Article
Article 201409041166: Vermogen van de adel intact

PAUL JANSSENS

Vermogen van de adel intact

ID: 201409041166

"(...) illustreert (...) hoezeer de meest vermogende adel zijn patrimonium behoudt: onder de belangrijkste belastingplichtigen van België zijn de edelen in 1892 talrijker dan in 1842. Noch de Revolutie, noch de gelijkheid van de erfdelen, noch de industrialisering hebben het grootgrondbezit van de adel kunnen aantasten. In 1899 zijn de grote domeinen, die zich over meer dan 100 ha uitstrekken, nog even talrijk als in het begin van de onafhankelijkheid. Zij hebben een totale oppervlakte van 400.000 ha, verdeeld over 1.800 eenheden." Pro memorie: Deze oppervlakte - 4.000 vierkante kilometer - beslaat meer dan 13 procent van het Belgisch grondgebied.