Article
Article 197300986650: De steenwegaanleg rond Antwerpen tijdens het Oostenrijks Bewind (1715-1794), in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 56ste jg, 1973, afl. 1-2, p. 102-134

BAILLIEUL Beatrix

De steenwegaanleg rond Antwerpen tijdens het Oostenrijks Bewind (1715-1794), in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 56ste jg, 1973, afl. 1-2, p. 102-134

ID: 197300986650

Bespreking: Zeer terecht stelt de auteur dat tot dan toe enkel LEJOUR (doctoraat van 1925) en GENICOT (1939, 1946, 1948) aandacht hebben besteed aan het wegennet in België (en meer bepaald Brabant). Dit artikel is dan ook een welgekomen aanvulling. Volgende steenwegen worden belicht: Merksem-Brasschaat, Deurne-Schilde, Antwerpen-Boom, Borgerhout-de Kruisbrug. Tabellen met opbrengsten van de verpachte tolbarelen. Namen van de kapitaalinbrengers. Kaartje in ZW (Lejour). Noot LT: bij een onteigening bleek de waarde van landerijen 6 à 7 x hoger dan die van heide; opvallend is de hoge waarde van bossen. Bibliografische noten.

Land: BEL