Article

Media Expert Research System

Recueil Financier, Demeur, Trioen

ID: 201501151910
Het MERS werkt mee aan een grootschalig project waarbij de Recueil Financier wordt gescand en digitaal ontsloten. Ook de belangrijke boekwerken van Adolphe Demeur en Trioen worden verwerkt. Dat gebeurt in het kader van de uitbouw van een CMS (Content Management System). Het ontwerpen van een analysemodel is cruciaal in de ontwikkelingsfase en vergt een doorgedreven studie van de (on)ontgonnen bronnen. De kanalenbouw, de steenkoolmijnen en de spoorwegen zijn - naast de bancaire ontwikkelingen - voorname aandachtspunten.

Zodoende worden belangrijke 19de-eeuwse secundaire bronnen van de vennootschapsgeschiedenis van België toegankelijk gemaakt. Als primaire bronnen kunnen gelden: de Wet (tot 1873) en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (vanaf 1873 tot heden).