SANTON Kate, McKay Liz, THOMAS Gareth, Matthews Alice, GOOD Jane, HILL Duncan, HAMILTON Robert, CHEESEMAN Hazel
Grote atlas van de wereldgeschiedenis (vert. van Atlas of World History)
Hardcover, stofwikkel, 320 pp. Met index. Alle 60 kaarten in kleur. Foto's in kleur en ZW (Getty Collection). Noot LT: Op p. 206-208 wordt de verwijdering van de Indianen besproken. De Indian Removal Act (1830) kwam neer op bedrog, landroof, internering in kampen en uitroeiing. Interessant is de vermelding op de kaart van de belangrijke Indiaanse veldslagen met datum. De manier waarop dit taboe-thema wordt behandeld, doet ons besluiten dat het boek kritisch is. Jammer dat het boek geen bibliografie bevat. Daardoor blijft het vulgariserend. Toch een aanrader, ware het alleen maar om de fraaie kaarten en het goede synthetische overzicht.
€ 20.0

BUY