hardcover, 85 pp., boekenweekgeschenk 2000.
Noot LT: Citaat van p. 85 (uit de verantwoording): "Mijn verhaal is niet waar of onwaar, zoals een feitenverslag, - als literair verhaal is het zijn eigen feit."
In 1947 schreef Boris Vian in zijn voorwoord bij L'écume des jours: "l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre."
Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010)
MULISCH Harry on wikipedia
€5.0

BUY

DE NAVE F. dr
De Boekillustratie ten tijde van de Moretussen
DE NAVE F. dr on wikipedia
€11.5

BUY

DE WOLF Maurice
Brieven uit Ierland. Belevenissen van een schacht die in het jaar 1945, laatste jaar van oorlog en geweld, overzee naar Ierland trok.
Pb, 4to, 84 pp., overvloedig geïllustreerd.
DE WOLF Maurice on wikipedia
€10.0

BUY

BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -)
Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)
Paperback, in-8, 365 pp. Livre en préparation de la réunion à Saint-Domingue en 1992 de l'assemblée des évêques latino-américains, autour du pape Jean-Paul II.
Sur l'Amerique Latine: "Il n'est donc pas étonnant que les pays qui montrent les indices les plus élevés de concentration du revenu (indice de Gini) présentent aussi les indices les plus élevés de pauvreté et d'indigence. C'est le cas du Guatemala (67,1 % de la population est pauvre), du Pérou (51 %) et du Brésil (40,1 %)." (247)
A relire: Evangile et idéologies (268 s.)
BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -) on wikipedia
€10.0

BUY

GISCARD d'ESTAING Antoine
Léopold III. Un roi dans la tourmente.
Hardcover, jq ill., in-8, 327 pp., photos, notes bibliographique, index des personnes.
S'il fut un monarque controversé, tantôt adulé, tantôt vilipendé... ce fut bien le Roi Léopold III. Des centaines de livres ont été publiés qui tentèrent de cerner la personnalité et l'action du souverain. La particularité de l'ouvrage que nous proposons est qu'il fut écrit par un Français, Antoine Giscard d'Estaing, juriste de formation qui cultiva toute sa vie une passion pour l'histoire, particulièrement celle des jours sombres des années 30 aux années 40. L'auteur, de par sa nationalité, a pu s'élever au-dessus des querelles partisanes qui ont secoué et qui secouent encore le royaume des Belges. Même si l'auteur ne parvient pas toujours à démêler l'inextricable écheveau de imbroglio politique belge, ce regard extérieur ne manque pas de pertinence. A propos de Léopold III et de la Belgique dans la tourmente, nous sommes loin des affirmations à l'emporte-pièce, supputations sans fondements et autres élucubrations dont sont coutumiers nos amis et voisins d'outre-Quiévrain.

Aux heures critiques de mon règne - qui en compte tant -, je n'ai jamais obéi qu'à ma conscience de souverain, écrivait Léopold III en 1946. Ce sont ces heures critiques que ce livre tente de faire revivre et d'expliquer; la mort tragique d' Albert 1er et celle de la reine Astrid, la politique d'indépendance de 1936, l'invasion nazie de 1940, la rupture du roi avec ses ministres, la disgrâce de Henri Baels en mai 1940 (139,144,147,242,263), la capitulation et l'accusation de trahison lancée de Paris et de Londres, la rencontre avec Hitler à Berchtesgaden, les quatre années de captivité à Laeken, le remariage du roi prisonnier, la déportation de la famille royale en 1944, la douloureuse question royale qui déchira le pays pendant sept ans. Les séquelles de cette longue tourmente sont encore visibles aujourd'hui dans le fragile équilibre de la Belgique fédérale. L'originalité du récit tient souvent à la comparaison des événements évoqués avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, surtout en France. Une analyse nouvelle de cette période de l'histoire de Belgique qui fait un rapprochement original avec le conflit entre Pétain et de Gaulle (CFLN/GPRF).
GISCARD d'ESTAING Antoine on wikipedia
€10.0

BUY

MANDEL Ernest
Inleiding tot het marxisme
Tweede herziene uitgave. Wrapper met flappen, small in-8, polycopie, 229 pp.
MANDEL Ernest on wikipedia
€10.0

BUY

VAN DER WAETEREN Th.
De entropie van het ei. Liber pro amicis.
Paperback, in-8, pp., illustraties.
Kan een machine denken?
De toekomst van de automobiel.
Inspererende teksten in verstaanbare taal.
Prof. ir. Theodoor "Theo" Van der Waeteren (°Zwijndrecht,8/5/1930 +Zwijndrecht 24/10/2012) studeerde in 1954 af als Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig ingenieur. Als CRB (Commission for Belgian Relief) fellow studeerde hij nog een jaar aan CalTech, waar hij een Master of Science behaalde in Electrical Engineering met een specialisatie in servo- en regeltechniek. Na zijn legerdienst werd hij in 1957 assistent aan de KU Leuven, maar in datzelfde jaar nog werd hij benoemd tot docent aan de Speciale Scholen, dat wil zeggen op 27-jarige leeftijd! Zijn leeropdracht bestond in het beheer van dit instituut als opvolger van prof. Coppens en het geven van alle practica in verband met toegepaste Thermodynamica, onder andere verbrandingsmotoren, turbines, pompen, compressoren, enz. Daarnaast gaf hij verschillende cursussen in het Frans en in het Nederlands. Hij heeft tijdens zijn lesopdracht tevens de functie van voorzitter van het Departement Werktuigkunde bekleed en was verantwoordelijk voor de uitbouw van de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie. Prof. Van der Waeteren onderhield vele contacten met verschillende instituten in binnen- en buitenland (m.n. Congo en Indonesië) en was lid van de Koninklijke Academie van België (comité voor mechanica), commissies bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, mede-stichter en voorzitter van het Genootschap Werktuigkunde van de KVIV, lid van het Genootschap Akoestiek van het KVIV, bestuurslid van het IBRA, de Belgische Vereniging van Werktuigkundigen en voorzitter van het Belgisch Detonatiecomité.
VAN DER WAETEREN Th. on wikipedia
€10.0

BUY

VORLAT Emma
Mens & Maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968)
Paperback met flappen, in-8, 236 pp., bio- en bibliografie van de geciteerde auteurs.
In het slot stelt Vorlat de vraag: de kunstenaar als aanklager van wantoestanden of als aanbieder van een catharsis?
VORLAT Emma on wikipedia
€10.0

BUY

UYTTERHOEVEN Rik, VAN DEN HEUVEL Herman
Twee eeuwen Zusters van Liefde 1794-1994.
Pb, 4to, 76 pp., ill., bibliografie
UYTTERHOEVEN Rik, VAN DEN HEUVEL Herman on wikipedia
€10.0

BUY

VERMEULEN Urbain
De fundamenten van de Islam. Over koran, kaliefen en kruistochten. Lessenreeks.
PDF-file, 10,5 MB, wordt u aangeleverd via e-mail.
In 2008 gaf Professor Vermeulen een reeks van zes lessen over de islam aan leden van het Davidsfonds.
De syllabus telt 66 pagina's.
Les 1: Het leven van Muhammad
Les 2: De geschiedenis van de islamwereld
Les 3: De bronnen van de islam
Les 4: Islamitische godsdienst
Les 5: Het islamitisch recht
"Het islamitisch recht vormt de kern en de essentie van het islamitisch systeem. De islam is een totalitair allesomvattend systeem dat elk facet van het leven van de mens in relatie tot zichzelf, de naaste, de samenleving en tot God regelt." (5/1)
Les 6: Het islamitisch fundamentalisme
Over Sadat: "De binnenlandse politiek tijdens de jaren zeventig was er in verschillende landen op gericht het islamitisch fundamentalisme tot bondgenoot te nemen. Het belangrijkste voorbeeld is zonder twijfel president Sadat van Egypte die, na het overlijden van Nasser in 1970, de steun van de (verboden) Muslimbroederschap zocht om zijn linkse opponenten (en ideologische erfgenamen) te elimineren." (6/9)
Over Saoedie-Arabië: "Saoedie-Arabië waar de Wahhabitische interpretatie van de islam de officiële doctrine is, heeft met de petroleumdollars steeds actief de fundamentalistische beweging in de andere Arabische landen gesteund." (6/9)
Hieronder vindt u de volledige inhoudstafel.


zie onze nota over Vermeulen
VERMEULEN Urbain on wikipedia
€10.0

BUY

KERCKHAERT Noël, VAN DORPE Frantz, e.a.
De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst.
Hardcover, linnen met omslag, 4to, viii + 403 + 5 pp., illustraties, kaarten. Gesigneerd door de burgemeester en schepenen. Exemplaar aangeboden aan Cor Ria Leeman, laureaat Grote Prijs van het Jeugdboek van de Stad Sint-Niklaas 1978. Verschenen t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad. Met bijdragen van o.a. V. Dubois, Et. de Cuyper, R. van der Linden, D. de Moor, G. Quakelbeen. De bijdrage van André van Landegem bevat een groot aantal biografieën van bekende inwoners van Sint-Niklaas. (pp. 297-400) Ook de lijst van Burgemeesters en Dekens.
KERCKHAERT Noël, VAN DORPE Frantz, e.a. on wikipedia
€25.0

BUY

CLAEYS Manu
Stilstand: Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier.
Vuistdikke paperback, in-8, 552 pp., kaartje.
Kritiek: bevat geen index/register wat de consultatie bemoeilijkt. Ik heb niet heel het boek gelezen maar in de inhoudstafel vind ik niks terug over de Liefkenshoektunnel; nochtans zou het verplichte gebruik van de LHT voor vrachtwagens, komende van het noorden over de A12, de Antwerpse ring danig kunnen ontlasten. Ondertussen is de overkapping van de Ring (in feite een autostrade DWARS DOOR DE STAD) goedgekeurd. Waar men dan met de uitlaatgassen blijft is mij een raadsel. Andere vraag: gaat men bovenop de overkapping gebouwen zetten? Zoja, dan komt de beton-lobby voor de tweede keer aan zijn trekken.
Van de achterflap:
Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Dit boek geeft antwoorden op die vraag. Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest. Gemeten aan tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands belangrijkste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte. In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Als een Grieks koor becommentarieert hij in real time de gebeurtenissen, reageert hij op politieke communicatie, hekelt hij het gebrek aan transparantie en burgerinspraak, informeert hij over alternatieven, roept hij op tot actie.

zie ook aanverwante werken
CLAEYS Manu on wikipedia
€15.0

BUY

FRALON José-Alain
Boudewijn: De man die geen koning wilde zijn.
Hardcover, stofwikkel, in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

Situering binnen de Belgische monarchie:
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),
• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),
• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),
• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617),
• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),
Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),
• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),
• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
FRALON José-Alain on wikipedia
€10.0

BUY

BROWN Dee
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier - De ondergang van de indianen in Noord-Amerika (vert. van Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West - 1970)
Pb, in-8, 480 pp., ill. Non-fictie.
Het gaat hier over een verschrikkelijke episode uit de recente Amerikaanse geschiedenis: de genocide op de Indianen om hun grond te kunnen afpakken.
Niet toevallig in 1970 kwam de film 'Little Big Man' van Arthur Penn (1922-2010) uit; Penn verklaarde dat de film commentaar levert op de Amerikaanse genocide 'depicting events closest to The Holocaust'.
Hollywood had tot dan toe op grote schaal aan geschiedenisvervalsing gedaan door ontelbare 'westerns' te produceren waarin de Indianen steevast als slecht, wreed en bloeddorstig ten tonele werden gevoerd.
Vandaag lijdt Amerika aan amnesie.

BROWN Dee on wikipedia
€11.5

BUY

SCHLINK Bernhard
De vrouw op de trap
Hardcover, stofwikkel, in-8, 219 pp.
SCHLINK Bernhard on wikipedia
€10.0

BUY

TAHON Eva
Brugse kunstenaars uit de zestiende eeuw in Vlaamse musea
Nummer OKV 1998, 4to, 40 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur
TAHON Eva on wikipedia
€10.0

BUY

VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul
750 Jaar Havenkranen in Antwerpen
Hardcover, 4to, 155 pp., illustraties, plannen en foto's in ZW en kleur, bibliografische noten.
VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul on wikipedia
€20.0

BUY

Europalia Arts Festival 6/10/2015 - 31/1/2016
Programmabrochure, 140 pp., ill.
on wikipedia
€10.0

BUY

DICKENS Charles
Twee steden (vertaling van A Tale of Two Cities - 1859)
Pb, stofwikkel, in-8, 400 pp.

click here for the english version
DICKENS Charles on wikipedia
€10.0

BUY

JONCKHEERE Karel
Kongo zonder buks of boy [zoekhulp: Congo zonder buks of boy]
Hardcover, stofwikkel, in-8, 226 pp., enkele foto's. Reisverhaal.

bio- en bibliografie
JONCKHEERE Karel on wikipedia
€10.0

BUY

DESJARDIJN Dave
301 Lithoos 1802-1981
Hardcover, stofwikkel, 4to, 331 pp., illustraties in ZW, 301 items, index.
DESJARDIJN Dave on wikipedia
€15.0

BUY

DESJARDIJN D.
Grafiek in Nederland - De negentiende eeuw
Hardcover, stofwikkel, 4to, 232 pp., illustraties in ZW, 225 items, index.
DESJARDIJN D. on wikipedia
€15.0

BUY

DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr
Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg.
Luxe-uitgave, hardcover, stofwikkel, in-8, 734 pp., illustraties in ZW en kleur, bibliografie, index.
Noot LT: Bevat een interessante maar veel te beknopte bijdrage (343-377) van Dr Régis de la Haye over de Franse Tijd (1794-1814) en het Luiks en Akens intermezzo (1801-1840). Hieruit: "De rol van de grote kloosters is op het einde van de 18de eeuw feitelijk uitgespeeld. De kritiek op de kerk, vooral op haar rijkdom, betreft, begrijpelijk, vooral de grote abdijen met hun commenditaire abten en de rijke kapittels, die in feite 'beleggingsmaatschappijen', 'pensioenfondsen' zijn geworden, met rijke inkomsten en weinig spiritualiteit." (345)

zie ook het standaardwerk over het Bisdom Gent en het boek van Hervé Hasquin over het Frans Bewind
DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr on wikipedia
€25.0

BUY

OLDEKALTER Jos (samenstelling)
Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ... en hun betekenis
Paperback, in-8, 288 pp. Bevat 2000 spreekwoorden, gezegden en citaten.
Het lijfboek van Bart De Wever ?
OLDEKALTER Jos (samenstelling) on wikipedia
€10.0

BUY

MÜLLEJANS-DICKMANN Rita
Laatmiddeleeuwse houten beelden tussen Maas, Roer en Worm. Spätmittelalterliche Holzskulptur zwischen Maas, Rur und Wurm. (+ CD ROM)
Paperback, in-8, 155 pp., illustraties in kleur, kaarten, bibliografische noten, CD ROM.
MÜLLEJANS-DICKMANN Rita on wikipedia
€12.0

BUY

VAN LIEBERGEN Léon (samenstelling)
Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777. Catalogus van de Tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden 13/10 - 9/12/1979
Paperback, in-8, 128 pp., illustraties; Ca. 300 items in deze catalogus.
VAN LIEBERGEN Léon (samenstelling) on wikipedia
€12.0

BUY

Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Band 1. Katalog + Band 2. Aufsätze.
Hardcover, 4to, 1271 + 759 S., ill., Index.
Erschienen anlässlich einer Ausstellung zum 125jährigen Bestehen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart - Volker Press Südwestdeutschland im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons - Volker Press König Friedrich I. - der Begründer des modernen Württemberg - Hansmartin Schwarzmaier Vom Empire zum Biedermeier: Der badische Hof nach dem Tod Großherzog Karl Friedrichs - Paul Sauer Heiraten aus Staatsräson. Napoleon und seine Beziehungen zu den Regentenhäusern Badens, Württembergs und Hohenzollerns - Wilfried Schöntag ".daß die Rheinbunds-Acte das Fürstenhaus größer, mächtiger und reicher - das Land aber unfreier und ärmer gemacht hat." Die Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen im Zeitalter Napoleons - Bernd Wunder Die Entstehung des modernen Staates in Baden und Württemberg - Volker Press Die Reichsstädte des Schwäbischen Reichskreises zwischen Revolution und Mediatisierung - Hermann Schmid Die Säkularisation und Mediatisation in Baden und Württemberg - Thomas Schulz Die Mediatisierung des Adels - Willi A. Boelcke Reformen, Konjunkturen, Krisen. Frühe Anfänge der modernen Wirtschaftsgesellschaft - Rolf Walter Commerz, Contrebande und Continentalsystem. Die Wirtschaft Südwestdeutschlands in napoleonischer Zeit - Hermann Schäfer Der Beginn der Industrialisierung - erste Fabrikzentren in Mülhausen, Lörrach und St. Blasien - Harald Witthöft Die Vereinheitlichung von Maß und Gewicht in Baden und Württemberg in Napoleonischer Zeit - Siegfried Fiedler Das Militärwesen Badens in der Zeit Napoleons - Günter Cordes Das Württembergische Heerwesen zur Zeit Napoleons - Gustav Adolf Benrath Die Evangelische Kirche in Baden 1771-1821 - Gerhard Schäfer Die Evangelische Landeskirche und der säkulare Staat von König Friedrich I. von Württemberg - Joachim Trautwein Freiheitsrechte und Gemeinschaftsordnung um 1800. Pietismus und Separatismus in Württemberg - Gerhard Kaller Die badischen Hochschulen - Uwe Jens Wandel Das Hochschulwesen Württembergs 1789-1816 - Otto-Joachim Grüsser Vom "Tollhaus" in Ludwigsburg zur Königlichen Heilanstalt Winnenthal. Psychiatrie in Württemberg im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik - Klaus Merten Nikolaus Friedrich von Thouret als württembergischer Hofbaumeister 1798-1817 - Verena Schnekenburger Giovanni Salucci (1769-1845) Daten zu seinem Leben und Wirken im Zeitalter Napoleons Angaben zu seinen frühen Werken im Königreich Württemberg - Gerhard Everke Das Karlsruher Ständehaus - Elisabeth Szymczyk-Eggert Gartengestaltung in Württemberg und Baden um 1800 - Hans Westhoff und Roland Hahn Die "Calwer Tapeten" und ihre Restaurierung - Wolfgang Wiese Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter Hofmöbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts - Rosemarie Stratmann-Döhler Die Ausstattung der badischen Schlösser und die Situation der Möbelschreinerei in Karlsruhe und Mannheim in der Empirezeit - Hermann Mildenberger Johann Baptist Seele und die Stuttgarter Malerei um 1800 - Erika Rödiger-Diruf Friedrich Rottmann -Universitätszeichenmeister in Heidelberg - Anita Auer Klassizistische Damenmode in Baden und Württemberg - Volker Saftien Von der höfischen Tanzkultur zum Tanzgeschmack des Biedermeier - der Umbruch sozioästhetischer Werte - Heinz Becker Die Oper in Stuttgart um 1800 - Walther Dürr Johann Rudolf Zumsteeg und Schubert. Von der "schwäbischen Liederschule" zum romantischen Klavierlied - James Wald Vom Provinzverleger zur publizistischen Hegemonialmacht: Johann Friedrich Cotta in der Tübinger Zeit (1787-1810) - Wolfgang Kaschuba Aufbruch in die Moderne - Bruch der Tradition? Volkskultur und Staatsdisziplin in Württemberg während der napoleonischen Ära - Gustav Schock ". daß die Freiheit zu heiraten ungehindert gestattet werde." Überlegungen zu den Auswirkungen liberaler Ehegesetzgebung unter Friedrich I. in Württemberg - Heinrich Mehl Das ländliche Hohenlohe im Zeitalter Napoleons. Beiträge zu Landwirtschaft, Bauen und Wohnen zwischen 1780 und 1830.
see also
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart on wikipedia
€30.0

BUY

KHADRA Yasmina
L'attentat
Poche, 246 pp. Thème: on ne connait jamais ses proches.
KHADRA Yasmina on wikipedia
€7.5

BUY

WAUTERS Joseph (ancien ministre du travail)
Le Congo au travail (old booknr 19240019)
Softcover, in-8, 226 pp., ill.

WAUTERS Joseph (ancien ministre du travail) on wikipedia
€35.0

BUY

WITTE Els, GOOSSENS Cas (Woord vooraf)
De breedte van het scherm. Pleidooi voor de openbare televisie.
Pb, in-8, 71 pp., bibliografische noten.
Onze bespreking in 1994 spitste zich toe op sponsoring:
Ook Prof. Witte stelt zich vragen bij de tv-sponsoring : "(...) Maar ook de vrees dat de program¬ma's aan de wensen van de sponsors worden aangepast, is niet denkbeeldig. (...) Gaat men bij voorbaat de programmering toch niet zo inrichten dat de sponsors er niet omheen kunnen ? Vindt er soms overleg met de sponsors plaats ? Deze 'derden' betalen immers mee en het is niet altijd duidelijk of ze geen commerciële tegenprestaties vragen. De geloofwaardigheid van de openbare omroep kan op die wijze door de commercie worden aangetast, terwijl de grenzen tussen het publieke en het commerciële bestel erdoor vervagen. (...)"

Indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN - die zegt haar essay "niet als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN, maar wel als VUB-hoogleraar hedendaagse politieke geschiedenis en docente van het vak 'Media en politiek' (o.c., blz. 10) te schrijven - deze problematiek nog steeds in de vragende vorm wil stellen dan is het wellicht toch aangewezen dat terzake enig empirisch onderzoek wordt verricht.

Uit ervaring hebben wij geleerd dat er 'uiter-aard' rekening wordt gehouden met de wensen van de sponsors (soms zelfs van het thema tot en met het gekozen camerastandpunt), natuurlijk vragen zij commerciële tegenprestaties (dit is toch het wezen zelf van het handeldrijven), ook in ruil voor gelden die de kassa's van de BRTN of die van de VAR nooit hebben doen rinkelen.

De vraag óf de geloofwaardigheid van de openbare omroep kan aangetast worden door de genoemde praktijken lijkt ons zelfs niet relevant meer, wél in hoeverre de reeds toegebrachte schade nog te herstellen valt.

Overigens hadden wij liever gezien dat Prof. Witte haar pleidooi juist wél als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN had geschreven. Dan was wellicht de vervaging van de grenzen tussen de academische en de politieke wereld niet nogmaals op zo'n flagrante wijze geëtaleerd geworden.
WITTE Els, GOOSSENS Cas (Woord vooraf) on wikipedia
€10.0

BUY

GENTON Paul, FELDHEIM Pierre, STAPPERS Leopold (UBPP), RAMAEKERS Roger, DEHAENE Jean-Luc (ACW/MOC), e.a.
Contribution à l'étude du problème de la publicité à la Radio et à la Télévision Belge - Bijdrage tot de studie van het probleem van de reklame in de Belgische Radio en Televisie. Avril/April 1970.
A4, typoscript, 144 pp., photos.
Debat gedomineerd door de adverteerders, de reclamewereld, de vakbonden, de verbruikersorganisaties.
De grote afwezige tijdens het debat: de dag- en weekbladpers.
REF. ARCH. MERS: 19700400.
GENTON Paul, FELDHEIM Pierre, STAPPERS Leopold (UBPP), RAMAEKERS Roger, DEHAENE Jean-Luc (ACW/MOC), e.a. on wikipedia
€20.0

BUY

GEIVERS Rik, e.a.
Onze eeuw TOEN; Onze eeuw NU
Pb, 2 vols, in-8, 125 + 128 pp., illustraties, infogrammen, statistieken, chronologieën, bibliografie, index/register.
Beknopte en vulgariserende maar degelijke geopolitieke geschiedenis.
Nog helemaal in Koude Oorlog-stijl.
GEIVERS Rik, e.a. on wikipedia
€10.0

BUY

PIOT Ch.
Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur sur les Tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815.
Reprint du rapport de 1883. Broché, in-8, 516 pp., listes. Ouvrage incontournable.
PIOT Ch. on wikipedia
€27.0

BUY

UGRESIC Dubravka
De cultuur van leugens. Antipolitieke essays.
Paperback, in-8, 269 pp. Non-fictie over Kroatië.
O.m. over de verering voor Tudjman.
UGRESIC Dubravka on wikipedia
€10.0

BUY

LUNEL Pierre, [DENARD Bob]
Bob Denard, le roi de fortune
Broché, in-8, pp., illustrations.
Bob Denard, mercenaire souvent au service de la France, a effectué des interventions armées en Indochine, Maroc, Katanga, Yémen, Zaïre, Biafra, Kurdistan, Tchad, Angola, Bénin, Comores.
Il fut une figure importante de la période de décolonisation. Il fut proche du réseau France Afrique de Jacques Foccart (1913-1997).
Aux pages 143-203 on retrouve 'L'épopée katangaise'.
Sur la mort de Lumumba: 'Avant la fin de la nuit, en effet, le 18 janvier [1961], Lumumba, Mpolo et Okito sont morts sous les coups des soldats à la merci desquels on les a abandonnés.' (150)
Sur Kennedy: 'La production de cuivre du Katanga (UMHK, LT) représente justement la quasi-totalité de la surproduction mondiale et, comme par hasard, la famille Kennedy possède de gros intérêts dans le trust minier Anaconda Group ...' (160)
Sur l'action de Schramme (en 1962): 'Ce sont des colons comme lui qui l'accompagnent, sous couvert de contrats civils de l'Union Minière.' (188)
Quelques noms de la période au Katanga: Lumumba, Munongo, Mobutu, Tshombe (Tchombé, Tschombé), Cazenave (UTA, E'ville), colonel Trinquier, Kalondji, Gizenga, Adoula, Yav (min. déf. Katanga), major Faub (belge), Roger Falques (off. français à Shinkolobwe)(158), Conakat vs Balubakat, Freddy Thielemans (163), Schramme (202), opération Rumpuch de l'ONU/UNO (165), Karl Couke (182), les frères Hambursin (188),

zie ook het boek van Jean Schramme
LUNEL Pierre, [DENARD Bob] on wikipedia
€15.0

BUY

DETREZ Raymond
De sloop van Joegoslavië. Relaas van een boedelscheiding.
Paperback, in-8, pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Standaardwerk.
Het tweede Joegoslavië (1943-1992) was het meest bekend: de communistische staat onder leiding van Josip Broz (beter bekend onder zijn schuilnaam en later bijnaam Tito). Deze staat heette van 1943 tot 1945 de Federale Democratische Republiek Joegoslavië, van 1945 tot 1963 de Federale Volksrepubliek Joegoslavië en van 1963 tot 1992 de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië.
Op p. 171 vindt men een tabel met de verschillen in levensstandaard (BNP/capita) voor de verschillende regio's en dit voor de periode 1947-1978: Bosnië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië, Slovenië, Vojvodina. Daaruit blijkt een aanhoudende regionale ongelijkheid tussen noord en zuid en Detrez legt daarmee de vinger op de wonde.

zie ook het boek van Detrez over de Balkan en enkele aanverwante studies van diverse auteurs


DETREZ Raymond on wikipedia
€10.0

BUYWie in een leugen leeft, die wil diegene die hem de waarheid brengt niet onder ogen komen
wolken
Hugo Coveliers over de Bende van Nijvel: "Dossiers verdwenen, onderzoekers worden bedreigd en overgeplaatst, de daders waren bekend maar werden beschermd door 'duistere machten'."
Fouché
Barbara Tuchman
Media-truuks: Als je geen antwoord weet op de serieuze vragen, maak de vragensteller dan belachelijk.
LT
schrale media: de berichtgeving belicht de gevolgen, niet de oorzaken van feiten
Napoleon
"Religion is what keeps the poor from murdering the rich"
Leopold III over Congo en de superrijken
Van januari tot maart 1933 maakten Astrid en Leopold een studiereis door Congo. Volgens zijn secretaris, Robert Capelle, zei de kroonprins bij zijn terugkeer: "Ik beweer, zoals mijn vader, dat het landbouwbeleid in Congo in staat van failliet verkeert. De toestand van de inheemse bevolking is er sedert een kwarteeuw geenszins op verbeterd. En nochtans is zij de traditionele eigenaar van het land. (...) Ik weet dat deze ideeën niet door alle middens gunstig onthaald worden ... maar niemand kan mij beletten mijn gevoelens hieromtrent te uiten: Wij zijn in Congo voor het welzijn van de Zwarte, niet om enkele individuen te verrijken."
"De beschaving moet begrijpen dat mét de poging het christendom te absorberen, iets geabsorbeerd wordt dat dodelijk is voor die beschaving zelf. Men probeert iets toe te laten dat ontoelaatbaar is; iets dat de beschaving afwijst." André Gide
Articles
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
How this site works: CMS-model of a related search on BOOKS & NEWS ITEMS. A step closer to the circuit-functioning of our brain.
Edited:201807320504
TESSENS Lucas
MERS start met de ontsluiting van het archief van de Vlaamse Media Maatschappij (VMM), de aanloop tot de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM).
Edited:201711211640
De archivalia worden gescand en in PDF gepresenteerd op onze website (News Items).
MERS wil hiermee de archiefstukken veilig stellen voor verder onderzoek.
Brussel doorgelicht. Gebruik van statistische sectoren. Inkomen, werkloosheid, bevolkingsdichtheid.
Edited:201711211504
nws
Banden tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever en Erik Van Der Paal (Land Invest Group) in vraag gesteld door nieuwssite Apache. Groen legt klacht neer.
Edited:201711191515
De Tijd / LT
Woonkrediet: ‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen’, zegt Johan Thijs van KBC
Edited:201711180004
KBC-CEO Johan Thijs herlanceerde het debat over een begrenzing van het woonkrediet. Hij staat open voor een begrenzing van het bedrag van een woonkrediet tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 80 of 90 procent) van de aankoopprijs.

De Nationale Bank, die eerstdaags haar advies over de vastgoedmarkt aan de regering bezorgt, kan als toezichthouder zo'n begrenzing verplichten, boven op de buffers die de banken voor wanbetalingen moeten aanleggen. ‘Het zou goed zijn als we ook de individuele kredietnemer in het oog houden’, zei Thijs.
‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen.’

Commentaar LT: En als de banken weer boven een bepaald niveau gaan (het innemen van rommelkredieten bijvoorbeeld) dan mag de gemeenschap de banken beschermen. Serieus blijven hé, meneer Thijs.
Crédit Suisse Research Institute
Global Wealth Report 2017
Edited:201711171249
LT
31 december 2026: BOEM !
Edited:201711162111
'Jos, hoort ge dat, da knalt nogal. Onzen Toby kruip onder de kast van 't verschieten. Da kan toch ni goe zijn voor da beest. Het wordt elk jaar erger met da vuurwerk !'
'Maar Nancy toch, da is geen vuurwerk ! Kom maar eens in den hof zien. Ziede die paddestoel daar boven Doel ! Waar hedde gij die jodiumpillen gelegd?'

nws
mega-contract voor Airbus: bestelling van 430 toestellen
Edited:201711161037
ELIA
Kernuitstap in 2025? Dan nu harder fietsen
Edited:201711160246
LT
Biechtgeheim: strafrecht botst met kerkelijk recht
Edited:201711151431
Art. 422bis. Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.
Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was.
(De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.)

Art. 422ter. Met de straffen in het vorige artikel bepaald wordt gestraft hij die, hoewel hij in staat is het te doen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen, weigert of nalaat aan iemand die in gevaar verkeert, de hulp te bieden waartoe hij wettelijk wordt opgevorderd; hij die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalaat het werk of de dienst te doen of de hulp te verlenen waartoe hij wordt opgevorderd bij ongeval, beroering, schipbreuk, overstroming, brand of andere rampen, evenals in geval van roverij, plundering, ontdekking op heterdaad, vervolging door het openbaar geroep of van gerechtelijke tenuitvoerlegging.

Art. 422quater. In de gevallen bepaald in de artikelen 422bis en 422ter kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.Bron: Codex Juris Canonici
Libé
Consentement sexuel : à quand une barrière d’âge ?
Edited:201711140924
Après l’acquittement d’un homme de 30 ans jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, la colère des associations féministes monte. Elles réclament l’inscription dans la loi d’un âge de présomption de non-consentement.


consulter le site de l'AIVI
Nieuws en commentaar Lucas Tessens
Brussel: vernieling en plundering op de Lemonnierlaan. Geen aanhoudingen.
Edited:201711122247
De Staat faalt ... en nog wel in zijn basisopdracht: veiligheid.
De overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal brengt geen elfen maar vandalen op de straat. De hamvraag: Is dit georchestreerd? Door wie? Tegen wie? Met welk doel?


Een juridisch staartje?
Mogen de getroffen burgers troost en verheffing vinden in het decreet van 2 oktober 1795:


De gemeente is inderdaad, ingevolge het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV verantwoordelijk voor de schade aan personen en eigendommen, welke gewelddadig door samenscholingen veroorzaakt wordt. Uit de berichtgeving over de plunderingen blijkt geenszins dat de politiediensten overmand waren door het aantal plunderaars en vernielers. Mocht dat wel het geval zijn - en de Brusselse overheid zal ongetwijfeld in een eventuele rechtszaak deze omstandigheid trachten in te roepen - dan zou Brussel zich kunnen beroepen op overmacht (W. 19190510, art. 2, in fine) en de benadeelden in de kou laten staan. (REF MERS: 19320022:74(n2), 151-152)
Tenslotte rijst bij dit alles voor de zoveelste keer de vraag naar het deficit in de politionele paraatheid ingevolge de versplintering van de hoofdstad in 19 gemeenten en 6 politiezones. Maar dat is politieke koek. Politici die verklaren dat zij hun verantwoordelijkheid zullen opnemen, debiteren een ingestudeerd adagium zonder concrete gevolgen op het terrein.
Onveranderlijk gaat het over hun vermeende bekwaamheid, hun nietsontziende doeltreffendheid, hun 'bewezen' expertise en dossierkennis, hun niet aflatende inzet, hun voortreffelijkheid, de plannen die in de steigers staan, het ongelijk van de andere, ... In wezen gaat het om hun machtsbastion en de herverkiesbaarheid van hun eigenste zelf.
RT
aardbeving van 7.3 op grens Iran-Irak
Edited:201711122003
ex-NIR en sex, ex-BRT en sex, ex-BRTN en sex, VRT en sex; ...
Edited:201711120152
Nu heet het grensoverschrijdend gedrag. Wil er iemand een gebruiksaanwijzing voor de relatie man-vrouw schrijven ?


"en moet ik in die serie uit de kleren gaan ?" (...) "aha, alleen tijdens de auditie !"
VRT-Nieuws
Maggie De Block (Open VLD) vindt graaicultuur dokters normaal
Edited:201711111827


"De stijging is niet nieuw, die is al jaren aan de gang", zegt De Block. "Het was te verwachten. Vroeger waren er ook ereloonsuplementen in tweepersoonskamers en op de daghospitalisatie. Die hebben we allemaal afgeschaft en natuurlijk zie je dan dat diegene die overblijven, meer gaan stijgen."
Als de overheid dus een deur sluit, dan vindt de minister het normaal dat men de achterdeur gebruikt. Want raken aan de inkomens van de geneesheren-specialisten, it's not done.
Hoe ethisch het allemaal is, dat is zelfs de vraag niet meer.
In discussies over de explosie van de ziekenhuiskosten komen de erelonen nooit aan bod. Het is steevast het verplegend personeel dat mag inleveren.
Avaaz
Petitie Avaaz tegen belastingparadijzen. Hebt u al getekend?
Edited:201711111054

Aan president Mauricio Macri en alle leiders van de G20:
De economische ongelijkheid heeft een ontstellend niveau bereikt -- 8 mensen bezitten evenveel vermogen als de helft van de wereldbevolking.

En deze kloof wordt steeds groter, mede dankzij de obscure wereld van belastingparadijzen waarin miljarden aan onze economieën worden onttrokken. De rijken worden rijker en de rest betaalt de prijs.

Acht jaar geleden sprak de G20 af een einde te maken aan deze praktijken. Het is tijd om deze afspraak na te komen. Wij roepen u op om onmiddelijk een einde te maken aan belastingparadijzen en ervoor te zorgen dat zij die ze mogelijk maken verantwoordelijk worden gehouden.

Niemand zou mogen ontkomen aan de plicht om belasting te betalen en bij te dragen aan het algemeen belang. Het is uw verantwoordelijkheid om daarop toe te zien. Wij, burgers van over de hele wereld, eisen dat u in actie komt.

Hoogachtend,

teken hierLT
hedendaagse problemen
Edited:201711101640
TROUW
Paradise Papers: Nederlandse luxejachten worden via belastingparadijzen verkocht aan dubieuze kopers. Het Kadaster wil registratie om witwaspraktijken te voorkomen.
Edited:201711101052
Edited:201711100123
TESSENS Lucas
Postpunten kunnen vloed van pakjes niet langer aan
Edited:201711091209
Gisteren werd er in het postpunt van Carrefour Pulhof (Berchem/Antwerpen) gestaakt tegen de overlast die het postpunt in de supermarkt veroorzaakt.
Wij zijn persoonlijk getuige van de onhoudbare toestand. Het postpunt kraakt in zijn voegen en dat is al een paar jaar zo. De kassiersters zien het postpunt als een strafkamp van 12 (twaalf!) vierkante meter.
Bpost, bij monde van woordvoerster Barbara Van Speybroeck, zegt verbaasd te zijn. Voor mij betekent dat dat Bpost zijn eigen infrastructuur/distributieketen niet kent. Maar ja, het kind moet ook maar zeggen wat ze haar voorkauwen.

Paradise Papers kunnen we maar beter Parasite Papers noemen, zegt Mike Sivier
Edited:201711091137
Bernie Saunders over de Paradise Papers
We evolueren snel naar een internationale oligarchie, waarin een handvol miljardairs de wereldeconomie controleert.
Edited:201711081304
Evolueren? Ik denk dat we er al zijn, Bernie.
Queen genoemd in Paradise Papers
Edited:201711080239
Spanje/Catalonië: 200 Catalaanse burgemeesters zakken af naar Brussel
Edited:201711072137


De stelling van Juncker - Catalonië is een binnenlandse aangelegenheid - houdt geen stand.
Op tragische wijze wordt nog maar eens aangetoond dat de EU er is voor de ondernemers en niet voor de bevolking.

Edited:201711060229
Puigdemont door Brusselse onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden
Edited:201711060205
RT
Spanje/Baskenland: protestmarch in Bilbao steunt Catalonië
Edited:201711051761
Tienduizenden scandeerden tegen de toepassing van artikel 155 waardoor Catalonië zijn autonomie verliest.
De onvrede met Madrid groeit.
RT
SAR: kroonprins Mohammed bin Salman laat corrupte prinsen oppakken
Edited:201711050242
Er beweegt iets in Saoedi Arabië.
nws
Politie krijgt zwaardere wapens en munitie: Si vis pacem para bellum
Edited:201711050148
Spanje/Catalonië: zoals verwacht: internationaal aanhoudingsbevel voor Puigdemont uitgevaardigd
Edited:201711021858
onze website gehacked
Edited:201711021428
Een Turkse groepering heeft in de nacht van dinsdag op woensdag onze website gehacked.
De hacker noemde zich El Behram.
Dat heb je met mensen die zelf niks constructiefs kunnen verzinnen en enkel het werk van anderen proberen kapot te maken.
In het Kunstmuseum Bern en de Bundeskunsthalle in Bonn loopt van 2/11/2017 tot 4/3/2018 een tentoonstelling rond de Cornelius Gurlitt verzameling, geroofde kunst.
Edited:201711021224
controle op een werf in Zottegem
Edited:201711010018
U werkt hier?
Jaja, ikke Pool.
Papieren graag.
Ik zie dat u het minimumloon trekt.
Jaja, goe betaald, ikke content.
Deze papieren zijn opgemaakt in Ierland, merk ik.
Ja, kan wel zijn.
En uw baas betaalt sociale lasten in Polen volgens het Poolse tarief.
Ja maar, ikke daar niks van kennen. Ikke wel weten baas dikwijls naar Zwitserland gaan.
Hebt u familieleden die in België wonen en ten uwen laste zijn?
Ikke heb dochter van 18; die zijn op kot in Leuven; hele mooie kot; mijn baas iele goeie; hij betale kot en brenge pralines naar ons Aniela.
LT
Spanje/Catalonië: Puigdemont in Brussel: 'ik vraag geen asiel aan'
Edited:201710312327
Als Puigdemont geen asiel aanvraagt in België - het enige Europese land waar hij dat kan doen - dan riskeert hij (en de zijnen) gevangenisstraf in Spanje.
En als er een internationaal aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd door Spanje dan zien we België dat niet onderaan de stapel leggen.
Rest de (weerom) juridische vraag of een asielaanvraag dan nog mogelijk is.
Moet de (ex-)minister-president straks onderduiken in zijn eigen (reeds ontbonden) republiek?

Het zijn vragen als deze die ons tot nadenken stemmen over het wezen van de democratie, de spelregels en de (scheids-)rechters.
Europa weet ons wel te zeggen hoe het flesje olijfolie op de restauranttafel er moet uitzien; hoe we moeten omgaan met een politiek vluchteling die een Europees onderdaan is ... dat weet niemand.


BBI legt onderzoek naar Luxemburgse belastingconstructies van sommige Rode Duivels stil
Edited:201710311209
Volgens de blog 'De Rijkste Belgen' zijn er 'geen Belgische aanknopingspunten zijn die toelaten op te treden tegen de voetbalspelers'.
Reeds in de Griekse Tijd was de Olympus te hoog voor gewone stervelingen.
En u moet zelf maar eens opzoeken welke functie de god Hermes er op zich nam.
België magneet voor 'geïmporteerde buitenlandse conflicten'
Edited:201710311122
Koerden - Turken
Catalonië - Spanje

zie ook De Slagvelden van België
Avaaz lanceert campagne tegen ivoorhandel Hong Kong
Edited:201710310049
Aan de Wetgevende Raad van Hong Kong:
Wij roepen u op om de verkoop, handel en export van onbewerkt ivoor per direct te verbieden. De overlevingskans van wilde olifanten hangt af van het per direct sluiten van Hong Kongs ivoormarkt!

Hong Kongs ivoorhandel heeft een treurig dieptepunt bereikt: voor één scheepslading werden 1000(!) olifanten gedood. En dat allemaal voor snuisterijen op een boekenplank.

Hong Kong is een soort olifantenkerkhof -- waar de handel in hun lichaamsdelen booming business is. En zolang dat legaal is zullen nog veel van deze adembenemende dieren sneuvelen -- ze zouden zelfs over 10 jaar van de aardbodem verdwenen kunnen zijn!

De overheid van Hong Kong wil deze bloederige handel nu verbieden, maar lobbyisten gooien alles in de strijd om dit tegen te houden. Als wij ons allemaal uitspreken kunnen we de lobbyisten overstemmen, en de overheid de steun geven die ze nodig heeft. Dit zou duizenden olifanten kunnen redden.
LT
Antwerpen-Zuid: rellen tussen aanhangers Erdogan en PKK
Edited:201710271715


Rond 17.00 uur werd een propaganda-autocar van aanhangers van Abdullah Öcalan, die pleiten voor zijn vrijlating, op het kruispunt van de Brederodestraat en de Broederminstraat klemgereden door een personenwagen van het merk Mercedes.
Daarop ontstonden rellen - er werd met stokken geslagen - die zich over de gehele buurt verspreidden.
De politie kwam ter plaatse.
De beelden die we hierboven tonen zijn exclusief.
LT
Spanje/Catalonië: Catalaans parlement stemt dan toch de onafhankelijkheid.
Edited:201710271661
Zo ontstaat een verdeeld Catalonië in een verdeeld Spanje. Chaos troef.
Laten we vooral niet vergeten dat ook de Spaanse monarchie een slag krijgt want Catalonië is - althans de facto - een republiek.
Praktijken RichMeetBeautiful nu ook in Frankrijk onder vuur
Edited:201710270100
De site wil studentes in contact brengen met zgn. 'sugardaddies'.
Het Belgische gerecht startte een onderzoek naar aanzetten tot prostitutie.
De moraal van het verhaal: Ouders, stuur uw dochters (en zonen) naar de univ. Misschien halen ze er geen diploma, maar ze leren er wel het oudste beroep.
LT
France 2 brengt nieuwe reportage van Benoît Collombat over de affaire Boulin. De minister van arbeid werd vermoord in de nacht van 29 op 30 oktober 1979.
Edited:201710262207
De Bende van Nijvel is een enigma in de Belgische criminele (en politieke?) geschiedenis. De diefstal van De Rechtvaardige Rechters en de moord op Lahaut zijn twee andere voorbeelden van zaken die de media blijven beroeren.

De affaire Boulin is zeker en vast een afrekening binnen het rechtse kamp van de Franse politiek. Het onderzoek werd in 2015 heropend maar intussen zijn een aantal kroongetuigen overleden. De familie Boulin blijft aandringen op een snelle afhandeling. Het gerecht talmt.

zie ook

chronologie affaire Boulin
Voix du Nord
Parijs: Strafzaak Eternit stevent af op 'non-lieu'. Asbestslachtoffers woest.
Edited:201710261202
boekhandelaar en collega Hugo Boelaert (1949-2017) overleden. R.I.P.
Edited:201710231461Misschien schuilde er onder die harde bast toch een goed mens
Maar ik heb de barst in die bast niet gevonden
Zo zijn wij vreemden gebleven op hetzelfde narrenschip
Op weg naar de onvermijdelijke klippen
LT
21 oktober 2017: ene Thomas Leysen in 'Alleen Elvis blijft bestaan'
Edited:201710212300
Het werd het vertoon van een ingestudeerd marketingverhaal.
Ik heb mijn eigen weg gezocht.
Bij de banken is veel veranderd na de crisis van 2008; Joris Luyendijk heeft ongelijk. Wij zijn gebonden door 11.000 pagina's regelgeving.
KBC is de beste bank met een geheel nieuwe bedrijfscultuur. (Mag de VRT nu een factuur sturen voor deze reclamespot?)
Umicore is niet meer Union Minière; versta: Umicore heeft geen geschiedenis. zie boek over Umicore en kritiek
Er mag geen plafond komen voor de vergoedingen van CEO's.
Het kapitaal wordt al zwaar genoeg belast (versta: Piketty heeft ongelijk).
De Bilderberg-groep is geen complot.

Thomas Vanderveken muntte niet uit door kritische vragen. Als een schooljongen viste hij naar een uitnodiging voor de volgende Bilderberg-bijeenkomst. Wedden dat het hem lukt?
Spanje vs Catalonië: Madrid activeert artikel 155 van de grondwet en ontneemt de autonomie van Catalonië
Edited:201710211901
De ingeslagen weg is die van de 'clash', de voogdij, het onbegrip, de voorgewende doofheid, het eigen Grote Gelijk, het opsluiten van politieke tegenstanders ... en weldra de aanslagen en de contra-offensieven. Waarom? Omdat de geschiedenis ons dat leert. In Vlaanderen kennen wij goed de historische onverzettelijkheid van de Spaanse overheid. De lang gerekte doodstrijd van Franco treedt in fase twee en wellicht sterft deze keer ook de monarchie.
Smart Business
Telenet blijft bij coax terwijl Proximus FTTH uitrolt
Edited:201710200106
De snelheden over coax-kabel kunnen die van fiber evenaren, aldus Telenet.
Le Monde / Libé
Frankrijk: Ultra-rechtse groepering wilde Jean-Luc Mélenchon likwideren. 10 leden opgepakt door Sdat en DGSI.
Edited:201710181035

Nu blijkt dat de veiligheidsdiensten al sinds juni op de hoogte waren van een mogelijke aanslag op het leven van Mélenchon. Die werd echter niet ingelicht over die dreiging. Hallucinant!
Libé
Airbus neemt controle over productie van vliegtuigen voor korte vluchten door Bombardier (CAN)
Edited:201710181020
IMF
Superrijken hoger belasten heeft geen economische gevolgen, zegt het Internationaal Monetair Fonds
Edited:201710180133
Daarmee volgt het IMF de stellingen van Thomas Piketty en Jean-Luc Mélenchon.

Kapitaal in de 21ste eeuw
Daphne Caruana Galizia, Maltese journaliste, vermoord met bom onder haar wagen
Edited:201710162061
Zij durfde het aan het Maltese establishment - waaronder de premier - in verband te brengen met The Panama Papers.
Haar blog bepaalde mee de publieke opinie en dan ben je niet veilig.
RT
De abdij van Himmerod (Duitsland), in 1134 gesticht door Bernardus, sluit de deuren. Er wonen nog 6 monikken.
Edited:201710160111
Ook Franse regering heeft geen duidelijk beleid over de sluiting van 19 oude kerncentrales.
Edited:201710151131
Nog iets meer dan 10 jaar, en dan heeft stroperij ervoor gezorgd dat alle Afrikaanse olifanten uitgestorven zijn. Avaaz roept op tot actie.
Edited:201710151116
zie ook onze nota over de stroperij door Leopold II


Libération
USA/Hollywood: topproducer Harvey Weinstein beschuldigd van seksueel misbruik
Edited:201710120923
Hoe kwetsbaar is een jonge actrice ... ?
Deze affaire brengt het gedrag van DSK in herinnering.
Voor de groten en de machtigen gelden andere normen. Dat gaat van hun seksueel fatsoen tot hun belastingaangifte.


Spanje/Catalonië: Puigdemont roept onafhankelijke republiek uit en zet die onmiddellijk 'on hold'
Edited:201710101961
Madrid en premier Rajoy blijven op onverzettelijk standpunt staan. Madrid wil nu graag weten of Catalonië nu al dan niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Zoja, dan kan de centrale overheid als tuchtmaatregel de autonomie van de regio opheffen (het fameuze artikel 155 van de Spaanse grondwet).
Commentaar LT (20171012): Het is een schaakspel geworden. Ook in Spanje kent men de basisregels van dit spel en men zou moeten weten hoe het eindigt: als de koning schaakmat staat valt het stuk omver. De spelers kunnen dan een nieuw spel beginnen. Maar zo werkt het niet in de politiek. Als de monarchie meegesleurd wordt in een confrontatie is zij verliezer zonder meer. De republiek staat al in de steigers.
De Spaanse grondwet is inherent tegenstrijdig omdat ze enerzijds de vrije meningsuiting garandeert maar anderzijds geen volksraadpleging toestaat. Spreken mag maar je mag het niet georganiseerd doen.
Dat gezegd zijnde moet men ook de vraag durven stellen naar de drijfveren voor het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië. Als het erom gaat zich als rijke regio te desolidariseren van het arme Spanje, dan mag men daar bedenkingen over hebben.
Ondertussen is de chaos zo groot geworden dat men eens moet nagaan of het cocaïnegebruik van bepaalde politieke spelers niet verantwoordelijk is voor hun tomeloze arrogantie. Langs beide kanten, wel te verstaan.