Article
Article 201501041813: Grexit uit Eurozone niet meer uit te sluiten? - Brexit politieke chantage?

NN

Grexit uit Eurozone niet meer uit te sluiten? - Brexit politieke chantage?

ID: 201501041813

Zowel een gedwongen Grexit als een zelf aangestuurde Brexit lijken op politieke chantage. De eerste wegens het vermeende gevaar van een ruk naar links in Griekenland. De mogelijkheid van een Brexit wordt eveneens ingegeven door electorale overwegingen.
In beide gevallen opent dat de deur voor fiscale paradijzen aan de zijlijn van de Europese Unie.