Article
Article 188203238851: 23 maart 1882: Brief van koning Leopold II aan Strauch

Leopold II

23 maart 1882: Brief van koning Leopold II aan Strauch

ID: 188203238851

In een brief aan Strauch liet Leopold II er geen twijfel over bestaan: "Dans votre lettre à Stanley, il faudra encore lui répéter que le seul but de nos efforts, c'est d'obtenir des concessions des chefs noirs". Dus niet de humanitaire zaak die hij internationaal bepleitte. Het ging om grond, occupatio.

Kopie op microfilm van een ingekomen brief van de vorst aan Strauch, 1882.
ARA, Papieren Maximilien Strauch, Film 2740. Het origineel wordt bewaard door de VZW Dynastie en Cultureel Erfgoed.

Land: COD