Article

TESSENS Lucas & GYSELS Monique

Onderzoek van 2005: de ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen

ID: 201410181457

Bron: Hoe is het kadastraal inkomen in Vlaanderen verdeeld? Een onderzoek naar de verdeling van onroerend vermogen, artikel in het Jaarverslag Belastingdienst voor Vlaanderen 2004.
We geven hiernaast een alternatieve voorstelling van een Lorenz-curve: een radar-curve. De groene lijn is de hypothetische gelijke verdeling van onroerend vermogen (gronden, gebouwen) tussen alle eigenaars. De rode lijn toont de werkelijke verdeling.

De top 1% der eigenaars is goed voor maar liefst 36% van het totale onroerende vermogen.


Let wel: het gaat hier niet om een steekproef maar om een extractie uit het datawarehouse van Onroerende Voorheffing dat de gegevens van de 2,1 miljoen eigenaars van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest bevat.
Op onze
thematische pagina vindt u de klassieke Lorenz-curve, de tabel en de methodologie.

Land: BEL