Article

Voltaire

ID: 201501272242

Geen enkele kerkelijke wet mag geldigheid hebben, voordat zij door de regering formeel is bekrachtigd. Door deze maatregel zijn er in Athene en Rome nooit godsdiensttwisten geweest. Dat soort twisten zijn typisch voor barbaarse volken, of voor volken die barbaars zijn geworden.