Article

Compagnie du Lomami

kaart concessies (1914)

ID: 201410100149

De Compagnie du Lomami, een kleindochtermaatschappij van de Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (CCCI), kreeg beide oevers van de rivier de Lomami ter beschikking om er rubber maar ook andere producten te oogsten. Kaart van het gebied dat de Compagnie du Lomami in concessie kreeg, [1914].
RA Brussel/Anderlecht, Finoutremer I, nr. 1290.

Land: COD