Article
Article 201404281155: Paradox inzake privatisering

TESSENS Lucas

Paradox inzake privatisering

ID: 201404281155

Is het niet merkwaardig dat de Europese Commissie - toch zelf een overheidslichaam - jarenlang de privatisering en de deregulering predikt, omdat het de efficiëntie zou bevorderen. De Commissie zou dus de enige 'overheidsfabriek' zijn die wél efficiënt draait. Met Richtlijnen dicteert de EC de lidstaten welke wetgeving imperatief moet worden doorgevoerd op nationaal niveau. Worden daardoor de nationale parlementen niet monddood gemaakt en moeten we dan niet spreken van een 'democratic loss' ? Een en ander is toch een merkwaardige evolutie na WO II !
LT/20140428

Land: INT