Article
Article 201411041244:

STATBEL maakt kadastrale inkomens 2014 bekend

ID: 201411041244

Statbel (het vroegere NIS) maakte de officiële statistiek van het kadastraal inkomen voor het jaar 2014 (situatie op 1/1) op. Voor België bedraagt het totaal kadastraal inkomen 8,4 miljard euro. Dat spreidt zich over de Gewesten als volgt: Vlaams Gewest: 5,0 miljard euro; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1,3 miljard euro; Waals Gewest: 2,2 miljard euro. Voor een goed begrip: deze cijfers zeggen iets over de relatieve waarde van de onroerende goederen in elk van de drie gewesten en niets over de eigenaars van die onroerende goederen.
In de komende jaren worden de 'gebouwen voor de eredienst' een topic; in het Vlaamse Gewest zijn er 8.496, in Brussel 379 en in het Waalse Gewest 8.466 percelen met deze bestemming in het kadaster ingeschreven. Een herbestemming vinden is voor vele gebouwen geen evidentie. De klassering vormt vaak een hinderpaal om heel creatief uit de hoek te komen. Ook afbraak behoort tot de mogelijkheden om ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven. Wellicht zullen de drie gewesten andere plannen van aanpak ontwikkelen.