DE WILDE G.A.
Geschiedenis onzer Academiën van Beeldende Kunsten
Pb, 185 pp. Bibliography. Illustrations
€ 10.0

BUY