Article

NN

1810: Schelde: kanaalverbinding Schelde-Rijn stilgelegd

ID: 181000006654

Reeds vroeger was het denkbeeld vooruitgezet de Schelde met de Maas en den Rijn te verbinden, bij middel van een bevaarbaar kanaal, door de Kempen. Napoleon hervatte dit ontwerp en deed de hand aan de schup slaan, maar in 1810 bleef het werk steken. In den Hollandschen tijd werd het niet voortgezet; de Noord-Nederlandsche havensteden waren ijverzuchtig op Antwerpen, en 't kanaal werd alleen voortgegraven naar 's Hertogenbosch.
19060001 X VLIEBERGH E. De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw. Bijdrage tot de economische geschiedenis. p. 150
Vliebergh verwijst naar Th. LEBENS, Les irrigations de la Campine, in de Annales des travaux publics de Belgique, 1897, blz. 703-705

Land: BEL