Search our collection of 12.012 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.650 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

GRACIAN Baltasar s.j.
Handorakel en kunst van de voorzichtigheid (vertaling van Oraculo manual y arte de prudentia - 1647)
Vierde druk (Salamander Klassiek). Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Theo Kars. Hardcover, kleine in-8, 157 pp. Bevat 300 wijsheden om voorzichtig en berekend te leven. Baltasar Gracián y Morales S.J. (Belmonte (bij Calatayud), 1601 - Tarazona (in Aragón), 1658) was een Spaanse jezuïet die bekend is als schrijver van amorele, illusieloze, 'machiavellistische', vaak cynisch genoemde boeken. De uitdrukking 'jezuïetenstreken' vindt waarschijnlijk in dit soort raadgevingen zijn oorsprong.
€ 15.0

BUY