Article

DE ROCKER Johan, VAN ERMEN (promotor)

Aanzet tot reconstructie van het grondbezit te Oplinter tijdens het Ancien Regime (licentiaatsverhandeling KU Leuven 2001)

ID: 20010039

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2000-2001. Katholieke Universiteit Leuven. Promotor: Prof. Dr. E Van Ermen.

Land: BEL