Article

NN

1847: wet ter aanmoediging van de ontginning van woeste gronden - Ontginningswet

ID: 184703251465

Bij Koninklijk Besluit zal de verkoop kunnen bevolen worden van de onbebouwde gronden als heiden, broekland, gemeene weide en andere, als onbebouwd door het Staatsbestuur erkend, en waarvan het genot of de eigendom behoort aan de gemeenten (...)
19060000 1 19060001 19060001 X VLIEBERGH E. De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw. Bijdrage tot de economische geschiedenis. p. 159
Deze wet was een der gevolgen der voedingscrisis van 1845-1847
19300015 X VANDER VAEREN J. De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930, blz. 33
19430009: 131 zegt dat deze wet zijn doel mist en dat de gronden in de Kempen in handen vielen van speculateurs en dat de gronden vaak ook niet terugkeerden naar de landbouw, ook niet als pachtgronden; de auteur vermeldt ook nog dat in het zuiden van het land (gaume & Ardennen) syndikaten van Franse joden de gronden opkochten en deze dan in kleinere percelen doorverkochten aan de boeren.
zie ook 18740005: 342

Land: BEL