Search our collection of 12.025 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.648 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 14 books

We found 3 news item(s)

PEETERS K.C. Dr (redactie), CRAEYBECKX Lode Burgemeester (Voorwoord bij Deel I), STUBBE A. (voorwoord bij Deel IV), STAD ANTWERPEN
Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)
Uitgave werd gestart als begeleidend werk bij de tentoonstelling in de Stadsfeestzaal van 15/10/1960 tot 13/11/1960 (gratis toegang, 138.300 bezoekers).
DEEL I: Originele kartonnen cover, 544 pp. + 80 pp. buitentekstfoto's in ZW. Statistieken over deze periode, grafieken, kaarten, chronologieën, straatnamenregister. Met plannetje van de opstelling van de standen in de Stedelijke Feestzaal.
DEEL II: verscheen in 1962 en telt 336 pp. + 24 buitentekstplaten. Het bevat ook de errata en de aanvullingen op het eerste deel.

DEEL III: verscheen in 1967 en telt 521 pp. + een 100-tal buitentekstplaten, bevat de recentere gegevens en tevens een hoofdstuk over de militaire geschiedenis van Antwerpen.
DEEL IV (zie afbeelding cover): verscheen in 1973 en telt 709 pp. + een fotokatern in fine.
Een eersteklas referentiewerk over de ontwikkeling van de Stad Antwerpen (vóór de fusie)!
€ 125.0

BUY

STAD ANTWERPEN
De haven van Antwerpen
Softcover, in-8, 87 pp., zw-foto's, uitslaande kaart van de Antwerpse haven
€ 15.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 24 , 1978, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1978.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 25, 1979, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1979.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 26 , 1980, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1980.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 29, 1983, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1983.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 31, 1985, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1985.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 32, 1986, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1986.

STAD ANTWERPEN, ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 33, 1987, nrs 1-2-3-4 (= volledig!), Antwerpen, Stad Antwerpen, 1987.

STAD ANTWERPEN, Museum Ridder Smidt Van Gelder. Catalogus I. Schilderijen tot 1800, Antwerp, Ripa, 1980.

Stad Antwerpen, Waarheen met de antwerpse binnenstad. Wij vragen uw mening, Antwerpen, Planologische dienst/D9, 1974.

Stad Antwerpen, Sociaal Antwerpen. Overzicht van de naoorlogse sociale activiteiten, van de voor de nabije toekomst geplande werken, en catalogus van de tentoonstelling in de Stedelijke Feestzaal 23 mei tot 7 juni 1970., Antwerpen, Stadsbestuur, 1970.

STUBBE A. (voorwoord), STAD ANTWERPEN, Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV), Antwerpen, Stadsbestuur, 1973.

VAN DEN BRANDEN F. Jos. [adjunct-archivaris der Stad Antwerpen], Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool., Antwerpen, Buschmann, 1883.

GVA
Falcontinnenklooster: restanten blootgelegd
Edited: 201612052343
Antwerpen - Antwerpse stadsarcheologen hebben op de site van het voormalige Zeemanshuis restanten aangetroffen van het Falcontinnenklooster, een klooster uit de middeleeuwen. Dat gebeurde tijdens de voorbereidingen voor het nieuwe stadsproject Falcon dat op die locatie moet verrijzen. De archeologische vondsten zouden onderzoekers meer moeten kunnen vertellen over het dagelijkse leven van de vrouwen die er ooit leefden.

Het ontstond in de 14de eeuw als gasthuis en groeide vervolgens uit tot een omvangrijk ommuurd slotklooster met een kerk, pastorij, kloostercellen, keukens, slaapzaal, tuinen en boomgaarden. Nadat het in verval was geraakt en ernstig beschadigd door een brand, werd het begin 19de eeuw tijdens de Franse overheersing omgebouwd tot een militaire kazerne. Die Falconkazerne werd in 1941 op zijn beurt gesloopt, waarna in 1955 het Internationaal Zeemanshuis er tot de sloop begin 2013 een plek vond. Nu staat er een nieuwbouwproject gepland met woningen, gemeenschapsvoorzieningen en een openbare binnentuin. 
Enkele jaren geleden werden er al muurresten en fundamenten van het oude klooster teruggevonden. Zo werden er onder meer een overwelfde kelder, keramiek, speldjes en een devotiebeeldje uit de 15de eeuw ontdekt.
De opgegraven kloosterfundamenten zijn volgens de stad Antwerpen restanten van de kloosterkerk en enkele bijgebouwen zoals keukens. Daarnaast werden enkele grafstenen van rond de kerk begraven zusters teruggevonden. Alles zal nu in kaart worden gebracht en kleinere opgegraven vondsten zullen naar het stedelijk erfgoeddepot worden overgebracht. Een deel van de fundamenten zal vervolgens weer onder de grond verdwijnen, terwijl de rest afgebroken wordt voor het nieuwbouwproject.
De opgravingen passen in de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk tussen het stadscentrum en het Eilandje. De site is niet toegankelijk voor publiek. 
Stad Antwerpen
Stad Antwerpen motiveert beslissing verbod boerkini/burkini in zwembaden
Edited: 201511020227

Op 24 september 2015 hadden wij het volgende geschreven aan Fons Duchateau:
Dag Fons,


Zwemdebat: Na de hoofddoek, de boerka, het onverdoofd slachten, Zwarte Piet, nu de boerkini ...
Er lopen klachten tegen het boerkini-verbod in zwembaden bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGK). De godsdienstvrijheid wordt ingeroepen.
Als er nu een godsdienst zou bestaan die naaktzwemmen verplicht, dan wordt het misschien nog een interessant debat in het zwembad.

LT

Op 1 november 2015 kwam er een antwoord:
Geachte heer Tessens,
Het standpunt van de stad om het verbod op niet aangepaste kledij in de openbare zwembaden te handhaven is niet alleen ingegeven door hygiënische redenen, die op zich reeds voldoende zouden zijn.
Onze diensten kunnen onmogelijk controleren of de persoon in kwestie al dan niet ondergoed draagt onder de burkini en of de burkini pas werd aangetrokken in het zwembad of reeds gedragen werd onder de kledij.
Het is tevens niet wenselijk dat mensen in het zwembad zich religieus profileren. Bij dergelijke toelatingen in het buitenland, bleek dit steeds weer neer te komen op het creëren van gescheiden autochtone en allochtone zwembaden. Dat is niet het toekomstbeeld dat wij als stadsbestuur hebben van onze samenleving.
Ik hoop dat deze informatie voldoende voor u was.

Met vriendelijke groeten

Fons Duchateau

OCMW-voorzitter
Schepen voor sociale zaken,
wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
STAD ANTWERPEN
Edited: 201410290344


De Stad Antwerpen is niet van plan het percentage van de aanvullende personenbelasting (APB) of de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) te verhogen. Daar staat tegenover dat er een hervorming van het stelsel van de kadastrale inkomens op til is of althans druk wordt besproken. En dat laatste is een bevoegdheid van het Gewest.