Article

TESSENS Lucas

1985: 29ste Algemene Statutaire Vergadering van de Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW) te Brugge op 19850510 op uitnodiging van het Brugsch Handelsblad

ID: 198505101685
Op de foto o.m. Voorzitter Jan Merckx, Marc Naegels, Jef Turf, Monique Gysels, Dirk De Cuyper, Patrick Op de Beeck, Herman Sansen, Jan Herreboudt, Greet Forier (mijn secretaresse), Patrick de Borchgrave, Henri De Kimpe, André Declercq (Le Soir), Greta Boesmans, Lutgard Huysmans, Rik De Nolf, Jacques Boesmans