Book of the Day
WALTZ Heinrich Dr. Phil.
Das Konzessionswesen im Belgischen Kongo [herausgegeben von der Kolonialabteilung der Zivilverwaltung in Belgien]. Erster und zweiter Band (Materialien)
Hardcover, in-8, xxiii + 657 S. + xxi + 1215 S., Karten, Quellenübersicht.
Deutsche Texte mit Fransözische Quellen und Materialen.
Textes en allemand avec les textes-sources en français.
Extrêmement rare !
WALTZ Heinrich Dr. Phil.@ wikipedia
€ 3000.0
New Arrivals
SANDEL Michael J.
Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze ?
Paperback, in-8, 349 pp., bibliografische noten, index/register.
Sandel (1953) is prof aan Harvard.
SANDEL Michael J.@ wikipedia
€ 15.0
DE PEYREBRUNE Jacqueline
Carnets intimes. Le jardin secret du prince Charles de Belgique
Broché, in-8, 361 pp., photos.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) xbis 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Louis-Philippe (1833-1834), Leopold II van België (1835-1909), Filips van België (1837-1905), Charlotte van België (1840-1927)

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924) épouse en 1875 son cousin Philippe (1844-1921) prince de Saxe-Cobourg-Gotha, Léopold (1859-1869), Stéphanie (1864-1945), [Clémentine (1872-1955) épouse en 1910 Victor Napoléon Bonaparte (1862-1926) prince français] xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617),

regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
DE PEYREBRUNE Jacqueline@ wikipedia
€ 20.0
VAN REYBROUCK David
Congo, een geschiedenis
19de druk. Pb, grote in-8, coverfoto van Nkasi door Stephan Vanfleteren, 680 pp., kaartjes, bibliografische noten, verantwoording der bronnen, uitgebreide bibliografie, index. Onze kritiek op de eerste druk (verbeteringen werden aangebracht in latere drukken): in de index komt de UMHK wel voor (p. 134 en 365) maar de Union Minière - alhoewel meerdere keren vermeld in het boek - ontbreekt; sommige historische feiten zijn foutief gedateerd (bvb. de dood van Hammarskjöld); de opgevoerde dader van de diefstal van Boudewijn's sabel blijkt niet de echte dader te zijn. De nummering van de eindnoten per hoofdstuk bemoeilijkt de consultatie van het bronnenmateriaal. Interessante mix van geschiedenis en knap literair reportagewerk. Het boek werd in de markt gezet met een oplage van 12.000 ex., begeleid door een groots opgezette marketingcampagne. Bekroond werk.
Maar ... U moet beslist de vernietigende kritiek van J.P. Van Rossem eens lezen
VAN REYBROUCK David@ wikipedia
€ 13.0
GORKI Maxim
Jeugdherinneringen
Privé-Domein nr 274. Vuistdikke paperback, in-8, 879 pp.
Vertaald door Peter Charles, die ook de voetnoten aanleverde en geprezen werd voor de vlotte vertaalstijl.
De echte naam van Gorki is Aleksej Maksimovitsj Pesjkov (1838-1936). Hij bracht zijn jeugd door tussen dokwerkers, klaplopers, hoeren en anarchisten. Daar krijgt hij zijn eerste levenslessen. Hij geldt als de grondlegger van het socialistisch realisme.
Het werk bestaat uit drie delen: Kinderjaren; Onder de mensen; Mijn universiteiten.
Over Vrijheid en Macht:
'Ik sta boven jou,' zei de Vrijheid, 'omdat ik wijzer ben.'
Maar Knuppel antwoordde:
'Nee, ik sta boven jou omdat ik sterker ben dan jij.'
Ze ruzieden en ruzieden en raakten slaags; Knuppel gaf Vrijheid een pak ransel en Vrijheid stierf. (p. 485)
Gorki legt volgende wijsheid over het lezen van boeken in de mond van de geschiedenisleraar: 'De mensen zoeken iets waardoor ze hun zorgen even kunnen vergeten, ze zoeken troost maar ... geen vermeerdering van kennis.' (p.763)
Voor machthebbers moet dat een geruststellende gedachte zijn.
GORKI Maxim@ wikipedia
€ 15.0
HAFFNER Sebastian
Het verhaal van een Duitser 1914-1933
Paperback, in-8, 319 pp., index/register. Uit het Duits vertaald door Jacqueline Godfried. Met nawoorden van Uwe Soukup en Oliver Pretzel.
Deze autobiografie verscheen postuum.
Haffner (1907-1999) raakt de kern van het succes van het nazisme: de ANGST. Je slaat mee op de andere uit angst zelf de geslagene te worden.
Samen te lezen met De wereld van gisteren van Stefan Zweig (1881-1942), die de uitzichtloosheid niet dragen kon.
HAFFNER Sebastian@ wikipedia
€ 12.5
SOENENS Dominique
Lobbyen in de Wetstraat
Paperback, in-8, 247 pp., index/register.
I. Farma
II. Nucleair
III. Defensie
SOENENS Dominique@ wikipedia
€ 12.5
WALL Bennett H.
Growth in a Changing Environment. A History of Standard Oil Company (New Jersey) 1950-1972 and Exxon Corporation 1972-1975
Hardcover, dj, in-8, 1020 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
WALL Bennett H.@ wikipedia
€ 25.0
GEERAERTS Jef
Gangreen 1. Black Venus + Gangreen 2 De Goede Moordenaar
Vuistdikke pb, 579 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. Deze succesvolle Congo-roman had - mede dankzij een uitgekiende marketing en steeds wisselende cover-illustraties - een enorme invloed op de beeldvorming rond de kolonie. De roman verscheen tevens in de hoogdagen van de sexuele revolutie. We geven de jaartallen van de drukgangen voor Gangreen : 1 (1967), 4 (1970), 6 (1970), 9 (1970), 14 (1973), 15 (1974), 16 (1975), 18 (1976), 20 (1977), 22 (1978).
Noot LT: Uit de boeken van Geeraerts valt te leren dat het racisme van (gewestelijke) ambtenaren vlug oversloeg naar de zwarte helpers van het koloniale regime. Zij scholden nog erger dan hun 'chef' op de 'nikker' die iets mispeuterd had. Racisme is makkelijk overdraagbaar op de volgende in rang want het levert kleine voordelen op en het gevoel te behoren tot de dominante klasse, die de straffen uitdeelt maar ze niet zelf uitvoert.
GEERAERTS Jef @ wikipedia
€ 15.0
MICHIELSEN Stefaan, DELVAUX Béatrice
Zes huwelijken en een begrafenis. Grote en kleine geheimen van de Belgische haute finance (vert. van Le bal des empires. Les dessous du capitalisme belge - 1999)
Pb, in-8, 349 pp., bibliografie, register. Behandelt volgende operaties: 1997: de verkoop van BBL aan ING; 1998: fusie van Kredietbank met CERA Bank en ABB; 1998: overname van Royale Belge door AXA; 1998: verkoop van Generale Bank aan Fortis; 1998: verkoop van Petrofina aan Total; 1999: Tractebel steviger in de greep van Suez. Met schema's van de participatiestructuren vóór en na de operatie. De rol van Kris Rogiers in de Vlaamse verankeringsstrategie wordt belicht op p. 250. Van de achterflap: "De internationalisering van het bedrijfsleven heeft diepe wonden geslagen in het Belgisch economisch weefsel. Toonaangevende ondernemingen als de BBL, Royale Belge, Petrofina en Tractebel konden hun lot niet in eigen handen houden en vielen ten prooi aan buitenlandse groepen. De Generale Bank, de prima donna van de Belgische financiële sector, moest een gedwongen huwelijk aangaan met de ASLK en zag abrupt een einde komen aan haar 175-jarig bestaan als onafhankelijke instelling. Alleen uitzonderingen als het Gemeentekrediet, Kredietbank en Fortis AG slaagden erin hun eigen weg te gaan. Door een nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen die zich de jongste jaren en maanden hebben afgespeeld rond enkele Belgische ondernemingen, probeert dit boek een antwoord te geven op die vragen. Het brengt de eigenaardigheden van het Belgische kapitalisme aan de oppervlakte en werpt een licht op de verantwoordelijkheid van de managers, de aandeelhouders en de overheid. Het is vooral en verhaal van gemiste kansen en dromen die in scherven vallen, van onmacht en onbegrip, van kortzichtigheid en eigenbelang, van verraad en ontgoocheling. De hoofdrolspelers in het verhaal zijn de zakenlui, bankiers en topfunctionarissen die elkaar ontmoeten in de Brusselse salons. Het zijn mensen als Albert Frère, Etienne Davignon, Jan Huyghebaert, André Leysen, Maurice Lippens, Daniël Cardon de Lichtbuer, François Narmon, Marcel Cockaerts, Fred Chaffart, Philippe Bodson, Jean-Louis Duplat, Alfons Verplaetse en Jacques van Ypersele de Strihou."
MICHIELSEN Stefaan, DELVAUX Béatrice @ wikipedia
€ 20.0
DETREZ Raymond
De Balkan: een geschiedenis
Pb, grote in-8, 611 pp., bibliografie, index, kaartjes.
Bio: Raymond Detrez (Antwerpen, 1948) is een Belgisch academicus. Hij was docent aan de Universiteit Gent (waar hij instond voor de opleidingsonderdelen Oost-Europese geschiedenis en cultuurgeschiedenis, Oost-Europese literaturen (andere dan de Russische) en Zuid-Slavische talen) en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij geschiedenis van de Balkan doceerde. In oktober 2013 ging hij met pensioen. Zijn onderzoeksdomein heeft vooral betrekking op Zuidoost-Europa (de Balkan). Detrez is een autoriteit binnen zijn vakgebied en hij krijgt erkenning in binnen- en buitenland. Hij was eveneens lange tijd producer bij Radio 3 (het huidige Klara). (wiki)
Commentaar LT: Onze speciale aandacht ging naar het Verdrag van Lausanne van 30 januari 1923 dat in Appendix A voorzag in 'a compulsary exchange of Turkish nationals of the Greek Orthodox religion established in Turkish territory, and of Greek nationals of the Moslem religion established in Greek territory'. De uitwisseling van burgers gebeurde dus op basis van een religieus criterium.
In de jaren 50 werd de kwestie Cyprus gekoppeld aan de kwestie West-Thracië. (...) De Turkse regering organiseerde in 1955 zelf anti-Griekse onlusten in Istanboel. In de nacht van 6 op 7 september 1955 werd de Griekse wijk in de stad aangevallen; er vielen 16 doden en 32 gewonden; huizen, winkels, scholen, kerken en zelfs twee kloosters werden geplunderd en vernield. (...) 'Tussen 1965 en 1982 zakte het aantal Grieken in Istanboel van 50.000 tot 5.000.'
Detrez beschrijft ook in detail de pesterijen van 'Turkse' minderheden (Turki) in West-Thracië: onteigeningen, met mondjesmaat uitgereikte bouwvergunningen, ... Dat de naar Lesbos gedirigeerde stroom vluchtelingen (2015) uit Syrië tegen de historische achtergrond van de Turks-Griekse vijandschap moet worden gezien, wordt in de media nooit vermeld.
De aanbevolen literatuur is in dit boek op originele en erudiete wijze gepresenteerd, nl. per thema: Historiografie, Perceptie, Geografie, economie en etnografie, Religie, Historische atlassen, Algemene geschiedenis, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Byzantium, Griekenland, Joegoslavië, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Osmaanse Rijk, Servië, Gagaoezen, Joden, Pomakken, Roma, Turken, Vlachen, Middeleeuwen, Verlichting, 19de eeuw, Balkanoorlogen en Eerste Wereldoorlog, Interbellum, WO II, Naoorlogse periode. Meteen weet u wat u te wachten staat: een complexe historie op het raakvlak tussen drie beschavingen: de Byzantijnse, de Osmaanse en de West-Europese. Dat territorialiteit en religie niet samenvielen, was de oorzaak van vele disputen, haat en burgeroorlogen. En uit het besluit onthouden we het volgende:

"Voornamelijk door toedoen van West-Europese en Russische historici en volkskundigen gingen de politieke en culturele elites op de Balkan, een krampachtige aandacht ontwikkelen voor nationale identiteit. Op basis daarvan gingen ze, een voorbeeld nemend aan de West-Europese staten in die tijd, ijveren voor onafhankelijke en etnisch homogene natiestaten - een doel dat op de Balkan onbereikbaar was zonder humanitaire ravages aan te richten."

Detrez geeft terecht een pluim aan het Joegoslavië van Tito - zonder evenwel diens dictatoriale trekken te verdoezelen - dat tegen deze tendens inging. Nog voor Tito overleed, wisten waarnemers dat in Joegoslavië een barbaarse burgeroorlog zou plaatsvinden. Maar de realiteit overtrof nog de verbeelding. Tito had enkele decennia het deksel op het drukvat kunnen houden.
DETREZ Raymond@ wikipedia
€ 25.0
Knack Historia, Geheugen Collectief
Congo. Meer dan een kolonie.
Magazineformaat, 128 pp., foto's, kaarten, plannen. Samengesteld door Geheugen Collectief. Uitgegeven in december 2018.
Hoe kwam België aan zijn kolonie? Hoeveel Congolese slachtoffers heeft Leopold II op zijn geweten? Was Belgisch Congo een modelkolonie? Welke impact had de kolonie op België? Wie is verantwoordelijk voor de moord op Lumumba? Worstelen we met een koloniaal trauma?
Knack Historia, Geheugen Collectief@ wikipedia
€ 20.0
VAN DER WEE Herman (intro)
De industrie in België: twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980 - Tentoonstellingcatalogus
Paperback, ill. cover, 4to, 328 pp. Illustraties in ZW en kleur van spoorwegennet (1843-1870-1913), fabrieken, posters, kaarten, machines, ... De tentoonstelling ging door in Passage 44, Brussel, 30/9/1981-22/11/1981. Bij de opbouw van de tentoonstelling kon men rekenen op de medewerking van een honderdtal instanties: openbare besturen en bedrijven. Belangrijk werk over de industriële geschiedenis van België! Bevat relevante statistieken en grafieken.
Het belang van Congo is onderbelicht in dit boek.


VAN DER WEE Herman (intro)@ wikipedia
€ 25.0
Ministerie van Openbare Werken
50 Canal Albertkanaal (50 ans Canal Albert/50 jaar Albertkanaal) Jubileumboek.
Hardcover met geïll. stofwikkel (satellietfoto Eurosense), 4to, 157 pp. Kaarten, foto's en illustraties in kleur en ZW. Texte en NL et français. Inhoud: Fossa Eugenia, Canal du Nord, Zuid-Willemsvaart, Kempense Kanalen, Kanalen Luik-Maastricht en Haccourt-Visé, Ontwerpen tot 1926 voor een verbinding Luik-Antwerpen voor grote scheepvaart. Politieke redenen, economische redenen, militaire doelstellingen, . Bouw en moeilijkheden. Proces Nederland c/ België in 1936-1937, vonnis 28/6/1937. Karakteristieken. Bruggen: o.a. brug van Vroenhoven. Sluizen. Wereldoorlog. Modernisering. Trafiek.
Toegevoegd: Programmaboekje van de feestvieringen te Antwerpen, Hasselt en Luik.
Toegangskaart tot de academische zitting (op naam van G.) in enveloppe. Uitnodigingskaart.

Ministerie van Openbare Werken@ wikipedia
€ 50.0
KEUTGENS Eric
Honderd jaar tramexploitatie in Antwerpen en Randgemeenten 1873-1973. Deel I: 1873-1901 Deel II: 1902-1973
Hardcover, in-8, 243 + 420 pp. + uitgebreid fotokatern + 4 pp. bijvoegsel dd. 15/5/1975, illustraties, oude foto's, kaartjes/stadspalnnen, technische tekeningen van voertuigen, bibliografie. Waardevol werk gebaseerd op tijdrovend archiefonderzoek. Uniek foto-archief van de auteur.
KEUTGENS Eric@ wikipedia
€ 50.0
BOON Louis Paul
Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
Hardcover, grijs linnen, zwartopdruk, stofwikkel geïllustreerd door Jan Vanriet, 112 pp. Enkele foto's uit de feminateek van Boontje. Voorafgegaan door het proefschrift van student Steivekleut. Noot LT: Het boek is aanvankelijk verboden geweest in België. Aan dit boek is overigens een anecdote verbonden. Na de publicatie van Boon's documentaire roman 'Daens' (1971) zocht de Christelijke Volks Partij (CVP) toenadering tot de auteur. Als publiek antwoord zou Boon 'Mieke Maaike' in een zucht hebben geschreven om duidelijk te maken dat hij bleef wie hij was: een tedere anarchist.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 12.5
PICHAL E.
De geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen.
Pb, in-8, 233pp.
PICHAL E.@ wikipedia
€ 10.0
EYNIKEL Hilde
Spreekuur onder een boom. Lepradokter Frans Hemerijckx 1902-1969.
Pb, 8vo, 208 pp, index, kaarten, geïllustreerd in zw.

Te noteren:
De macht is te Brussel gevestigd. De Kamers keuren de begroting goed en de minister is tegenover haar verantwoordelijk. De Koloniale Raad dient hem van advies. De Gouverneur–generaal leidt het plaatselijk bestuur.
Het grondgebied van Congo is verdeeld in zes provincies, die onder het gezag staan van provinciegouverneurs.
De provincies zijn op hun beurt onderverdeeld in districten (26). Elk district is verdeeld in gewesten (135).
De gewesten omvatten hoofdijen en buitengewoonterechtelijke centra, alle onder inlands bestuur.
EYNIKEL Hilde@ wikipedia
€ 15.0
CELS Jos
De gifmoord van Steendorp, een gerechtelijke dwaling
Pb, in-8, 88 pp. + fotokatern.
De gebeurtenissen dateren van 1927.
Op de backcover een situering door Louis De Lentdecker, het boegbeeld van de gerechtelijke journalistieke verslaggeving.
CELS Jos@ wikipedia
€ 10.0
VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
2de herziene druk. Gebrocheerd, 280 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Toegevoegd: overlijdensbericht in De Standaard van 4/8/2000; Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
VAN BLADEL L. Dr s.j.@ wikipedia
€ 12.5
REYNEBEAU Marc (inleiding)
Het leven zoals het was. De jaren '50, '60, '70 en '80 in België
Paperback met flappen, in-8 square, 399 pp., foto's van gebruiksvoorwerpen, spelletjes, auto's, huishoud- en wasproducten, magazines, schoenen en kleding, ... Een nostalgisch kijkboek van de materiële (wegwerp-)cultuur.
REYNEBEAU Marc (inleiding)@ wikipedia
€ 20.0
GEERAERTS Jef
Ik ben maar een neger gevolgd door Het verhaal van Matsombo
4de herziene druk. Pb, in-8, 192 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. In deze roman wordt de geschiedenis verteld van de inheemse medische assistent Grégoire Matsombo, die in Congo na de moord op Lumumba met een grote voorraad gestolen medicijnen in een afgelegen dorp een medische praktijk begint. "Verdomd, wat waren die Belgen toch bemoeiallen en tirannen. Geboren slavendrijvers. In absoluut àlles staken ze hun neus. In àlles moesten ze het laatste woord hebben, de smerige imperialisten. En in alles waren wij de geschopte honden." Slotzin: "In zijn ogen ligt de lege blik van de eeuwige neger.". JG (23/2/1930) sloot de kopij af op 2/5/1961, dus enkele maanden na de moord op Lumumba.
De hoofdfiguur in deze roman - die toch ten dele documentair is - raast op pagina 47 tegen het racisme van de blanken. Dat sluit perfect aan bij de speech die Lumumba gaf op 30/6/1960. "De blanken hadden de vetbetaalde posten. De nikkers stonken van armoe." en 'Kom hier, beest, en sta in de houding voor een blanke, sale macaque de mes deux couilles!" Op die ene pagina sabelt Matsombo de kolonisatie neer.
GEERAERTS Jef @ wikipedia
€ 10.0
MICHIELS Freddy
Het Groot Sinjorenboek. Antwerpenaren die we nooit mogen vergeten. Deel III.
Hardcover, dikke in-8, 608 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
MICHIELS Freddy@ wikipedia
€ 15.0
WATTEEUW Pierre
Les pertes da la chasse allemande de jour en Belgique 1940-1945. Tome I: Les Bf 109 et Fw 190 engagés dans le ciel belge (1940-1942)
Broché, in-8, 80 pp., illustrations, photos, cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index. Ouvrage specialisé. Avec la liste des terrains d'aviation utilisés par les allemands.
WATTEEUW Pierre@ wikipedia
€ 15.0
LAUREYS Eric
Meesters van het diamant. De Belgische diamantsector tijdens het nazibewind.
Pb, grote in-8, 549 pp., ill, bibliografische noten, bibliografie, index.
Forminière: zie pp. 41 e.v. (met kaart van de concessie in Belgisch Congo) en 408 e.v.
Commerciële versie van het doctoraat van de auteur.
LAUREYS Eric@ wikipedia
€ 15.0
AUTENNE Jacques, TIBERGHIEN A., e.a.
Liber amicorum Maeckelbergh: fiscaliteit op de vooravond van de XXIste eeuw.
Paperback, grote in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register, met de nominatieve lijst van de 826 voorintekenaars.
Niet zomaar een boek over belastingen.
AUTENNE Jacques, TIBERGHIEN A., e.a.@ wikipedia
€ 30.0
Scoop
STATBEL
Meer dan 4,5 miljoen Belgen niet in staat om te sparen
ID: 202110150159
In 2020 waren 4.622.000 Belgen niet in staat om te sparen tijdens een typische maand. Dat komt neer op 40,8% van de bevolking.
32,8% van de Belgen kon net rondkomen met het maandelijkse inkomen, 6,1% moest gebruik maken van beschikbaar spaargeld en 1,9% moest geld lenen. Dat blijkt uit nieuwe resultaten die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. De cijfers komen uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) van 2020, waarbij meer dan 7.000 Belgische huishoudens werden bevraagd over hun schuldenlast en levensstandaard.

Sparen is niet vanzelfsprekend voor iedereen
In 2020 was 59,2% van de Belgen in staat om tijdens een typische maand te sparen. In Vlaanderen was 68,1% in staat te sparen. Dat cijfer zakt tot 50,4% in Brussel en 46,1% in Wallonië.

Het beeld is echter heel anders wanneer men kijkt naar de situatie van 18,9% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) en de anderen.

22,1% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) kon sparen, terwijl 60,9% net rondkwam, 10,9% zelfs gebruik moest maken van spaargeld en 6,1% moest lenen om rond te komen.

Van de landgenoten die geen risico op armoede of sociale uitsluiting liepen, was 67,9% in staat om te sparen, 26,3% kwam net rond, 4,9% had spaargeld nodig, en nog eens 0,9% diende te lenen.


Land: BEL
News Items & Facts
HULL Cordell Intro
Vrede en Oorlog - De Buitenlandse Politiek der Vereenigde Staten van Amerika in de jaren 1931-1941
ID: 19440024
Softcover 239 pp. Noot LT: 'Transatlantic' was een coöperatieve onderneming die met medeweten van de Amerikaanse voorlichtingdienst uitgaven in oorlogstijd verzorgde 'totdat het moment zal zijn gekomen, waarop de normale publicatie van boeken in de respectievelijke staten van Europa kan worden hervat'. Daarmee wordt duidelijk dat elke oorlog ook een cultuurpolitiek facet heeft en dat voor de propagandamachine geld noch tijd wordt gespaard: de notie van de 'war effort'. Zulks geldt niet alleen voor boeken maar voor alle media (pers, film, televisie, radio, ...). Hull was minister van BuZ van de USA. Het boek werd in Engeland gedrukt.
Wat vooral opvalt in de US-politiek is het zeer late wapenembargo tegen Japan !
De commercie gaat voor op de veiligheid.

MERSARC
Land: USA
ENGELBEEN Karel Dr
Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempischen mijnwerker.
ID: 19420032
Softcover, originele omslag, 82 + 2 pp. Legt de nadruk op de rol van Vlaanderen in de Europese 'Grossraumwirtschaft'.

wij bieden u dit werk aan via MERSARC
Land: BEL
DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux en Belgique, in: Revue d'Histoire Moderne, T. 15, No 41/42, pp. 44-51
ID: 19400056
gevonden op: http://www.jstor.org/stable/i20525969 (20120128) Afdruk in kaft kadaster. Scans op nummer en in MP4. D. écrit: 'C'est à Henri Pirenne que revient le mérite d'avoir suscité par la plume et la parole l'intérêt des chercheurs à l'égard de ce problème.' C'est inexact, car cet mérite revient à Vliebergh (voir 19210005).

MERSARC
Land: BEL
THOREAU & du TRIEU de TERDONCK
21 mei 1932: Le gite d'Uranium de Shinkolobwe-Kasolo (Katanga)
ID: 19320521
mémoire présenté à IRCB/KBKI, 107 pp.
Land: COD
17 september 1931: La Société Minière du Kindu - Somikin opgericht
ID: 19310917
Land: COD
Le Vingtième Siècle
9 juli 1931: Kuifje/Tintin keert terug uit Congo. Hij wordt verwelkomd door zijn fans.
ID: 19310709
Dit was een stunt van Le Vingtième Siècle en zijn patron l'abbé Wallez.

zie 201903301331: 6

link naar de bron
Land: COD
LT
4 juli 1927: Grenz Echo als weekblad gesticht
ID: 19270604
4 juli 1927 : Weekblad Grenz Echo wordt gesticht (life cycle) (Luyckx, 513)

-

1927 : Le journal "Grenz-Echo"est fondé. Il a pour vocation de devenir le pendant "pro-belge"aux organes de presse "pro-allemands". Le Grenz-Echo est aujourd'hui le seul quotidien en langue allemande en Belgique.

http://www.dglive.be/start.html?/fr/faits/histoire2.htm (20031016)Geschichte des Grenz-Echos 1927 - 2002

Als die Kreise Eupen und Malmedy als Folge des Versailler Vertrages im Jahre 1920 zu Belgien kamen, gab es in diesem Gebiet fünf deutschsprachige Zeitungen :die "Eupener Zeitung" (katholische Volkszeitung für Stadt und Land)

"Die Arbeit" (Organ des Gewerkschaftsbundes und der Arbeiterpartei in Eupen)

"Der Landbote" (in Malmedy)

die "Malmedyer-Sankt Vither Volkszeitung" (ehemaliges Kreisblatt - in Sankt Vith)

und die "Eupener Nachrichten"

All diese Zeitungen waren Belgien gegenüber mehr oder weniger feindlich eingestellt. Zumindest forderten sie die Durchführung einer geheimen Volksabstimmung, die Aufschluss darüber bringen sollte, ob die Bevölkerung der beiden Kreise nun zu Belgien gehören oder vielmehr nach Deutschland zurückkehren wollte.

Weil General-Leutnant Herman Baltia, der damalige Königliche Kommissar und Gouverneur in den Neubelgischen Gebieten, mit einem raschen Gesinnungswechsel nicht rechnete, forderte er die Gründung deutschsprachiger, aber pro-belgisch eingestellter Presseorgane.So wurde im Jahre 1926 die V.o.E. "Union" gegründet, eine pro-belgische Vereinigung mit Sitz in Weismes, die sich die Förderung des Nationalbewusstseins der "Neubelgier" zum Ziel gesetzt hatte.Unter anderem wurde die Gründung eines eigenen, zweisprachigen Informationsblattes zur "Umerziehung" der Neubelgier angestrebt.Am 4. Juni 1927 erschien, auf Initiative des Rechtsanwalts und ehemaligen Berates Baltias, Pierre Van Werveke, und unter Mitwirkung von Henri Michel - der Direktion und Hauptschriftleitung am 15.10.1927 übernahm - das Grenz-Echo.Dieser Titel war übrigens nicht neu, denn zwischen 1903 und 1914 erschien bereits in Welkenraedt eine Zeitung mit gleichlautendem Namen. Das Blatt wurde von zahlreichen pro-belgisch orientierten "Neubelgiern" unterstützt. Die ersten Ausgaben erhielten den Untertitel "Christliches Organ zur Förderung wirtschaftlicher Interessen der neubelgischen Gebiete".Am 20. April 1929 wurde das Grenz-Echo Eigentum der Katholischen Partei, und von 1932 bis 1985 gehörte es der Vereinigung ohne Erwerbszweck "Action Catholique" in Verviers. Anfangs erschien das Grenz-Echo einmal wöchentlich. Beginn 1928 wurde es zur Halbwochenzeitung und Ende 1932 zur Tageszeitung.Das Grenz-Echo war die erste Zeitung in deutscher Sprache, die sich hinter das noch weitgehend ungeliebte, weil aufgezwungene Vaterland und die belgische Politik stellte.Die Ablehnung, die dem Blatt von vielen Seiten entgegenschlug, war damit schon vorprogrammiert. Alle übrigen deutschsprachigen Zeitungen, die damals im Gebiet von Eupen, Malmedy und Sankt Vith erschienen, setzten auf die Wiederherstellung der alten Grenzen und die Rückkehr nach Deutschland. Ein Wunsch, der auch teilweise in der Bevölkerung lebendig blieb.Die GRENZ-ECHO-Köpfe von damals bis heute.1920 - 19291930 - 19391940 - 19491950 - 19591960 - 19691970 - 19791980 - 19891990 - 1999seit 2000

Am 30. Januar 1933 kamen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Diese nahmen sich in einer stets offeneren Art und Weise der für die Rückkehr nach Deutschland strebenden Kräfte an und provozierten damit eine harte Frontbildung, die in den Jahren vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges immer tragischer auf das tägliche Leben der Menschen einwirkte und sogar manche Familie in zwei Lager spaltete.

Trotz einer aus dem Deutschen Reich mit Ideen und finanziellen Mitteln gelenkten massiven Propaganda, trotz der brutalen Art, mit der die Nationalsozialisten um jeden Anhänger kämpften, schlug die öffentliche Meinung immer mehr zum Vorteil des belgischen Lagers um.Am 24.4.1933 wurde das Grenz-Echo auf deutschen Reichsgebiet verboten. Mit Henri Michel, Dr. O.E. Mayer (Rabelais) und Kurt Grünebaum als freier Mitarbeiter in Brüssel, gehörte das Grenz-Echo zu den bestens informierten und freien Zeitungen im deutschsprachigen Raum.Als am 10. Mai 1940 die deutschen Truppen in Belgien einmarschierten, musste das Grenz-Echo sein Erscheinen einstellen, Henri Michel flüchtete nach Brüssel, wurde aber dort verhaftet und kam für die Kriegsjahre ins Konzentrationslagen Oranienburg-Sachsenhausen.

In den Gebäuden des Grenz-Echos in der Klosterstraße erschien nun der "Westdeutsche Beobachter" mit seiner Lokalausgabe "Eupener Beobachter".Nach der Befreiung der Kantone Eupen-Malmedy-St.Vith durch die Amerikaner und der Wiederherstellung der belgischen Staatshohheit erschien das Grenz-Echo erstmals wieder am 24. März 1945.Die Ehefrau von Henri Michel, Madeleine Van Keer, ergriff die Initiative für den Druck der Zeitung, gemeinsam mit Anna Opsomer-Michel, der Schwester des Direktors.Bis zur Rückkehr Henri Michels am 21. Mai 1945, hielten die beiden Frauen die Zügel in Händen.Das Grenz-Echo ist die einzige Tageszeitung in Ostbelgien, die den Krieg überlebt hat. Nun stellten die Nachkriegsjahre es vor neue äußerst komplizierte Probleme: Nachforschungen und Heimführung der noch in aller Welt verstreuten unzähligen ostbelgischen Landsleute im Soldatenrock, Problem der Säuberungsmaßnahmen, der sprachlichen Rechte der deutschsprachigen Minderheit des Landes ...Konsequent setzte sich das Grenz-Echo für die Erhaltung der deutschen Sprache in Ostbelgien ein.In den fünfziger Jahre lag die Auflage des Grenz-Echos, das jetzt keinerlei Konkurrenz mehr hatte, bei etwa 15.000 Exemplaren, die auch in den deutschsprachigen Gebieten Altbelgiens verteilt wurden.

Ein besonderes Ereignis im Leben des Grenz-Echos darf auch nicht unerwähnt bleiben: im Frühjahr 1950 bezog die Zeitung eine der Bedeutung des Unternehmens angepasste neue Bleibe auf dem zentral gelegenen Marktplatz 8. Hier fand sie nun endlich genügend Ausdehnungsmöglichkeiten.Langsam wuchs auch im Kanton St.Vith das Interesse für das Grenz-Echo.Darum eröffnete das Grenz-Echo, ebenfalls im Jahre 1950, eine Filiale in St.Vith.Aber da beileibe nicht jedermann mit dem Grenz-Echo einverstanden war, kamen zwei Konkurrenzzeitungen auf:Von 1955 bis 1958 die "Neuen Nachrichten" in Eupen, die 1958 in Konkurs gingen - nicht zuletzt, weil ihnen Werbeaufträge verwehrt blieben.

Von 1955 bis 1965 die "Sankt Vither Zeitung", die dreimal wöchentlich erschien, bis sie am 1. Dezember 1965 mit dem Grenz-Echo fusionierte.

Der Chefredakteur der Sankt Vither Zeitung, Raymund Graf, wurde als beigeordneter Hauptschriftleiter vom Grenz-Echo übernommen.

Eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1950 unseres Verlagsgebäudes.Am 1. November 1965 war Henri Michel in den Ruhestand getreten. Als Nachfolger wurde Heinrich Toussaint Chefredakteur und Direktor.

Die Auflage sank allerdings von Jahr zu Jahr, von 15.000 Exemplaren in den fünfziger Jahren, auf rund 10.000 Exemplare in den achtziger Jahren. Dafür, dass die Auflage in dem Maße zurückging, wurde seinerzeit u.a. die Aachener Volkszeitung verantwortlich gemacht, die seit dem 8. März 1965 mit einer Ostbelgien-Ausgabe auf den Markt kam.1969 kauft das Grenz-Echo die Druckerei Schlembach auf.Diese Rotationsdruckmaschine hatte lange Jahre das Grenz-Echo gedruckt. Es war die erste, die am Marktplatz ihren Dienst leistete.Die Anpassung des Unternehmens an die rasante technische Entwicklung im Zeitungsdruck erfolgt allmählich. Im Herbst 1976 wurde die alte Hochdruck-Rotationsmaschine durch eine moderne Offset-Rotation ersetzt, die einen besseren Druck und den verstärkten Einsatz von Farbe ermöglichte, aber auch ein neues Format verlangte. Kurz darauf war auch die Zeit der Bleisetzmaschinen abgelaufen. Der Fotosatz hielt Einzug, der den gesamten technischen Ablauf der Zeitungsherstellung revolutionierte.

Im Jahre 1977 feierte das Grenz-Echo seinen 50. Geburtstag glanzvoll in einem Festakt mit illustren Gästen, unter ihnen Premierminister Leo Tindemans. Der Leitartikel in der Jubiläumsnummer trägt den Titel "50 Jahre - und sich selber treu geblieben". Etwas besseres konnte man einer Zeitung, die einen so steinigen Weg hinter sich gebracht hat, gar nicht nachsagen.Die inzwischen längst abgelösten Bleisatzgeräte haben lange Jahre das Bild in der Satztechnik der Zeitung geprägt.Um seine wirtschaftliche Basis zu erweitern, beteiligte sich der Verlag 1980 an der Werbezeitung "Wochenspiegel".

Ab 1983 war jedoch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bedroht, bis 1985 eine Gruppe von sechs ostbelgischen Bürgern unter der Führung des Eupener Unternehmers Alfred Küchenberg, zu diesem Zeitpunkt Präsident des Verwaltungsrates des BRF, und des Sankt Vither Geschäftsmannes Ernst Thommessen, ebenfalls Herausgeber des Wochenspiegels, das Grenz-Echo am 1. Oktober 1985 übernahmen und ein Sanierungsprogramm durchführten und somit das Grenz-Echo aber auch die Arbeitsplätze der rund 60 Beschäftigten des Grenz-Echos retteten.Am 31.12.1985 ging Heinrich Toussaint in Pension und Heinz Warny wurde zum neuen Chefredakteur ernannt.Verlagsdirektion und Redaktionsleitung wurden voneinander getrennt. Alfred Küchenberg wurde Präsident des Verwaltungsrates und Verlagsleiter; Alfred Küchenberg und Ernst Thommessen zeichneten als verantwortliche Herausgeber.Bis dahin vertrat das Grenz-Echo eine eindeutige politische Farbe, nämlich die der CSP; das sollte sich ändern. Als einzige Zeitung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, positionierte sich nun das Grenz-Echo entschieden unabhängig und parteilos, den christlichen Werten, die unserer Bevölkerung verankert sind, und
Land: BEL
C. Ibanez de Ibero
La mise en valeur du Congo belge (1913)
ID: 19130088
CALMEYN Maurice
Au Congo Belge. Chasses à l'Éléphant. Les Indigènes. L'Administration.
ID: 19120048


Paris, 1912. xiv + 585 pp., 235 illustrations.
Vive critique sur la politique de Léopold II au Congo.

full text available on GALLICA
KAOZE Stefano (1886-1951)
La Psychologie des Bantu (1910)
ID: 19100038
Oeuvre complète
Stefano Kaoze ; édition établie par Maurice Amuri Mpala-Lutebele et Jean-Claude Kangomba
La Psychologie des Bantu, publié en 1910, premier texte de la littérature congolaise de langue française, impose quelques solides remises en perspective sur l'histoire des francophonies littéraires africaines, comme sur la précocité et l'intelligence des réactions congolaises aux savoirs apportés par le colonisateur.
Son auteur, Stefano Kaoze (1886-1951), premier prêtre catholique africain de son pays (1917), y explique à ses interlocuteurs occidentaux l'autre forme de culture qu'est celle de ses ancêtres. Il indique ainsi les chemins de l'inculturation en lieu et place de l'acculturation.
Tout au long de son existence, à côté de ses tâches pastorales, cette figure subtile et tenace de prêtre et d'intellectuel poursuivit discrètement ce travail en faisant passer en français la mémoire des Batabwa. Il donnait ainsi des assises à la connaissance interculturelle comme à la conscience identitaire des siens.
Le rassemblement et l'édition critique de ses textes sous la direction de Maurice Amuri, professeur à l'Université de Lubumbashi, et Jean-Claude Kangomba, chargé de recherches aux AML, constitueront une découverte pour beaucoup. Elle pose une balise majeure pour la prise de conscience et l'étude de la littérature francophone congolaise.
Archives et Musée de la Littérature - MEO, 2018
(coll. Papier blanc Encre noire)
502 p.
ISBN : 978-2-87168-086-4
ESSAIS - Anthologie - Kaoze, Stefano (CD:1886-1951) / La psychologie des Bantu - Afrique centrale / Histoire / Colonialisme / Littérature
Consultation possible sous la cote MLAC 20250
Land: COD
VANDERVELDE Emile
Les derniers jours de l'Etat du Congo. Journal de voyage (juillet-octobre 1908).
ID: 19090005
Softcover 198 pp. 15x24cm, Photos NB.
Vandervelde fait la distinction entre esclavage et servage (147)
Noot: In het archief van Gaston Crommen, de vroegere hoofdredacteur van de krant 'Vooruit', vonden wij twee waardevolle manuscripten van Emile Vandervelde. Het ene over het verbod voor overheidspersoneel om bij een vakbond aan te sluiten (La liberté syndicale et le personnel de l’Etat en Belgique), het andere over de overdracht van Congo aan de Belgische staat, nu exact 100 jaar geleden. In 'Socialisme et colonialisme' verduidelijkte Vandervelde zijn argumenten om de overdracht te steunen: het aanvaarden van het fait accompli van 20 jaar Belgische aanwezigheid, het afwijzen van de kapitalistische kolonisatie en het benutten van de mogelijkheden van een 'colonisation civilisatrice'… Binnen de Belgische Werkliedenpartij kon hij hiervoor op weinig begrip rekenen, de partij was ervoor gewonnen om de overdracht af te wijzen en dit op basis van de argumenten van de gerenommeerde theoreticus van de Tweede Internationale, Karl Kautsky. In die omstandigheden verkoos Vandervelde om afwezig te blijven tijdens de stemming in het parlement. In plaats daarvan ondernam hij een reis naar Congo, een reis waar hij dan weer een boek over schreef, namelijk 'Les derniers jours de l’Etat du Congo. Journal de voyage (juillet-octobre 1908)'.
Blijkbaar had Vandervelde zijn manuscript naar Gent gestuurd om het te laten publiceren in de Germinalreeks. Het feit dat dit niet gebeurd is, wijst nogmaals op de tegenstand binnen de partij voor zijn standpunt. Andere teksten van hem over Congo waren in de voorgaande jaren wel gepubliceerd door de Gentse federatie. En ook later bleef men in Gent brochures van hem uitgeven (zoals bijvoorbeeld bovenstaande 'La liberté syndicale…') In 1909 gaf de Gentse partijfederatie wel een iets andere brochure over Congo uit, met de standpunten van de twee tenoren in het debat, met name 'Kolonisatie: gedachtenwisseling tussen Vandervelde en Kautsky'. Rik De Coninck (nieuwsbrief AMSAB 20081211)
Land: COD
NN
1906: La Compagnie du Kasai à ses actionnaires: réponse à ses détracteurs
ID: 19060432
Een verdediging van de C.K. tegen de aanvallen


full text
Land: COD
Kamer van Volksvertegenwoordigers - Chambre des Représentants
Verbatim report of the five days' Congo debate in the Belgian House of Representatives, February 20, 27, 28; March 1, 2, 1906. December, 13, 1906
ID: 19060220
The American Senate had the debate translated in English.
It shows the importance of the matter.

MERSarc
Land: COD
MOREL Edmund Deville
Red Rubber. The Story of the Rubber Slave Trade Flourishing on the Congo in the Year of Grace 1906
ID: 19060002
MOREL, Edmund Deville. Red Rubber ! New York, The Nassau Print, [ 1906 ]. In-8°, br., 213 pp.

«Red Rubber ! - The Revival of the African Slave Trade in the Year of Grace 1905. - Wherein is shown by the help of official documents how rubber is obtained by the A.B.I.R. Society, over which the Congo Government exercises jurisdiction, in which the Congo Government holds one-half the shares, of which the Grand Marshal of the Belgian Court is an Administrator, and whose profits help to swell the mysterious Treasury of the Congo Government. - E.D. Morel» (p. 1, [Préface]).

E.D. Morel était «Editor of the 'West African Mail', lequel avait un «Supplement devoted to the Congo Question... (Organ of the Congo Reform Association)»

Monroe N. Work (A Bibliography of the Negro in Africa and America) cite (p. 187) seulement la seconde édition de 1919."
Land: COD
MOREL Edmund
King Leopold's rule in Africa (1904)
ID: 19040025
London, Heinemann
465 pp.
VLIEBERGH E. Prof Dr
Bespreking van het boek 'La Propriété foncière en Belgique' van E. Vandervelde, in: Revue Sociale catholique, juni 1901
ID: 19010009
E. Vliebergh bespreekt breedvoerig het werk van M. Van der Velde: La propriété foncière en Belgique. Hij toont hoe er meer dan goede wil noodig is om tot het besluit te komen waartoe de schrijver geraakt: het collectivisme. Hulde brengende aan wat er goeds is in deze studie wijst hij op de vele punten die in 't duister blijven. Hij verwijt aan schrijver zijne onachtzaamheid wat statistieken betreft, niet minder dan 23 onnauwkeurige getallen heeft hij in 't boek gevonden. Noot LT: Revue Sociale catholique verscheen van 1894 tot 1909.
Plas, J. 1868-; Pourbaix, Victor, 1867-1906
Les sociétés commerciales belges et le régime économique et fiscal de l'état indépendant du Congo
ID: 18990090
Publication date 1899
Topics Zaire -- Economic conditions, Stock companies -- Belgium
Publisher Bruxelles Imprimerie van Assche
Land: COD
NN
Banning Emile
ID: 18980713
Émile Théodore Joseph Hubert Banning (Luik, 12 oktober 1836 - Elsene, 13 juli 1898) was een Belgisch ambtenaar, diplomaat, schrijver en journalist.
Banning was doctor in de Wijsbegeerte en Letteren en werd journalist bij het dagblad L'Echo du Parlement waarvoor hij de politiek op de voet volgde. In 1861 werd hij eveneens archivaris bij de Koninklijke Bibliotheek. Banning werd opgemerkt door Charles Rogier, de minister van Buitenlandse Zaken, die hem in 1863 aantrok binnen het departement als archivaris, bibliothecaris, schrijver, vertaler en rechterhand van toponderhandelaar Auguste Lambermont. Banning bleef deze functies uitoefenen tot aan zijn dood in 1898.

Het voorbereidende werk van Banning in 1863 zorgde ervoor dat de onderhandelingen met Nederland in verband met het afschaffen van de Scheldetol succesvol afliepen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken specialiseerde hij zich in het schrijven van allerlei verhandelingen over wereldkwesties en trok zo de aandacht van koning Leopold II. Een aantal artikels van Banning over Centraal-Afrika in L'Echo du Parlement inspireerden de koning om in 1876 in Brussel een eerste conferentie over Afrika te houden.

Banning werd één van de naaste medewerkers van de koning en was een vurig propagandist van de expansiedrang van België. Tijdens de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884 was hij één van de vertegenwoordigers van België. Hij was mede-onderhandelaar maar schreef ook de voorbereidende teksten, alsook de verslagen van de meetings, voor Auguste Lambermont, die algemeen redacteur van de conferentie was. De conferentie was voor België een succes en Kongo-Vrijstaat werd opgericht.

Émile Banning was een groot tegenstander van de nog bestaande slavenhandel en was één van de mede-organisators van de conferentie tegen de slavenhandel van 1890 in Brussel, waarop hij samen met Lambermont België vertegenwoordigde. Na deze conferentie was Banning er voorstander van om Kongo-Vrijstaat, persoonlijk bezit van de koning, door België te laten annexeren en was het niet meer eens met de economische politiek die Leopold II voerde in Kongo. Door zijn publicaties in 1890-1892 kwam hij meermaals in botsing met de koning. Aanvankelijk kon Auguste Lambermont de gemoederen nog sussen maar vanaf 1893 viel Banning volledig in ongenade bij de koning.
Literatuur:
Marcel WALRAET, Emile Banning. Un grand Belge (1836-1898), Office de Publicité, Bruxelles, 1945.
A. DE BURBURE, Emile Banning, in : L'Essor économique belge. Expansion coloniale, Brussel, 1932
Marcel WALRAET, La jeunesse austère et studieuse d'un grand commis de Léopold II, in: La Revue nationale, 1945.
J. BRUHAT, Emile Banning in : Les techniciens de la colonisation (XIX®-XXe siècles), Presses Universitaires de France, Parijs, 1946.
Louis DE LICHTERVELDE, Émile Banning, in: {Revue générale belge, Brussel, 1946.
C. NEYZEN, Émile Banning et l'État Indépendant du Congo, doctoraatsthesis in koloniale wetenschappen (onuitgegeven), ULB, 1946.
Marcel WALRAET, Les papiers d'Émile Banning, in: Revue Nationale, Brussel, 1950.
G. D. PERIER, Émile Banning, in: Revue Nationale, Brussel, 1947.
Marcel WALRAET, Les «Réflexions morales et politiques» d'Émile Banning, in: Revue Nationale, Brussel, 1947.
G. D. PERIER, Émile Banning mourait le 13 juillet 1898, in: Revue coloniale belge, Brussel, 1948.
Liane RANIERI, La collaboration personnelle de Lambermont et de Banning avec Léopold II, licentiaatsthesis geschiedenis (onuitgegeven), ULB,
N. LAUDE, La reconnaissance de la 30° promotion: Émile Banning. Discours du Directeur de l'Institut Universitaire des Territoires d'OutreMer, Antwerpen, 1951.
N. LAUDE, in: Problèmes d'Afrique centrale, Brussel, 1952.
R.-J. CORNET, A propos de deux dossiers: le dossier diplomatique de l'Ubangi et le dossier Degrelle-Rogier sur l'Ubangi, in: Bulletin. I. R. C. B., Brussel, 1953.
R. P. A. ROEYKENS, Les réunions préparatoires de la délégation belge à la Conférence géographique de Bruxelles en 1876, in: Zaïre, Brussel, 1953.
A. COSEMANS, Les Archives générales du Royaume au point de vue de la documentation historique coloniale, in: Bulletin I.R. C. B., Brussel, 1954.
R. P. A. ROEYKENS, Banning et la Conférence géographique de Bruxelles en 1896, in: Zaïre, Brussel, 1954.
R. P. A. ROEYKENS, Les débuts de l'œuvre africaine de Léopold II (1875-1879), Brussel, 1955.
Jean STENGERS, Textes inédits d'Émile Banning, in: A. R. S. C., Cl. des Sc. mor. et pol., Brussel, 1955.
Marcel WALRAET, Emile Banning, in: Biographie coloniale Belge, T. I 1948 & T. IV, 1955.
bron: wiki
BLINK Hendrik
Kaart der woeste gronden in Nederland - 1891
ID: 18910100Overzicht van de uitgestrektheid der bosschen en der woeste gronden in Nederland : berekend in hectaren en in procenten van de geheele oppervlakte voor alle gemeenten afzonderlijk / H. Blink ; uitgeg. door de afd. Amsterdam der Nederland Heide-Maatschappij [met inleiding door G. Vas Visser en C.W. Janssen

Maker
Vas Visser, G.
Janssen, C.W.
Blink, H.
uitgever: Gerlings
Vervaardigingsjaar
1891
Collectie
Plano's: historische éénbladdrukken
BLINK Hendrik
Kaart van de bossen in Nederland - 1891
ID: 18910099


Overzicht van de uitgestrektheid der bosschen en der woeste gronden in Nederland : berekend in hectaren en in procenten van de geheele oppervlakte voor alle gemeenten afzonderlijk / H. Blink ; uitgeg. door de afd. Amsterdam der Nederland Heide-Maatschappij [met inleiding door G. Vas Visser en C.W. Janssen

Maker
Vas Visser, G.
Janssen, C.W.
Blink, H.
uitgever: Gerlings
Vervaardigingsjaar
1891
Collectie
Plano's: historische éénbladdrukken