Article

LT

Kosmetische tax shift à la Van Rompuy brengt geen herverdeling van de lasten. - Jezus over belastingen

ID: 201412171128

Een tax shift die enkel het onrechtvaardigheidsGEVOEL zou wegnemen is een blunder. Belastingen moeten verdeeld worden naar draagkracht, dat heet rechtvaardigheid. Een christen-democraat zou dat moeten weten zo hij de parabel van de offergave in de tempel kent: het kleine offer van de arme weduwe was vele malen groter dat het handvol goudstukken die de rijke offerde, zo zei Jezus.

Als offergave en tevens voor het onderhoud van de tempel wierpen de joden ook hun aalmoezen in een voor allen zichtbare plaats, de schatkist. Op een dag bevond Jezus zich bij deze plek en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. Hij zag ook hoe een arme weduwe naderbij kwam en er twee kleine munten in wierp. Marcus heeft ons zelfs gewezen op de waarde van die muntstukken: ter waarde van een cent, een onbetekenend bedrag. Toch raakte de Heer ontroerd bij de stap die deze vrouw zette, want Hij begreep aanstonds dat dit alles voor haar betekende. Haar offer was voor God voornamer dan dat van alle anderen. Die arme weduwe gaf immers alles wat zij bezat, alles waar ze van leven moest. De anderen hadden gegeven van wat hun overschoot, zij daarentegen van wat zij nodig had. (cfr. Marcus, 12:41)

Herontdek deze parabel ...

Land: INT