Article

ABBELOOS Jan-Frederik in DS 20140506

Vermogenskloof 45 keer groter dan inkomenskloof

ID: 201405172132

gebaseerd op enquête die de ECB in 2010 uitvoerde bij 2.364 Belgen, omgezet naar huishoudens. Sarah Kuypers en Ive Marx van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Univ Antwerpen brachten die cijfers naar buiten. Het onderzoek én het artikel rammelt methodologisch aan alle kanten. De bijgevoegde grafiek (zie hieronder) lijkt op een Lorenz-curve maar is het dat niet! Daarvoor hadden op de Y-as percentages moeten staan.

Land: BEL