Article

PIKETTY Thomas

schematisch overzicht structuur nationaal vermogen

ID: 201502112218

van p. 64. Noot LT: Wij volgden de volgorde van opsomming van Piketty maar zelf zouden we die anders maken: grond, woningen, gebouwen, machines, etc. Piketty vermeldt niet: concessies op ondergrond (mijnconcessies), kunst.

Land: INT