Article

nn

1848: grondbezitters in België: lijst opgemaakt per provincie > later is deze lijst VERDWENEN !

ID: 184800006621

"In 1848 werd in opdracht van de toenmalige minister van financiën, een namenlijst opgesteld van alle eigenaren van het koninkrijk, gegroepeerd per provincie. Die lijsten zijn tot op heden nooit teruggevonden. Het enige wat hieruit is voortgekomen is een samenvattende tabel van het aantal eigenaren per provincie, gegroepeerd in 25 klassen op grond van het kadastraal inkomen (1). Zo heeft men in 1848 tot 738.512 kadastrale eigenaren, een verhouding van 7 eigenaren voor 9 artikels."
(1) Documents parlementaires. Recueil des pièces imprimées par ordre de la Chambre de Représentants. Session de 1849-1850, Brussel, 1850, n° 259, p. 15. De tabel werd ook gepubliceerd in E. de Laveleye, l'Agriculture belge. Rapport au nom des sociétés agricoles de Belgique et sous les auspices du gouvernement, Paris, 1878, LXXIII.
Bron; 19960071: 112 en 122
Over Seebohm Rowntree raadplege men 19610054.
Noot LT: de minister van financiën was ofwel L. Veydt (iiberaal) ofwel (sedert 18/7/1848) Frère-Orban (Liberaal)

Land: BEL