Article
Article 201410141501: Energiebeleid in België is een puinhoop - Panorama van 20110306 - Dure elektriciteit

VRT - Presentator = William Van Laeken, een reportage van Pauwels Luc en DEVISSCHER Mark

Energiebeleid in België is een puinhoop - Panorama van 20110306 - Dure elektriciteit

ID: 201410141501

In deze BELANGRIJKE uitzending wordt een helder beeld opgehangen van de chaos. Hoofdspelers: Sophie Dutordoir = CEO Electrabel, Electrabel levert 80% van alle stroom, Paul Magnette (PS) = federaal minister van energie, Freya Van den Bossche (SP) = Vlaams minister van energie, CREG, Nuon, Testaankoop, Guido Camps van CREG, Tom De Bruyckere van E.ON, prof Johan Albrecht, Erwin van Laethem van Essent, Luc Sterckx = CEO van SPE Luminus, ELIA is verantwoordelijk voor onderhoud en investeringen in het net en houdt netveiligheid in het oog, Daniel Dobbeni = CEO hoogspanningsnetbeheerder ELIA, Dominique Woitrin = directeur technische aangelegenheden CREG.
In 1972 was er reeds een betoging tegen dure elektriciteit. Wegens gebrek aan investeringen dreigt uitschakeling van elektriciteit in gemeenten. Cfr. afschakelingsplannen die in 2014 werden voorgesteld.
Noteer dat deze video op 20110310 werd geüpload naar YouTube en dat ze op 20141014 slechts 1460 keer bekeken was. Zijn we niet geïnteresseerd in échte en cruciale informatie ?

Land: BEL
Categorie: INDUSTRY - GESJOEMEL