Article
Article 201410291545:

PETRARCA Francesco (1304-1374)

ID: 201410291545


uit Canzoniere/Liedboek


Vraatzucht en slaap en lege vadsigheid

hebben van de aarde elke deugd verdreven,

en door de waan der dagen afgeschreven

is de natuur haar spoor volledig kwijt.Gedoofd is 't sterrenlicht, dat wijd en zijd

weldoend gestalte gaf aan 's mensen leven,

en spotternij en hoongelach omgeven

wie zich aan schrijven of aan dichten wijdt.Wie taalt er nog naar mirte of lauwertak?

De op winst beluste massa roept misprijzend:

'Och Wijsheid, jij bent arm en naakt en zwak!'Edelgestemde geest, jij die al reizend

dikwijls alleen zult zijn, ik wil je vragen

om op je hoge tocht niet te versagen.
[vertaald door Frans van Dooren]

Land: ITA