Article

LT

Infernaal spel op wereldschaal

ID: 201411071219

In de neoliberale logica moeten alle overheidsbedrijven geprivatiseerd worden.

De nulbelasting op meerwaarden moedigt Belgische ondernemers aan om hun bedrijf te verkopen. Meestal komen die in buitenlandse handen terecht.

De Amerikaanse wet op 'inversion' faciliteert dan weer de verplaatsing van maatschappelijke zetels van de USA naar goedkopere Europese 'tax heavens'.

De combinatie levert een uitverkoop op die enkel 'global players' begunstigt.