Article

TESSENS Lucas

auteurs van werken over grondbezit, nationale goederen en het kadaster (1814-2014)

ID: 201502031317

in dit schema komen 56 auteurs voor met vermelding van de periode tijdens dewelke ze over deze thema's publiceerden. Ivan Delatte mag de peetvader worden genoemd van het onderzoek naar de verkoop der nationale goederen op Belgisch grondgebied. Hij leverde ook meteen een plan van aanpak en een zicht op de beschikbare bronnen.
Stengers (1975) leverde met zijn Index des Eligibles au Sénat (1831-1893) een waardevolle bijdrage die verdere exploitatie verdient.
Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt.
OM HET SCHEMA VERGROOT TE ZIEN: RECHTERMUISKLIK : OPEN IN NIEUW TABBLAD