Article

Cours des Comptes - Rekenhof

La perception de la redevance radio et télévision en Communauté française

ID: 20010015

(29/5/2001). Commentaar LT: een vernietigend rapport over de wijze waarop te Brussel en in het Waalse gewest het kijk- en luistergeld wordt geïnd en ingevorderd; bevestigt de resultaten van de MERS-audit uit 1996: Franse gemeenschap lijdt miljardenverlies door gebrekkige inning.

Land: BEL