Article
Article 201408301834: schema domeinen van historisch onderzoek

VANDEPITTE Paul

schema domeinen van historisch onderzoek

ID: 201408301834

"Het langetermijndenken is een noodzaak om situaties in het heden reëel te kunnen inschatten." (20020070:45) Noot Lucas Tessens: in feite ontbreekt in het schema van Vandepitte het canvas van de ruimte: de mens leeft op een bepaalde plek. Een tweede bemerking: in het socio-economische domein ontbreekt 'klasse' als concept (rijk, arm, vermogen, rijkdom, inkomen).