KWANT R.C. Prof Dr
De wijsbegeerte van Karl Marx
Pb, mens en medemens, aspecten der sociale werkelijkheid 13x21cm 143 pp. Noot LT: Kwant vertrekt vanuit Marx' begrip van de geschiedenis. In eindnoot 1 zegt hij "In Nederland is een tekort aan literatuur over de wijsbegeerte van Marx". Hij verwijst wel naar het boek van W. Banning als een interessante inleiding.
€ 10.0

BUY