Article

DS 20150119

Tachtig rijksten bezitten evenveel als helft van de wereldbevolking

ID: 201501191056


Dat berekende Oxfam op basis van cijfers van Crédit Suisse en het zakenblad Forbes. 


Evolutie van het aantal rijken die evenveel bezitten als helft van de wereldbevolking:


2010: 388; 2011: 177; 2012: 159; 2013: 92; 2014: 80


meer ... 


Land: INT