Article

VAN NIEUWENHUYSE, K.

Een Standaard in Vlaanderen? Vlaams-katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed (1947-1976)

ID: 20020018

Doctoraatsthesis KU Leuven. Noot LT: bevat naar ons gevoel toch veel onnauwkeurigheden; mist kritische zin en onzorgvuldige bronnenanalyse; jammer voor een doctoraat.

Land: BEL