Article

THOOFT Gijs

Berlijn - Antwerpen. Economische en politieke aspiraties in Duitsland met betrekking tot de haven van Antwerpen (1886-1918). (licentiaatsthesis)

ID: 20010075

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2000-2001. Universiteit Gent. Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever; zie e-thesis.