Book of the Day
WALTZ Heinrich Dr. Phil.
Das Konzessionswesen im Belgischen Kongo [herausgegeben von der Kolonialabteilung der Zivilverwaltung in Belgien]. Erster und zweiter Band (Materialien)
Hardcover, in-8, xxiii + 657 S. + xxi + 1215 S., Karten, Quellenübersicht.
Deutsche Texte mit Fransözische Quellen und Materialen.
Textes en allemand avec les textes-sources en français.
Extrêmement rare !
WALTZ Heinrich Dr. Phil.@ wikipedia
€ 3000.0
New Arrivals
BROERE Marc
Uganda
Paperback, in-8, 74 pp., illustraties, kaartjes in-text, uitslaande kaart, bibliografie.
BROERE Marc@ wikipedia
€ 10.0
MERLE Gabriel
Emile Combes
Broché, in-8, 664 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
Émile, Justin, Louis Combes, né le 6 septembre 1835 à Roquecourbe (Tarn) et mort le 25 mai 1921 à Pons (Charente-Maritime), est un homme politique français.
(...)
Chargé des cultes, il montrera un fort anticléricalisme par les lois de 1901 sur le droit des associations et par celle de 1904 qui instaure l'interdiction d'enseignement par les congrégations religieuses. 2500 établissements d'enseignement privés sont fermés, mais certaines congrégations (les soeurs des pauvres, les religieuses hospitalières, les cisterciens, les trappistes, les religieuses contemplatives et les missionnaires) restent autorisées. Pour les congrégations désormais interdites leurs membres doivent quitter le territoire français. Le gouvernement décide l'expulsion des communautés récalcitrantes.
(src: wiki 20211011)
Cette expulsion mène à une forte immigration de ces gens en Belgique.
MERLE Gabriel@ wikipedia
€ 20.0
ZWEIG Stefan
De wereld van gisteren - Herinneringen van een Europeaan [vertaling van Die Welt von Gestern - 1944]
6de druk van deze Rainbow-uitgave. Pb, in-8, 431 pp. Naamregister. Uit het Duits vertaald door Willem Van Toorn. Noot Lucas Tessens: Stefan Zweig, Oostenrijks schrijver (Wenen 1881-Petropolis, Brazilië 1942) was een typische Europeaan van voor de Hitlertijd: erudiet en cosmopoliet. In dit boek toont hij aan hoe beide wereldoorlogen Europa cultureel van het voorplan verstootten en onthult de mechanismen van de macht. Een eigenzinnige kijk op de wereldgeschiedenis. Overigens legt hij zijn standpunt neer in een paar betekenisvolle woorden: "(...) ik, die het politieke en dogmatische uit de grond van mijn hart verafschuwde (...)" (318)
Alleen Zweig kan het huis en het graf van Tolstoj voor ons met woorden schilderen: 'Zijn broer Nikolaj en hij hadden als jongens van een vrouw in het dorp de sage gehoord dat waar je bomen plantte een plaats van geluk zou ontstaan. Dus hadden ze half spelenderwijs een paar jonge scheuten op deze plek gezet. Pas later herinnerde de oude Tolstoj zich deze mooie voorspelling en hij uitte de wens onder die zelfgeplante bomen te worden begraven. Dat is volgens zijn wens gebeurd, en nu is het het meest indrukwekkende graf ter wereld door zijn hartveroverende eenvoud. Een kleine, rechthoekige heuvel midden in het bos, begroeid met bloeiende bomen - nulla crux, nulla corona! - geen kruis, geen grafsteen geen opschrift. (...) De laatste rust van deze rusteloze wordt door niets beschermd behalve door de eerbied van de mensen.' (323-324)

De beschrijving van de hyperinflatie in Oostenrijk en Duitsland na WO I is ronduit beangstigend (zie in dit verband ook 'De zwarte obelisk' van Remarque); zij doodt elk fatsoen en alle waarden. De maatschappij verviel in 'excessionisme', alles 'tè'; zij vervormde persoonlijkheden tot karikaturen. Dat uit zich ook in de kunsten.
Zweig bereikt eenzame hoogten en blijft toch heel leesbaar. Op bijna elke bladzijde kan je een idee oppikken waarmee je verder kan, vooral in moeilijke tijden. Zo is er de ontmoeting met Maxim Gorki (329) en de ode aan Benedetto Croce (331), die ons het geheim om jong te blijven zomaar aanreikt.
Pagina 337 e.v. Beschrijving van zijn verzameling handschriften; SZ wijst op de noodzaak om een verzameling tot kunstwerk te maken, een mening die wij tenvolle delen.
DWVG lees je best na je vijftigste (343).
346: Ehrhardt en zijn Baltische troepen; Wolfgang Kapp.
347: de machten achter Hitler en de militaire training van de SA-mannen.
349: Goethe heeft gezegd dat hij liever een enkele onrechtvaardigheid had dan wanorde; een doordenker.
Contacten Zweig - Freud - Dali. (407)
Onzichtbare hoge ambtenaren namen (nemen, LT) beslissingen die het lot van de wereld bepalen; die beslissingen blijven verborgen tot ze van kracht worden. (413)
Meer dan ooit actueel. Aanbevolen!
Uit het personenregister lichten wij de namen die frequent voorkomen: Bach, Balzac, Barbusse, Bazalgette, Beethoven, Brahms, Chamberlain, Richard Dehmel, Dostojevski, Erasmus, keizer Franz Joseph, Sigmund Freud, Goebbels, Goethe, Gorki, Gerhart Hauptmann, Karl Haushofer en het concept Lebensraum (184 e.v.), Adolf Hitler, Hofmannsthal, Joseph Kainz, keizer Karl I, Heinrich Lammasch, Vladimir Iljitsj Lenin, Gustav Mahler, Adalbert Matkowsky, Mozart, Benito Mussolini, Napoleon, Friedrich Nietzsche, Luigi Pirandello, Wather Rathenau, Max Reinhardt, Rainer Maria Rilke, Romain Rolland, Jules Romains, Arthur Schnitzler, William Shakespeare, George Bernard Shaw, grootspeculant Hugo Stinnes en diens contacten met Ludendorff, Richard Strauss, Lev Nikolajevitsj Tolstoj, Paul Valéry, Emile Verhaeren, Richard Wagner, keizer Wilhelm II, Emile Zola.
Het is het lievelingsboek van Amin Maalouf, die het taboe-thema van 'un monde en régression' niet schuwt. We laten hem zelf aan het woord:
ZWEIG Stefan@ wikipedia
€ 15.0
STAMM Anne
L'Afrique de la colonisation à l'Indépendance
Poche, 127 pp., 7 cartes, bibliographie
STAMM Anne@ wikipedia
€ 15.0
AKCAM Taner [Akçam Taner]
A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsability
Paperback, in-8, 580 pp., map of Turkey, bibliographical notes, bibliography, index.
From page xxii:
"For Turkey to become a truly democratic member of the society of nations, it has to confront this 'dark chapter' of its history, this 'shameful act', as Mustafa Kemal Ataturk, founder of the republic, called the Armenian genocide. Only full integration of Turkey's past can set the country on the path to democracy."

Since the first publication of the book in 1999, Turkey took the path to dictatorship, creating increasing isolation and looking at the East.
A very disturbing quote: "The goal was for Muslims to look upon attacks against Christians as the fulfillment of a religious duty."(p. 34)
And: "Muslims saw the deportations as an opportunity to take over Armenians' possessions at a minimal price."(p. 303)
A mixture of religion and greed, the former as a mask for the latter.

In 2007 (laat dus) werd het ophefmakende boek in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Nieuw Amsterdam Uitgevers en wij kochten het toen aan.
Een paar dagen nadat wij het op onze website te koop hadden aanboden, kregen wij een telefoontje uit Limburg met het dringende verzoek het boek van onze website te verwijderen. Het verzoek kwam over als een dwingend bevel. Dat pressiegroepen zo ver gaan, was en is verontrustend. U kunt wel raden dat wij aan het verzoek/bevel geen gevolg hebben gegeven. Ondertussen is het duidelijk hoe het in Turkije met de persvrijheid gesteld is.
AKCAM Taner [Akçam Taner]@ wikipedia
€ 20.0
SPRUIT Ruud
Het land van de Sultans. Maleisië en het kolonialisme.
Paperback met flappen, grote in-8, 127 pp., illustraties, kaartjes.
Maleisië werd onafhankelijk in 1957.

SPRUIT Ruud@ wikipedia
€ 15.0
KENNEDY J.
History of Malaya
Third edition. Paperback, in-8, 385 pp., illustrations, maps, bibliographical notes, bibliography, chronology.
For the mining consessions (tin): see pp. 190-198
The Times Literary Supplement called this book 'an admirable reference book'.
Kennedy teached at the Univ of Liverpool.
KENNEDY J.@ wikipedia
€ 20.0
VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm, met erratumblaadje. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden.
VAN ISACKER Karel s.j.@ wikipedia
€ 15.0
PICARD Edmond
En Congolie 1896 suivie de Notre Congo en 1909
Troisième édition. Broché, in-12, 297 pp. Edmond Picard fut un jurisconsulte et écrivain belge, né à Bruxelles le 15 décembre 1836 et mort à Dave (aujourd'hui : Namur) le 19 février 1924. Il fut le fondateur du Journal des Tribunaux et des Pandectes belges. Avocat à la cour d'appel de Bruxelles et à la Cour de cassation il fut bâtonnier, professeur de droit, écrivain, dramaturgue, sénateur socialiste, franc-maçon, journaliste et mécène (de Rodin). Il fut aussi un influent théoricien de l'antisémitisme. (source: Wikipedia)
PICARD Edmond@ wikipedia
€ 30.0
SAERENS Lieven
Haat is een deugd. Het credo van de Jodenjagers.
Paperback, in-8, 262 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.


zie ook
SAERENS Lieven@ wikipedia
€ 20.0
DE MAUPASSANT Guy
Une Vie (1883)
Poche, 254 pp.
En couverture: Femme sur la plage (détail), Norbert Goeneutte (1854-1894).

DE MAUPASSANT Guy@ wikipedia
€ 5.0
DE VROEDE Maurice
Religieuses et béguines enseignantes dans les Pays-Bas meridionaux et la principauté de Liège aux XVII-XVIII Siecles
Pb, 236 pp. Index. Bibliographie
DE VROEDE Maurice@ wikipedia
€ 15.0
LONDON Jack
De walvistand, Verhalen van de Zuidzee - De onontkoombare blanke
Paperback, in-8, 171 pp.
Vertaald door H.W.J. Schaap.
JL (1876-1916)
LONDON Jack@ wikipedia
€ 10.0
SOMERHAUSEN Anne
Journal d'une femme occupée. Relatée jour après jour, la vie d'une femme de prisonnier de guerre à Bruxelles du 10 mai 1940 au 10 mai 1945.
Broché, grand in-8, 268 pp.
Traduit de l'anglais par Marie-Françoise de Meeus. Titre original: Written in Darkness (1946).
Le 12 mai 1940, Anne Somerhausen est secrétaire du Motor Corps de la Croix-Rouge. Elle doit aider à évacuer les malades et les personnes âgées des hôpitaux autour de la ville. Ce jour-là, en embrassant son époux, Marc, en charge d’un canon antiaérien sur une colline des environs de Bruxelles, elle ignore qu’elle ne le reverra que cinq ans plus tard, jour pour jour, le 12 mai 1945. Entre ces deux dates, elle luttera, seule, contre le froid, la faim, la terreur. Elle se battra pour nourrir, chauffer, soigner, éduquer ses trois fils, pour trouver du travail. Elle se heurtera au marché noir, à la collaboration, aux profiteurs de guerre, subira les bombardements, affrontera l’angoisse, l’incertitude. À l’aide de son livre de comptes où elle a inscrit, sou par sou, jour par jour, les dépenses des soixante mois de guerre, Anne Somerhausen nous livre le récit de son quotidien auquel sa formation de journaliste confère une dimension universelle. Ce récit permettra, à ceux qui ont vécu cette période, de confronter leurs souvenirs à ceux d’Anne Somerhausen. A ceux qui étaient trop jeunes, il les instruira des péripéties de cette sombre époque.
SOMERHAUSEN Anne@ wikipedia
€ 15.0
GOETGHEBEUR Walter
Spermalie, één grote familie; Zusters der Kindsheid van Maria Ter Spermalie.
Pb, grote in-8, 352 pp., zw-foto's, bibliografie, index/register.
Stichting in 1200 als Cisterciënserinnenabdij (Bernardinen), onder de benaming Nieuwland (Nova Terra), gelegen te Honkevliete, een gehucht van Slijpe (nu deelgemeente van Middelkerke). In 1241 werd de abdij overgebracht naar Spermalie, een domein gelegen in Sijsele (nu deelgemeente van Damme), en werd toen O.L. Vrouw van Nieuw Jerusalem, maar Spermalie bleef de volkse benaming. In 1578 werd de abdij door de Geuzen volledig verwoest en de kloosterlingen zochten beschutting binnen Brugge. Ze kochten er de voormalige residentie van de Abdij ter Duinen in de Snaggaardstraat. In 1796 werd de abdij geconfisqueerd (nationale goederen). De uitdrijving gebeurde op 12/11/1796. Op 14/3/1796 (dus vóór de uitdrijving) was de abdij voor 76.000 pond verkocht aan Jean-Baptiste Paulée (Paris).

De verdere doorverkopingen vindt men in voetnoot 39 op p. 45.
In 1836 werd een nieuw klooster gesticht binnen Brugge onder dezelfde benaming 'Spermalie', Zusters van de Kindsheid van Maria. Stichter: Charles Louis Carton (°1802). Het grootste gedeelte van het boek gaat over dit klooster.
In 1952 werd de befaamde hotelierschool opgericht als afdeling van Spermalie.
Op p. 300 een overzicht van de 10 opgerichte vzw's (1922-1978). Op p. 286 een grondplan van Spermalie te Brugge, begrensd door Snaggaardstraat, Gotje, Potterierei, Oliebaan (met hoeve Cortvriendt).
GOETGHEBEUR Walter@ wikipedia
€ 17.5
STUYCK David, CONSTANDT Marc
Kusthistories: vakantie aan zee
Hardcover, 4to square, 119 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Bijzonder geslaagde layout voor een nostalgisch kijkboek zonder wetenschappelijke pretenties over de periode 1930-1980. Begeleidt 'Kusthistories', het gelijknamig museum over het kusttoerisme in Middelkerke.

Alle kustgemeenten komen aan bod: De Panne, Koksijde - Oostduinkerke, Nieuwpoort, Middelkerke - Westende - Lombardsijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist-aan-Zee, Duinbergen, Knokke - Het Zoute.
STUYCK David, CONSTANDT Marc@ wikipedia
€ 20.0
VANNESTE Alex Prof. Dr
Het eerste 'Ijzeren Gordijn'. De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens WO I
overdruk uit Het Tijdschrift van Dexia Bank. Jaargang 54, nr 214, verbeterd en met toevoegingen (2014), A4, 45 pp.
Het artikel bewijst dat - om de neutraliteit te bewaren - de Nederlanders som verregaande toegevingen deden aan de Duitsers; zo bvb. legden zij zelf een draadversperring aan rond Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. (19)
VANNESTE Alex Prof. Dr@ wikipedia
€ 15.0
VAN HAEGENDOREN Maurits
geel en zwart van de driekleur. van oude en andere belgen tot 1980
Hardcover, in-8, 367 pp., enkele illustraties, kaartjes, bibliografie.
Emile Auguste Maurice (Maurits) Vanhaegendoren (Leuven, 23 augustus 1903 – Neerijse, 3 maart 1994) was een Belgisch politicus voor de Volksunie. Hij was voorheen verbondscommissaris voor de katholieke scouts (VVKS) en oprichter van de Stichting Lodewijk de Raet. Hij werd senator voor de Volksunie in 1968. (bron: wiki)
VAN HAEGENDOREN Maurits@ wikipedia
€ 10.0
DE LA FONTAINE Jean, VAN DEN BERG Jan (edit.)
Fabels van La Fontaine over leven, liefde en dood bijeengelezen door Jan van den Berg
Luxe-uitgave. Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 128 pp., rijkelijk geïllustreerd.
JDLF (juli 1621 - 13 april 1695).
DE LA FONTAINE Jean, VAN DEN BERG Jan (edit.)@ wikipedia
€ 20.0
VAN LOON Alois
Kalmthout aan de Ijzer [dagboek]
Paperback, in-8, 224 pp., illustraties, kaartjes van het Ijzerfront. Interessant dagboek uit Wereldoorlog I. Geeft een unieke inkijk in het frontleven van een gewone soldaat. Zeldzaam.
VAN LOON Alois@ wikipedia
€ 35.0
TAGHON Peter
Mei 1940. [De 18-daagse veldtocht in België]
2de druk. Pb, 4to, 239 pp., boordevol vaak niet eerder gepubliceerde zw-foto's over WO II in België: de soldaten en de burgerbevolking op de vlucht, kaartjes over de campagne ten velde, lijst der afkortingen, index. Noot LT: het beste fotoboek dat tot nu toe over het thema verscheen; gebaseerd op de privé-collectie van de auteur, de collecties van het Bundesarchiv en van privé-personen; de interpretatie, de ruimte- en tijdsituering vergden immens veel geduld en research, waarvoor alle lof.
TAGHON Peter@ wikipedia
€ 20.0
LAMPO Jan
Vermaerde Coopstadt. Antwerpen in de Middeleeuwen.
Paperback, grote in-8, 117 pp., illustraties, plannen, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie.
LAMPO Jan@ wikipedia
€ 20.0
LAMPO Jan
Tussen kaai en schip. De Antwerpse havenbuurt voor 1885.
Pb, in-8, 136 pp, illustraties, plannen, bibliografie
LAMPO Jan@ wikipedia
€ 16.0
HOCHSCHILD Adam
De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo (vert. van King Leopold's Ghost. A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa)
7de druk. Paperback with ill. cover 359 pp. Index, notes, bibliography. Noot LT: Het boek verscheen voor het eerst in 1998 en kende op nauwelijks 5 jaar tijd twaalf drukken, in steeds goedkoper wordende uitgaven. Zo'n uitgave-politiek viseert duidelijk een verregaande popularisering van het aangesneden thema én een inprenting van de door de auteur ingenomen stellingen in het collectief bewustzijn. Daarmee is niet gezegd dat de stellingen en de bewijsvoering daarrond in twijfel moeten worden getrokken, maar het roept toch vragen op: in hoeverre dient de pressie op de publieke opinie ook niet huidige mercantiele doelstellingen?, in hoeverre wordt de huidige Belgische Afrika-politiek - hoe bescheiden die ook is - gehinderd door een eenzijdige beeldvorming over het koloniale en pre-koloniale 'het verleden'?, in hoeverre treedt er een 'osmose' op tussen de percepties van het pre-koloniale en het koloniale verleden en is daarin nog plaats voor nuancering?
HOCHSCHILD Adam @ wikipedia
€ 15.0
VERLINDEN Peter
Weg uit Congo. Het drama van de kolonialen
3de druk. Gebrocheerd, grote in-8, 232 pp. Illustraties, foto's, bibliografie, index, kaarten. De foto op de cover is van Paris Match en toont o.i. gevluchte kolonialen bij hun aankomst in Brazzaville; zie ook de uniformen van de Franse gendarmes.
De luchtbrug van Sabena bracht in 3 weken tijd 35.000 vluchtelingen over naar België.
Het boek baseert zich ook op interviews, o.m. met Ward Lernout, gewestbeheerder.
VERLINDEN Peter@ wikipedia
€ 20.0
Scoop
STATBEL
Meer dan 4,5 miljoen Belgen niet in staat om te sparen
ID: 202110150159
In 2020 waren 4.622.000 Belgen niet in staat om te sparen tijdens een typische maand. Dat komt neer op 40,8% van de bevolking.
32,8% van de Belgen kon net rondkomen met het maandelijkse inkomen, 6,1% moest gebruik maken van beschikbaar spaargeld en 1,9% moest geld lenen. Dat blijkt uit nieuwe resultaten die Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. De cijfers komen uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) van 2020, waarbij meer dan 7.000 Belgische huishoudens werden bevraagd over hun schuldenlast en levensstandaard.

Sparen is niet vanzelfsprekend voor iedereen
In 2020 was 59,2% van de Belgen in staat om tijdens een typische maand te sparen. In Vlaanderen was 68,1% in staat te sparen. Dat cijfer zakt tot 50,4% in Brussel en 46,1% in Wallonië.

Het beeld is echter heel anders wanneer men kijkt naar de situatie van 18,9% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) en de anderen.

22,1% van de Belgen met een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) kon sparen, terwijl 60,9% net rondkwam, 10,9% zelfs gebruik moest maken van spaargeld en 6,1% moest lenen om rond te komen.

Van de landgenoten die geen risico op armoede of sociale uitsluiting liepen, was 67,9% in staat om te sparen, 26,3% kwam net rond, 4,9% had spaargeld nodig, en nog eens 0,9% diende te lenen.


Land: BEL
News Items & Facts
LT
schrijvers zijn ook maar mensen
ID: 202110160436
Land: BEL
DS
Regenwoud herstellen op savannegrond: Jurgen Heytens, een Gentse West-Vlaming, is er al sinds 2012 in Congo mee bezig.
ID: 202110151116
Le Monde
L’économiste Thomas Piketty propose la mise en place d’un cadastre financier public et d’une imposition minimale de l’ensemble des patrimoines.
ID: 202110102317
Tijd
Oostenrijks kanselier Kurz stapt op na verdenkingen van corruptie
ID: 202110100023
Land: AUT
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL
LLA
La France restituera fin octobre au Bénin 26 oeuvres d’art pillées au palais d’Abomey au 19e siècle.
ID: 202110091240
Land: FRA
ICIC
Pandora Papers: is er een verband tussen politici, criminelen, miljardairs en sterren ? De vraag stellen, is ze beantwoorden
ID: 202110090302
The undertaking has been enormous: for 20 months, we’ve supported, coordinated and worked closely with teams of crack investigative journalists from 150 media outlets, who have brought a literal world of knowledge and experience to bear on an exclusive — and comprehensive — dataset that was leaked to ICIJ. Our reporting, which uncovered the financial secrets of hundreds of politicians, as well as criminals, billionaires and celebrities, is already making waves, with officials in more than a dozen countries calling for official probes of Pandora Papers revelations.
Land: INT
Categorie: SUPERRICH - GESJOEMEL
nws
Vlaams Parlement verlaagt vergoeding parlementsleden met vijf procent vanaf 2022 - Ze waren de resolutie van eind 2019 'vergeten' - PVDA/PTB bracht die in herinnering
ID: 202110061601
D'Haese:
"Voorzitter, nu we toch over dat statuut bezig zijn: in december 2019 hebben we hier een resolutie goedgekeurd na lange discussies over de hoge lonen hier, om de parlementaire lonen met 5 procent te verminderen. Daar waren heel veel grote verklaringen over in de pers, namelijk dat parlementsleden eindelijk ook hun steentje zouden bijdragen. Wat blijkt twee jaar later? Dat dat niet is uitgevoerd. Die 5 procent is er gewoon niet af! Ik dacht dat wij daar nochtans een resolutie voor hadden goedgekeurd. Daar stond een deadline op. Dat was mei 2020. Dat is opnieuw iets dat het parlement perfect zelf kan beslissen. De Kamer heeft het al beslist. Het Vlaams Parlement kan het ook perfect beslissen. Er blijft dus een enorme terughoudendheid om in dit parlement over de eigen privileges te spreken."
Land: BEL
Categorie: POLITICS - GESJOEMEL
LT
Nu bewezen: Facebook polariseert. Elk uur van de dag de rancune over niemendalletjes. Dat heeft de top graag.
ID: 202110061154
DS
gesjoemel in Belgisch voetbal kost ons allen (De Standaard noemt dat 'de fiscus') miljoenen euros
ID: 202110060342
Land: BEL
Categorie: TAXES - GESJOEMEL
LT
Ce soir sur France 3: Colonisation, une histoire francaise - Décolonisations : du sang et des larmes - Trois documentaires de haut niveau
ID: 202110042101
Conquérir à tout prix - 60 min - réalisé par Hugues Nancy
Avec la conquête de l'Algérie, qui débute en 1830, commence pour la France un siècle d'expansion sans précédent, qui va permettre au pays de se constituer un empire colonial couvrant une partie de l'Afrique et de l'Asie. Une expansion menée au nom du "progrès" et sous couvert de "missions civilisatrice". Mais en réalité, ces conquêtes territoriales ont été le résultat de campagnes militaires particulièrement violentes. Car, là où la France a tenté de planter son drapeau, elle a dû faire face à une résistance acharnée, de l'Algérie à l'Afrique noire, puis de l'Indochine au Maroc.

La fracture (1931-1954) - 81 min
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quarante territoires et près de 110 millions d'hommes et de femmes, placés depuis des années sous la domination de la France, se trouvent soudain désemparés. Les peuples colonisés ont soif d'émancipation. Les premières revendications se font pourtant entendre dès les années 30 alors que l'Empire colonial français est à son apogée. La France va tout faire pour conserver ses colonies et reste sourde. Elle va même entamer un cycle de répression pour faire perdurer le système de domination. Du Sénégal à l'Indochine en passant par Madagascar, l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ce film lève le voile sur une page sombre de l'Histoire de la France, faite de sang et de larmes, et qui reste le dernier grand tabou.

La rupture (1954-2017) - 81 min - réalisé par David Korn-Brzoza
Après huit années de conflits meurtriers, l'Empire colonial français se fragilise peu à peu. La France est contrainte d'abandonner l'Indochine et ses comptoirs indiens. Les peuples colonisés y voient une lueur d'espoir et réalisent que la France peut-être vaincue. Les premières revendications d'indépendance se font entendre. Mais la France reste sourde. Alors qu'un vent de liberté commence à se répandre de l'Afrique aux Antilles en passant par l'océan indien et la Polynésie, un cycle de répression débute et la République répond par la force. Ce geste va nourrir des décennies de haine et de violence. Ce documentaire, réalisé, à partir d'images d'archives, donne la parole aux témoins de la décolonisation française, qui laisse encore aujourd'hui des traces profondes.

Malheureusement on ne peut pas les revoir sur le site de France 3 comme on est en Belgique. Une question de droits et de sous.
Land: FRA
Katharina Buchholz,
The Scale Of The Pandora Papers Leak: 2,94 Tb
ID: 202110041920
PANDORA PAPERS
by
Katharina Buchholz,

Oct 4, 2021
The offshore tax activities of prominent figures in the world of business, politics, entertainment and sports have once more been revealed in a massive leak, this time dubbed the Pandora Papers by the International Consortium of Investigative Journalists, which had also coordinated the release of prominent leaks the Paradise Papers and the Panama Papers.

As our chart shows, the newest leak is the largest to-date at a size of 2.94 terabytes. Compared to the famous 2010 Wikileaks release of U.S. diplomatic cables, the Pandora Papers are more than 1,700 times as large.

While the two previous releases had focused on single offshore enablers - law firms Mossack Fonseca and Appleby in the Panama and Paradise Papers, respectively - the new data dump combines records from 14 sources that operate in 38 jurisdictions, covering more corners of the globe than previous exposés.

The leak once more illustrates how the offshore financial system is tightly connected to global politics, corporate giants and notable individuals holding vast levels of private wealth. The list of those implicated this time around includes Colombian singer Shakira, Spanish crooner Julio Iglesias and former German top model Claudia Schiffer.

A total of 336 former or current politicians are also tied to offshore money via the release. The most common countries of origin for them were the Ukraine and Russia, but also many places in Latin America and Africa. The UK was the only European nation in the top 10 of countries with the most politicians named in the release. Among them are former prime minister Tony Blair, with more to be named in the upcoming days.

Land: INT
Categorie: SUPERRICH - GESJOEMEL
nws
3 oktober 2021: Bernard Tapie (78) overleden. R.I.P.
ID: 202110031151
DRAGO (befaamd Parijs ontwerper van medaillons en insignes)
uit onze privé-collectie: emaille auto-badge CONGO BELGE (jaren 50), leeuwenmotief, gouden ster, witte horizontale band doorsnijdt het donkerblauwe vlak, ingewerkte groene kroon
ID: 202110012332


afmetingen (HxB):77 x 66 mm
Kleuren: koper, donkerblauw, zwart
Gemerkt: Drago
Drago rubber houder inbegrepen.


Land: COD
DS
Koloniale archieven zijn geen doolhof meer‘Een gps voor het koloniale archief’, zo noemen het Rijksarchief en het Africa­Museum de Bronnengids voor de geschiedenis van de kolonisatie.
ID: 202109300512


Land: COD
STATBEL
België: Gemiddeld brutoloon: 3.758 euro per maand
ID: 202109291703
Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2019 voltijds werkte 3.758 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een loonenquête bij 118.164 werknemers bij Belgische bedrijven.


Land: BEL
STATISTA
World richest families
ID: 202109271944
Land: INT
LT
Het paard van Sint-Joris, de drakendoder, in de Sint-Janskerk te Mechelen (muurschildering, detail)
ID: 202109242209
Land: BEL
STATBEL
Twee derde van het Belgisch grondgebied bestaat uit landbouwgrond en bos
ID: 202109240016
De landoppervlakte van België bestaat voor 44% uit landbouwgrond en voor 20% uit bos. 9% van het grondgebied bestaat uit woongebied en 7% wordt gebruikt voor transport en communicatie.

LT
milieudelicten: gesjoemel van bij de vervuiler tot bij het parket en bij de politieke top. This must be Belgium. Augiasstal.
ID: 202109240002
Dat brengt Panorama van VRT aan het licht
Land: BEL
Categorie: ECOLOGY - GESJOEMEL
LT
een mond maske gezien in Mechelen
ID: 202109212337