Article

EIC, Société Générale de Belgique, Tanganyika Concessions Ltd

Oprichting UMHK

ID: 201410100201

De staatssecretaris van de Onafhankelijke Congostaat en de vertegenwoordigers van de Generale Maatschappij van België, van Tanganyika Concessions Ltd. en van het Comité Spécial du Katanga onderschrijven hun aandeel in het kapitaal van het pas opgerichte Union Minière du Haut-Katanga, 1906.
ARA, Archief Union Minière du Haut-Katanga, nr. 1.
Noot LT: Merk op dat Droogmans tekent voor de EIC en voor de CSK.

Land: COD