Search our collection of 12.012 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.650 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

GEREBERN P. o.m.c.
Pioniers - 25 jaar in de Ubanggimissie der Belgische Capucijnen
soft cover 144 pp., 16 x 20 cm, omslagillustratie door Frans van Immerseel, geïllustreerd met ZW-fotos. Met begeleidend schrijven van de Pater Procurator der missiën der Paters Capucynen. Rug beschadigd over 5 cm.
€ 10.0

BUY