Article

FOD Financiën / STATBEL

Inkomens 2012: hoogste 10% = 31,54% van de inkomens; hoogste 1% = 7,54%

ID: 201412022122
Inkomens voor belastingen 2012, gepubliceerd door FOD Financiën. link naar de tabellen van STATBEL