Article

TRIO Paul Dr, DE SMET Marjan, BOSTYN Franky

Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnenabdij, 1072 – 1796. Een bijdrage tot de Vlaamse Kloostergeschiedenis

ID: 201504181718

Zopas verscheen het boek “Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnenabdij, 1072 – 1796. Een bijdrage tot de Vlaamse Kloostergeschiedenis”. Het boek is het resultaat van het DOZA-project, de Digitale Ontsluiting van het Zonnebeeks Abdijarchief. Vier jaar werd gewerkt om de meer dan 2.000 documenten van het archief, opgeborgen in het Grootseminarie te Brugge, te bestuderen, te ‘hertalen’ en te digitaliseren. Vanuit de huiskamer krijgen we nu uiterst gemakkelijk toegang tot het voorheen zo besloten archief.

Zowel het boek als het Doza-project stonden onder de leiding van prof. dr. Paul Trio, oud-Zonnebekenaar en medeauteurs van de publicatie waren Marjan De Smet, die het Doza-project tot een goed einde bracht en Franky Bostyn, archivaris van het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke. Het boek is thematisch opgebouwd en behandelt o.a. het dagelijkse leven in de abdij, haar verantwoordelijkheid in de zielzorg, het initiële onderricht te Zonnebeke, de positie van de abt als Heer van de heerlijkheid Zonnebeke, de materiële kant van het abdijbestaan, de bouwgeschiedenis van de abdij, …. Het boek draagt zo bij tot een nieuw inzicht over het functioneren van onze voorvaderen want de abdij had naast haar kerkelijk ook een belangrijke wereldlijke en juridische bevoegdheid.

Al die aspecten, opgefleurd met anekdotes en illustraties, worden samengebracht tot de geschiedenis van een abdij die in de loop van haar bestaan voorspoedige met minder riante periodes afwisselde tot de Fransen er in 1796 een einde aan maakten.

Het boek van 287 blz., in A4-formaat, met hardcover en stofwikkel, kan worden aangekocht door storting van 39,90 € + eventueel 5 € verzendingskosten op rekening 285-0570946-33 van De Zonnebeekse Heemvrienden. Info: dirk.ooghe@telenet.be of 051/77 76 62.

Land: BEL