Article
Article 201410242019: Volkstelling België 2011 - Resultaten bekend

FOD Economie

Volkstelling België 2011 - Resultaten bekend

ID: 201410242019

De resultaten van de Volkstelling 2011 zijn bekend gemaakt.
11.000.638 inwoners (inclusief de asielzoekers die in het Wachtregister zijn opgenomen), gemiddeld 40,8 jaar oud en voor 50,90% vrouwen. Aantal particuliere huishoudens (de 'institutionele huishoudens' - vroeger 'collectieve huishoudens' genoemd, dit zijn rusthuizen, gevangenissen, religieuze instellingen e.d. komen niet in aanmerking; in zo'n type huishouden wonen, aldus de Census, 136.334 personen): 4.727.831. Ongeveer één derde van de huishoudens bestaat uit één persoon. De vergrijzingsgraad bedraagt 26%. Van de woningen worden 66% bewoond door hun eigenaar, maar in Brussel ligt dat percentage veel lager. 17% van de woningen bevinden zich in gebouwen die na 1991 werden gebouwd. Sint-Pieters-Woluwe is de gemeente met het grootste aandeel personen dat een diploma van het hoger onderwijs heeft. Knokke-Heist heeft de oudste bevolking en Sint-Joost-ten-Node de jongste.


Deze volkstelling is er geen 'sensu stricto' - op basis van een exhaustieve enquête met rechtstreekse bevraging - maar is het resultaat van de koppeling van administratieve databanken:
• het Rijksregister,
• het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (kortweg Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid),
• de Kruispuntbank van Ondernemingen,
• de databank van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (het vroegere Kadaster) voor de identificatie van de bebouwde percelen,
• het Centraal Referentieadressenbestand (dit bestand bevat de nummers van de gebouwen en de straatnamen, maar ook de geografische situatie van de adressen - de zgn. Lambertcoördinaten; het bevat eveneens voor heel het land een exhaustieve lijst van alle straatnamen met een unieke identificatiecode;deze databank werd gebruikt bij het creëren van het woningbestand),
• bepaalde fiscale gegevens van de FOD Financiën,
• de verschillende databanken over het onderwijs (Gemeenschapsmaterie; waarbij te noteren valt dat de Franse Gemeenschap niet over een geïntegreerde databank beschikt).


Lees meer ...


Directe toegang tot de Censusdatabank ...


Bemerkingen Lucas Tessens: (1) Wij vragen ons af of de resultaten niet jaarlijks kunnen worden vrijgegeven aangezien het om een koppeling van actieve databanken gaat. (2) De evolutie van het aantal 'institutionele huishoudens' en hun bewoners vraagt naar onze mening meer aandacht. Overigens kunnen de metadata hierover best meegegeven worden in de dataset. (3) Ook deze Census maakt het niet mogelijk te peilen naar het aantal eigenaars van meerdere woningen en daardoor ontbreekt een vermogenscomponent in de studie.

Land: BEL