Article

Daily Mail

kaartje Midden-Oosten

ID: 201408171524

Turkije, Syrië, Libanon, Irak, Iran, Saoudi Arabië, Jordanië, Israël, Egypte. Noot Lucas Tessens: Een groot deel van dit gebied wordt ook de Levant genoemd en het is dat deel dat door ISIS (IS) geviseerd wordt. De grenzen van na 1918 hebben afgedaan.