Article

ONKELINX Thierry, DE KEERSMAEKER Luc, VANDEKERKHOVE Kris

Methodiek en proefdigitalisatie van historisch kaartmateriaal met het oog op analyse van de evolutie van habitats in Vlaanderen en toepassingen en het gebiedsgericht natuurbeleid

ID: 20050029

PDF-file, saved as 20050121_IBWrapportCartografie.pdf - zie: www.ibw.vlaanderen.be

Land: BEL