Article

Wage Indicator

Lonen en kosten voor levensonderhoud wereldwijd vergelijken ? Dat kan ...

ID: 201410282328


Methodology: WageIndicator introduces the concept of a globally comparable living wage that informs on how costly is to lead a decent life in different parts of the world. The living wage estimates calculate the monthly expenses necessary to cover the cost of food, housing and other non-specified discretionary purchases (e.g. telephone, clothing, health care, etc.). The estimation is based on a data base of prices collected by the WageIndicator Cost of Living Surveys. WageIndicator provides the approximate range of living wage estimates to capture the variation in prices. Figures are published in the national currency or converted to EUR with the exchange rate taken on October 25 2014.Het spreekt vanzelf dat als het minimumloon niet hoger ligt dan de noodzakelijk te maken kosten voor levensonderhoud, de kans reëel is dat een groot deel van de bevolking in armoede leeft of erin terecht komt. Er groeit dan ook een parallelle economie, de georganiseerde misdaad krijgt vrij spel en de emigratie - gepaard gaande met mensenhandel - wordt het enige vooruitzicht op overleven. De cijfers gelden voor het nationale niveau terwijl bepaalde regio's zwaar getroffen worden door desindustrialistie. Dat zit niet verdisconteerd in de cijfers. Anderzijds ontbreken een aantal Europese kernlanden zoals Frankrijk en Duitsland in de analyse. Heel de situatie lijkt sterk op de toestanden die ontstaan waren op het einde van de 19de eeuw: de markt van de landbouwproducten werd toen overstroomd door goedkope import en dat maakte leven van het land onmogelijk. Mijn eigen overgrootouders die boerden in de Kempen, hebben dat meegemaakt.

Land: INT