Article

LT

Over de kaartboeken van de abdijen: de periodes van grondbezit

ID: 201506080241

Alhoewel de kaartboeken van de abdijen iconografisch in orde zijn, brengen zij het grondbezit van de abdijen niet op uniforme wijze naar voor. De periodes liggen ver uit elkaar.
*Ter Kameren: 1716-1720
*Averbode: 1650-1680
*Grimbergen: na te kijken
*Park: 1665
*Tongerlo: 1655-1794
*Leuvense Augustijnen-Eremieten: 1777
*Sint-Michielsabdij Antwerpen: 1640-1793
*Affligem: 1717-1756
*Sint-Bernardus Hemiksem: 1666-1671.
We mogen ook niet vergeten dat de abdijen vanaf het midden van de 18de eeuw hun onroerende bezittingen gingen omzetten in roerende waarden (bvb. renten). Dit was het gevolg van het verbod om nog grond bij te verwerven. (zie François Antoine, 1997)Land: BEL