Book of the Day
TRIEST Monika, VAN POUCKE Guido
Het grote taboe na de grote oorlog. Belgie versus de adellijke familie Arenberg
Paperback. Pp: 208. 11 november 1918: Wapenstilstand, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel, einde? De grote oorlog bleef nog een hele tijd nazinderen. Zo besliste de Belgische staat al op die elfde november 1918 het sekwester uit te voeren tegenover alle 'vijandige ingezetenen' in België. Een gebeurtenis waar de geschiedenisboeken over zwijgen, maar die grote gevolgen had. Bij een sekwester neemt de staat goederen in beslag van personen en instellingen die tijdens de oorlog een vijandelijke nationaliteit hadden. Een van de families die leden onder dat sekwester, was het adellijk geslacht Arenberg, een van de rijkste en meest invloedrijke families in Europa. Zij waren al eeuwen geïntegreerd in de Belgische samenleving, maar voor de overheid bleven zij Duits en dus vijandig. Jarenlang was het sekwester een taboe, waarover niet mocht worden gepraat of geschreven. Pas recent werd er een inventaris opgemaakt van alle goederen die in beslag werden genomen na de grote oorlog. Monika Triest en Guido Van Poucke doorspitten de archieven en bespreken in dit boek voor het eerst de werking en de gevolgen van dat sekwester, concreet voor de familie Arenberg. Een boeiende studie van een onbekend stuk geschiedenis. In de bibliografie vindt men keurig de gecatalogeerde vindplaatsen in de archieven. Dat verdient een proficiat. ISBN: 9789063066512.
TRIEST Monika, VAN POUCKE Guido@ wikipedia
€ 25.0
New Arrivals
LE VIF, ROGEAU Olivier
Colonialisme. De l'oeuvre civilisatrice à l'heure des comptes
Magazine hors série n° 21, juin 2021, 178 pp., photo's, caricatures, cartes.
LE VIF, ROGEAU Olivier@ wikipedia
€ 20.0
C.A.P.A.V.
Quand les Belges congolaient ... Photos de presse au Congo Belge de 1945 à 1955
Broché, in-8, 207 pp., photos de Congopresse en NB. Il y aussi qqs photos du Ruanda et de Urundi [Ruanda-Urundi].
Photos classées par province et par district:
LEOPOLDVILLE
Bas-Congo
Moyen-Congo
Kwango
Lac Léopold II
KIVU
Kivu
Maniema
KASAI
Kasai
Sankuru
Kabinda
KATANGA
Haut-Katanga
Tanganika
Haut-Lualaba
Haut-Lomami
EQUATEUR
Tshuapa
Congo-Ubangi
ORIENTALE
Stanleyville
Kibali-Ituri
Uele
RUANDA
URUNDI
C.A.P.A.V.@ wikipedia
€ 35.0
PLUYM Walter, PLUYM Jan
Goud op drift. De naziroof van 198 ton Belgisch goud.
Paperback, in-8, 432 pp., illustraties, foto's, tabellen, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Goud op drift leest als een politieke thriller: van dag tot dag volg je het goudspoor. Van de start van het transport tot het laatste klompje goud – pas in 1997 – terug werd bezorgd aan de Belgische staat. Het rijkelijk geïllustreerde boek werpt ook licht op de rol van een zwakke regering, de demarches van koning Leopold III en de gouverneurs van de Nationale Bank en de minister van Financiën Gutt.

Walter Pluym is onderzoeker bij de Nationale Bank van België.

zie ook het boek van Jean Ziegler (1997) en de historie van de NBB door Pluym
PLUYM Walter, PLUYM Jan@ wikipedia
€ 20.0
DE VOS Luc, GERARD Emmanuel, RAXHON Philippe, GERARD-LIBOIS Jules
LUMUMBA - De complotten? De moord
Pb 712 pp. Gewicht = 1820 gram. Talrijke facsmile van onuitgegeven documenten, kaarten in ZW en kleur, bibliografie (die niet volgens de geldende academische regels is opgemaakt), personenregister (dat vaak niet doordringt tot de inhoud van de geciteerde documenten). De vier experts werkten mee aan het historisch onderzoek in opdracht van de Parlementaire Onderzoekscommissie (2000). Noot Lucas Tessens: naar onze mening waren de pistes die de parlementaire onderzoekscommissie liet uitpluizen onvolledig en bleef het financieel-economische luik onderbelicht; hetzelfde geldt (uiteraard) voor dit monumentale boek dat vertrekt vanuit een onvolledig hypothese-arsenaal. Storend is het ontbreken van een zaakregister, waardoor het opzoeken van instanties en bedrijven in dit lijvige boek een hele klus wordt. Op pagina 282 wordt Edgar Sengier, voorzitter van het UMHK-comité, voorgesteld als Edward (sic!) Sengier, toch storend in een boek geschreven door experts. In de bijlage wordt de voornaam van Sengier wel juist gespeld. De naam van 'madame Bloine' (sic!, in feite Andrée Blouin, LT) komt wel degelijk voor in het boek (doc 34, p. 109) maar haar naam is niet terug te vinden in het personenregister. De chronologie (1945-1961) is evasief t.a.v. bepaalde feiten. Zo blijft de Belgische wet van 17 juni 1960 onvermeld; deze maakte een massale kapitaalvlucht uit (dan nog Belgisch) Congo mogelijk door een eenvoudige verplaatsing van de maatschappelijke zetel; wij noemen dit een 'fiscale sabotage' van de jonge republiek. Kaart nr 2 op p. 691 ('De plaatsen van de besluitvorming in Brussel') geeft weliswaar een zicht op de plaatsen van de politieke besluitvorming en de ligging van de kantoren van de UMHK (Broekstraat) en de Société Générale (Koningstraat) maar mist de kans om andere economisch-financiële bastions te vermelden.
Alhoewel belangrijk, mag dit niet beschouwd worden als het "definitieve" boek.
De belangrijke zin op p. 89 willen we u niet onthouden: "We kunnen besluiten dat al van in het begin van de crisis in Belgische regeringskringen de vervanging van de regering-Lumumba een belangrijke doelstelling wordt."
Gérard Libois: °3/12/1923 +26/12/2005
DE VOS Luc, GERARD Emmanuel, RAXHON Philippe, GERARD-LIBOIS Jules@ wikipedia
€ 35.0
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GOLLNHOFER Otto, MAZENOT Georges, PEPPER Herbert, RANDLES W.G.L., SAUTTER Gilles, SILLANS Roger, VANSINA Jan
Brazza et la prise de possession du Congo. La mission de l'ouest africain 1883-1885 [Congo Brazzaville]
Broché, grand in-8, 502 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Bien qu'il s'agit de Congo Brazzaville, les liens avec le Congo Kinshasa sont évident.
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GOLLNHOFER Otto, MAZENOT Georges, PEPPER Herbert, RANDLES W.G.L., SAUTTER Gilles, SILLANS Roger, VANSINA Jan@ wikipedia
€ 45.0
JACQUEMIN Jean-Pierre
Racisme Continent Obscur
Broché, in-8, 213 pp., illustrations, bibliographie.

JACQUEMIN Jean-Pierre@ wikipedia
€ 10.0
MINNE Joris
Atmosfeer van Antwerpen - 36 houtsneden
Softcover, ongesneden, 4to, 77 pp., gravures

MINNE Joris@ wikipedia
€ 17.5
SCHALLEY Niels
Reynaert De Vos - Een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos
Paperback met flappen, in-8, 64 pp., illustraties. Prachtige uitgave.
Reynaert is een werk uit de 13de eeuw maar het thema van de misleiding is universeel. Het is als het ware een handleiding voor wie het ver wil schoppen in de politiek.
SCHALLEY Niels@ wikipedia
€ 15.0
COLLECTIF, RYCKMANS François (préface), NGONGO Enika (postface)
Congo Belge - Mémoires en noir et blanc - 1945-1960
Broché, in-8, 223 pp., carte, photos en NB, glossaire colonial, bibliographie sommaire.
COLLECTIF, RYCKMANS François (préface), NGONGO Enika (postface)@ wikipedia
€ 25.0
GALEANO Eduardo
Kroniek van het vuur: 1. Het begin 2. Gezichten en maskers 3. De eeuw van de wind; Vijf eeuwen verbeelding van Latijns Amerika (vert. van Memoria des fuego - 1982, 1984, 1986)
2de druk. Paperback, in-8, 339+344+362 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

III:259: 1974, Brasilia. Tien jaar na de herovering van Brazilië: 'De economie gaat het heel goed, de mensen heel slecht.'
In 2002 zou Noreena Hertz hetzelfde iets anders verwoorden: "Traditionele meetinstrumenten van de economische groei, zoals bbp per hoofd of bbp-groei, verbloemen de werkelijkheid." (in De Stille Overname)

GALEANO Eduardo@ wikipedia
€ 75.0
LEJEUNE Léo
Lothaire ([Hubert-Joseph Lothaire]
Broché, grand in-8, 143 pp., illustrations, liste des souscripteurs.
Important pour les témoignages sur l'affaire Stokes.

LOTHAIRE (Hubert-Joseph), Lieutenant d'infanterie , Commissaire Général de l'Etat Indépendant du Congo (EIC), (Rochefort,10.11.1865 - Ixelles, 8.5.1929).

Repérés bibliographiques (ENGELS A., 31 juillet 1947, Bibliographie Coloniale, T. 1, 1948, col. 615-629), KAOWARSOM):
Meyers J., Le prix d'un Empire, Pessart, Bruxelles, 1943.
Lejeune Léo, Vieux Congo, 1930.
Weber, Campagne arabe, Bruxelles, 1939.
Defester, Les Pionniers belges au Congo, éd. Duculot, Tamines, 1927.
Verhaeven J. Oh. M., Jacques de Dixmude, Bruxelles, 1929.
Masoin, Histoire de l'Etat Indépendant du Congo, Namur, 1913.
Liebrechts, Léopold II, Fondateur d'Empire.
L'Affaire Stockes; Mouvement Avtiesclavagiste, 1896.
LEJEUNE Léo@ wikipedia
€ 40.0
NN
A nos Héros Coloniaux morts pour la civilisation. 1876 - 1908. [publié en 1931] - Congo - Etat Indépendant du Congo - EIC - Léopold II - Leopold II
Couverture cartonnée, broché, 4to, 291 pp, photos NB des héros avec date et lieu de naissance et mort, index de tous les noms cités.
Dans la préface par SM Albert I daté du 21/10/1931 (dans une autre édition de ce livre) écriva: "Bien que l'oeuvre africaine de Léopold II n'ait pas eu le caractère d'une oeuvre de conquête mais de pénétration scientifique et humanitaire, (...)"
En 1911 Emile Vandervelde, dans son livre 'La Belgique et le Congo', fut d'un tout autre avis ! Pour lui Léopold II avait semé la terreur au Congo. Albert I, Un roi-menteur?
De la page 1 (sur Léopold II): "Pendant près de 25 ans , un homme, qui s'était imposé à l'Europe par l'audace de ses initiatives, l'éclat de ses promesses, la maîtrise de sa diplomatie, a été le souverain absolu de quinze à vingt millions d'indigènes. Sous couleur de les protéger contre la traite et de les initier à la civilisation, il s'est approprié leur territoire, il a disposé de leur travail, il a établi, partout où s'étendait sa domination, un régime de terreur, il a assumé la responsabilité morale de crimes sans nombre, en accordant, à ceux qui les commettaient, des honneurs, des récompenses, ou, du moins, l'impunité. Tous ces faits sont connus. Ils ont été dénoncés au monde par Ed. Morel, Fox Bourne, Félicien Cattier, Georges Lorand, le P. Vermeersch, le cdt Lemaire et la Ligue internationale pour la défense des indigènes du Congo."

NN@ wikipedia
€ 50.0
MARCHAL Jules [Delathuy]
L'Etat Libre du Congo: Paradis perdu - l'Histoire du Congo 1876-1900 (2 volumes)
Broché, in-8, 399 + 429 pp., illustrations, photos, cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index.


Jules Marchal (1924-2003). Le présent ouvrage est une version révisée et complétée du livre en néerlandais 'De Kongostaat van Leopold II', paru sous le pseudonyme A.m. Delathuy. Il comprend en plus l'histoire des missions catholiques jusqu'en 1908, tirée des trois livres en néerlandais sur ces missions (Missie en Staat in Oud-Kongo - deux volumes) et Jezuïeten in Kongo met zwaard en kruis), parus sous le même pseudonyme.
Les francs dans ce livre sont des francs-or (belges ou français) valant 150 francs belges 1995. La livre sterling dans ce livre valait 25 francs-or, le dollar 5 francs-or.
MARCHAL Jules [Delathuy]@ wikipedia
€ 135.0
DE WEERD Guido
L'Etat Indépendant Du Congo - A La Recherche de la vérite historique
Broché, in-8, 654 pp., illustrations, cartes in text, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Deweerd parle de 'suspension of disbelief'.
DE WEERD Guido@ wikipedia
€ 50.0
DEPELCHIN Jacques
From the Congo Free State to Zaïre (1885-1974) - Towards a Demystification of Economic and Political History (translation of De l'Etat indépendant du Congo au Zaïre contemporain 1885-1974 - Pour une démystification de l'histoire économique et politique - 1992)
Paperback, in-8, 235 pp., no illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
ISBN: 9781870784108
Rare !
DEPELCHIN Jacques@ wikipedia
€ 65.0
ROELS Hans, VERMEIR Serge, BEKAERT Geert, DE CONINCK Herman, e.a.
Zurenborg - Belle Epoque - Antwerpen, Anvers, Antwerp + Cesuren, bewoners van Zurenborg
Genummerd exemplaar 128/1000. Hardcover, stofwikkel, slipcase, 251 pp. + ca. 100 pagina's met foto's van artistieke eigenaars, boordevol foto's, index/register.
Drietalig NL/FR/EN. Veel aandacht voor de Cogels Osylei, waar de Belle Epoque van Antwerpen opeengestapeld staat. In Brussel is dat meer verspreid.

Mooi gemaakt kijkboek. De bewoners hebben elk hun façade, aldus Herman De Coninck. Niets is wat het lijkt en niemand lijkt op zijn/haar eigenste zelf. Een woordspeling die op een problematische verhouding wijst. Hier woont een linkse bourgeoisie die zichzelf geweldig en onvervangbaar vindt. Wanneer de laatste luidruchtige gast het pand verlaten heeft, schuiven de muren van het veel te grote huis naar elkaar toe. Verpletterend. De art nouveau schemerlamp trekt schaduwen over het dure behang en zij ploft snikkend in de harde fauteuil. De gemiste kansen, de verdwaalde dromen, het gebruik en het misbruik. Het komt allemaal terug, als was het een minuut geleden. De lach in het harnas verstijft tot ingeoefend grimas.
ROELS Hans, VERMEIR Serge, BEKAERT Geert, DE CONINCK Herman, e.a.@ wikipedia
€ 50.0
CATHERINE Lucas
Manyiema. De enige oorlog die België won.
Pb, in-8, 139 pp., zw/w foto's en illustraties, kaartje Met bibliografie na elk hoofdstuk. Noot LT: Over de oorlog (strafexpedities) die Kongo Vrijstaat (Etat Indépendant du Congo) in 1884 voerde tegen de Arabische slavenhandelaars. In feite ging het om de macht over de ivoorhandel. Manyiema ligt in Oost Congo (Kasongo, rivier Lualaba). LC trekt een aantal parallellen met situaties die vandaag nog bestaan en wijst op de functie (het misbruiken) van propaganda bij het veroveren van economische machtsposities in de geopolitieke context (anti-slavernijcampagnes, mensenrechten, vestigen van democratische regimes, anti-imperialisme, verwerpen van kolonialisme, ...)(p. 78). LC synthetiseert wat andere auteurs (Hochschild, Delathuy/Marchal, Vangroenweghe, e.a.) uitvoerig beschreven en durft stellingen innemen.
CATHERINE Lucas@ wikipedia
€ 15.0
TUCHMAN Barbara
De Mars der Dwaasheid. Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Viëtnam. (vertaling van The March of Folly - 1984)
Pb, in-8, 480 pp. Bibliografie, noten, register, afbeeldingen in ZW. Een klassieker die machthebbers en de dwazen die hen verkiezen zouden moeten lezen. BT toont aan dat niet de geschiedenis maar de mens zich herhaalt (zoals Voltaire al zei). Regeringsleiders en potentaten herhalen zich in ... dwaasheid. Het kan gaan om pure domheid, megalomanie, beoordelingsfouten, hardleersheid, het zich omringen met ja-knikkers, en dies meer. Alhoewel alle naties zulke regeerders hebben gehad, spant de USA in de laatste vijftig jaar wel de kroon. Citaat over de restauratie in Frankrijk: 'Het is dan ook geen verrassing dat hij (Karel X, LT) de hoop van de émigrés was, die samen met de Bourbons waren teruggekeerd en die het oude regime weer in ere wilden herstellen, compleet met rangen, titels en vooral hun in beslag genomen eigendommen (biens nationaux, LT).' (33)
Vragen die belangrijk zijn voor de studie van de dwaasheid: "Welke waarnemingen, welke fictie of fantasie gaan deel uitmaken van de beleidsvorming? Welke wilde fantasieën krijgen de overhand op redelijke schattingen van de werkelijkheid? Hoeveel overtuiging, of, integendeel, hoeveel bewuste overdrijving is er aan het werk? Gelooft men zelf in het betoog of is het vindingrijke retoriek die gebruikt wordt om een gewenste koers af te dwingen?" (291)


Barbara Wertheim Tuchman (30 januari 1912 – 6 februari 1989) was een Amerikaanse journaliste en historica. Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell en de Amerikaanse rol in China (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 25.0
UMHK
Union Minière du Haut-Katanga - Monographie 1950
Couverture en carton, 4to, 93 pp., illustré, photos. Texte en français.

Voici la liste des sociétés auxiliaires de l'UMHK:
• Sogefor
• Sogelec
• Sogechim
• Compagnie Foncière du Katanga
• Minoteries du Katanga
• Cherbonnages de la Luena
• Métalkat
• Société Générale Métallurgique de Hoboken: Usines de Hoboken, Usines d'Olen, Usines de Reppel

UMHK@ wikipedia
€ 30.0
BRION René, MOREAU Jean-Louis
De Generale Maatschappij van België 1822-1997
Hardcover blauw linnen, ill. dj, in ill. slipcase/foedraal, geïllustreerde schutbladen, 25,5x33,5cm, 514 pp, illustraties, gravures, foto's in kleur en ZW. Uitgebreid notenarsenaal en dito bibliografie. Noot LT: De economische geschiedenis (en het ontstaan?) van België werd bepaald door die van de Société Générale. Zoals het verloop van de koloniale geschiedenis, met name de aanwezigheid van het kleine België in Congo en voornamelijk in Katanga, beheerst werd door deze superholding. Zo is de annexatie van Congo door België enkel tenvolle te begrijpen indien men ook de belangen van de SG voor het voetlicht brengt. Dit boek is dus meer dan de ontsluiting van een conglomeraat, het beschrijft het economische draagvlak van een staat. Meesterlijk!

Evolutie van de benaming:
Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale (1822),
Société générale pour favoriser l'industrie nationale (1830),
Société Générale de Belgique (1903)
BRION René, MOREAU Jean-Louis@ wikipedia
€ 100.0
SCHMIDT Ephraim
Geschiedenis van de joden in Antwerpen in woord en beeld
Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van Ontwikkeling (1963). Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 354 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

Toegevoegd: krantenknipsel over jiddisj.
SCHMIDT Ephraim@ wikipedia
€ 20.0
DEBRAY France
EXPO 58 - De grote ommekeer
2de druk. Paperback, 4to, 159 pp., illustraties, bibliografie.

Toegevoegd: Expres 1958 - 1958 - 40 jaar Expo (magazine van 24 pp.)
DEBRAY France@ wikipedia
€ 25.0
MEREDITH Martin
The State of Africa. A History of Fifthy Years of Independence.
Thick paperback, in-8, 752 pp., illustrations (photos of the leaders and maps), bibliographical notes, bibliography, index.
Algerije, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren (1), Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Djibouti, Egypte (deels ook in Azië ten oosten van de Landengte van Suez), Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië (1), Kameroen, Kenia, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar (1), Malawi, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius (1), Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Sao Tomé en Principe (1), Senegal, Seychellen (1), Sierra Leone, Soedan, Somalië, Swaziland, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tunesië, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Niet-onafhankelijke gebieden, Bassas da India (1), Canarische Eilanden (1), Ceuta, Europa (1) = klein eilandje, Glorieuzen (1), Juan de Nova (1), Madeira (1), Mayotte (1), Melilla, Réunion (1), Tromelin (1), Gebieden met betwiste status / bezette gebieden: Somaliland, Westelijke Sahara, (1) Hoewel deze eilanden niet op de Afrikaanse continentale plaat liggen, worden zij gewoonlijk toch beschouwd als behorend tot Afrika.
MEREDITH Martin@ wikipedia
€ 20.0
TUCHMAN Barbara
De kanonnen van Augustus. De eerste oorlogsmaand van 1914. (vertaling van The Guns of August - 1962)
8ste druk 2006. Vuistdikke paperback, 592 pp. kaartjes in ZW. Met dit boek brak BT (USA, 1912-1989) definitief door bij het Amerikaanse publiek. Het werd overigens in 1963 bekroond met de Pulitzer Price en het blijft een monument in de historiografie.
Andere werken van deze grote dame in Nederlandse vertaling: De bijbel en het zwaard, Het Zimmermann telegram, De trotse toren, De waanzinnige veertiende eeuw, De mars der dwaasheid.
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 15.0
PRIMS Floris, DE GROODT Frans (kaartjes)
De litteekens van Antwerpen. [De littekens van Antwerpen]. Met plannetjes en tekeningen van architect Frans de Groodt.
Reprint, 3de druk. Carton wrappers, gebrocheerd, in-8, 160 pp., 21 illustraties en 1 uitslaande kaart (grondgebied van Antwerpen rond 1600). Prims wijst op het constante belang van de grondrenteberekening (grondspeculatie) bij elke stadsuitbreiding of interne verkaveling. De historische waarde moet het afleggen tegen de geldhonger. Het is vanuit die visie dat hij de geslagen littekens bespreekt. Een treffend voorbeeld is Gilbert van Schoonbeke (XVIde eeuw).
PRIMS Floris, DE GROODT Frans (kaartjes)@ wikipedia
€ 35.0
Scoop
P.-A. Tallier, M. Van Eeckenrode, P. Van Schuylenbergh (eds.)
Belgique, Congo, Rwanda et Burundi : Guide des sources de l’histoire de la colonisation (19e-20e siècle). Vers un patrimoine mieux partagé !
ID: 202109120330
2 vol., approx. IV+2294 p., 233 colour ill., 178 x 254 mm, 2021
ISBN: 978-2-503-59598-6
Languages: French
HardbackHardback
The publication is in production.(09/2021) It will soon be available on our site www.mers.be.
Retail price: EUR 61,32 excl. tax
Vaste question que celle des sources relatives à la colonisation belge en Afrique ! Alors que chercheurs et société civile réclament un (meilleur) accès aux « archives coloniales », il n’existait jusqu’ici aucun outil permettant d’identifier et de localiser toutes les sources disponibles en Belgique. Pourtant, ce sont près de 20 kilomètres linéaires d’archives relatives à la colonisation qui reposent dans plus de 80 institutions de conservation en Belgique. La rédaction du « Guide des sources de l’histoire de la colonisation (belge) » constitue donc une avancée cruciale dans l’identification et la description des archives relatives à l’État indépendant du Congo (1885-1908), au Congo belge (1908-1960) et au Ruanda-Urundi ([1916] 1923-1962) : archives produites par les souverains et les différents gouvernements, par les hommes et femmes politiques, par l’administration coloniale, par les entreprises, les missions religieuses, les universités, les fondations, le monde associatif et culturel et tous les autres acteurs de cette histoire dont les Africains bien évidemment.

Sorte de GPS des archives coloniales, ce guide permet pour la première fois au citoyen et au chercheur, peu importe le continent sur lequel il vit, de savoir précisément qui conserve quoi sur le territoire belge. Il répond à une triple nécessité : scientifique, sociétale et mémorielle.

Riche de plus de 1500 notices pour près de 2300 pages, cette publication propose une description sommaire et une remise en contexte de tous les fonds et collections d’archives coloniales conservés en Belgique, leur intérêt pour la recherche, leurs liens avec d’autres fonds et collections, etc. Une large et indispensable introduction replace les archives relatives à la colonisation belge dans le débat international et pose les questions très sensibles du partage de patrimoine, du retour des archives en Afrique et de la construction de la mémoire. Le guide est également accompagné d’un bilan historiographique fouillé, de pistes permettant de repérer les sources relatives à la colonisation belge conservées à l’étranger ou encore d’un cahier de plusieurs centaines d’illustrations qui souligne l’intérêt et la nécessité d’élargir les champs de la recherche aux sources iconographiques.

Cette publication est le fruit d’un long partenariat entre les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale. Plus d’une trentaine d’archivistes et historiens ont participé à sa rédaction.

La version numérique de cet ouvrage sera disponible en Open Access grâce à un financement de la Politique scientifique fédérale belge (BELSPO).
Land: COD
News Items & Facts
LIS C.
Woontoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw, in: BTNG, 1969, pp. 93-131
ID: 19690071
Alhoewel het artikel over de periode tot 1853 gaat, bevat het toch een interessante kaart over de huizen waar cholera in 1866 werd vastgesteld: S.A.M.A., 748/68, Cjolera, Plan indiquant par une teinte noire les maisons où le choléra a sévi pendant l'épidémie de 1866 (22-1-1867).
Hieronder het artikel (wel even doorscrollen naar het tweede artikel):
Land: BEL
LT
6 maart 1967: de dochter van Joseph Stalin, Svetlana Alliluyeva, loopt over naar de USA
ID: 19670306
Land: RUS
HANNES Juul
De 'Atlas cadastral parcellaire de la Belgique' van P.-C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der gemeenten. in : Tijdschift van het Gemeentekrediet, nr 85, 1967, pp.137-146
ID: 19670064
Land: BEL
LAMBERT Jan
De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Hollands bewind (1820-1821) in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr XX, 1966
ID: 19660165
voor een copie van dit artikel kunt u ons contacteren
Land: BEL
LAMBERT Jan
Inbeslagname en verkoop van de nationale goederen, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr XIV, 1960, pp. 132-221
ID: 19600145
copie van dit artikel. Bevat op p. 138 de data van uitdrijving van kloosters en abdijen (alle in november 1796). In het departement van de Schelde werden in totaal 27.079 hectaren aan nationale goederen verkocht; voor de opdeling naar origine zie p. 159. Lambert maakt een interessante opdeling. In het tweede deel analyseert hij wie de kopers waren. De rol van Paulée en Lecouteulx-Canteleu (voorzitter van de raad der ouden en bankier te Parijs) wordt goed belicht. Lambert trekt meermaals vergelijkingen met de bevindingen van Delatte.

MERSARC
Land: BEL
NN
stuwdam in Fréjus breekt
ID: 19591202
DELLICOUR
Biographie Coloniale Belge - Belgisch Koloniale Biografie - Tome V - Deel V
ID: 19580143
Nous citons de la page VIII (introduction de Dellicour):
'Constatation importante à l'heure où la colonisation rencontre tant d'hostilité et d'incompréhension. La présence de ces modestes pionniers attestent que les premiers établissements belges au Congo ne furent ni des établissements capitalistes, ni des terrains réservés à une caste militaire.
Dès lors, la Belgique peut se ranger aux côtés des autres peuples d'Europe qui prétendent que, par leur action coloniale, ils ont rendu un grand service au monde entier.'
C'est un point de vue qui est fort contesté aujourd'hui.


Land: COD
LT
Renault: derde week betaald verlof + garantie 4% meer koopkracht per jaar
ID: 19550915
15 septembre 1955 : Accord Renault, signé avec tous les syndicats sauf la CGT, instituant une troisième semaine de congés payés et garantissant une augmentation annuelle de 4 % du pouvoir d'achat. La Régie Renault se montre ici fidèle à son rôle d'entreprise pilote et d'importateur du modèle américain du fordisme - caractérisé par une rémunération favorable des ouvriers pour qu'ils puissent acheter des productions de masse, et par la production en grandes séries -.

http://www.sciences-sociales.ens.fr/hss2001/travail/chronologie/chrono48_58.html (20031002)
Land: FRA
CIA
Mossadeq elimination in Iran - TPAJAX project - Secret
ID: 19530500


Mohammad Hedayat Mossadeq of Mossadegh (Teheran, 19 mei 1882 - Ahmad Abad, 4 maart 1967) was de democratisch verkozen premier van Iran van 1951 tot 1953, toen zijn regering omver werd geworpen in een staatsgreep die georkestreerd werd door de Britse MI6 en de Amerikaanse CIA

Als auteur, advocaat en vooraanstaand parlementair introduceerde zijn administratie een reeks progressieve sociale en politieke hervormingen zoals sociale zekerheid, huurbescherming en landhervormingen. Het meest opmerkelijke beleid van zijn regering was echter de nationalisatie van de Iraanse olie-industrie, die onder Britse controle was sinds 1913.

Mossadeq werd afgezet in een staatsgreep op 19 augustus 1953, georganiseerd en uitgevoerd door de CIA op vraag van de MI6, die Iraans generaal Fazlollah Zahedi koos om Mossadeq op te volgen. Mossadeq werd voor drie jaar opgesloten en daarna tot zijn dood onder huisarrest geplaatst. Hij werd begraven in zijn eigen huis om politieke oproer te vermijden. (bron: wiki) Noot: vergelijk met de eliminatie van Lumumba.
Land: IRN
MAEYENS Mil
Hollandse bloemenvelden & Terugkeer der Garnaalvissers (te Oostduinkerke). 2 postkaarten in kleur. (Mil Maeyens)
ID: 19520099
2 postkaarten in kleur. Mil Maeyens (1882-1952) was een begaafd landschapsschilder. De kunstwerken bevinden zich waarschijnlijk in privé-collectie. MM schilderde o.m. 'Le Port de Doel', 'Groen Kerkhof' (Groenplaats met op de achtergrond de Kathedraal), 'Terugkeer der garnaalvissers', Duinenlandschap (in bezit van NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke), Scheldedijk met koeien, Cows near the brook (olie op paneel, 71x78cm, verkocht bij Bernaerts op 20/3/2006), Farming scene with figures, horses and cart and distant sea (olie op doek, 99x149, waarschijnlijk ons schilderij maar dat meet 99x160, verkocht door Bernaerts op 22/11/2004, sale nr 90, 3200 EUR), MM was vlak voor WO I de oprichter van de winkel voor tekengerief 'De Distel' in de Gratiekapelstraat; die verhuisde later naar de Blindestraat. De uitbating van de winkel werd stopgezet op 30/6/2008 (bron: GVA, 21/5/2008).
Land: BEL
LT
3 september 1944: UM te Brussel bezocht door ALSOS
ID: 19440903
Colonel Pash zwaait met papieren van Sengier en ontmoet er Gaston André van UM.
André weet te vertellen over uraniumleveringen (60 ton) van UM-Olen aan de Auer Gesellschaft.

BAUWENS 19690001: 130

Pash and three agents hastened on to Belgium on 19 September to

take advantage of allied breakthroughs there. Again, in their rush,

they were the first American unit to enter the newly recaptured town

of Brussels. Working with the British ìRî Force, they braved German

fire to recover highly valuable materials from a warehouse

near Antwerp. In fact, they seized about 70 tons of uranium ore and

learned that shipments had been made to southern France and the

German interior.
Land: BEL
HULL Cordell Intro
Vrede en Oorlog - De Buitenlandse Politiek der Vereenigde Staten van Amerika in de jaren 1931-1941
ID: 19440024
Softcover 239 pp. Noot LT: 'Transatlantic' was een coöperatieve onderneming die met medeweten van de Amerikaanse voorlichtingdienst uitgaven in oorlogstijd verzorgde 'totdat het moment zal zijn gekomen, waarop de normale publicatie van boeken in de respectievelijke staten van Europa kan worden hervat'. Daarmee wordt duidelijk dat elke oorlog ook een cultuurpolitiek facet heeft en dat voor de propagandamachine geld noch tijd wordt gespaard: de notie van de 'war effort'. Zulks geldt niet alleen voor boeken maar voor alle media (pers, film, televisie, radio, ...). Hull was minister van BuZ van de USA. Het boek werd in Engeland gedrukt.
Wat vooral opvalt in de US-politiek is het zeer late wapenembargo tegen Japan !
De commercie gaat voor op de veiligheid.

MERSARC
Land: USA
ENGELBEEN Karel Dr
Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempischen mijnwerker.
ID: 19420032
Softcover, originele omslag, 82 + 2 pp. Legt de nadruk op de rol van Vlaanderen in de Europese 'Grossraumwirtschaft'.

wij bieden u dit werk aan via MERSARC
Land: BEL
DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux en Belgique, in: Revue d'Histoire Moderne, T. 15, No 41/42, pp. 44-51
ID: 19400056
gevonden op: http://www.jstor.org/stable/i20525969 (20120128) Afdruk in kaft kadaster. Scans op nummer en in MP4. D. écrit: 'C'est à Henri Pirenne que revient le mérite d'avoir suscité par la plume et la parole l'intérêt des chercheurs à l'égard de ce problème.' C'est inexact, car cet mérite revient à Vliebergh (voir 19210005).

MERSARC
Land: BEL
THOREAU & du TRIEU de TERDONCK
21 mei 1932: Le gite d'Uranium de Shinkolobwe-Kasolo (Katanga)
ID: 19320521
mémoire présenté à IRCB/KBKI, 107 pp.
Land: COD
Le Vingtième Siècle
9 juli 1931: Kuifje/Tintin keert terug uit Congo. Hij wordt verwelkomd door zijn fans.
ID: 19310709
Dit was een stunt van Le Vingtième Siècle en zijn patron l'abbé Wallez.

zie 201903301331: 6

link naar de bron
Land: COD
LT
4 juli 1927: Grenz Echo als weekblad gesticht
ID: 19270604
4 juli 1927 : Weekblad Grenz Echo wordt gesticht (life cycle) (Luyckx, 513)

-

1927 : Le journal "Grenz-Echo"est fondé. Il a pour vocation de devenir le pendant "pro-belge"aux organes de presse "pro-allemands". Le Grenz-Echo est aujourd'hui le seul quotidien en langue allemande en Belgique.

http://www.dglive.be/start.html?/fr/faits/histoire2.htm (20031016)Geschichte des Grenz-Echos 1927 - 2002

Als die Kreise Eupen und Malmedy als Folge des Versailler Vertrages im Jahre 1920 zu Belgien kamen, gab es in diesem Gebiet fünf deutschsprachige Zeitungen :die "Eupener Zeitung" (katholische Volkszeitung für Stadt und Land)

"Die Arbeit" (Organ des Gewerkschaftsbundes und der Arbeiterpartei in Eupen)

"Der Landbote" (in Malmedy)

die "Malmedyer-Sankt Vither Volkszeitung" (ehemaliges Kreisblatt - in Sankt Vith)

und die "Eupener Nachrichten"

All diese Zeitungen waren Belgien gegenüber mehr oder weniger feindlich eingestellt. Zumindest forderten sie die Durchführung einer geheimen Volksabstimmung, die Aufschluss darüber bringen sollte, ob die Bevölkerung der beiden Kreise nun zu Belgien gehören oder vielmehr nach Deutschland zurückkehren wollte.

Weil General-Leutnant Herman Baltia, der damalige Königliche Kommissar und Gouverneur in den Neubelgischen Gebieten, mit einem raschen Gesinnungswechsel nicht rechnete, forderte er die Gründung deutschsprachiger, aber pro-belgisch eingestellter Presseorgane.So wurde im Jahre 1926 die V.o.E. "Union" gegründet, eine pro-belgische Vereinigung mit Sitz in Weismes, die sich die Förderung des Nationalbewusstseins der "Neubelgier" zum Ziel gesetzt hatte.Unter anderem wurde die Gründung eines eigenen, zweisprachigen Informationsblattes zur "Umerziehung" der Neubelgier angestrebt.Am 4. Juni 1927 erschien, auf Initiative des Rechtsanwalts und ehemaligen Berates Baltias, Pierre Van Werveke, und unter Mitwirkung von Henri Michel - der Direktion und Hauptschriftleitung am 15.10.1927 übernahm - das Grenz-Echo.Dieser Titel war übrigens nicht neu, denn zwischen 1903 und 1914 erschien bereits in Welkenraedt eine Zeitung mit gleichlautendem Namen. Das Blatt wurde von zahlreichen pro-belgisch orientierten "Neubelgiern" unterstützt. Die ersten Ausgaben erhielten den Untertitel "Christliches Organ zur Förderung wirtschaftlicher Interessen der neubelgischen Gebiete".Am 20. April 1929 wurde das Grenz-Echo Eigentum der Katholischen Partei, und von 1932 bis 1985 gehörte es der Vereinigung ohne Erwerbszweck "Action Catholique" in Verviers. Anfangs erschien das Grenz-Echo einmal wöchentlich. Beginn 1928 wurde es zur Halbwochenzeitung und Ende 1932 zur Tageszeitung.Das Grenz-Echo war die erste Zeitung in deutscher Sprache, die sich hinter das noch weitgehend ungeliebte, weil aufgezwungene Vaterland und die belgische Politik stellte.Die Ablehnung, die dem Blatt von vielen Seiten entgegenschlug, war damit schon vorprogrammiert. Alle übrigen deutschsprachigen Zeitungen, die damals im Gebiet von Eupen, Malmedy und Sankt Vith erschienen, setzten auf die Wiederherstellung der alten Grenzen und die Rückkehr nach Deutschland. Ein Wunsch, der auch teilweise in der Bevölkerung lebendig blieb.Die GRENZ-ECHO-Köpfe von damals bis heute.1920 - 19291930 - 19391940 - 19491950 - 19591960 - 19691970 - 19791980 - 19891990 - 1999seit 2000

Am 30. Januar 1933 kamen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Diese nahmen sich in einer stets offeneren Art und Weise der für die Rückkehr nach Deutschland strebenden Kräfte an und provozierten damit eine harte Frontbildung, die in den Jahren vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges immer tragischer auf das tägliche Leben der Menschen einwirkte und sogar manche Familie in zwei Lager spaltete.

Trotz einer aus dem Deutschen Reich mit Ideen und finanziellen Mitteln gelenkten massiven Propaganda, trotz der brutalen Art, mit der die Nationalsozialisten um jeden Anhänger kämpften, schlug die öffentliche Meinung immer mehr zum Vorteil des belgischen Lagers um.Am 24.4.1933 wurde das Grenz-Echo auf deutschen Reichsgebiet verboten. Mit Henri Michel, Dr. O.E. Mayer (Rabelais) und Kurt Grünebaum als freier Mitarbeiter in Brüssel, gehörte das Grenz-Echo zu den bestens informierten und freien Zeitungen im deutschsprachigen Raum.Als am 10. Mai 1940 die deutschen Truppen in Belgien einmarschierten, musste das Grenz-Echo sein Erscheinen einstellen, Henri Michel flüchtete nach Brüssel, wurde aber dort verhaftet und kam für die Kriegsjahre ins Konzentrationslagen Oranienburg-Sachsenhausen.

In den Gebäuden des Grenz-Echos in der Klosterstraße erschien nun der "Westdeutsche Beobachter" mit seiner Lokalausgabe "Eupener Beobachter".Nach der Befreiung der Kantone Eupen-Malmedy-St.Vith durch die Amerikaner und der Wiederherstellung der belgischen Staatshohheit erschien das Grenz-Echo erstmals wieder am 24. März 1945.Die Ehefrau von Henri Michel, Madeleine Van Keer, ergriff die Initiative für den Druck der Zeitung, gemeinsam mit Anna Opsomer-Michel, der Schwester des Direktors.Bis zur Rückkehr Henri Michels am 21. Mai 1945, hielten die beiden Frauen die Zügel in Händen.Das Grenz-Echo ist die einzige Tageszeitung in Ostbelgien, die den Krieg überlebt hat. Nun stellten die Nachkriegsjahre es vor neue äußerst komplizierte Probleme: Nachforschungen und Heimführung der noch in aller Welt verstreuten unzähligen ostbelgischen Landsleute im Soldatenrock, Problem der Säuberungsmaßnahmen, der sprachlichen Rechte der deutschsprachigen Minderheit des Landes ...Konsequent setzte sich das Grenz-Echo für die Erhaltung der deutschen Sprache in Ostbelgien ein.In den fünfziger Jahre lag die Auflage des Grenz-Echos, das jetzt keinerlei Konkurrenz mehr hatte, bei etwa 15.000 Exemplaren, die auch in den deutschsprachigen Gebieten Altbelgiens verteilt wurden.

Ein besonderes Ereignis im Leben des Grenz-Echos darf auch nicht unerwähnt bleiben: im Frühjahr 1950 bezog die Zeitung eine der Bedeutung des Unternehmens angepasste neue Bleibe auf dem zentral gelegenen Marktplatz 8. Hier fand sie nun endlich genügend Ausdehnungsmöglichkeiten.Langsam wuchs auch im Kanton St.Vith das Interesse für das Grenz-Echo.Darum eröffnete das Grenz-Echo, ebenfalls im Jahre 1950, eine Filiale in St.Vith.Aber da beileibe nicht jedermann mit dem Grenz-Echo einverstanden war, kamen zwei Konkurrenzzeitungen auf:Von 1955 bis 1958 die "Neuen Nachrichten" in Eupen, die 1958 in Konkurs gingen - nicht zuletzt, weil ihnen Werbeaufträge verwehrt blieben.

Von 1955 bis 1965 die "Sankt Vither Zeitung", die dreimal wöchentlich erschien, bis sie am 1. Dezember 1965 mit dem Grenz-Echo fusionierte.

Der Chefredakteur der Sankt Vither Zeitung, Raymund Graf, wurde als beigeordneter Hauptschriftleiter vom Grenz-Echo übernommen.

Eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1950 unseres Verlagsgebäudes.Am 1. November 1965 war Henri Michel in den Ruhestand getreten. Als Nachfolger wurde Heinrich Toussaint Chefredakteur und Direktor.

Die Auflage sank allerdings von Jahr zu Jahr, von 15.000 Exemplaren in den fünfziger Jahren, auf rund 10.000 Exemplare in den achtziger Jahren. Dafür, dass die Auflage in dem Maße zurückging, wurde seinerzeit u.a. die Aachener Volkszeitung verantwortlich gemacht, die seit dem 8. März 1965 mit einer Ostbelgien-Ausgabe auf den Markt kam.1969 kauft das Grenz-Echo die Druckerei Schlembach auf.Diese Rotationsdruckmaschine hatte lange Jahre das Grenz-Echo gedruckt. Es war die erste, die am Marktplatz ihren Dienst leistete.Die Anpassung des Unternehmens an die rasante technische Entwicklung im Zeitungsdruck erfolgt allmählich. Im Herbst 1976 wurde die alte Hochdruck-Rotationsmaschine durch eine moderne Offset-Rotation ersetzt, die einen besseren Druck und den verstärkten Einsatz von Farbe ermöglichte, aber auch ein neues Format verlangte. Kurz darauf war auch die Zeit der Bleisetzmaschinen abgelaufen. Der Fotosatz hielt Einzug, der den gesamten technischen Ablauf der Zeitungsherstellung revolutionierte.

Im Jahre 1977 feierte das Grenz-Echo seinen 50. Geburtstag glanzvoll in einem Festakt mit illustren Gästen, unter ihnen Premierminister Leo Tindemans. Der Leitartikel in der Jubiläumsnummer trägt den Titel "50 Jahre - und sich selber treu geblieben". Etwas besseres konnte man einer Zeitung, die einen so steinigen Weg hinter sich gebracht hat, gar nicht nachsagen.Die inzwischen längst abgelösten Bleisatzgeräte haben lange Jahre das Bild in der Satztechnik der Zeitung geprägt.Um seine wirtschaftliche Basis zu erweitern, beteiligte sich der Verlag 1980 an der Werbezeitung "Wochenspiegel".

Ab 1983 war jedoch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bedroht, bis 1985 eine Gruppe von sechs ostbelgischen Bürgern unter der Führung des Eupener Unternehmers Alfred Küchenberg, zu diesem Zeitpunkt Präsident des Verwaltungsrates des BRF, und des Sankt Vither Geschäftsmannes Ernst Thommessen, ebenfalls Herausgeber des Wochenspiegels, das Grenz-Echo am 1. Oktober 1985 übernahmen und ein Sanierungsprogramm durchführten und somit das Grenz-Echo aber auch die Arbeitsplätze der rund 60 Beschäftigten des Grenz-Echos retteten.Am 31.12.1985 ging Heinrich Toussaint in Pension und Heinz Warny wurde zum neuen Chefredakteur ernannt.Verlagsdirektion und Redaktionsleitung wurden voneinander getrennt. Alfred Küchenberg wurde Präsident des Verwaltungsrates und Verlagsleiter; Alfred Küchenberg und Ernst Thommessen zeichneten als verantwortliche Herausgeber.Bis dahin vertrat das Grenz-Echo eine eindeutige politische Farbe, nämlich die der CSP; das sollte sich ändern. Als einzige Zeitung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, positionierte sich nun das Grenz-Echo entschieden unabhängig und parteilos, den christlichen Werten, die unserer Bevölkerung verankert sind, und
Land: BEL
C. Ibanez de Ibero
La mise en valeur du Congo belge (1913)
ID: 19130088
CALMEYN Maurice
Au Congo Belge. Chasses à l'Éléphant. Les Indigènes. L'Administration.
ID: 19120048


Paris, 1912. xiv + 585 pp., 235 illustrations.
Vive critique sur la politique de Léopold II au Congo.

full text available on GALLICA
KAOZE Stefano (1886-1951)
La Psychologie des Bantu (1910)
ID: 19100038
Oeuvre complète
Stefano Kaoze ; édition établie par Maurice Amuri Mpala-Lutebele et Jean-Claude Kangomba
La Psychologie des Bantu, publié en 1910, premier texte de la littérature congolaise de langue française, impose quelques solides remises en perspective sur l'histoire des francophonies littéraires africaines, comme sur la précocité et l'intelligence des réactions congolaises aux savoirs apportés par le colonisateur.
Son auteur, Stefano Kaoze (1886-1951), premier prêtre catholique africain de son pays (1917), y explique à ses interlocuteurs occidentaux l'autre forme de culture qu'est celle de ses ancêtres. Il indique ainsi les chemins de l'inculturation en lieu et place de l'acculturation.
Tout au long de son existence, à côté de ses tâches pastorales, cette figure subtile et tenace de prêtre et d'intellectuel poursuivit discrètement ce travail en faisant passer en français la mémoire des Batabwa. Il donnait ainsi des assises à la connaissance interculturelle comme à la conscience identitaire des siens.
Le rassemblement et l'édition critique de ses textes sous la direction de Maurice Amuri, professeur à l'Université de Lubumbashi, et Jean-Claude Kangomba, chargé de recherches aux AML, constitueront une découverte pour beaucoup. Elle pose une balise majeure pour la prise de conscience et l'étude de la littérature francophone congolaise.
Archives et Musée de la Littérature - MEO, 2018
(coll. Papier blanc Encre noire)
502 p.
ISBN : 978-2-87168-086-4
ESSAIS - Anthologie - Kaoze, Stefano (CD:1886-1951) / La psychologie des Bantu - Afrique centrale / Histoire / Colonialisme / Littérature
Consultation possible sous la cote MLAC 20250
Land: COD