Article

► Ernest Mandel (1923-1995)

ID: 201405212200

De particuliere toeëigening van alle bebouwbare gronden, die de vrije vestiging van nieuwe boeren verhindert, blijft echter een voorwaarde die absoluut onontbeerlijk is voor de opbloei van het industriële kapitalisme.