CLOET Michel, COLIN Ludo, BOUDENS Robrecht
Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis
Tweede druk. Hardcover, stofwikkel, gebonden, 4to, 592 pp., geïllustreerd, bibliografische noten per hoofdstuk, bibliografie, index. Noot LT: de antiklerikale maatregelen (1795-1801) zijn goed uitgelegd door Louis Preneel (p. 245 e.v.); hij wijst op de differentiële uitvoering per departement. Het aanwenden van de bons door de kloosterlingen om nationale goederen aan te kopen ontzegde hen het recht op een jaargeld (soort pensioen).
€ 25.0

BUY