Article

TESSENS Lucas

Kadasternota voor Bart De Wever en Jo Vandeurzen

ID: 201405190054

20070815 - Overheveling kadaster naar gewest

Land: BEL