Article

ERASMUS Desiderius (1469-1536)

Hoe groter de macht, des te rampzaliger wordt zij in handen van een dwaas of een slecht mens

ID: 201411102354