Article
Article 201411200107: Regering doekt leeg Zilverfonds (°2001) op

LT

Regering doekt leeg Zilverfonds (°2001) op

ID: 201411200107

De constructie is die van een overheidslichaam dat een vordering op de eigen overheid heeft.
U kunt dit spelletje thuis naspelen als volgt: u legt in een lade van uw buro een briefje met daarop 'Te ontvangen van ondergetekende de som van 50 miljard Euro'. En u tekent. Als u dan na een tijdje die lade opentrekt dan kunt u breed glimlachend zeggen: 'Aha, dat is nog eens goed nieuws. Ik heb nog een vordering van 50 miljard.' Daarna stapt u vrolijk naar de voedselbank en gaat er in de rij staan.

Nog dit: het Zilverfonds heeft een Raad van Bestuur, een administratie, een jaarverslag, een jaarrekening, een revisor, een eigen logo, een website, een bibliotheek.